Sunnuntai 26.5.2019

Eduskunnasta tuli yksimielinen riskilausunto – hallituspuolueet rauhoittelevat: ”Soten lykkäys on suurin riski”

Luotu: 
1.6.2018 15:26
  • Kuva: Pekka Karhunen / Alma Talent arkisto
    Kuva
    Tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä (kesk.) katsoo viiden muun hallituspuolueisiin kuuluvan jäsenen kanssa, että tärkeintä on vielä sote-uudistusta eteenpäin. Arkistokuva.
|

Tarkastusvaliokunnan hallituspuolueiden jäsenet korostavat, että sote-uudistusta on vietävä eteenpäin valiokunnan kriittisestä sote-lausunnosta huolimatta.

Valiokunta totesi yksimielisessä lausunnossaan eilen torstaina, että soten valinnanvapauteen ”liittyvät riskit ja epävarmuus ovat lisävalmistelusta huolimatta edelleen korkealla tasolla”. Tänään eduskunnasta odotetaan perustuslakivaliokunnan lausuntoa, joka on ratkaiseva sote-uudistuksen jatkon kannalta. Keskiössä on korjattu valinnanvapausesitys.

Tarkastusvaliokunnan eilistä lausuntoa voi pitää erittäin kriittisenä, mutta siinä todetaan myös, että uudistus on ”erittäin tärkeä ja perusteltu”.

–Vaikka uudistuksen sisältö on tarkentunut lakiesityksen valmistelun edetessä, epävarmuus vaikutuksista ei kuitenkaan ole olennaisesti pienentynyt. Valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan hallituksen esityksestä ei muodostu kokonaiskuvaa uudistuksen kokonaisvaikutuksista ja lisäksi uudistuksen vaikutusarviot ovat puutteellisia. Hallituksen esitykseen olisi ollut asiantuntijoiden mukaan tarpeellista ja mahdollista tuottaa kattavampia ja selkeämpiä arvioita palvelujen saatavuuden parantumisen mahdollisista vaikutuksista julkisiin menoihin, lausunnossa todetaan.

–Valinnanvapauslainsäädännön käsittelyaika on verrattain kireä ja suurissa uudistuksissa on tärkeää, että lainsäädännön taso on riittävän laadukas. On hyvä, että tärkeän uudistuksen valmistelussa edetään määrätietoisesti. Pitkään jatkuneen uudistuksen lykkääntymisestä aiheutuisi kuitenkin olemassa olevien ongelmien jatkumista, epävarmuutta sekä kasvavia kustannuksia ja riskejä, lausunnossa edelleen todetaan.

Valiokunnan hallituspuolueiden jäsenet tarttuvat edelliseen toteamukseen ja korostavat tiedotteessaan, että ”suurin riski on, että sote-uudistusta ei toteuteta”. Tiedotteen ovat allekirjoittaneet tarkastusvaliokunnan jäsenet Olavi Ala-Nissilä (kesk.), Esko Kiviranta (kesk.), Eero Lehti (kok.), Eero Reijonen (kesk.) ja Kaj Turunen (kok.) sekä varajäsen Ari Jalonen (sin.).

– Julkisuudessa ei ole tullut riittävästi esiin, se että lausunnossa valiokunta yksimielisesti toteaa, että uudistuksen lykkääntyminen merkitsisi ongelmien jatkumista, epävarmuutta, riskejä ja kustannusten kasvua. Mielestämme suurin riski on se, että uudistusta ei vieläkään toteutettaisi. Siksi uudistus on hyvä viedä määrätietoisesti eteenpäin, kuten valiokunta toteaa, kuusikko sanoo tiedotteessaan.

”Riskejä on aina”

Valiokunta katsoi lausunnossaan, että ”näin mittavaan uudistukseen liittyy väistämättä myöhempiä korjaustarpeita”. Samalla todetaan, että suurempien muutosten tekeminen myöhemmin voisi olla hankalaa, koska uudistuksen perusratkaisut ovat luonteeltaan niin laajamittaisia.

– Siksi riskejä ja uudistuksen voimaanpanoa on tärkeää arvioida tässä vaiheessa huolellisesti. Valiokunnan saamien selvitysten mukaan uudistuksen suurimmat riskit liittyvät maakuntien rahoituksen riittävyyteen ja kustannusten kasvun hillitsemiseen tilanteessa, jossa palvelujen tarve ja kysyntä kasvavat, lausunnossa todetaan.

Valiokunnan mukaan lakiesityksessä ei ole esitetty kokonaisarviointia uudistuksen vaikutuksista ja huomauttaa, että esimerkiksi Valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut, että vaikutusarviointiin tulisi lisätä skenaariolaskelmia tai muita taloudellisia arvioita siitä, miten yksityisesti rahoitetulta puolelta siirtyvät potilaat vaikuttavat kokonaiskustannuksiin.

–Maakuntien rahoitusmallin suurimmat riskit liittyvät maakuntien rahoituksen riittävyyteen ja kustannusten kasvun hillitsemiseen tilanteessa, jossa palvelujen tarve ja kysyntä kasvavat. Riskien kannalta valiokunta pitää porrastettua voimaantuloaikaa parempana vaihtoehtona, jolloin riskejä voitaisiin helpommin hallita, valiokunta toteaa lausunnossaan.

Hallituspuolueiden jäsenet huomauttavat tiedotteessaan, että kustannusten hillinnän haasteiden ja muiden riskien kriittinen käsittely kuuluu tarkastusvaliokunnan rooliin.

–Isoihin uudistuksiin kuuluu aina riskejä, eikä kaikkia vastauksia voi tietää etukäteen. Riskit ovat tärkeää tunnistaa ja toimeenpanossa hallita mahdollisimman hyvin, kuusikko toteaa tiedotteessaan ja muistuttaa lisäksi, että valiokunnan mukaan maakunta- ja sote-uudistuksen valvonta on ehdotuksessa kattavasti järjestetty.

Puheenjohtaja aivan eri linjoilla

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, oppositiopuolue SDP:n jäsen Eero Heinäluoma puhui eilen torstaina lausunnosta lähes päinvastaiseen sävyyn eduskunnassa.

– Siinä (lausunnossa) kyllä tuodaan ilmi erittäin suuri huoli siitä, että nämä taloudelliset tavoitteet eivät tässä ole toteutumassa. Asiantuntijat kertovat, että tällä mallilla on käymässä niin, että kustannukset ovat pikemminkin kasvamassa kuin vähenemässä, ja se perustuu siihen, että tulee uusia palveluja, palveluiden kysyntä kasvaa. Muun muassa Hämeenlinnassa, joka on kokeillut, on 14 prosentin kustannusten kasvu tämän kaiken tuloksena, Heinäluoma sanoi kyselytunnilla torstaina.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kommentoi lyhyesti lausuntoa kyselytunnilla.

–Minusta tarkastusvaliokunta on oivaltanut tämän ytimen hyvin, ja se on yksimielisessä lausunnossaan todennut, että uudistus pitää viedä nyt määrätietoisesti maaliin. Se on selvä asia, että kun puhutaan suuresta uudistuksesta, niin aina liittyy uudistamiseen riskejä. Liittyy nykytoimintaankin riskejä, Sipilä sanoi.

–Tärkeintä on nyt se, että me saamme täältä valmiiksi uudistuksen, joka antaa erittäin hyvän pohjan maakunnille toteuttaa ne tehtävät ja ne tavoitteet, mitä eduskunta ja hallitus ovat uudistukselle asettaneet. Meillä on myöskin erinomaiset edellytykset siihen kustannushillintätavoitteeseen, joka kymmenen vuoden ajanjaksossa hillitsisi kustannuksia 3 miljardilla eurolla. Ne joka tapauksessa kasvavat tuona ajanjaksona noin 2 miljardia euroa.

Jaa artikkeli:

Kommentit