Tiistai 22.1.2019

Edusti Sunny Car Centerissä kaupunkia – oikeudesta tuli 350 000 €:n maksu

Jaa artikkeli:
Luotu: 
24.4.2018 19:38
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva
    Kanta-Hämeen käräjäoikeus antoi tänään päätöksensä Sunny Car Centerin tapauksesta. Aihekuvitus.

Hämeenlinnan kaupungin edustaminen Sunny Car Centerin hallituksessa käy kalliiksi entiselle kuntapoliitikolle Iisakki Kiemungille. Oikeudesta 350 000 euron laskun saanut Kiemunki kommentoi tuomiota Talouselämälle.

Käräjäoikeus määräsi tiistaina autotalohankkeesta vastanneen Markku Ritaluoman maksamaan yhtiön konkurssipesälle 6,2 miljoonaa euroa törkeän huolimattomuuden vuoksi. Hänen katsottiin vieneen yrityksen varoja velkojien ulottumattomiin. Kiemungille määrättiin huolimattomuudesta 350 000 euron maksu, koska hänen olisi oikeuden mukaan pitänyt autotalohankkeen hallituksen jäsenenä valvoa yhtiön asioita paremmin.

Kiemunki istui hallituksessa Hämeenlinnan kaupungin edustajana ja kertoo itse noudattaneensa saamaansa ohjeistusta.

– Tuntuu täysin kohtuuttomalta, että minun täytyy kantaa vastuu Ritaluoman ja hänen kavereidensa tekemistä päätöksistä. Tavallaan olen tässä suhteessa se ainoa vastuunkantaja, hän sanoo Talouselämälle.

– Fakta on, että kaikki olivat täysin tietoisia siitä, mihin rahoja ollaan laittamassa ja tekivät päätökset omalta osaltaan. Tässä sitten yksittäinen hallituksen jäsen on ainoa, joka jää niitä maksamaan, koska tuskinpa Ritaluomalta koskaan tullaan saamaan euron latiakaan.

Kiemunki saattaa valittaa päätöksestä.

– En tiedä, mitä käräjäoikeus päätöksellä halusi sanoa, oliko sillä niin paljon julkisuuden painetta, että piti antaa mahdollisimman kovat rangaistukset, hän pohtii.

– Seuraukset ovat niin kovat, että murhaaja tai raiskaaja pääsee tässä maassa rahallisessa mielessä aika paljon vähemmällä.

Yritykset: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Kai Kaituri

Kaupungille lasku. Kaupungin olisi pitänyt tehdä vastuuvakuutus Kiemunkille tällaista tilannetta varten. "Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus turvaa yrityksen johtoa osakeyhtiölain mukaisen korvausvastuun varalta. Näin ollen vakuutettuna ei ole itse yritys vaan yritysjohto, kuten toimitusjohtaja, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä yhtiökokouksen puheenjohtaja.

Osakeyhtiölain mukaan edellä mainittu johdon jäsen voi joutua henkilökohtaisesti korvausvastuuseen vahingosta, jonka hän on aiheuttanut tahallaan tai huolimattomuudellaan yhtiölle tai osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä tahallaan tai huolimattomuudesta rikkomalla yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuturva soveltuu yrityksille, joissa yhtiön johto on pääasiassa muita kuin yrityksen omistajia.

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus on voimassa Suomessa, ellei vakuutuskirjaan ole toisin merkitty. Enimmäiskorvausmäärät ja omavastuut on kuvattu tuoteselosteessa. Lue lisää "Tuoteselosteet ja ehdot" -osiosta.

Mitä korvataan?

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuturvasta korvataan varallisuusvahingot, jotka vakuutetut ovat aiheuttaneet toimiessaan vakuutuksenottajan hallintoelimen jäsenenä ja joista he ovat voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutuksesta korvataan varallisuusvahingot

joista vakuutetulle on tehty kirjallinen korvausvaatimus vakuutuksen voimassaoloaikana ja
jotka ovat seurausta vakuutuskirjaan erikseen merkityn päivämäärän (retroaktiivinen päivä) tai vakuutuksen alkamispäivän jälkeen tapahtuneesta teosta tai laiminlyönnistä.

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuturvan korvauspiiri ei kuitenkaan ole yhtä laaja kuin vakuutettujen korvausvelvollisuus.

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksesta ei esimerkiksi korvata

henkilö- ja esinevahinkoja
sakkoja ja veroja
vahinkoa vakuutuksenottajan kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai yritykselle, joka omistus- tai äänivallan perusteella tai muutoin kuuluu samaan määräysvaltaan kuin vakuutuksenottaja.

Seppo Viljakainen

Arvoisat kuntapoliitikot.

Teistä useat istuvat kuntien kokonaan omistamien yhtiöiden hallituksissa .
Te olette menneet sinne ´bona fide´ - suurin osa teistä- ymmärtämättä, mikä on tuloslaskelman ja taseen ero.
Hulppeat tarjoilut, matkat ja kokouspalkkiot , kiitos.

Toivon nyt , että Te viimeinkin tämän tapauksen myötä ymmärrätte - vaikka kuinka olette maallikoita- vastuunne.

Pieni vinkki : hakekaa ´ammatiapua´, joka teille selvittää , mitä ovat taseen liitetiedostoihin piilotetut leasingvastuut ja niihin olennaisesti liittyvät takaisinostositoumukset.

Tiedän, vaikeaa , mutta kannattaaa tutustua , jottei ihan ummikkona sitten seiso leivättömän pöydän edessä : tietämättömyys ei ole lieventävä seikka vastuullisia etsittäessä.