Tiistai 18.6.2019

15-vuotiaille äänioikeus, maataloustuet uusiksi, pakolaiskiintiö moninkertaiseksi – Vihreät julkaisi poliittisen tavoiteohjelmansa

Luotu: 
27.5.2018 12:25
Päivitetty: 
27.5.2018 15:25
  • Kuva: Tiina Somerpuro
    Kuva
    Tavoiteohjelman tekoa johtava kansanedustaja Olli-Poika Parviainen (kuvassa takana) puolueen puheenjohtajan Touko Aallon vieressä.
|

Oppositiopuolue Vihreät julkaisi sunnuntaina luonnoksen poliittisesta tavoiteohjelmastaan, joka on tarkoitus hyväksyä puoluekokouksessa kesäkuussa.

Uudistusohjelma koskee seuraavaa vaalikautta ja sen valmistelua johtaa kansanedustaja Olli-Poika Parviainen. Hän esitteli ohjelmaluonnosta Vihreiden puoluevaltuuskunnalle viikonloppuna.

Ohjelman keskeisiä teemoja ovat koulutus ja ilmastonmuutoksen vastainen taistelu. Uusi Suomi poimi luonnoksesta 12 esitystä.

1. Vihreät palauttaisi kaikkien lasten oikeuden kokopäiväiseen päivähoitoon ja laajentaisi esiopetuksen viisivuotiaille. Lisäksi puolue varmistaisi kaikille toisen asteen koulutuksen pidentämällä oppivelvollisuutta 18 vuoteen (tai toisen asteen loppuun).

2. Vihreät peruisi ”byrokratiaa lisäävät ja kansainvälistymistä heikentävät” EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut ja näin takaisi maksuttoman koulutuksen kaikilla asteilla niin suomalaisille kuin ulkomaalaisille opiskelijoille.

3. Puolue esittää äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden ikärajan laskemista 15 vuoteen. Samoin 15-vuotiaille tulisi oikeus tehdä kansalais- ja kuntalaisaloitteita.

4. Vihreät tiukentaisi kotimaisia päästövähennystavoitteita merkittävästi. Puolueen mukaan tavoitteena on oltava hiilineutraali Suomi 2030-luvulla ja Suomen vuoden 2030 päästötavoite tulee nostaa 60 %:iin nykyisestä 40 prosentista (vuoden 1990 tasosta).

5. Puolue luopuisi turpeesta ja kivihiilestä energiamuotoina 2020-luvulla ja maakaasusta 2030-luvulla. Lisäksi tavoitteena on tehdä henkilöautoliikenteestä päästötöntä vuoteen 2040 mennessä.

6. Puolue uudistaisi maataloustuet painottamalla niitä ”eettiselle, kestävälle ja vähäpäästöiselle ruoantuotannolle”. Esityksen mukaan yleisten tukien sijaan maksetaan tilojen tuottamista ekosysteemipalveluista, kuten hiilen sidonnasta, ruuasta, puhtaasta vedestä, luonnon monimuotoisuudesta, ravinteiden kierrätyksestä, pölytyksestä, maisemasta ja tuotantoeläinten hyvinvoinnista. Lisäksi tukia leikattaisiin asteittain pienemmiksi.

7. Puolue siirtäisi verotuksen painopistettä ansiotulojen verotuksesta ympäristöhaittojen verotukseen. Pääomatulojen verotusta puolue muuttaisi progressiivisemmaksi.

8. Vihreät sitoisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston suhdannetilanteeseen. Myös muiden työmarkkinaratkaisujen tulisi reagoida talouden suhdanteisiin.

9. Vihreät luopuisi kiinteistön ja asunto-osakkeen varainsiirtoverosta, koska se ”vähentää ja hidastaa asuntokauppaa ja näin vaikeuttaa asunnon vaihtamista tarkoituksenmukaisempaan tai vaikkapa työn perässä muuttamista”. Veromenetystä vihreät paikkaisi kiinteistöveron korotuksilla, kuten kokoomuskin on esittänyt.

10. Vihreät uudistaisi sosiaaliturvaa kehittämällä sitä perustulon suuntaan. Lisäksi köyhyyttä torjuttaisiin ja toimeentulotukiriippuvuutta vähennettäisiin korottamalla työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa.

11. Sote-uudistuksessa vihreät siirtäisi vastuun palveluista ”enintään 12 vahvalle alueelliselle järjestäjälle, joilla on verotusoikeus”. Puolue järjestäisi sosiaali- ja terveyspalvelut lähtökohtaisesti julkisina palveluina, ja lisäisi valinnanvapautta ”kokeilujen kautta kustannusvaikuttavuus varmistaen”.

12. Puolue esittää pakolaiskiintiön moninkertaistamista ja parempien laillisten maahantuloväylien luomista. Puolue helpottaisi perheenyhdistämistä ja ottaisi käyttöön ns. humanitaarisen viisumin. Korjaus: Toisin kuin tässä jutussa aiemmin annettiin ymmärtää, humanitaarinen viisumi ei ole sama asia kuin aiemmin käytössä ollut humanitaarinen suojelu.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Matti Kuosmanen

Suomi tuottaa noin 0,1% maailman CO2-päästöistä, mikä vielä pienenee, kun Olkiluodon voimala saadaan käyttöön, joten Suomen toimenpiteillä ei juurikaan ole vaikutusta maailman päästöihin, tehdään me mitä tahansa, kun verrataan vaikka Intiaan, jonka päästöt ovat noin 30%.

Sami Rinta-Mänty

Hiilidioksiidi päästö... Täysin harhaanjohtava termikin. Hiilidioksiidi ei ole mikään myrkky tai saaste vaan elämälle täysin välttämätön kaasu, joka saa kasvit kasvamaan ja maapallon vihertämään. Hiilidioksiidin vaikutus maapallon lämpötilaan ja ilmastoon on täysin yliarvioitu ilmastomalleissa, joiden tuloksiin tämä ilmastonlämpenemishöpinä perustuu. Kyseiset mallit eivät pysty ennustamaan edes menneisyyttä ja ne ovat koko olemassa oloaikansa tuottaneet tuloksia, jotka eivät ole vastanneet empiirisiä mittaustuloksia. Hiilidioksiidin ja lämpötilan riippuvuussuhde on selkeä mutta historiallisesti se menee tosin päin eli ensin ilmasto lämpenee ja sitten hiilidioksiidi lisääntyy ilmakehässä mm. merien lämmetessä hitaasti ja vapauttaessa hiilidioksiidia. Viimeiset 20 vuotta hiilidioksiidin määrä ilmakehässä on hurjasti lisääntynyt fossiilisten polttoaineiden polton myötä mutta maapallo ei satellittimittausten mukaan ole vastaavasti juurikaan lämmennyt. Maa-asema mittausdatat saattavat näyttää lämpenemistä mutta niihin tehdää huomattavat manuaaliset korjaukset, joilla lämpenemisefekti saadaan aikaan.

Ilmastomallit ovat hyvn puutteellisia ja ne eivät pysty ottamaan huomioon kaikkia ilmastoon vaikuttavia tekijöitä. Tärkeimpänä auringon vaikutus, minkä merkitys ei normaalille ihmiselle pitäisi tulla yllätyksenä. Auringon aktiivisuus vaihtelee sykleissä ja lienee merkittävin yksittäinen seikka, joka vaikuttaa ilmastoomme.

Matti Kuosmanen

Suomi tuottaa noin 0,1% maailman CO2-päästöistä ja ne vielä pienevät, kun Olkiluodon ydinvoimala alkaa tuottaa 1600MW päästötöntä energiaa. On lähes sama, mitä toimenpiteitä me teemme, vaikutus päästöihin on mitätön, jos verrataan vaikka Kiinaan, joka tuottaa noin 30% päästöistä.

Petteri Räty

"Oppositiopuolue Vihreät julkaisi sunnuntaina luonnoksen poliittisesta tavoiteohjelmastaan, joka on tarkoitus hyväksyä puoluekokouksessa kesäkuussa." Nämä eivät siis ole vielä edes Vihreiden virallisia linjauksia. Artikkelin otsikko on harhaanjohtava.

Markku Nieminen

Se on heleppoo tuo Virheitten politiikka! Sen kun vuan jakkaa rahhoo kaikille joka suomessa asuu tai tuloo vaikka turistina muahan. Kiinteistö-, ja piäomaveroillako nuo rahotettaan? Eli toisella käellä annetaan ja toisella kerätään poes! Ketäpä se sellane hyävyttää? Niitä, joilla ei oo kun tuulen huuhtoma pe***e, eekä niitäkää oo monta. Pitää niät muistoo että vuokrissa maksetaan myös nouseet kiinteistöverot.

Markku Lehto

"5. Puolue luopuisi turpeesta ja kivihiilestä energiamuotoina 2020-luvulla ja maakaasusta 2030-luvulla. Lisäksi tavoitteena on tehdä henkilöautoliikenteestä päästötöntä vuoteen 2040 mennessä."

Millä esimerkiksi Helsingin kivihiilellä tuotettava energia korvattaisiin ? Rakentamalla Helsinkiin 3 - 5 tuulipuistoa ? Miten ylipäätänsä vihreät suhtautuvat tuulivoimaan ja sen tukemiseen ?

Markku Lehto

Entä mikä on vihreiden ulko- , turvallisuus- ja puolustuspoliittinen lnja ? Entä kanta EU:n hallinnon , johtamisen ja päätöksenteon tehostamiseen ja ulko- ja turvallisuus- ,talouspolitiikan sekä puolustuksen tiivistämiseen ?

Ari Ohvo

Yllätyksekseni huomasin että listahan on ihan järkevä. Henkilöautoilukin sallitaan jos siitä tehdään päästötöntä. Hyvin mielenkiintoista. Aikaisemmin vihreät ajoivat yksityisautoilun kieltämistä mikä on aika utopistinen tavoite Suomen kaltaisessa maassa.

Markku Lehto

Niin, ehkä Ville Niinistö kaahatessaan Turun moottoritietä pitkin Turusta Saloon mittava CO2-vana perässään ja Heidi Hautala körötellessään autollaan Luumäen mökille, ymmärsivät, että suomalaisessa yhteiskunnassa autollakin on oma roolinsa. Muuten, hieman ihmettelen, että kummallekaan ei julkiset liikennevälineet kelvanneet.

Sami Rinta-Mänty

Onkohan kukaan vihreässä kuplassa arvioinut kuinka paljon kyseisen ohjelman toteutuminen tarkoittaisi verojen ja elinkustannusten nousuna tavalliselle ihmiselle? Tuskin on tullut edes mieleen...

Kukapa muukaan tämän kasvavan ilmastohömpän kustannukset maksaa kuin Matti ja Maija Meikäläinen. Pahinta on se että maapallo ei edes lämpene - eikä ainakaan hiilidioksiidin takia ja vaikka lämpenisikin ei asia muuttuisi miksikään vaikka meiltä kerättäisiin 100% tuloista veroina ja tuettaisiin sillä hiilettömän yhteiskunnan syntyä. Samat Matti ja Maija maksavat muuten sitten kasvavina veroina kustannukset lisääntyneestä maahanmuutosta, jota Vihreät ovat myös vaatimassa julistuksessaan.

Ruotsissahan Vihreät ovat käytännössä poistumassa poliittiselta näyttämöltä seuraavissa vaaleissa. Valitettavasti taitaa olla niin että meillä pitää tehdä samat virheet kuin Ruotsissa mm. maahanmuuton ennen kuin täällä päästäisiin samaan tilanteeseen.

Kikka M. Coombes

Ei saa julkaista, mutta haluan kertoa silti: kysyin 16-v. pojaltamme, ketä hân äänestäisi: hän vastasi, jotta tutkisi aihetta ensin ja sitten tekisi päätelmän. Meillä saattaa olla kolme eri puoluetta perheessä, koska mielipiteitä ei tungeta alas kurkusta.

Tapani Tuominen

Jos tämä olisi Vihreiden nuorisojärjestön tavoitelista, vielä jotenkin ymmärtäisi, mutta että aikuiset ihmiset ja oikein "kansanedustajat"??

Kyllä on aivan turhaa yrittää liimata populisti- leimaa mihinkään muuhun puolueeseen. Nyt on vassareilla tiukka paikka; miten nokittaa tästä?

Hannu Rautomäki

12. "Puolue esittää pakolaiskiintiön moninkertaistamista ja parempien laillisten maahantuloväylien luomista. Puolue helpottaisi perheenyhdistämistä ja ottaisi käyttöön ns. humanitaarisen viisumin."

Puolueessa ei tunnuta elävän tässä maailmassa, sillä Suomesta ei ole maailman sosiaalitoimistoksi kun omienkin kansalaisien toimeentulo on vaakalaudalla.

tom brunila

Jos äänioikeuden ikäraja alenee viiteentoista vuoteen niin perustan puolueen joka vaatii 15-vuotiaille oikeutta juoda viinaa, polttaa tupakkaa, ajaa autolla ja harrastaa seksiä oman halunsa mukaan! Sekä tietysti poistaa holhoojien oikeuden määrätä heidän tekemisistään. Viisitoista vuotiaista tehdään siis täysi-ikäisiä!