Maanantai 20.5.2019

Asepoikkeus kattaa sittenkin kaikki 900 000 reserviläistä – Sisäministeri vastaa hämmennykseen

Luotu: 
9.5.2018 17:23
Päivitetty: 
9.5.2018 17:54
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Alma Talent
    Kuva
    Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan reserviläispoikkeuksen suhteen on syntynyt väärinkäsitys.
|

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan ampuma-aselain muutoksen esitysluonnoksessa esitetystä reserviläispoikkeuksesta on syntynyt väärinkäsitys reserviläisjärjestöissä. Mykkäsen mukaan poikkeus tulee olemaan mahdollinen kaikille 900 000 reserviläiselle, vaikka järjestöt ovat tulkinneet hallituksen esitystä toisin.

– Tässä on tapahtunut hyvin valitettava väärinkäsitys. En tiedä onko tahallinen vai tahaton mustamaalaus, mutta tämä lakiesitys nimenomaan lähtee toteuttamaan sitä linjaa, joka on hyvässä yhteistyössä reserviläisjärjestöissä puhuttu läpi, Mykkänen sanoo Uuden Suomen haastattelussa.

Suomen reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti sanoi maanantaina Uudelle Suomelle, että ennen esitystä käydyt keskustelut sisäministeriön kanssa olivat positiivisempia kuin perjantaina julkituotu esitys. Vielä viime viikon alkupuolella sisäministeriön kanssa oli Halkilahden mukaan ollut puhe, että reserviläisyyden katsottaisiin tarkoittavan kaikkia 900 000 reserviläistä eikä vain niitä, joilla on sodan ajan sijoitus.

– Esitys on muuttunut 900 000 reserviläisen kattavaksi toisin kuin yksikään niistä kirjallisista versioista, joita Mikko [Halkilahti] on koskaan ennen nähnyt, Mykkänen sanoo.

Lue lisää: Hämmennys 10 000 reserviläisaseesta: Miksi Suomi ei käytä koko poikkeustaan? – ”Pitääkö ne tuhota tai viedä poliisille”

– Emme voi kirjoittaa lakiin, että vapautamme 900 000 reserviläistä asedirektiivin velvoitteista. Se kaatuisi EU-tuomioistuimessa, Mykkänen sanoo.

Hänen mukaansa perustelut on kirjoitettu esitysluonnokseen siten, että EU-oikeudellisesti voidaan todistaa, että reserviläispoikkeusta käytetään direktiivissä täsmällisesti määrätyllä tavalla yksittäistapauksiin.

– Jos perustelutekstin lukee tarkkaan, se on kirjoitettu nimenomaan niin, että pääesikunnalla on mahdollisuus antaa myönteinen puolto kenelle tahansa 900 000 reserviläisen reserviläisryhmästä tulevalle reserviläiselle, jos hän on aktiivinen reserviläinen ja on perusteltua, että omaehtoisen aseharjoittelun omalla aseella on oltava mahdollista.

Esityksen mukaan Puolustusvoimat antaisi vastedes lausunnot reserviläiskiväärien lupahakemuksien käsittelyssä.

Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton mielestä EU:n direktiivi on tulkittu liian ahtaasti, eikä Suomi hyödynnä kaikkea direktiivin Suomelle sallimaa poikkeamaa reserviläisten isolla lippaalla varustettuihin itselataaviin kertatuliaseisiin eli käytännössä reserviläiskivääreihin.

Mykkäsen mukaan väite ei pidä paikkaansa.

– Jos jokaisella reserviläisellä on mahdollisuus hakea reserviläispoikkeusta pitkän lippaan mukaiseen puoliautomaattiaseeseen, käytämme hyväksi reserviläispoikkeuksen direktiivissä paljon laajemmalla tavalla kuin monien virkamiesten mukaan olisi mahdollista, Mykkänen sanoo.

Hänen mukaansa vielä kuukausi sitten esitys oli huomattavasti suppeampi reserviläispoikkeuksen suhteen.

– Minä olen nimenomaan ottanut vastuun ja riskin suhteessa Euroopan unioniin ja moniin, jotka katsovat aseturvallisuuden kannalta tiukemmin. Mahdollisuus pitää olla koko reservillä, ei pelkästään koulutusvelvoitetuilla, joita olisi alle 10 000.

Ministeri Mykkänen kirjoittaa sekaannuksesta myös Verkkouutisten kirjoituksessaan. Siinä hän tuo esiin, että lakiluonnoksessa reservin rajauksena ei ole sodan ajan sijoitus vaan myös suunniteltu sijoitus riittää. Ministerin mukaan joukosta on suljettu pois vain henkilöt, jotka eivät eri syistä ole sijoituskelpoisia.

Mykkänen sanoo Uudelle Suomelle, että esityksessä on vielä paljon yksityiskohtia, joita hän haluaa täsmentää lausuntokierroksen jälkeen. Tällaisia ovat esimerkiksi lupien myöntämiseen liittyvät prosessit.

– Reserviläispoikkeuksen kohdalla olemme toimineet koko reservin kannalta juuri niiden tarpeiden mukaan, joita reserviläisjärjestöt ovat esittäneet. Muissa yksityiskohdissa on varmasti noussut esiin asioita, joita on lausuntokierroksen jälkeen syytä täsmentää, Mykkänen sanoo.

Muut asiasanat: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Panu Peltonen

” pääesikunnalla on MAHDOLLISUUS antaa myönteinen puolto...jos on aktiivinen reserviläinen ja ON PERUSTELTUA, että omaehtoisen aseharjoittelun omalla aseella ON OLTAVA mahdollista.”

Pv:n kiveen kirjoitettu mielipide on, että Pv hoitaa ase- ja ampumakoulutuksen ja reserviläiset voivat pelailla vaikka lentopalloa. Pääesikuntaa ei kiinnosta mitä 99% reserviläisistä puuhaa sen jälkeen kun varusmiespalvelus on suoritettu. Ei siis ole perusteltua puoltaa kenenkään lupia.

Tuomo Niemelä

Joka tapauksessa Suomi on muiden maiden kanssa saamassa merkittävää torjuntavoittoa. Ikävä kyllä tällaisia vaatimuksia voivat tietyt poliitikot Euroopassa heitellä ilmaan aina ja milloin tahansa tarpeen tullen. Joten aseharrastuksen ja maanpuolustuksen turvaaminen tulee jatkossakin olemaan loputonta mielivaltaisten vaatimusten alasampumista

Antti Piironen

Ministeri Mykkänen sortuu perinteiseen lainsäätäjän kompastuskiveen: Hän ei ymmärrä, että lakia (erityisesti aselakeja) tulkitaan aina tiukimmalla mahdollisella tavalla. Olisi myös syytä tuntea Pääesikunnan ja Poliisihallituksen tahtotila ja toimintatavat: Pääesikuntaa ei kiinnosta tällainen aikaa ja rahaa syövä velvollisuus (joten helpoin ja halvin ratkaisu on automaattisesti antaa aina kieltävä päätös). Poha aiemman käytöksen perusteella halunnee kieltää kaiken tulitikkuja myöten huolimatta siitä mikä on laki, oikeus tai kohtuus. Myös sodanajan sijoituskelvollisuus herättää kysymyksiä. Onko reserviläsiliitoissa toimivat reserviläisammuntaa harrastavat varusmieskoulutusta suorittamattomat naiset ja miehet sijoituskelvottomia ja näin ollen jatkossa heille ei reserviläispoikkeuksella tule pääesikunta lupia myöntämään?

Markku Lehto

"... ampuma-aselain muutoksen esitysluonnoksessa esitetystä reserviläispoikkeuksesta on syntynyt väärinkäsitys reserviläisjärjestöissä."

Mistähän tuon esitysluonnoksen löytää ? Itse en osannut riittävästi googlettaa, jotta olisin päässyt näkemään ko. esitysluonnoksen tekstiä.

Ville Roimela

Iso ongelma on direktiivin 12.6.2017 voimaantulon jälkeen myönnetyt luvat itselataaville kertatulikivääreille ja normaaleille 30 ptr lippaille joita urheiluammunnassa käytetään. Näitä ei esityksessa hyväksytty ns grandfatheringin piiriin eli 12.6.2017-1.9.2018 (lain voimaantulo) välillä hankitut muuttuvat laittomiksi lippaiden osalta. Satoja ellei tuhansia harrastajia ja kilpailijoita, joilla on helposti 400-500€ euroa lippaissa kiinni. KAIKKI ennen LAIN voimaantuloa pitää hyväksyä kuten ovat. Direktiivi ei voi eikä saa kävellä omaisuudensuojan yli eikä perustuslain. Takautuvat kiellot lailliseen omaisuuteen alkavat lähennellä totalitarismia.

Aaro Kustaanheimo

Direktiivin lopullisessa tekstissä ei lue, että lippaiden hallussapito olisi säädettävä laittomaksi tai rikokseksi kenellekään.
Sen sijaan siinä lukee
”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että B luokkaan kuuluvan ampuma-aseen
hankinta- ja hallussapitolupa peruutetaan, jos havaitaan, että henkilöllä,
jolle mainittu lupa on myönnetty, on hallussaan latauslaite, joka sopii
asennettavaksi keskisytytteisiin itselataaviin kertatuliaseisiin tai lippaallisiin
kertatuliaseisiin ja jonka

a) kapasiteetti on yli 20 patruunaa; tai

b) kapasiteetti on yli 10 patruunaa, jos kyse on pitkistä ampuma-aseista,

paitsi jos kyseiselle henkilölle on myönnetty lupa 6 artiklan mukaisesti tai
hänelle on myönnetty lupa, joka on vahvistettu tai uudistettu taikka jota on
jatkettu 7 artiklan 4 a kohdan mukaisesti”.

Siksi direktiivi sallisi lain jossa normaalikapasiteettisten lippaiden hallussapito olisi edelleen laillista kaikille, mutta siitä säädettäisiin osalle B luokanaseiden lupien haltijoista hallinto-oikeudellinen B luokan aseiden lupien menettämisseuraamus.