Tiistai 11.12.2018

Virasto yritti laskuttaa kansalaiselta 86 €/tunti – Apulaisoikeuskansleri puuttui asiaan

Jaa artikkeli:
Luotu: 
6.3.2018 15:01
Päivitetty: 
6.3.2018 15:04
  • Kuva: Kuvakaappaus
    Kuva
    Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei erikseen toisin säädetä.

Aluehallintovirasto yritti laskuttaa 86 euroa tunnilta palveluistaan kansalaiselta, joka oli tehnyt julkisuuslain mukaisen tietopyynnön. Apulaisoikeuskansleri asettui asiasta kannelleen kansalaisen kannalle ja huomautti virastolle perusteettomasta maksuvaatimuksesta.

Apulaisoikeuskansleri saattoi aluehallintoviraston ja sen lakimiehen tietoon käsityksensä, ettei viranomaisen ratkaistavaksi saatetun tietopyynnön käsittelystä voida periä maksua aluehallintoviraston esittämillä perusteella.

Kantelija oli pyytänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta siellä vireillä olleen ja ratkaistun kantelunsa tutkimiseksi hankittuja asiakirjoja. Aluehallintovirasto ei antanut kantelijalle kaikkia asiassa hankittuja asiakirjoa, vaan siirsi pyynnön potilasasiakirjojen osalta toisen viranomaisen käsiteltäväksi. Virasto ilmoitti, että siltä osin kuin asiakirjoja ei ollut annettu, kantelija voi saattaa asian viranomaisen ratkaistavaksi ja että asian käsittelystä voidaan laskuttaa maksu, joka on 86 euroa tunnilta.

Virasto perusteli vaatimustaan aluehallintovirastojen maksuasetuksella sekä julkisuuslailla, jonka mukaan viranomaisen ratkaistavaksi siirretyn tietopyynnön käsittelystä aiheutuvasta työstä voidaan periä mainittu maksu.

Apulaisoikeuskansleri toteaa, että kyseisen päätöksen tekemisestä ei kuitenkaan ole voinut periä maksua viraston esittämillä perusteilla. Aluehallintovirastojen maksuasetuksessa on nimenomaisesti säädetty julkisuuslain perusteella annettavien suoritteiden maksullisuudesta, eikä maksullisuus koske mainittua viranomaispäätöstä.

– Aluehallintoviraston menettely sen ilmoittaessa maksun perimisestä ei näkemykseni mukaan ole siten ollut lainmukaista, apulaisoikeuskansleri toteaa.

Apulaisoikeuskansleri huomioi ratkaisussaan muun muassa, että aluehallintovirastojen yhteisillä internetsivuilla on asiakirja- ja tietopyynnöt -kohdassa annettu ohjeita asiakirjapyyntöjen tekijöille. Kohdasta ilmenee, että mikäli asiakirjan pyytäjälle ei voida asiakirjaa aluehallintovirastosta antaa, on asia mahdollista saattaa viranomaisen käsiteltäväksi. Tuolloin aluehallintovirasto tekee asiassa päätöksen, joka on maksuton.

Apulaisoikeuskanslerin helmikuinen päätös löytyy tämän linkin takaa (PDF).

Jaa artikkeli: