Lauantai 25.5.2019

IL-US-kysely: Jo 48 % suomalaisista hyväksyy sotilasyhteistyön syventämisen USA:n ja Naton kanssa

  • Kuva: EPA / All Over Press
    Kuva
    Sotilaallisen yhteistyön lisäämiseen Yhdysvaltain ja Naton kanssa suhtaudutaan aiempaa hyväksyvämmin Suomessa. Arkistokuvassa Nato-sotilas Baltops-harjoituksessa, johon myös Suomi osallistui Naton kumppanimaana.
  • Kuva: Petro Salonen / Iltalehti
    Kuva
    Sotilaallisen yhteistyön lisäämiseen Yhdysvaltain ja Naton kanssa suhtaudutaan aiempaa hyväksyvämmin Suomessa.
|

Faktakulma

Tutkimuksen on tehnyt Iltalehden ja Uuden Suomen toimeksiannosta Tietoykkönen Oy.

Haastattelut (1 500 kappaletta) tehtiin monikanavaisesti puhelinhaastattelujen ja internet -kyselyn yhdistelmänä 18.5.–31.5.2018.

Puhelinhaastatteluista vastasivat Tietoykkönen Oy:n omat tutkimushaastattelijat. Otantamenetelmänä käytettiin satunnaisotannan ja kiintiöpoiminnan yhdistelmää. Vastaajat edustavat äänestysikäisiä suomalaisia Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Puoluekantansa ilmaisi 76,8 % vastaajista eli 1 152 henkilöä.

Tutkimuksen virhemarginaali kaikkien vastaajien osalta (n=1 500) on 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kannatusarvio-osiossa (n=1152) suurimman puolueen virhemarginaali on 2,4 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Hyväksyntä sotilasyhteistyölle Yhdysvaltain ja Naton kanssa on lievässä kasvussa. Nato-jäsenyyttä kannattaa nyt 20 prosenttia suomalaisista. Kyselyn kaikki tulokset nähtävissä taulukoissa jutun alaosassa.

Iltalehti ja Uusi Suomi teettävät säännöllisiä eduskuntapuolueiden kannatuskyselyjä, joiden yhteydessä kartoitetaan myös suomalaisten kantoja muun muassa turvallisuuspolitiikkaan.

Uusimman kyselyn aineisto on kerätty 18.5.-31.5.2018. Sen turvallisuuspoliittisen osuuden perusteella voisi sanoa, että suomalaisten hyväksyntä läntiselle sotilasyhteistyölle on kasvusuunnassa, tosin lievästi.

Sotilasliitto Naton jäsenyyden kannatus säilyy joka tapauksessa melko alhaisella tasolla suomalaisten keskuudessa.

Helmikuussa 2018 IL-US-kyselyssä Nato-jäsenyyttä kannatti 17 prosenttia kyselyyn vastanneista, nyt toukokuun mittauksessa 20 prosenttia. Samalla ajanjaksolla Nato-jäsenyyteen kielteisesti suhtautuvien määrä putosi 55 prosentista 50 prosenttiin.

Kokoomus-vasemmisto

Miehet kannattavat naisia selvästi enemmän Nato-jäsenyyttä. Ikäluokittain jaoteltuna kannatus on suurinta 60-69 -vuotiaiden keskuudessa ja yli 80 000 euroa vuodessa bruttona tienaavissa talouksissa asuvien keskuudessa.

Eniten Nato-jäsenyyden kannattajia on kokoomusta äänestävien joukossa. Heistä 42 prosenttia sanoo kannattavansa jäsenyyttä, 28 prosenttia vastustaa.

Vasemmistoliiton kannattajista 78, SDP:n kannattajista 63, perussuomalaisten kannattajista 60 ja keskustan kannattajista 58 prosenttia sanoo vastustavansa Suomen Nato-jäsenyyttä.

Sotilasyhteistyö

Olemme kysyneet suomalaisilta seuraavalla kysymyksellä myös sitä, miten he suhtautuvat siihen, että Suomi syventää sotilaallista yhteistyötä Yhdysvaltain ja Naton kanssa.

-Suomi tekee syvenevää sotilaallista yhteistyötä lännen eli käytännössä Yhdysvaltain ja Naton kanssa luodakseen yhdessä sotilaallisen pelotteen Venäjän mahdollista uhkaa vastaan. Onko tämä politiikka mielestänne oikeansuuntaista?

Toukokuun mittauksessamme 48 prosenttia sanoi, että tämä politiikka on oikeansuuntaista. Vastaajista 25 prosenttia oli sitä mieltä, että politiikka ei ole oikeansuuntaista. Iso osa, 27 prosenttia suomalaisista, ei osaa ottaa asiaan kantaa.

Miehet suhtautuvat syvenevään sotilasyhteistyöhön selvästi naisia suopeammin. Politiikkaa oikeansuuntaisena pitäviä löytyy keskimääräistä selvästi enemmän kokoomuksen kannattajista, mutta myös keskustan riveistä.

Aiemmassa, helmikuun mittauksessa, 46 prosenttia piti Suomen vallitsevaa yhteistyölinjaa oikeana politiikkana, 28 prosenttia vastusti. Linjan kannattajien määrä on siis hivenen kasvanut, vastustajien määrä hivenen laskenut. 

Presidentin esimerkki

Olemme kartoittaneet myös, millä tavalla suomalaisten Nato-kantaan vaikuttaisi, jos Tasavallan presidentti  päätyisi Nato-jäsenyyden kannalle.

Toukokuun mittauksessa 42 prosenttia kyselyyn vastanneista sanoi, että he olisivat tällaisessa tapauksessa valmiita tukemaan presidentin myönteistä Nato-kantaa. 34 prosenttia ei tukisi presidenttiä tässä asiassa, 24 prosenttia ei osaa sanoa.

Niitä, jotka olisivat valmiita tukemaan presidenttiä tässä, löytyy keskimääräistä selvästi enemmän niiden joukosta, jotka sanovat äänestävänsä kokoomusta ja RKP:ta.

Kysyimme samaa asiaa myös helmikuussa. Silloin 38 prosenttia ilmaisia tukevansa presidenttiä, jos hän päätyisi Nato-jäsenyyden kannalle. 38 prosenttia sanoi, ettei tukisi presidenttiä.

Voidaan sanoa, että kanta Natoon on pehmentynyt, jos siinä olisi mukana presidentin myönteinen suhtautuminen.

Vaikka kaikissa kolmessa edellämainitussa kysymyksessä muutokset ovat melko pieniä, eivätkä tilastollisesti kovin merkittäviä, voitaneen sanoa, että kannatus läntisen sotilasyhteistyön tiivistämiseen on kasvanut suomalaisten keskuudessa.

Alla IL:n ja US:n Nato-kyselyn tuloksia. Tulokset eriteltävissä sukupuolten mukaan.

 

 

 

Faktakulma

Tutkimuksen on tehnyt Iltalehden ja Uuden Suomen toimeksiannosta Tietoykkönen Oy.

Haastattelut (1 500 kappaletta) tehtiin monikanavaisesti puhelinhaastattelujen ja internet -kyselyn yhdistelmänä 18.5.–31.5.2018.

Puhelinhaastatteluista vastasivat Tietoykkönen Oy:n omat tutkimushaastattelijat. Otantamenetelmänä käytettiin satunnaisotannan ja kiintiöpoiminnan yhdistelmää. Vastaajat edustavat äänestysikäisiä suomalaisia Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Puoluekantansa ilmaisi 76,8 % vastaajista eli 1 152 henkilöä.

Tutkimuksen virhemarginaali kaikkien vastaajien osalta (n=1 500) on 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kannatusarvio-osiossa (n=1152) suurimman puolueen virhemarginaali on 2,4 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Mark Andersson

Natottajien mielikuvitus kansan harhauttamiseksi ovat loppumattomat: nyt kysymykset muotoillaan siten, että niistä voi sorvata kaikenlaisia otsikoita.

Jos Naton kannatus nousisi vaikka 25%:iin, valtamedian otsikot kirkuisivat kaiketi että kansa haluaa Natoon.

Markku Lehto

Ruotsihan sitä taisi yrittää joku vuosi sitten. Se vaan ei näyttänyt onnistuvan. Kävikö siinä niin, että USA ei päästänytkään Ruotsia ajamaan puolustusliittoon kanssaan, ohitse Naton ja sen yhteisen puolustuksen velvoitteiden ?

Pekka Saikkonen

Venäjä tekee kovasti töitä Suomen Nato-jäsenyyden puolesta.

Vielä muutamia tämänpäiväisen "Venäjä siirtää tankkeja Alakurttiin Suomen rajalle" -uutisjutun kaltaisia tapahtumia, niin Nato-kannattajat ovat enemmistönä maassamme.

Tapio Mäkeläinen

Luvut nyt ovat nuo ja sitä mukaa kun ennen vuotta 1970 syntyneiden määrä laskee niin tuo OK sektori kasvaa tasaisesti.
Kävin katsomassa Senaatintorin SAInt näyttelyä. Kyllä oli hieno ja fiksua porukkaa esittelemässä. Juttelin parin amerikkalaisen miehen kanssa ja he taivastelivat meidän asevelvollisuusarmeijaa, kateellisina. Heidän mielestä aines heillä on huonoa.
Sanoin, että on demokratialle hyvä että aseita osaavat käyttää myös ne jotka ei kauheasti halua. Liipasinhullut ovat huonoja sotilaita.

Markku Lehto

"Miehet kannattavat naisia selvästi enemmän Nato-jäsenyyttä."

Moniko on lukenut Pohjois-Atlantin sopimuksen ? Eli moniko tietää mistä oikeasti puhutaan, kun puhutaan Natosta ?

Oheisesta linkistä löytyy em. sopimusteksti suomeksi sekä muutakin aiheeseen liittyvää:
http://atlanttiseura.fi/nato/#liite2

Ja jos enemmän haluaa asiaan paneutua voi tutustua edelleen oheisen linkin kautta lisää aiheeseen:
http://atlanttiseura.fi/tiedostot/suomi_ja_nato_kansilla.pdf

Heikki Rosti

Elokuvat ova mita ovat.Hybridisodassa Nato on vielakin murskaavamman ylivoimainen kuin elokuvissa.Ukkoutuva ja akkautuva Suomen kansa putosi kuin eno veneesta,kun hybridisota jyrahti kayntiin.Sauli ylipaallikkona onneksi tuhansia kertoja paremmin informoitu kuin taman palstan Esson baarin huippuasiantuntijat,joten Rauhallista kesaa.

Harri Tapani

Ei väkisin, mutta väsyttämällä, hiukka kuin EU oppeja, eli jos kansa äänestää "väärin", niin järjestetään uusia äänestyksiä tarpeen mukaan ja niiden välissä kansaa manipuloidaan ja sille levitetään propagandaa urakalla :P