Tiistai 11.12.2018

Kansanedustajalle vankeutta poliittisesta vuodosta? – Tyrmäys

Jaa artikkeli:
Luotu: 
20.2.2018 11:48
  • Kuva: Ossi Kurki-Suonio / Alma Talent
    Kuva
    Kansanedustajalle ei voi määrätä vankeusrangaistusta poliittisen asiakirjan vuodosta. Salassa pidettävän asiakirjan vuotamisesta enimmäisrangaistus on vuosi vankeutta. Alle kahden vuoden vankeustuomiot annetaan ehdollisina.
|

Julkisuuteen on levinnyt uuteen tiedustelulakiin liittyvä näkemys, jonka mukaan ”poliittisista vuodoista voisi saada jopa vankeutta”. Aiheesta on kirjoittanut Ilta-Sanomat ja siitä on myös joku kansanedustaja julkisesti yllättynyt.

Puhemiesneuvosto olisi IS:n mukaan käsitellyt kansanedustajien työtapoihin vaikuttavaa eduskunnan uutta työjärjestystä ”kaikessa hiljaisuudessa”. 

Tosiasiassa eduskunnan työjärjestyksen muutosta on valmisteltu täysin julkisen tiedustelun parlamentaarinen valvonta -työryhmän mietinnön pohjalta. (Löytyy tämän linkin alta)

Työjärjestyksen muutokset ovat työryhmää johtaneen eduskunnan apulaispääsihteeri Timo Tuovisen mukaan lähinnä rangaistavuutta selventäviä, eivätkä ole siten ”radikaaleja” verrattuna nykykäytäntöihin.

Tuovinen toteaa, että kansanedustajia koskee myös nykyisin rikoslaki samalla tavalla kuin muitakin kansalaisia. Kansanedustajat voivat siis saada vankeutta, jos he vuotavat salassa pidettäviä asiakirjoja. Tuovinen viittaa rikoslain 38 lukuun, jonka mukaan salassapitorikoksesta enimmäisrangaistus on yksi vuosi. Suomessa kaikki alle kahden vuoden vankeusrangaistukset määrätään ehdollisina vankeusrangaistuksina.

Rangaistusasteikkoihin ei ole tulossa muutoksia?

-Ei, apulaispääsihteeri Tuovinen sanoo.

Mutta lain tasoiseen eduskunnan työjärjestykseen on tulossa yhden pykälän osalta muutoksia. Nykysinkin siinä on mainittu salassapitoperusteita valiokuntien käsittelemille asiakirjoille, mutta jatkossa myös kansallinen turvallisuus aiotaan kirjata salassapitoperusteeksi kaikkia valiokuntia koskien.

-Nähdäkseni tämä muutos ei ole radikaali missään mielessä. Kansallista turvallisuutta koskevat asiakirjat valiokunta on voinut nykyäänkin päättää pidettäväksi salassa. Nyt se vain kirjataan nimenomaisena salassapitoperusteena työjärjestykseen.

Valiokuntien niin sanottuihin vaiteliaisuussäännöksiin esimerkiksi EU-asioita ja muita kansainvälisiä suhteita käsiteltäessä ei ole tulossa muutoksia.

Tekeillä oleva eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta on muista valiokunnista siinä mielessä poikkeava, että se käsittelee työskentelyssään pääsääntöisesti salassa pidettäviä asiakirjoja. Kansallinen turvallisuus siis korostuu sen työssä.

-Tässä otetaan lähtökohdaksi se, että tämän valiokunnan asiakirjat ovat salassa pidettäviä, eli olettama on käänteinen verrattuna muihin valiokuntiin. Toki valiokunnan pöytäkirjat ovat julkisia, Tuovinen toteaa.

Hän haluaa muistuttaa, että salassapitosääntely ei koske eri valiokuntien käsittelemiä ei-julkisia asiakirjoja, jos niitä ei ole erikseen määritelty salaisiksi.

-Jos joku vuotaa näistä ei-julkisista asiakirjoista ulospäin, salassapitosääntely ei koske ollenkaan sellaista tilannetta.

Tuovisen vetämän työryhmän mietinnössä mainitaan myös, että perustuslain säännökset turvaavat kansanedustajan koskemattomuutta siten, että ”häntä ei saa asettaa syytteeseen hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota 5/6 annetuista äänistä on kannattanut”.

Tavallisista poliittisista vuodoista, joihin ei liity salassa pidettävää materiaalia, ei kansanedustaja voi siis saada edelleenkään vankeutta.

Uusi tiedusteluvalvontavaliokunta on tekeillä, koska tekeillä olevan uuden lain pohjalta tehtävää siviili- ja sotilastiedustelua halutaan valvoa parlamentaarisesti.

Hallituksen esitys uudeksi tiedustelulaiksi on tästä päivästä alkaen eduskunnassa käsiteltävänä.

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Jouni Räsänen

Jos Suomen viranomaisilta ei löydy resursseja tiedustelun resursseihin ja internetin seurantaan, niin palkataan sitä varten " hakkereita " , jotka osaavat homman. Avataan vaan pari bunkkeria maan alta. Samalla työllisyys paranee, vai mitä ?

Harri Tapani

Takavuosina oli uutisissakin, kuinka eräs nuori hakkeri oli siivousfriman leivissä siivoilemassa yliopistolla, mutta kun kaverin nimi oli sillä virallisella mustalla listalla (turvallisuuselvitys), niin siivousfirma joutui antamaan tälle siivoojalle potkut, ei saanut edes siivota yliopistolla.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Turvallisuusselvitys

Tosin aikoinaan nousi kohuakin, kun siivoojalta vaadittiin suomalaistaustaa...

"Suomessa ainakin puolustusvoimien virkoihin vaaditaan Suomen kansalaisuus. Nyt työnantajana on henkilöstöpalveluyritys.

- Jos tehtävä on erityinen, valittavan siivoojan osalta voidaan tehdä suppea turvallisuusselvitys..."

http://www.iltalehti.fi/tyoelama/2016020221053337_tb.shtml

Elo oikeasti tuo turvalllisuusjargon näyttäisi koskevan vain suomessa syntyneitä ja joilla on koko historia syynättävänä, ulkomailta tulee väkeä joiden taustoista ei tiedetä oikein mitään...