Torstai 17.1.2019

Harvinaista tautia sairastaville lapsille ehkä sittenkin lääkkeet Suomelta – jos 500 000 €:n hinta laskee

Jaa artikkeli:
Luotu: 
21.3.2018 20:31
  • Kuva: All Over Press / EPA
    Kuva
    Harvinaista SMA-tautia sairastava potilas kokeilee liikkumisen avuksi kehitettyä laitetta espanjalaissairaalassa.

Osa harvinaista SMA-tautia sairastavista suomalaisista saattaa sittenkin saada lääkehoitoa sairauteensa. Julkisen terveydenhuollon palveluvalikoimasta linjaavan Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) ehtona on kuitenkin se, että lääkkeen hintaa saadaan laskettua neuvotteluissa.

Uusi Suomi kertoi nusinerseeni-lääkkeeseen liittyvästä pohdinnasta helmikuussa. Lääkeyhtiön kalliisti hinnoittelema lääke maksaa ensimmäisenä hoitovuonna noin 500 000 euroa per potilas – 83 000 euroa per pistos – ja Palkon suositusluonnoksessa arvioitiin, ettei sitä näin ollen kyetä tarjoamaan suomalaisille potilaille. Lue lisää: Yksi pistos maksaa 83 000 €: Jättääkö Suomi harvinaisesta sairaudesta kärsivät lapset hoitamatta?

Nyt Palkon suositus on valmistunut. Sen mukaan nusinerseeni-lääke ”voisi kuulua terveydenhuollon palveluvalikoimaan erikseen määritellyllä SMA-tautia sairastavien potilaiden joukolla, mikäli sen todellinen hankintahinta saadaan neuvotteluissa merkittävästi ns. listahintaa matalammaksi”.

Lääkehoito tulisi kyseeseen, mikäli potilaan SMA-diagnoosi on tehty ennen kahden vuoden ikää, lääkärin toteamat oireet ovat alkaneet ennen 20 kuukauden ikää, potilas on korkeintaan 17-vuotias eikä potilas ole pysyvän hengitystuen tarpeessa. Hoidon jatko alun jälkeen puolestaan olisi mahdollista, mikäli potilas kliinisen arvion perusteella hyötyisi hoidosta. SMA-potilailla, jotka eivät täytä edellä mainittuja ehtoja, ”nusinerseeni-hoito ei ole lääketieteellisesti perusteltu”, Palko toteaa.

– Nusinerseeni on hinnaltaan hyvin kallis lääke ja on eettisesti perusteltua rajata sen käyttö ainoastaan vaikeasti sairaisiin potilaisiin, joilla lääkehoito parantaa tai ylläpitää motorisia kykyjä ja vähentää lisäavun tarvetta, Palko toteaa.

Nusinerseenin nykyinen potilaskohtainen listahinta on kuitenkin liian korkea suhteessa odotettuun vaikuttavuuteen, jotta lääke voitaisiin ottaa palveluvalikoimaan edes edellä todetuilla potilailla. Lääkehoidon korkeat kustannukset heikentäisivät muiden potilasryhmien asemaa tavalla, joka vaarantaisi yhdenvertaisuuden ja olisi siten eettisesti kestämätön, Palkon perustelumuistiossa todetaan.

Nyt käydään siis sairaanhoitopiirien ja lääkkeen valmistajan välisiä neuvotteluita siitä, mihin hintaan lääkettä lopulta Suomeen saataisiin. Sen käyttö ratkeaa vasta hinnan selvitessä.

SMA-potilaita ja heidän omaisiaan edustavan SMA Finland ry uskoo sairaanhoitopiirien ja lääkeyhtiön välisten hintaneuvottelujen ”olevan menestyksekkäät johtuen hoitavan tahon ja lääkeyhtiön yhteisestä intressistä”.

Palkon linjaus on siis yhdistykselle osin helpotus, mutta hoidon ulkopuolelle jäävien potilaiden osalta pettymys.

– Suosituksen tiukat rajaukset sulkevat suuren joukon SMA:ta sairastavista hoidon ulkopuolelle. Esimerkiksi määritys potilaan iästä diagnoosin tekohetkellä rajaa lähes kaikki SMA3-tyypin sairastavista hoidon ulkopuolelle. SMA3 todetaan yleensä leikki-iässä (2+-vuotiaana) tai varhaisessa kouluiässä, SMA Finland toteaa tiedotteessaan.

– Suositus ei anna toivoa suurelle osaa SMA-potilaista, jotka saisivat jo tällä hetkellä hoitoa sairauteensa lukuisissa muissa Euroopan maissa. Yhdistys tulee jatkamaan aktiivista vaikuttamistyötään, jotta lääkehoito saadaan kaikille SMA:ta sairastaville. Monet sairastavat tai heidän omaisensa ovat viemässä asian myös oikeusasteelle, yhdistys jatkaa.

Suomen lisäksi muissakin Euroopan maissa on rajattu tiukasti, mille potilasryhmille nusinerseeni-hoitoa annetaan.

SMA-tauti on harvinainen, joten hoitojen kokonaiskustannukset eivät olisi valtiontalouden kannalta mittavat. Fimean budjettivaikutusarvion mukaan SMA I-, SMA II- ja SMA III-potilaiden listahinnan perusteella yhteenlasketut nusinerseeni-hoidon lääkekustannukset olisivat ensimmäisenä hoitovuonna noin 13,5 miljoonaa euroa ja viidentenä vuonna noin 8,4 miljoonaa euroa, mikäli hoitoa saavia potilaita olisi vuosittain hieman alle 30.

LUE LISÄÄ: Ylilääkäri avaa 500 000 €:n lääkehoidon taustoja: ”Kohtuutonta suojata patentilla 15 vuoden ajaksi”

Jaa artikkeli:

Kommentit