Torstai 27.6.2019

Kiista avioliitosta jäi ratkaisematta äänin 59–46: Kirkko ei ala vihkiä homopareja

Luotu: 
18.5.2018 14:23
|

Kirkolliskokous on päättänyt, että kirkko ei ala vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Sen sijaan kirkolliskokous pyytää piispainkokousta edelleen selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Aloite kirkon avioliittokäsityksen laajentamisesta jätettiin äänestysten jälkeen raukeamaan. Porvoon piispa Björn Vikström antoi vastaehdotuksen, jonka mukaan aloite ei raukea, vaan lähetetään piispainkokoukselle jatkovalmistelua varten. Vikströmin ehdotus hävisi äänin 59–46 (yksi tyhjä ääni).

Perustevaliokunta katsoi avioliittokäsitystä koskevassa mietinnössään, että aloitteen esittämät näkökohdat eivät anna riittäviä perusteluja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyisen avioliittokäsityksen laajentamiselle tai muuttamiselle.

Kirkolliskokousedustaja Arto Antturi teki jatkoehdotuksen, jonka mukaan kirkolliskokous pyytää piispainkokousta edistämään kunnioittavaa keskustelua ja edelleen selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi. Antturin ehdotus hyväksyttiin äänin 32–73 (yksi tyhjä ääni).

Avioliittokäsityksen laajentamiskeskustelussa käytettiin yhteensä 73 puheenvuoroa. Aiempaa useammissa puheenvuoroissa korostettiin, että on löydettävä yhteisiä ratkaisuja niin, että eri tavoin ajattelevat voivat kokea kirkon omakseen.

Kirkolliskokous käsitteli myös lakimuutosta uuden tietosuojalainsäädännön ja digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Kirkolliskokous ehdottaa valtioneuvostolle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin lain säätämiseksi. Kirkko ja seurakunnat kuuluvat julkishallintoon ja käyttävät julkista valtaa, joten on perusteltua, että laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta koskee sellaisenaan myös kirkkoa ja sen seurakuntia. Lailla tietosuojasta täsmennetään ja täydennetään yleistä tietosuoja-asetusta.

Lain omaksuminen on perusteltua myös kirkon arvoperustasta käsin, ja se vastaa kirkon saavutettavuusohjemaa. Tavoitteena on parantaa julkisen sektorin verkkopalvelujen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta käyttäjien parissa.

Kirkolliskokouksen syysistunto pidetään tiistaista perjantaihin 6.–9.11.2018.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Hannu Rouhiainen

Homous on selvästi syntiä ja homona eläminen on synnissä elämistä. Ei kristillinen organisaatio voi tuollaista hyväksyä. Kadu äläkä enään syntiä tee.

Raamatusta luopuminen ja maallistuminen ei ole kirkolle hyväksi - ei se ole suomellekkaan.

Ilkka Rankila

Kommenttisi pitää sisällään ajatuksen siitä, että kirkon tulisikin pyrkiä suvaitsevaisuuteen myös suhteessa sellaisiin asioihin, jotka Luoja Jumala on ilmoittanut olevan syntiä. Siunaamalla homopareja kirkko tulisi antaneeksi sellaisen viestin, että Jumala hyväksyy ja siunaa homoseksuaalisuuden harjoittamisen. Kirkon ensimmäinen tehtävä on olla Kristuksen palvelija, Jumalan armotalouden hoitaja ja Sanan esilläpitäjä. Kuinka Sana voisi viiltää kenenkään sydäntä heidän parannuksekseen ellei kirkko Jumalan ja Kristuksen palvelijana anna selvää viestiä siitä, että synnin harjoittaminen on iankaikkisella kadotuksella rangaistavaa ja että pelastus iankaikkiselta rangaistukselta löytyy siltä tieltä, joka käy läpi Kristuksen Jeesuksen päällepukemisen, hänen haavoihinsa samastumisen ja syntien tunnustamisen sekä parannuksenteon kautta? Kirkon tarkoitus ei ole toimia synkretistisenä sulattona, jossa erilaiset näkemykset ja päätelmät kohtaavat toisiaan vaan kirkon tarkoituksena on olla Kristuksen julistajana että iankaikkiseen kadotukseen matkalla olevat sielut saisivat nähdä ja kuulla sen ainoan toivon ja pelastuksen mahdollisuuden, uskon Jeesukseen Kristukseen.

Toni Tuomanen

"Homosekssuaalisuuden ihannointi" on olkinukke, kun kyseessä oikeasti on vain hyväksyminen ja ihmisten yhtäläiset oikeudet. Sanotaan, että "Jumala on ilmoittanut", joka oikeasti tarkoittaa että joku on kirjoittanut tuhansia vuosia sitten Lähi-idässä jotakin, joka on aikojen saatossa päätynyt Raamattuna tuntemaamme kokoelmateokseen. Kirkkoa ei tosin käy kateeksi, koska teki se mitä hyvänsä, se menettää jäseniä. Monet ihmiset hylkäävät kokonaan uskonnon, pienempi osa kääntyy muihin uskontoihin. Kirkko tekee toki hyvääkin työtä esim. auttamalla köyhiä, mutta aina törmätessään tasa-arvo kysymyksiin se alkaa sahata omaa oksaansa.