Sunnuntai 21.7.2019

Professorin huomio sote-lausunnosta: ”Painava huomautus, että valtioneuvosto on mennyt toimeenpanovallan käytössään liian pitkälle”

Luotu: 
2.6.2018 09:42
Päivitetty: 
2.6.2018 09:50
  • Kuva: Petteri Paalasmaa/Uusi Suomi
    Kuva
    Perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, että maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa on edetty jo varsin pitkälle, vaikkei eduskunta ole vielä hyväksynyt asiaa koskevaa lainsäädäntöä.
|

Oikeustieteen professori Pauli Rautiainen arvioi, että oikeusasiamiehen tai oikeuskanslerin olisi hyvä tutkia sote-pilotointien valmistelussa tapahtuneita asioita perustuslakivaliokunnan perjantaina julkaiseman sote-uudistuksen valinnanvapausesitystä koskevan lausunnon perusteella.

–Perustuslakivaliokunnan valinnanvapauslausuntoon sisältyy painava huomautus, että valtioneuvosto on mennyt toimeenpanovallan käytössään liian pitkälle. Valiokunnan lausunnon perusteella oikeusasiamiehen tai oikeuskanslerin olisi hyvä tutkia pilotointien valmistelussa tapahtunutta, hän kommentoi Twitterissä.

(Juttu jatkuu tviivin alla.)

 

 

Perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, että maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa on edetty jo varsin pitkälle, vaikkei eduskunta ole vielä hyväksynyt asiaa koskevaa lainsäädäntöä. Valiokunta pitää tästä näkökulmasta erityisen ongelmallisena toimeenpanon laajamittaista aloittamista ennen lain hyväksymistä esimerkiksi jo käynnistettyjen alueellisten pilotointien avulla.

–Valiokunta pitää valtiollisten tehtävien työnjaon kannalta ongelmallisena, että uudistuksessa on edetty näin pitkälle yksinomaan hallituksen yleistoimivaltaan turvautuen ennen kuin maakuntauudistusta on hyväksytty eduskunnassa ja ennen kuin perustuslakivaliokunta on lausunut lopullisen käsityksensä uuden hallintomallin perustuslainmukaisuudesta, lausunnossa todetaan. 

Perustuslakivaliokunta painottaa, että valtioneuvosto ei voi lainsäädäntömenettelyssä asettaa eduskunnan lainsäädäntövallan käyttöä ja perustuslain 74 §:n mukaista lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden valvontaa jo tapahtuneiden tosiasioiden eteen. 

Valiokunta pitää tästä näkökulmasta erityisen ongelmallisena toimeenpanon laajamittaista aikaistamista pilottien avulla. Valtion vuoden 2018 talousarviossa valinnanvapauspilottien toteuttamiseen on varattu 100 miljoonaa euroa (momentti 33.60.38). Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätökset valinnanvapauden pilottialueista. Rahoitus on myönnetty kymmenen maakunnan alueelle. Päätökset pilottialueista ja niiden rahoituksesta on tehty 19 henkilön asiantuntijaryhmän laatiman arvioinnin perusteella.

–Päätökset on sinänsä tehty ehdollisina siten, että edellytyksenä pilottien toteutumiselle on valinnanvapauslain hyväksyminen ja vahvistaminen. Valtioneuvoston julkaisemassa pilotointia koskevassa hakuilmoituksessa viitataan pilotoinnin oikeudellisten perusteiden osalta valinnanvapauslain sääntelyyn pilotoinnista. Perustuslakivaliokunta kiinnittää valtioneuvoston vakavaa huomiota siihen, että sekä lausunnossa arvioitu valinnanvapauslakiehdotus että nyt arvioitava valinnanvapauslakiehdotus on todettu perustuslakivaliokunnassa perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksen kannalta ongelmalliseksi, lausunnossa huomautetaan. 

Valiokunnan mielestä kumpaankin lakiehdotukseen sisältyy lakiehdotuksen käsittelyn tavallisen lain säätämisjärjestyksessä estävä puute, sillä ehdotettuihin pilotointia koskeviin säännöksiin ei sisältynyt säännöksiä pilotointiin osallistuvista alueista tai kriteereistä, joilla alueet valitaan. 

–Nyt arvioitavaa sääntelyä edellytetään lisäksi täydennettävän säännöksellä pilotoinnin henkilöllisestä ulottuvuudesta. Valiokunnan mielestä on epäselvää, millä oikeudellisilla perusteilla pilotointia koskevat päätökset on tällaisessa sääntelytilanteessa tehty, perustuslakivaliokunta sanoo.

Turun yliopiston julkisoikeuden professori Juha Lavapuro sanoo, että valinnanvapauden aikaistettua käyttöönottoa koskeva kohta perustuslakivaliokunnan lausunnossa paljastaa järjestelmään liittyviä riskejä ja haasteita. Hänen mukaansa maakunnat voivat ottaa hakemuksesta valinnanvapauden aikaistetusti käyttöön, jos neljä ehtoa täyttyy.

Lavapuron mukaan ensimmäinen ehto on, että maakunnan palvelutuotannon organisointi on huolellisesti valmisteltu ja on toiminnallisesti vakaa myös osana valinnanvapausjärjestelmää. 

–Mm. liikelaitosten, maakunnan yhtiöiden, suoran valinnan palvelujen, asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin pitää olla määriteltyinä, hän toteaa Twitterissä.

Toiseksi maakunnalla on oltava järjestämisvelvollisuuden toteuttamiseksi riittävät valmiudet asiakastiedon tietoturvalliseen käsittelyyn, listautumisjärjestelmän käyttöönottoon ja palveluntuottajien valvontaan ja korvausjärjestelmien luomiseen, seurantaan ja ylläpitoon.

Lisäksi asiakkaista koskevien tietojärjestelmien tulee olla valmiita potilasturvallisuuden takaamiseksi.

–Kaikkien edellä mainittujen edellytysten tulee täyttyä. Maakunta voi siten ottaa valinnanvapauspalvelut käyttöön aikaistetusti, jos se kykenee osoittamaan, että järjestelmä on jo käyttöönottovaiheessa potilasturvallinen, Lavapuro kommentoi.

Lisää aiheesta:

Nämä ovat soten 3 kipupistettä: Nyt uhkana on prosessi, joka voi kestää jopa vuosia

Krista Kiuru päivän sote-pommista LM:lle: Hallitukselta tarvitaan selkeä kanta jatkoaskelista

Nyt tuli kylmä arvio sotesta: ”Paikkaaminen lähes mahdoton ajatus”

Antti Kaikkonen sotesta: ”Yhdessä sovitut tavoitteet edelleen voimassa”

Petteri Orpo kohtalokkaan sote-lausunnon jälkeen: ”Ratkaisu voidaan löytää”

Sotessa yhä vakavia perustuslaillisia ongelmia – uutta hallituksen esitystä ei tarvita

Jaa artikkeli:

Kommentit

Markku Koivisto

Taas onnistun olemaan ymmärtämättä oikeastaan ollenkaan professorien järjenjuoksua.
Ei saa kokeilla mitään, ennenkuin lopullista järjestelmää koskevat lait on säädetty. Mitä siinä sitten enää voitaisiin kokeilla, kun lait jo määrittelevät miten tehdä pitää?
Mielestäni tuommoinen on jälkiviisasta venkoilua.

Kalevi Salonen

Nyt Markku sinä et näy ymmärtävän asiaa. Sadan miljoonan satsaus ei ole enää mikään kokeilu vaan hallituksen sote-uudistuksen toteuttamisen aloittaminen.

Pilotit eivät ole edes lähimainkaan ainoa, missä hallitus on menetellyt omavaltaisesti. Sote-uudistusta on esimerkiksi mainostettu netissä ainakin Hesarissa ja iltalehdissä ja vieläpä käyttäen ilmaisuja, jotka viestivät, että uudistus toteutuu juuri ehdotetulla tavalla. Mille oppositiopuolueelle on annettu vastaava rahoitus omien malliensa mainostamiseen?

Seppo Simonen

Olisi kivaa kun US toimittaja kyselisi maan hallituksen mielipiteitä eikä kaivaisi jonkun yksittäisen professorin omaa yksityistä mielipidettä.
Hallituksella on täysi oikeus pilotoida sotea jotta saadaan tuntuma todelliuuteen.

Ralf Karlsson

Minulla on sellainen tunne että Tampereen yliopiston julkisoikeuden professori ja Turun yliopiston oikeustieteen laitoksen dosentiölla on hieman enemmän juridista tietoa väitteidensä tueksi kuin hallituksen omalla puudelitrollilla Seppo Simosella joka ei koskaan perustele väitteittään.

Anja Musakka

Seppo Simonen oletko siis sitä mieltä, että vaikka maan hallitukseen olisi kasaantunut minkälainen "Mörköooppera" tahansa, joiden ammattitaitoon ja etenkin heidän perustuslain kunnioitukseensa kansa=äänestäjät eivät luota, niin silti tuon oopperan kuorossa on laulettava eli pulinat pois. Mielestäni näkemyksesi hipoo diktatuuria. Tuon oopperan perustelujen luotettavuuteen ei järkevä ihminen edes usko.

Mikael Nygård

Hallitus on ottanut tietoisen riskin toimiessaan tällä tavalla, vahvassa etukenossa kohti uudistusten läpivientiä. Moni, itseni lisäksi, on ihmetellyt tapaa jolla koko uudistusta puffataan mukamas sisällöltään päätettynä. On tehty verkkosivuja ja on käynnistetty IT-hankkeita 150 miljoonan budjetilla ilman että vielä on minkäänlaista varmuutta sisällöstä.

On aivan oikein että oikeusoppineet nostavat tämän asian esille. Näin ei nimittäin pitäisi menetellä uudistusten kanssa.
- ensin pitää sisällöstä laatia määrittelyt
- sitten pitää lait hyväksyä
- sitten pitää kilpailuttaa toteuttajat, ja koska on valtion hanke niin myös muille EU-maille on annettava mahdollisuus osallistua kilpailuun
- sitten päätetään kuka valitaan toteuttajaksi tarjousten perusteella. Hibra ja toimitusaika lienevät ne kaksi keskeistä valintakriteeriä.
- vasta sitten aloitetaan toimeenpano

Nyt usea vaihe on jäänyt tekemättä ja halutessaan alan isot voivat riitauttaa hallituksen tähän mennessä tekemän ja vaatia paluuta ruotuun.

Joku maksaa nämäkin kulut. Toivottavasti se ei ole veronmaksajan takataskusta otettavaa rahaa vaan hallituspuolueiden kukkarosta - seurauksena yltiöpäisestä riskinotosta ja taloudellisen vahingon tietoisesta aiheuttamisesta. Näin ainakin minä haluaisin nöhdä asian kehittyvän.

Pasi Mattila

ymmärtäisin asian näin että ministerimme ovat jo nyt rikkoneet lakeja koska ovat tehneet muutoksia jotka vaativat perustuslakiin muutoksia!! Miksi meillä on sitten tällaisia ministereitä jotka rikkovat törkeästi ihmisten perusturva oikeuksia ajaakseen vain oman agendansa etuja. eiköhän olis aika ottaa järki käteen ja haudata tuo sote kokonaan jottei meillä kohta ole maata joka on konkurssissa. todellisuushan on se ettei suomen olis viime vuonna tarvinnut ottaa lisä lainaa oleenkaan ilman maahanmuuttajia.

Seppo Simonen

Ihan nyt Pasi Mattilalle selvyyden vuoksi että: valtioneuvoston jäsenet eli ministerit vannovat tuomarin valan sekä virkavalan tai antavat vastaavat vakuutukset. Tämä plagioitu googlettamalla.
Joten he kyllä olisivat valtakunnan oikeudessa alta aikayksikön jo rikkoisivat valaa vastaan.
Perustuslain muutokseen ei piisaa yksinkertainen enemmistö siksi juuri perustuslakivaliokunta tutkii riittääkö yleensä lain muutokseen yksinkertainen enemmistö.

Markku Koivisto

Kun en ymmärrä vieläkään. Oikeuskansleri kuuluu kai vieläkin valtioneuvoston kokoonpanoon. Muinoin hänen tehtävänsä oli valvoa hallituksen toimien perustuslain mukaisuutta. Olenko ihan värässä?
Mitä opposition esittämiin kokeiluihin tulee ei sillä ole koskaan ollut suoraa mahdollisuutta käyttää semmoiseen valtion varoja ohi hallituksen.

Esko Riikonen

Onkohan tämäkin professori ollut asiantuntijana, kun sote lausuntoa on sorvattu.

Minusta näyttää sille, monesti professorit sanelevat, mitä saa tehdä, että ilman heillä olisi mitään todellista mandaattia. Poliitikot saavat päättää, mitta professorit ja muut oppineet sanovat. Asioista tehdään tarkoitushakuisesti yhä monimutkaisempia. Tämän näkyy myös rikollisten tuomitsemisessa ja heidän oikeuksissaan, jotka ovat paremmat kuin uhrien.