Lauantai 19.1.2019

SDP julkaisi 12 kohdan listan: Näin verotusta tiukennettaisiin ja verovuotoja tukittaisiin

Jaa artikkeli:
Luotu: 
16.5.2018 09:12
Päivitetty: 
16.5.2018 09:18
  • Kuva: Alma Talent arkisto
    Kuva
    SDP:n eduskuntaryhmän verovastaava, kansanedustaja Timo Harakka sekä puolueen puheenjohtaja Antti Rinne ovat paljastaneet vero-ohjelman linjauksia julkisuuteen tipoittain.
|

Faktakulma

SDP:n ehdotuksia veropohjaa tiivistävistä toimenpiteistä:

- Lähdevero institutionaalisten sijoittajien ja muiden osinkoverosta vapautettujen yhteisöjen osingoille

- Listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverouudistus

- Vakuutuskuoret samalle viivalle muiden sijoitustuotteiden kanssa

- Rahastosijoitusten verokohtelu samanlaiseksi muiden vastaavien sijoitustuotteiden kanssa

- Kiinteistösijoittamisen veropohjan tiivistäminen

- Kiinteistöverotuksen veropohjan tiivistäminen ja uudistaminen

- Tulolähdejako poistaminen veropohjaa vaarantamatta

- Veropohjaa kaventavien vähennysten poisto (esim. yrittäjävähennys ja metsälahjavähennys)

- Perintö- ja lahjaverotuksen veropohjan tiivistäminen

- Rahoitusalan arvonlisävero

- Kansainvälinen veronkierron vastainen ohjelma

- Harmaan talouden vastainen ohjelma

Lähde: SDP:n vero-ohjelma

Sdp:n vero-ohjelma on odotettua sovittelevampi. Puolue haluaa tukkia pahimpia verovuotoja ja kiristää omistuksen verotusta matillisin askelin.

Tänään keskiviikkona julkaistussa ohjelmassa on vähemmän yksityiskohtaisia tiukennusesityksiä kuin oppositiopuolueen viime syksyn varjobudjetissa tai kevään eriarvoisuusohjelmassa.

Veropaperin mukaan listaamattomien yritysten verotus vuotaa ja sitä pitää tiukentaa. Yhtä tarkkoja leikkausesityksiä kuin varjobudjetissa ei kuitenkaan nyt esitetä.

SDP on ennalta kertonut haluavansa kääntää verotuksen painopistettä omistamisen verottamisen suuntaan. Puolueen varjobudjetissa kaavailtiin pääomaverokantojen nostamista niin, että pienten pääomatulojen verokanta nousisi 32 prosenttiin ja yli 30 000 euron pääomatulojen vero 35 prosenttiin. Nyt verokannat ovat 30 ja 32 prosenttia. Lue tarkemmin: Sdp kiristäisi ruuvia uudella verolla: ”Suomessa omistaminen kevyemmin verotettua”

Sdp kuitenkin kiristäisi omistamisen verotusta vähitellen ja maltillisesti lähemmäs EU:n keskiarvoa. Ohjelman mukaan omistamisen verojen osuus kaikista veroista on Suomessa 16 prosenttia, mutta EU:ssa keskimäärin 21 prosenttia.

Muutos pitää toteuttaa pikemminkin veropohjaa tiivistämällä kuin verokantoja nostamalla, puolue sanoo nyt. Sdp toteuttaisi veromuutokset asteittain niin, että ne käynnistyisivät seuraavan hallituskauden aikana.

Suitset perintöveron kierrolle

Myös perintö- ja lahjaverotuksessa Sdp tukkisi ensisijaisesti vuotokohtia. Niitä ovat sukupolvenvaihdosten matala verotus ja ulkomaille muuttaneiden lahjan tai perinnön jättäjien mahdollisuus välttyä perintöveron maksamiselta Suomeen.

Tähän Sdp on jo aiemminkin tarjonnut exit-veroa. Verolle halutaan se omaisuuden arvonnousu, joka kertyi henkilön asuessa Suomessa.

Sijoitustuotteiden verotusta Sdp yhdenmukaistaisi. Toisin kuin valtiovarainministeriön työryhmä se tarjoaa kuitenkin Ruotsin mallia. Puolue perisi sijoitusvakuutuksiin vakuutuskuoriin ja sijoitusrahastoihin tehdyiltä sijoituksilta käypään arvoon perustuvaa vuotuista maksua. Tämä olisi kuitenkin väliaikainen ratkaisu, koska ensisijaisesti puolue verottaisi vakuutusten tuottoa samalla tavalla kuin suorien sijoitusten tuottoa.

Pieni lähdevero siedettävissä

Ison vuotokohtana puolue pitää instituutiosijoittajien, eläkerahastojen yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden saamien osinkojen nollaverotusta.

Samaan aikaan kun suomalainen piensijoittaja maksaa pörssiosingoistaan 25,5 prosentin veroa, muun muassa ulkomainen eläkerahasto ei maksa Suomesta saamistaan osingoista lainkaan veroa. Eikä maksa kotimainenkaan instituutio.

Siksi Sdp esittää nollaverotuksen sijaan viiden prosentin lähdeveroa. Puolueen mukaan tällainen vero ei vielä estä investointien saamista Suomeen eikä vaaranna eläkerahastojen tuottoa. Kansalaisjärjestöille puolue kuitenkin tarjoaisi kompensaatiota. Tarkennus joulukuussa 2018: Sdp ehdottaa kompensaatiota vain kansalaisjärjestöille, ei ammattiyhdistyksille, kuten jutussa aiemmin kerrottiin.

Lue myös: Keskustasta heti vastaus: ”SDP laittaisi taas suomalaisten verot nousuun”

Faktakulma

SDP:n ehdotuksia veropohjaa tiivistävistä toimenpiteistä:

- Lähdevero institutionaalisten sijoittajien ja muiden osinkoverosta vapautettujen yhteisöjen osingoille

- Listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverouudistus

- Vakuutuskuoret samalle viivalle muiden sijoitustuotteiden kanssa

- Rahastosijoitusten verokohtelu samanlaiseksi muiden vastaavien sijoitustuotteiden kanssa

- Kiinteistösijoittamisen veropohjan tiivistäminen

- Kiinteistöverotuksen veropohjan tiivistäminen ja uudistaminen

- Tulolähdejako poistaminen veropohjaa vaarantamatta

- Veropohjaa kaventavien vähennysten poisto (esim. yrittäjävähennys ja metsälahjavähennys)

- Perintö- ja lahjaverotuksen veropohjan tiivistäminen

- Rahoitusalan arvonlisävero

- Kansainvälinen veronkierron vastainen ohjelma

- Harmaan talouden vastainen ohjelma

Lähde: SDP:n vero-ohjelma

Jaa artikkeli:

Kommentit

Eero Pekonen

No niin, eläkerahastot verolle, koska rahastojen tuotto ei vaarannu!?! Näemme nyt ensimmäiset vihjeet siitä, kuinka työeläkerahat polttavat poliitikkojen hyppysiä. Herranjestas kuinka monta ihanaa vaalilupausta sillä reilulla 200 miljardilla pystyykään rahoittamaan. Pääasia on, että leikatun indeksin jäljiltä eläkkeitä ei tarvitse korottaa. Näin SDP puolustta eläkkeelle siirtyneiden työntekijöiden asiaa.

Heikki Ylöstalo

"Ison vuotokohtana puolue pitää instituutiosijoittajien, eläkerahastojen yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden saamien osinkojen nollaverotusta."
Kerrankin olen Demareiden kanssa samaa mieltä, tämä muutos koskisi myös ammattiliittojen saamia osinkoja Kojamolta .