Maanantai 20.5.2019

Sote-hässäkkä saattaa johtaa ministerivastuuprosessiin – Professori: ”Asia ei ole vähäpätöinen”

Luotu: 
3.6.2018 12:46
  • Kuva: Outi Järvinen / Alma Talent
    Kuva
    Oikeustieteen professorin mukaan perustuslakivaliokunta kielsi jo 2017 lausunnossaan sellaiset pilotit, joista hallitus päätti keväällä 2018.
|

Oikeustieteen professorin Pauli Rautiaisen mukaan ei ole poissuljettua, että perustuslakivaliokunta alkaisi käsitellä sote-uudistuksen pilotointia ministerivastuuasiana. –Ei poissuljettua ole sekään, että pilottipäätöksenteon osalta PeV alkaisi oman havaintonsa pohjalta käsitellä asiaa PL 115 §:n mukaisena ministerivastuuasiana. Asia ei ole vähäpätöinen: PeV kielsi jo 2017 lausunnossaan sellaiset pilotit, joista STM/ministeri päätti keväällä 2018, hän kirjoittaa Twitterissä.

Rautiainen arvioi jo aikaisemmin, että oikeusasiamiehen tai oikeuskanslerin olisi hyvä tutkia sote-pilotointien valmistelussa tapahtuneita asioita perustuslakivaliokunnan perjantaina julkaiseman sote-uudistuksen valinnanvapausesitystä koskevan lausunnon perusteella.

–Perustuslakivaliokunnan valinnanvapauslausuntoon sisältyy painava huomautus, että valtioneuvosto on mennyt toimeenpanovallan käytössään liian pitkälle. Valiokunnan lausunnon perusteella oikeusasiamiehen tai oikeuskanslerin olisi hyvä tutkia pilotointien valmistelussa tapahtunutta, hän sanoi.

Perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, että maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa on edetty jo varsin pitkälle, vaikkei eduskunta ole vielä hyväksynyt asiaa koskevaa lainsäädäntöä. Valiokunta pitää tästä näkökulmasta erityisen ongelmallisena toimeenpanon laajamittaista aloittamista ennen lain hyväksymistä esimerkiksi jo käynnistettyjen alueellisten pilotointien avulla.

–Valiokunta pitää valtiollisten tehtävien työnjaon kannalta ongelmallisena, että uudistuksessa on edetty näin pitkälle yksinomaan hallituksen yleistoimivaltaan turvautuen ennen kuin maakuntauudistusta on hyväksytty eduskunnassa ja ennen kuin perustuslakivaliokunta on lausunut lopullisen käsityksensä uuden hallintomallin perustuslainmukaisuudesta, lausunnossa todetaan. 

Perustuslakivaliokunta painottaa, että valtioneuvosto ei voi lainsäädäntömenettelyssä asettaa eduskunnan lainsäädäntövallan käyttöä ja perustuslain 74 §:n mukaista lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden valvontaa jo tapahtuneiden tosiasioiden eteen.

Valiokunta pitää tästä näkökulmasta erityisen ongelmallisena toimeenpanon laajamittaista aikaistamista pilottien avulla. Valtion vuoden 2018 talousarviossa valinnanvapauspilottien toteuttamiseen on varattu 100 miljoonaa euroa (momentti 33.60.38). Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätökset valinnanvapauden pilottialueista. Rahoitus on myönnetty kymmenen maakunnan alueelle. Päätökset pilottialueista ja niiden rahoituksesta on tehty 19 henkilön asiantuntijaryhmän laatiman arvioinnin perusteella.

–Päätökset on sinänsä tehty ehdollisina siten, että edellytyksenä pilottien toteutumiselle on valinnanvapauslain hyväksyminen ja vahvistaminen. Valtioneuvoston julkaisemassa pilotointia koskevassa hakuilmoituksessa viitataan pilotoinnin oikeudellisten perusteiden osalta valinnanvapauslain sääntelyyn pilotoinnista. Perustuslakivaliokunta kiinnittää valtioneuvoston vakavaa huomiota siihen, että sekä lausunnossa arvioitu valinnanvapauslakiehdotus, että nyt arvioitava valinnanvapauslakiehdotus on todettu perustuslakivaliokunnassa perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksen kannalta ongelmalliseksi, lausunnossa huomautetaan. 

Valiokunnan mielestä kumpaankin lakiehdotukseen sisältyy lakiehdotuksen käsittelyn tavallisen lain säätämisjärjestyksessä estävä puute, sillä ehdotettuihin pilotointia koskeviin säännöksiin ei sisältynyt säännöksiä pilotointiin osallistuvista alueista tai kriteereistä, joilla alueet valitaan.

–Nyt arvioitavaa sääntelyä edellytetään lisäksi täydennettävän säännöksellä pilotoinnin henkilöllisestä ulottuvuudesta. Valiokunnan mielestä on epäselvää, millä oikeudellisilla perusteilla pilotointia koskevat päätökset on tällaisessa sääntelytilanteessa tehty, perustuslakivaliokunta sanoo.

Lue lisää:

Professorin huomio sote-lausunnosta: ”Painava huomautus, että valtioneuvosto on mennyt toimeenpanovallan käytössään liian pitkälle”

Tyly sote-kuitti Juha Sipilälle ja Petteri Orpolle: ”Pitääkö arvon ministerit taas istuttaa pitkälle lennolle lukemaan rauhassa?”

”Lopputuloksena lehmänkaupoista voi kokoomukselle jäädä käteen vain hapantunut maito”

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Seppo Simonen

Koville näyttä ottavan tämä uusi sote ja maakuntamalli lain loppuun saattaminen.
Täytyy kysyä mikä on somemedian tarkoitus siis onko tarkoituksena havaannuttaa yhteiskunnankehitys tyystiin ja luoda nykyaikainen someanarkismi yhteiskunta jossa media käyttää valtaa ohi laillisen demokraattisesti valitun enemmistön.

Seppo Simonen

Kiitos kysymyksestä Eero ja vastaus on 0 miljoonaa ja muutoin en kannata vihervasemmistolaista Karl Marxin idealismia.
Olen tykkänään hyvilläni jos saan valita useasta sotekeskuspalveluja tarjoavista oman mieltymykseni mukaisen keskuksen ja palvelusetelin vaikka kaihileikkaukseen.

Juha Eirikka

"Mites ne veroparatiisimaihin virtaavat miljardit, nautitko siitä virrasta?"

Niinpä, tätä ei monet huomaa/ ajattele, tai välitä vaikka se syö valtion tuloja sitä mukaa kun kansalaiset luulevat säästävänsä, todellisuudessa se tulee kaikkien maksettavaksi. Täyttä hölmöläisten hommaa

Arto Pyökäri

Täällä jotkut tuntuvat olevan sitä mieltä, että toiminta voidaan aloittaa ennenkuin asiaa koskevat lait on säädetty. Kyllähän se ongelmallista on. Ajatellanpanpa, että kuolemantuomion käyttöönottoa valmistellaan. Pitäisikö ensin kokeilla?