Maanantai 10.12.2018

Aktiivimalli: Tästä on päästävä rajusti ylös – alle 40 % työttömistä täytti ehdot vuoden lopussa

Jaa artikkeli:
Luotu: 
8.3.2018 09:22
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva
|

Kelan työttömyysetuuksien saajista vain runsaat 40 prosenttia ja ansiopäivärahan saajista vain noin joka kolmas täytti viime vuoden lopussa aktiivimallin aktiivisuusehdon, Talouselämä kertoo Kelan tietoihin pohjautuen.

Tämän vuoden alussa voimaan tulleen työttömyysturvan aktiivimallin myötä työttömyysetuuden saajan täytyy tehdä palkkatyötä, toimia yrittäjänä tai osallistua TE-palveluiden järjestämiin työllistymistä edistäviin palveluihin, jotta oikeus täyteen työttömyysetuuteen säilyy.

Osalla työttömistä aktiivisuusvaatimukset täyttyivät jo lähtötilanteessa eli viime vuoden lopussa. Ansiopäivärahan saajilla aktiivisuusvaatimus täyttyy useimmiten palkkatulojen myötä, kertoo Kela tiedotteessaan.

Joulukuussa 2017 lähes joka neljäs (23 prosenttia) ansiopäivärahan saaja sai työttömyyspäivärahan työtulojen kanssa soviteltuna. Kelan työttömyysetuuksien saajista joka kymmenes sai soviteltua etuutta.

Kelan työttömyysetuuksien saajat osallistuvat usein työllistymistä edistäviin palveluihin. Joulukuussa 2017 joka kolmas (34 prosenttia) Kelan työttömyysetuuden saaja sai etuuden työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Ansiopäivärahan saajissa osuus oli 12 prosenttia.

Työttömyysetuusmenot pienenivät merkittävästi

Työttömyyskassat ja Kela maksoivat työttömyysturvaetuuksia vuonna 2017 yhteensä 4 491 miljoonaa euroa, mikä on lähes 500 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2016.

– Lasku syntyi valtaosin ansiopäivärahan etuusmenojen pienentymisestä. Myös vuorottelukorvausten ja peruspäivärahan etuusmenot laskivat, sanoo pääsuunnittelija Heidi Kemppinen Kelan tilasto- ja tietovarastoryhmästä.

– Työllisyys parani vuoden 2017 aikana, mutta se selittänee vain osan työttömyysturvaetuusmenojen pienenemisestä. Todennäköisemmin menojen pienenemistä selittävät useat vuoden 2017 voimaan tulleet lakimuutokset, sanoo tutkija Viveka Tschamurov Kelan tutkimusryhmästä.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Timo Nenonen

Liki koko 2000-luku eli käytännössä koko eurossaoloaikamme on ollut yt- neuvottelujen ja ihmisten työttömiksi potkimisen aikaa. Satoja tuhansia ihmisiä on joutunut kilometritehtaalle.

Ja vieläkin massamme on iso joukko aivottomia idiootteja, jotka väittävät euron olleen jotain hyvää suomalaisille. Ei todellakaan ole ollut. Euro yhdistettynä Eu.n ja ja sen umpihulluihin direktiiveihin ovat olleet suoranaista myrkkyä maamme taloudelle ja työpaikoille.

Molemmista on päästävä eroon asap.

Marja-Liisa Kalkela

lainaus:
– Lasku syntyi valtaosin ansiopäivärahan etuusmenojen pienentymisestä.

Mihinkähän ne rahat nyt ohjataan jota kerätään kaikilta palkansaajilta joka tilistä?
Työttömyysvakuutusmaksua ,nyt 1,9% palkasta.

Kun työttömyysrahasto antaa noista rahoista Kelaan peruspäivärahaa varten (jota saa suurin osa työttömistä) ei siis verovaroista.
Eli loppupeleissä palkansaajat maksaa itse kaikki työttömyyskorvauksensa jo työssä ollessaan.

-18 on laskettu työttömyyskorvauksissa säästettävän 9 milj/v?
Karensseilla? 3kk -40%.
Mikä muu Kelan etuus on ollut saman lailla kohteena ja säästöjä haettu niistä ?
Kyse on irtisanotun ex-palkansaajan työttömän elannosta kun säännölliset palkkatulot on loppunut. Niillä pitäisi turvata elanto.
Aivan kuten turvataan elanto luopumistuella vanhuuseläkeikään asti 100% verovaroilla. Enpä ole kuullut että tuosta olisi kiristetty euroakaan.

Kepu-hallituksen mukaan maksat lakisääteisesti työttömyysvakuutusmaksua joka tilistä.
Mutta "vakuutus" ei enää pädekkään kun joudut työttömäksi?
Kepu pettää aina.

Erkki Malinen

(Vetelä porukkaa) tätäkin tuntuu olevan, tätä vielä ihannoidaan. Tässä oli paripäivää sitten juttu Keski Suomalaisessa kuin etelän perhe muutti Saarijärven korpeen, ja suunnittelivat elävänsä omavaraistaloudessa eli käytännössä yhteiskunnan tukien varassa. Tälläinen saa vielä palstatilaa niin ei voi kun ihmetellä.

Marja-Liisa Kalkela

Ehkä ne "vetelät" ei ole vielä tarpeeksi maksanut omaa sosiaaliturvaansa?

TVR
30.1.2018 klo 12.00
Työttömyysvakuutusmaksut 3.066 miljoonaa euroa, kasvua 3 %.

Kun joka tilistä pidätetään työttömyysvakuutusmaksu niin kenen "työttömyyttä" niillä maksetaan?
Sopeutumisrahoina,luopumistukina vai kotihoidontukina?

Hei kaikki! Tehdään perustulon tapaan kokeilu muutamalla tuhannella pitkäaikaistyöttömällä "Aidosti palkitseva aktiivimalli" -kansalaisaloitteen mukaisen mallin vaikutuksista työttömien aktiivisuuteen.

Jos kannatat tätä ajatusta, tutustupa kansalaisaloitteeseen alla ja allekirjoita se pian! Saadaan konkretiaa ja jatkoa tänään eduskuntaan luovutettavalle yli 140 000 allekirjoitusta keränneelle aloitteelle, joka pyrki vain aktiivimallin kumoamiseen:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2810

Pistetään yhdessä uusi nimienkeräyskampanja käyntiin! Allekirjoita aloite ja pyydä jotakin muuta tekemään samoin jne .. jne...! Nyt allekirjoituksia on kasassa jo lähes 3100! Lämmin kiitos kaikille allekirjoittajille!

Juha Venäläinen

MITEN SUOMALAISET SUHTAUTUISIVAT TYÖTTÖMYYSTURVAN TOIMINTAKYKYMALLIIN?

(Kyselytutkimus. Linkki kyselyyn alempana.)

Työttömyysturvan aktiivimalli on herättänyt laajaa arvostelua useista puutteistaan johtuen. Ongelmat, joihin hallitus yrittää puuttua, ovat kuitenkin todellisia.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on uusimmassa raportissaan huolissaan Suomen työllisyysasteesta, joka on muihin Pohjoismaihin verrattuna matala. OECD kehottaa Suomea uudistamaan sosiaaliturva-, ja tukijärjestelmää työhön kannustavammaksi. Toinen huolenaihe rakentuu väestömme ikääntymisestä, joka kasvattaa julkisen sektorin kustannuksia.

Onko Suomella vaihtoehtoja? Voisimmeko tehdä työelämään tai yrittäjäksi siirtymisen kannattavammaksi tarjoamalla laajemmat kuluttamisen vapaudet ansiotulojen saamisen seurauksena? Olisiko aktivointipolitiikkaa mahdollista rakentaa digitaaliseen rahaan kytkettävien ominaisuuksien avulla?

Suomessa on kansainvälisesti vertaillen korkeat sosiaaliryhmien väliset erot terveydessä ja työkyvyssä. Työttömien joukossa heikkoon terveydentilaan ja päihteidenkäyttöön liittyvät työkyvyn puutteet ovat yleisempiä kuin palkansaajien joukossa, ja etenkin työttömyyden pitkittyessä.

Aktivoisiko sama malli paitsi luomalla taloudellisia kannustinvaikutuksia, myös ohjaamalla terveyttä ja työkykyä tukeviin elämätapavalintoihin?

Toivon mahdollisimman monien suomalaisten osallistuvan laatimaani kyselyyn, jossa pohditaan ja haetaan vastauksia yhteiskuntamme ongelmiin!

Kyselyyn vastataan nimettömänä, eikä vastaajia ole mahdollista tunnistaa sen perusteella.

Kysely:
https://goo.gl/forms/GvcNEBz6OxEccK1r2