Maanantai 20.5.2019

Koulun keskusradiosta kuulutettiin ”siunausta ja Luojan varjelusta” – Nyt älähtää viranomainen

Luotu: 
4.4.2018 11:28
Päivitetty: 
4.4.2018 11:34
  • Koulun keskusradiosta kuulutettiin seurakunnan uskonnollista aamunavausta. Oppilaiden uskonnonvapaus ei toteutunut.
|

Apulaisoikeusasiamies on antanut huomautuksen kunnalle, johon kuuluvan koulun keskusradiosta on kuulutettu seurakunnan pitämää uskonnollista aamunavausta. Viranomaisen mukaan koululaisten uskonnonvapaus ei ole toteutunut koulussa.

Apulaisoikeusasiamies katsoo ratkaisussaan, että seurakunnan perinteisesti pitämät päivänavaukset ovat olleet selvästi uskonnollisia, vaikka niihin ei ohjeistuksen mukaan saisi sisältyä uskonnan harjoittamista vaan lähinnä eettistä pohdintaa. Ohjeesta huolimatta aamunavauksessa on esimerkiksi kuultu virsi, rukousmuotoinen runo sekä siunatun kouluviikon toivotus. Päivänavaukset ovat kuuluneet keskusradion kautta kaikille, eikä niille ole järjestetty riittävää vaihtoehtoa.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan kantelijan valitus ja kunnan antama selvitys poikkesivat toisistaan siinä, missä määrin ja millaista uskonnollista ainesta seurakunnan koulussa pitämät aamunavaukset lähtökohtaisesti sisältävät. Kunta ei kuitenkaan kiistänyt kantelijan yksilöimiä esimerkkitilanteita syksyltä 2017, jolloin keskusradiossa oli puhuttu muun muassa ”siunauksesta ja Luojan varjeluksesta”.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan kunnan selvityksestä ilmenee, että oppilaan huoltaja voi pyytää lapselleen ”vapautuksen olla osallistumatta” päivänavaukseen, jolloin ”oletusarvona on, että oppilaat ohjautuvat annetun ohjeen mukaan tilaan, jonne päivänavaus ei kuulu”. Sen sijaan selvityksestä ei ilmene, onko päivänavauksille edes pyritty järjestämään vaihtoehtoista, mielekästä toimintaa. Apulaisoikeusasiamies piti muutenkin saamiaan selvityksiä ylimalkaisina ja puutteellisina. Epäselväksi jäi muun muassa se, onko oppilaiden vanhemmille tosiasiassa viestitty aamunavauksista ja mahdollisuudesta kieltäytyä niistä.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan on kyseenalaista, turvaako järjestely oppilaiden yhdenvertaisuuden ja oikeuden olla osallistumatta uskonnollisiin tilaisuuksiin niin, ettei leimautumista aiheudu.

– Edellä kerrotun perusteella pidän koulun menettelyä selvän virheellisenä ja oppilaiden ja heidän huoltajiensa perusoikeuksia vaarantavana. Selvityksen perusteella oppilaat ja heidän huoltajansa ovat kantelussa kerrotuissa tilanteissa menettäneet todellisen ja aidon vapauden valita, osallistuuko oppilas tilaisuuksiin. EIT:n ratkaisukäytännön valossa ei liene ainakaan kaikissa olosuhteissa myöskään hyväksyttävä järjestely esimerkiksi se, että opettajat siirtäisivät uskonnollista ainesta sisältäviin tilaisuuksiin osallistumattomat oppilaat tuoksi aikaa pois luokkahuoneesta muihin tiloihin, apulaisoikeusasiamies toteaa ratkaisussaan.

Suomessa vakiintuneen linjauksen mukaan uskonnonharjoittamisen piirteitä sisältävien tilaisuuksien pitäminen osana koulutyötä on hyväksyttävää, jos koulu huolehtii vaihtoehdoista toiminnalle.

– Käsillä olevassa asiassa tämä ehto ei ole toteutunut, kun keskusradion kautta uskonnollinen viestintä on suunnattu kaikille oppilaille ja koulun henkilökunnalle riippumatta siitä, haluavatko he oppivelvollisuus- ja työpaikallaan tällaista vastaanottaa.

Apulaisoikeusasiamies pitää selvänä, ettei uskonnollisia, yhteisiä aamunavauksia voida perustella kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen selvityksessä esiin tuoduilla perinteillä. Hänen mukaansa kaupungin tulee tulevassa toiminnassaan huomioida tarkasti uskonnon- ja omantunnonvapauteen liittyvät pykälät ja ohjeistukset.

– Kuten Opetushallituksen 12.1.2018 julkaistuissa uusissa ohjeissa todetaan, opetuksen järjestäjä voi päätyä myös siihen, ettei koulun työsuunnitelmassa määriteltynä työaikana järjestetä lainkaan uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia, apulaisoikeusasiamies toteaa.

Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan uskonnon tai vakaumuksen perusteella. mukaan jokaisella on lisäksi uskonnon ja omantunnon vapaus, ja tähän sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen, ja perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Asko Telinen

"Ketään ei liene pakoteta osallistumaan"

Kyseessä koulun keskusradio niin miten mielestäsi ei-osallistuminen toteutetaan? Juokemalla koulurakennuksesta metsään vai korvatulpilla?

"Viranomaiset ovat tässä itse pakottamassa uskonnosta luopumiseen."

Millä lailla? Siis sun mielestä oman uskonnon muille tyrkyttämisen kieltäminen julkisissa, verovaroin rahoitetuissa laitoksissa on uskonnonvapauden rajoittamista? Pientä järkeä nyt näihin kommenteihin kiitos! Rukoile kotona, kirkossa ja omissa uskonnollisissa piireissä niin paljon kuin haluat, kukaan ei estä. Se on uskonnonvapautta.

Asko Telinen
Vastaus kommenttiin #21

"Suomi on luterilainen maa."

Suomi on ollut jo jonkun aikaa sekulaari demokraattinen valtio.

"Jos täällä estetään uskonnon harjoittamista se on loukkaus uskonvapautta vastaan."

Onko oikeasti niin vaikea ymmärtää?? Oman uskonnon tyrkyttäminen KAIKILLE julkisissa laitoksissa ei ole uskonnon harjoittamista vaan propagandaa!!! Jos tälläinen kielletään, niin se ei todellakaan ole loukkaus uskonnonvapautta vastaan!

Harri Tapani
Vastaus kommenttiin #47

Jostain syystä tai toisesta et sitten suostu käsittämään mitä edellä kommentoitiin, melko uskomatonta. Kyse ei ollenkaan ole siitä mitä (epätodennäköinen) enemmistö siellä luokassa haluaa, tottahan se täytyy tajuta...kyse on ihan muusta.

Asko Telinen

Jaa. Siitä vaan kumoamaan evoluutioteoria esim. korvaavalla teorialla. Huom. Aukkojen jumala ja paimentolaisten iltasatu nimeltään Raamatu ei tietenkään siihen sovi :) Jos ei oo tarpeeksi koulutusta ymmärtääkseen tiedettä niin se ei tee niistä satuja..

Tiina Eskelinen

Kun opetin yläkoulussa elämänkatsomustietoa tunti oli samaan aikaan kuin srk:n päivänavaus. Yksinkertaisesti vain mykistimme keskusradion äänen luokassa päivänavauksen ajaksi. Oppilaani olivat kyllä suvaitsevaisia ja ymmärsivät, että toisille päivänavaus oli ok. Itsekin omasta halustaan (ja huoltajien luvalla) osallistuivat usein esim. pääsiäishartauteen. Toisaalta järjestin, tasapuolisuuden nimissä, ET:n oppilaille myös mahdollisuuden pitää oma päivänavaus. Asia on järjestelykysymys, ei sen hankalampaa.

Kati Kontio

Varsin sairaalloista, mikäli ei Lapsille saa edes toivottaa Universaalin Luojan Siunausta. - Ei tuossa ole kyse uskonnoista, mikäli kaikki uskonnot sisältävät LUOJAN ja SIUNAAMISEN!
- Lakipykälien tulkitsijat, nuo kunniattomat dragon-lajin edustajat TODELLA rakastavat Saatananpalvontaa ja passiivi-ateisteja - EIVÄTKÖ NUO KYSEISET "USKONNOT" SITTEN OLE KIELLETTYJÄ?!!!!!!!!!!
Nuo samat pakolaisuuden-aiheuttajat ovat tieten ja tahtoen tehneet pakolaisuutta eri uskontoihin, jotta saavat loppujen lopuksi ELIMINOITUA KAIKKI.
Kenellä typeryksellä on MOTIIVI sanoa, että: "ÄLÄ SIUNAA LASTASI LUOJAN NIMISSÄ! "

Taisto Leinonen

Eipä nykynuoriso tiedä, mitä on ollut menneiden aikojen "uskonvapaus". Norssin rehtorit olivat koulun 150-vuotisen historian alusta aivan nykypäivään pappeja. Niinpä joka aamu Ma-La entisaikaan esim. 1950-luvulla marssittiin luokittain sotilaallisessa järjestyksessä klo 08:05 koulun juhlasaliin ja kuunneltiin Jumalan sanaa kaikessa hartaudessa. Urkuja soitti eräs 16-vuotias, joka myöhemmin tunnettiin säveltäjänä (Salmenhaara).
Sen lisäksi aina kevät- ja syyslukukausien alussa koko koulu seisoi ryhdikkäästi Johanneksen kirkossa koulua vastapäätä. Herran ja rehtorin pelko oli viisauden alku. Ei ehkä kuitenkaan kovin huono kidutusmuoto, sillä kun 1958 pitkän matematiikan lukijoita oli 33, niin heistä 13 pääsi kuukauden pääsykokeella helposti TKK:n penkeille ja 3 vastaavasti medisiinareiksi. Voi mennä vuosisata, että pleikkareiden pelaajat ja pelien kehittäjät pääsevät samalle tasolle.

Harri Tapani

Siihen matikkaan tuskin uskonto vaikutti ja Einstein, oli hänkin siinä suhteessa ateisti kuin uskontoihin uskova, vaikka jossain uskovaiset ovat pyrkineet muuntelemaan tässäkin totuutta. Se toki on totta, että osaaminen on laskenut, mutta siihen on kyllä aivan muut syyt, jopa koulujärjestelmää on muutettu Yhdysvalloista kopioiden Rosseaulaiseksi...

Ari Ohvo

Luhangan Klemettilän ala-asteella veisattiin virsiä joka aamu seisten vielä 1990-luvulla kun olin itse siellä oppilaana. Jälkeenpäin minullekkin valkeni ettei niin tehdä missään muualla Suomen kouluissa. Olihan se hieman ahdistavaa, mutta selvisin kuitenkin hengissä. Ehkä ei sentään ihan joka aamu uskontoa pitäisi tuputtaa.

Samassa koulussa myös opettaja kieltäytyi opettamasta meille evoluutiota eikä siitä kysytty kokeissa. Vasta yläasteella sain kuulla evoluutiosta koulussa vaikka muistaakseni sen pääpiirteittäin ymmärsin aikaisemminkin kun sen salaa ympäristötiedon kirjasta luin.

Kari Kallio

Keskusradiossa oli kansakoulussa aina aamuhartaus, jossa laulettiin jokin virsi. Lauluvuoro eri luokkien kesken kiersi, ja jokainen pääsi vuorollaan esiintymään siellä. Kun lauluvuoro iski, piti kouluun mennä silloin hieman aiemmin. Studion seinät oli vuorattu kankaalla kaiun estämiseksi ja taisi siellä rei´itettyä kovalevyäkin, hatarasti muistan.

Mari Mattila

Apulaisoikeusmiehellä ei näytä olevan käsitystä siitä, mitä uskonnon harjoittaminen on! Onko se sosialidemokratian harjoittamista, jos tv-uutisissa puhuu Antti Rinne? Tai jos näytetään Persujen puoluekokousta, pakotetaanko minut silloin harjoittamaan perussuomalaisuutta? Jos aamunavauksessa nautittiin Herran Pyhä Ehtoollinen, johon opettajat ja oppilaat osallustuivat, silloin se oli uskonnon harjoittamista. Ei Matteuspassiokaan, vaikkakin kirkkorakennuksessa esitettynä tai radiosta tulleena ole uskonnonharjoittamista. Eikä sekään, jos sattuu näkemään ortodoksisen ristisaaton, tai sattuu kurkistamaan kirkon ovesta sisään, kun siellä on palvelus meneillään, vaikka kuulisikin virsilaulua.

Asko Telinen

Nyt Marilla ei näytä olevan käsitystä mitä eroa on telkkarilla ja kouluradiolla ja mikä tarkoitus niillä on. Kerrotaan nyt sen verran että telkkarin voi laittaa kiinni taikka vaihtaa kanavaa. Mitä Mari tykkäis jos hänen lastensa kouluradiosta kuuluisi aamuisin islamin salat?

Harri Tapani

Sitä varten on historiankirjat erikseen ja kuulemma opettavat vieläkin kouluissa jonkin verran sitä historiaakin, vaikka nettikirjoittelusta päätellen vaikuuttaisi välillä, että yleensäkin yleissivistävät aineet on kouluissa jo lopetettu jo aikaa sitten.

Teemu Venäläinen

Miksi maailmanhistorian erityisin kirjakokoelma ja Jumalaksi itsensä tähän jatkumoon esittänyt persoona pitäisi pimittää lapsilta. Hänen persoonansa herkistää yhä yksilön ja herkisti Rooman valtakunnankin kohtaamaan totuuden itsestään ja Jumalasta.

Harri Tapani
Vastaus kommenttiin #30

Ei voi olla totta, että et tajunnut. Ja kyllä, aikuistenkin ihmisten pitäsi kyetä jo nykymaailmassa erottamaan historiankirjat uskonnollisesta tuotannosta

Ps. Ohi alkuperisen aiheen, Honkongissa takavuosina pähkäiltiin ohan tosissaan, että pitäsikö Raamattu kieltää nuorilta, alle 18 vuotilaita sen sisältämän väkivallan yms. takia.

Tuosta muutama kommentti joita alan hiljalleen tajuta.

http://pekkasiikala11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253081-novichok-tappaa-ju...

Harri Tapani
Vastaus kommenttiin #33

Juu juu ja eri lahkoilla on sitten eri ilmoitukset ja sitten niistä riidellään ja soditaan, että kuka on oikeassa, jokunen vuosi sitten uutiset kertoivat että jopa Israelissa on kyllästytty kristinuskon tyrkyttämiseen ja siellä on tehty kokkoja Uusista testamenteista ja muista kristinuskoon liittyvistä uskonnollisesta kirjallisuudesta.

Mutta oikeasti nykymaailman monikultturisissa kouluissa ei pidä tyrkyttää mitään uskontoja, niistä voi toki opettaa yleisesti asioita kuten elämänkatsomustiedon tunneilla tehdään.

Harri Tapani

Ei tämä mikään suomalainen erikoisuus ole, Ranskassa jo vuosia sitten oikesitoporukat tarjoilivat asunnottomille ja köyhille possusoppaa, se vastaa siellä jokseenkin samaa kuin täällä hernekeitto ja sen jako soppatykistä. Ranskassa asiasta (possusopasta) sitten nousi/nostettiin kohu ja oikeusistuimet pähkäilivät possusopan jakoa köyhille, ensi alkuun se kiellettiin rasistisena toimintana ja sitten sallittiin ja lopulta korkeampi oikeusaste tosesti homman olevan rasismia, ellei possusopan tarjoamisen yhteydessä ole tarjolla sianlihatonta vaihtoehtoa. Eli näin EU:ssa...

Asko Telinen

"Jos sietokyky on tämä, ei koulu ole ao oppilaalle oikea paikka."

Ihanko totta!! Ja uskovaiset eivät pysty sitten millään aloittamaan päivää ilman julkista uskonjulistusta??? Hoitoon ohjattava! Jospa kuuntelisit sen aamunhartauksen vaikkapäa kotona aamiasien aikana???

Atso Eerikäinen

Kukaan ei koskaan voi uskoa Jumalaan, koska "Jumala" ei ole objektivoituva. Voimme vain uskoa Jumalaa eli mitä hän on sanonut ja sanoo. Minkä "jumalan" sanomaa kukin uskoo ja tekee sen mukaan, on hänen uskontonsa. Oikeusasiamies noudattaa yhteiskunnan USKONNOLLISTA lainsäädäntöä ja asetuksia, joita pidetään neutraaleina ja uskonnottomina. Ateismi on uskonto, joka vaatii äärimmäisen suurta uskoa.

Miksei oikeusasiamies puutu presidentti Niinistön uudenvuoden puheeseen, joka päättyy Jumalan siunauksen toivotukseen, siis uskonnolliseen rukoukseen, joka on uskonnonharjoittamista verovaroin ylläpidetyssä televisiossa ja radiossa?

Asko Telinen

"Ateismi on uskonto, joka vaatii äärimmäisen suurta uskoa."

Jaahan, en tiedä voiko olla enää enemmän väärässä, mitä ateismi tarkoittaa. Voisi ensiksi selvittää itselleen käsitteet, josta aikoo kirjoittaa!

"Miksei oikeusasiamies puutu presidentti Niinistön uudenvuoden puheeseen, joka päättyy Jumalan siunauksen toivotukseen, siis uskonnolliseen rukoukseen, joka on uskonnonharjoittamista verovaroin ylläpidetyssä televisiossa ja radiossa?"

Tätä kutsutaan suvaitsevaisuudeksi. Ja televisio ei ole julkinen laitos. Sen voi laittaa kiinni taikka vaihtaa kanavaa.

Kauno Riihonen

oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen, ja perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Jokaisella on tämän mukaan oikeus ilmaista oma vakaumuksensa. Tapahtui se sitten keskusradion kautta tai luokassa keskustelemalla. Oli se sitten kristinuskoon liittyvä tai islamiin. Kenellekään ei sitä pitäisi tulla paha mieli, vaan jokainen saa ihan vapaasti valita sosiaalisten kanssa käymisten kautta mihin uskoo. Sanan vapautta ei Suomessa pidä estää. Huonona puolena pidän itse sitä, että myös kiroillaan julkisesti tai käytetään paljon muutakin negatiivista, jopa koulun keskusradioissakin. Siitä ei yleensä nouse haloota, mutta annas olla jos vahingossa kuulee jonkun toisen vakaumuksen mukaan esitetyn päivänavauksen. Nyt ihmiset järki käteen ja suvaitsevaisuus oikealle tasolle näissäkin asioissa. Kohta ei varmaan saa kertoa keskusradiossa olevansa poika, kun se on käännyttämistä yksipuoleisesti vain toiseen sukupuolen edustajaryhmään? Loppu viestissäni oli liiottelua, mutta laitoin sen kontrastina et ehkä joku saa asiasta kiinni, ehkä ei.

Asko Telinen

"Tapahtui se sitten keskusradion kautta tai luokassa keskustelemalla. "

Tässä olet nimenomaan väärässä!! Vertaile vaikkapa sodan aikaan kun kaduilla pauhasi kovaääniset oman agendan puolesta sekä Saksassa että Neuvostoliitossa. Oliko kyseessä sananvapaus vai propaganda?

Asko Telinen

"Kohta ei varmaan saa kertoa keskusradiossa olevansa poika, kun se on käännyttämistä yksipuoleisesti vain toiseen sukupuolen edustajaryhmään? Loppu viestissäni oli liiottelua, mutta laitoin sen kontrastina et ehkä joku saa asiasta kiinni, ehkä ei."

Niin, sulla jäänyt ilmeisesti epäselväksi, mihin kouluradiota ylipäätä on tarkoitus käyttää? Nimittäin tiedotteiden kertomiseksi, jotka koskee kaikkia sukupuolesta ja uskonnosta riippumatta, ei uskonnollista propagandaa varten!!

Jorma Sulander

Joko apulaisoikeusasiamies on antanut huomautuksen Helsingille. Täällä Vesalassa kailotettiin koraania yläasteen aamunavauksessa, niin kovaa, että paikat hampaissani heiluivat. Olin yli kilometrin päässä koulusta. Kai tämäkin hirvittävä älämölö on uskonnon harjoittamista. Toivottavasti en koskaan Suomessa joudu vastaavaa äänikidutusta kuulemaan. Koraania jollotettiin koulunulkokaiuttimista noin vuosi sitten. You tubesta ko. filmi on jo poistettu, liekö ollut kansanryhmää vastaan kiihottamista ?

Kauko Aalto

Kuuluuko muslimien rukouskutsu, jota tultaneen tulevaisuudessa kuulemaan julkisilla paikoilla; kuuluuko se uskonnonvapauden piiriin? Ei kuulu. Rukoileminen koulussa ei kuulu koulujen opetuksellisten tavoitteiden piiriin. Olen ehdottomasti sitä mieltä, ettei uskonnon opetusta tule kouluissa harjoittaa ollenkaan.
Hyvinvointivaltio ja ihmisoikeudet alkoivat kehittyä vasta kun kristinuskolta vietiin valta, eikö nyt tajuta mihin johtaa se, että valtaa ollaan jakamassa Abrahamin uskontojen nuorimmalle haaralle.

Mirja Kolehmainen

Itse olen törmännyt päiväkodeissa ja kouluissa keikkaa ja sijaisuuksia tekevänä myös antroposofiaan ja teosofiaan. Ja on tärkeä tietää, että jooga ei ole mitään viatonta voimistelua, jos sitä haluaa kunnolla treenata. Vai oletteko nähneet joogasaleja ( en tarkoita nyt mitään yhteisiä tiloja, kuten kouluja yms ) joihin ei olisi otettu itämaisten uskontojen elementtejä tiloihin mukaan? Näitä ilmeisesti saa sitten kaikkia harjoittaa?
Laitan tähän linkin, jossa mainitaan kundalinijoogan voivan aiheuttaa jopa psykoosin!?! Tämä olisikin tärkeä tutkia vielä tarkemmin, kuinka usein, ja minkälaisissa tapauksissa tätä esiintyy:
http://bibelfokus.se/fi/jooga

Mirja Kolehmainen

Itse olen törmännyt päiväkodeissa ja kouluissa keikkaa ja sijaisuuksia tekevänä myös antroposofiaan ja teosofiaan. Ja on tärkeä tietää, että jooga ei ole mitään viatonta voimistelua, jos sitä haluaa kunnolla treenata. Vai oletteko nähneet joogasaleja ( en tarkoita nyt mitään yhteisiä tiloja, kuten kouluja yms ) joihin ei olisi otettu itämaisten uskontojen elementtejä tiloihin mukaan? Näitä ilmeisesti saa sitten kaikkia harjoittaa?
Laitan tähän linkin, jossa mainitaan kundalinijoogan voivan aiheuttaa jopa psykoosin!?! Tämä olisikin tärkeä tutkia vielä tarkemmin, kuinka usein, ja minkälaisissa tapauksissa tätä esiintyy:
http://bibelfokus.se/fi/jooga

Leo Löppönen

Voi herranen aika ja hyvää huomenta! ( anteeksi jos loukkasin perustuslakia ja jonkun kanssaeläjän tunteita! Tarkoitin ihan yleisesti henkilöä enkä Herraa meidän Jumalaamme! Ihan vaan selvennyksen vuoksi. Terveiset maasta jossa joka päivä kuulee lukemattomia kertoja Take care! God Bless! Joten eikun voikaa hyvin ja siunausta!