Tiistai 11.12.2018

Tiedustelulain käsittely alkaa eduskunnassa: ”Toimittava niin ripeästi kuin mahdollista”

Jaa artikkeli:
Luotu: 
20.2.2018 08:17
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Alma Talent
    Kuva
    Eduskunnassa käydään tänään lähetekeskustelu tiedustelulakipaketista.
|

Eduskunnassa käydään tänään tiistaina lähetekeskustelu tiedustelulakipaketista.

Mas­sii­vi­seen la­ki­pa­ket­tiin si­säl­ty­vät esi­tyk­set si­vii­li- ja so­ti­las­tie­dus­te­lus­ta sekä tie­dus­te­lu­toi­min­nan val­von­nas­ta.

Li­säk­si pe­rus­tus­la­kia esitetään muutettavaksi si­ten, et­tä luot­ta­muk­sel­li­sen vies­tin suo­jaa voi­tai­siin ra­joit­taa kan­sal­li­sen tur­val­li­suu­den ni­mis­sä. Hallitus ehdottaa, että eduskunta käsittelisi perustuslain muutosesityksen kiireellisessä perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Se vaatii, että viisi kuudesta kansanedustajasta eduskunnassa tukee esitystä.

Merkittävimpänä muutoksena pidetään sitä, et­tä suo­je­lu­po­lii­si ja Puo­lus­tus­voi­mat sai­si­vat oi­keu­den tie­dus­te­luun myös il­man sel­vää ri­ko­se­päi­lyä.

–Suomen puolustuksen ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämiseksi on olennaisen tärkeää, että kaikki lakiesityksessä ehdotetut tiedonhankintamenetelmät saadaan sotilastiedustelun käyttöön mahdollisimman nopeasti. Mieluiten eduskunnan kiireellisessä menettelyssä. Vain siten pystymme mahdollistamaan oikea-aikaisen ennakkovaroituskyvyn ja tilannetietoisuuden, joilla voimme vastata toimintaympäristön muutoksiin. Krimin valtauksesta 2014 – tai jo itse asiassa Georgian kriisistä 2008 – alkanut muutos on ollut nopea ja jatkuu edelleen, puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) perusteli Puheenvuoron blogissaan tammikuun lopulla.

Niinistön mukaan ainoa tavoite on kaikkien suomalaisten turvallisuuden lisääminen. Hän arvioi Suomen olleen ”jo pitkään” muita länsimaita jäljessä tiedustelulainsäädännön kehittämisessä.

–Meidän on toimittava niin ripeästi kuin mahdollista lain voimaansaattamiseksi.

Lue myös:

Uudet tiedustelulait eduskuntaan – ”Sääntely ei salli massavalvontaa”

Sauli Niinistö korostaa tiedustelulain tärkeyttä: ”Asiassa täytyy nyt toimia ripeästi”

Eversti hoputtaa uutta tiedustelulakia: ”Ihmettelen, jos joku vielä kiistää kiireellisyyden”

Keskustelua aiheesta Uuden Suomen blogeissa: 
Jaa artikkeli:

Kommentit