Torstai 27.6.2019

Tällaiseen hallitukseen keskusta ei lähde – Juha Sipilä linjasi ehtoja ensi vaalikaudelle

Luotu: 
9.6.2018 11:00
Päivitetty: 
9.6.2018 11:52
  • Kuva: Minna Karkkola / Uusi Suomi
    Kuva
    Puoluejohtaja Juha Sipilä esitteli keskustan puoluekokouksessa apilanmuotoisen vaalikakkaran ja otti vastaan postilähetyksen paikalle surahtaneelta dronelta. Tarkoitus oli kuvata tulevaisuuden kehitystä. Yleisö piti tempauksesta ja nauroi hyväksyvästi.
|

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on hahmotellut keskustan puoluekokouksessa Sotkamossa hallituksen, johon keskusta ei ensi kaudella voi lähteä.

Sipilä listasi, mihin keskustan ei pidä olla valmis seuraavalla vaalikaudella.

-Asioita, joita emme ole valmiita tukemaan seuraavassa hallituksessa, Sipilä sanoi.

-Keskusta ei ole valmis sellaiseen hallitukseen, joka romuttaa tämän hallituksen perinnön. Saimme edelliseltä hallitukselta perinnöksi lahoavan kansantalouden. Nyt se on peruskorjattu. Perustus, rakenteet ja julkisivukin ovat nyt loistavassa kunnossa.

Sipilän mukaan etenkin pääoppositiopuolueen osalta on esitetty toimia, jotka riskeeraisivat talouden perustukset.

-Tähän emme ole valmiita – emme missään oloissa. Kannattaa muistaa, että vahva talous ja korkea työllisyys ovat parasta köyhän asiaa. Luottamuksen apilan jokainen kulma, osaava kasvu, huolenpito, realistinen vihreys ja vastuunkanto, nojaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kestävyyteen.

Sipilän  mukaan keskusta ei ole valmis hallitukseen, jonka ohjelmassa ei ole vastausta eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen.

-Se on seuraava suuri tehtävämme, perusturvan vahvistaminen. Kannustaminen yrittäjyyteen ja riskinottoon ei ole ristiriidassa sen kanssa, että huolehdimme nykyistä paremmin niistä, jotka apua tarvitsevat.

-Emme ole myöskään valmiita hallitukseen, joka ei ota yhdeksi ensisijaisista tavoitteistaan entistä vaikuttavampaa koulutus-, tutkimus- ja tiedepolitiikkaa. Rahalla ja taloudellisilla panostuksilla on merkitystä, mutta tätäkin tärkeämpää on se, miten ja minne resurssimme kohdennamme.

Kynnyskysymys on myös ruoantuotanto.

-Emme ole valmiita sellaiseen hallitukseen, joka ajaa alas suomalaisen ruoantuotannon. Seuraavan hallituksen on jatkettava niitä toimia, joilla turvataan maatalouselinkeinon edellytykset pysyä kannattavana koko Suomessa.

-Jos vedätte yhteen ne edellä kertomani asiat, joihin emme ole valmiita, niin voimme tiivistää sen yhteen lauseeseen: emme ole valmiita politiikkaan, mikä ei ole ylisukupolvista.

Sipilä sai linjapuheensa aikana kahdet erittäin pitkät aplodit, mikä kertoo puoluejohtajan vankasta kannatuksesta, vaikka keskustassa on kipuiltu esimerkiksi hallituksen toteuttamien leikkausten takia. Myös puheensa lopuksi Sipilä sai raikuvat aplodit.

Keskusta helpottaisi työperäistä maahanmuuttoa

Sipilän mukaan keskusta on valmis keventämään työperäisen maahanmuuton tarveharkintaa.

Asia on ollut tapetilla viime aikoina perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon ja sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) kiisteltyä siitä julkisuudessa. Halla-aho haluaisi tiukentaa tarveharkintaa, kun Mykkänen haluaisi luopua siitä kokoomuksen pitkäaikaisen tavoitteen mukaisesti.

Sipilän mukaan avarakatseisuus on ”myös oma etumme”.

-Avaamme rajoja lailliselle maahanmuutolle, koska kasvu- ja huippuyritykset, palvelumme, mansikkamaat ja kasvihuoneet eivät pärjää ilman ulkomaista työvoimaa. Olemme valmiita keventämään työperäisen maahanmuuton tarveharkintaa.

Sipilän mukaan keskusta haluaa kuitenkin myös rajat ja järjestelmän kuntoon.

-Kannatamme niin ikään vahvaa yhteistä eurooppalaista järjestelmää maahanmuuton hillitsemiseksi, jossa on huomioitu rajojen parempi toimivuus, tehokkaammat palautukset, toimiva Schengen järjestelmä, hätätilanteiden varalle taakanjaon mekanismi sekä suuremmat panostukset pakolaisuutta aiheuttavien ongelmien hoitoon. Ihmisiä on autettava lähempänä heidän kotiseutujaan. Tämän teemme erityisesti YK:n ja sen instituutioiden kanssa, Sipilä sanoi.

-Haluamme luoda paremmat olosuhteet pakolaisleireille ja työskennellä rauhan eteen, jotta ihmisillä on mahdollisuus palata kotiseuduilleen. Ihmisten hallitsematon kansainvälinen liikehdintä voidaan estää, jos heillä on toivo oman elämän, tulevaisuuden rakentamisesta. Näin voidaan estää myös ihmisten lähtö vaarallisille pakolaisreiteille.

Idea pienten lasten koulusta

Keskusta esittää pienten lasten koulua, jossa esikouluvuosi ja peruskoulun kaksi ensimmäistä vuotta muodostaisivat joustavan kokonaisuuden.

-Jos asiat tarttuvat ja kotona on asiat kunnossa, sieltä voitaisiin edetä kolmea vuotta ripeämmin. Jos taas lapsi ja perhe tarvitsevat pidempää tukea, he sitä myös saisivat ilman pelkoa minkäänlaisesta leimautumisesta. Toiselta luokalta mentäisiin eteenpäin vaiheittain, kun perustaidot on saatu riittävään hallintaan. Kakkosluokalla olisi tätä varten oma tsekkauspisteensä.

Kaikki tutkimukset viittaavat Sipilän mukaan siihen, että varhainen tuki on valtavan tärkeää. Ensimmäisiin vuosiin olisi panostettava enemmän ja kouluun voitaisiin integroida vahvasti erilaisia perheiden tukipalveluita. Kun pohja ovat kunnossa, kaikkien valmiudet toisen asteen koulutukseen paranevat.

-Keskustalla on ratkaisu myös oppivelvollisuudesta käytävään keskusteluun. On tärkeää puhua syrjäytymisen ehkäisystä, mutta vielä tärkeämpää on tehdä tekoja, joilla syrjäytymistä ehkäistään. Olemme nostaneet päämme poteroista, jonne useampi puolue tuntuu edelleen hautautuneen.

-Esitämme oppioikeutta. Se tarkoittaa oppivelvollisuuden pidentämistä yhdellä vuodella sekä jatko-opintovalmiuksien lisäämistä peruskoulun oppimäärän lisäksi oppivelvollisuuden kriteereihin. Näin alle 18-vuotias koulunsa keskeyttänyt ohjattaisiin uudelleen esimerkiksi vapaaseen sivistystyöhön, pajakouluun, kymppiluokalle, valmentavaan koulutukseen ja niin edespäin. Nuoresta otettaisiin koppi. Se on meidän vastuullamme.

Korkeakoulu joka maakuntaan

Keskustan oppioikeusmalli sisältää myös ajatuksen ”seiskaluokan tsekkauspisteestä”, jossa jatko-opintovalmiuksia alettaisiin jo suunnitelmallisesti kartoittaa. Sipilän mukaan korkeakoulutettujen osuutta väestöstä on kasvatettava.

-Jokaisessa maakunnassa on oltava vähintään yksi korkeakoulu. Rakennamme nuorille sukupolville uusia mahdollisuuksia tieteisiin, mahdollisuuden olla maailman parhaita huippututkijoita.

-Suomen pitää olla maailman ykkönen esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisessä. Suomalaisille huippututkijoille pitää olla tähän parhaat välineet ja työkalut. Henkilökohtaisia supertietokoneita on hankittava sadalle tutkijalle Suomessa. Se vahvistaisi johtajuuttamme Euroopassa.

Sipilän mielestä suomella on kaikki edellytykset olla edelläkävijä usealla eri alalla.

-Haluamme olla alan huippua myös lääketieteessä, erilaisten teknologioiden kehittämisessä vastaamaan ilmastonmuutoksen torjuntaan ja monessa muussa.

-Merkittävä tämän ja tulevien hallituskausien haaste liittyy liikenneverkon riittävän rahoituksen turvaamiseen. Liikenne- ja viestintäverkot ovat yhteiskunnan kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden verisuonisto. Liikenneväylien korjausvelan paikkaaminen aloitettiin tällä vaalikaudella ja siihen on suunnattava lisärahoitusta myös tulevaisuudessa.

Irti vapaavuorelaisesta politiikasta

Sipilän mukaan keskusta sanoutuu selkeästi irti ”vapaavuorelaisesta repivästä ja vastakkainasettelua ruokkivasta politiikasta”.

-Tasapainoinen aluekehitys on meille keskustalaisille tärkeä arvo. Meidät tunnetaan koko Suomen puolustajina. Emme ymmärrä lainkaan kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelua. Valtaosa suomalaisista, myös kaupunkilaisista, ovat koko Suomen kannattajia.

Sipilän mielestä eriarvoisuuden torjunta on yksi seuraavan vaalikauden tärkeimmistä tehtävistä. Myös sote-uudistuksen ydin on yhdenvertaisuudessa, jotta kaikki pääsevät paremmin perusterveydenhuoltoon. Sipilä arvelee, että vastustus on suurta, koska sote-uudistus on peruskouluun verrattava suuri suomalainen yhdenvertaisuusuudistus.

-Käynnissä oleva yhteiskunnan murros vaatii edelleenkin erityistä huomiota yhteiskunnallisen eheyden ja sosiaalisen tasa-arvon turvaamiseksi. Keskusta on aina ollut perusturvapuolue. Sosiaaliturvan remontti on seuraavan vaalikauden jättiuudistus ja viime päivien kokemuksen valossa siitäkään ei taida tulla helppoa.

Pienikin työ pitäisi ottaa vastaan

Sipilän mukaan nykyinen järjestelmä on rakentunut pala palalta, eikä vastaa enää tätä päivää.

-Keskustan mielestä on luotava malli, joka kannustaa ja velvoittaakin pienenkin työn vastaanottamiseen. Sosiaaliturvan pitää olla nykyistä yksinkertaisempi ja joustavampi. Osana uudistusta on tarkasteltava myös toimeentulotuen ja sosiaalityön suhdetta. On myös tartuttava asumisen jatkuvasti kasvaviin menoihin, sillä ne ovat monelle suomalaiselle taloudellisen pärjäämisen suurin ongelma. Tällä kaudella tehty perustulokokeilu antaa uudistukselle hyvän lähtölaukauksen.

Sipilä nosti esiin puolueen oppi-isän Santeri Alkion, jonka perintöä osa omista on kaivannut paremmin näkyviin keskustalaisessa politiikassa.

-Uudistamisen ohjenuoraksi sopivat Santeri Alkion periaatteet: huolehdimme porukalla niistä, jotka eivät pysty itsestään huolehtimaan ja haemme keinot heille, joilla on edellytykset alkiolaisen itseauttamiskyvyn kautta kuntoutua takaisin työelämään ja saada elämänhallinnasta kiinni.

Sipilä muistuttaa, että jo lyhytaikaiset työsuhteet, osa-aikaiset ja määräaikaiset työpaikat ovat tie syrjäytymisuhan pysäyttämiseksi.

-Meidän on erityisesti pyrittävä löytämään keinoja osatyökykyisten työllistämisen helpottamiseksi. Yksi ratkaisu voisi olla erilliset työvoimatoimistot, jotka keskittyvät pelkästään osa-työkykyisten työllistämiseksi.

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Ilari Kivi

”Emme ole myöskään valmiita hallitukseen, joka ei ota yhdeksi ensisijaisista tavoitteistaan entistä vaikuttavampaa koulutus-, tutkimus- ja tiedepolitiikkaa.”
=> SANOO MIES JOKA PISTI KORKEAKOULUT, VTTn JA TEKESIN POLVILLEEN, TUHOSI T&K INVESTOINNIT PITKÄKSI AIKAA, JA AJOI POIS SUURYRITYKSET YHTEISTUTKIMUSHANKEISTA.

Jussi Keskinen

En ole milloinkaan suhteellisen pitkän elämäni aikana nähnyt sellaista epävarmuutta, epätoivoa mitä nyt Suomen kansa tuntee.

Parasta köyhän asiaa on se, että palaamme hyvinvointiyhteiskuntaan jossa työnteko ja yrittäminen sekä opiskelu kannattaa oikeasti, missä voi olla hyvillä mielin ja jopa ylpeästi suomalainen; ja jossa myös nekin jotka ovat pudonneet rattailta pois voivat elää ilman jatkuvia pelkoja leikkauksista, ja ennen kaikkea voivat motivoitua uudelleen yhteiskuntaan ilman kikyjä ja muita haittoja joita on nyt heitetty rattaisiin. En tiedä missä Juha Sipilä elää mutta se maa ei ainakaan ole Suomi.

Koko maan kannalta olisi parasta, jos pysyisimme totuudessa emmekä olisi niin kovin alistuneita EU:n edessä. Ja muistutukseksi ne miljardit joita on käytetty mm. Kreikka pakettiin ja holtittomaan maahanmuuttoon.

Mauno Strandén

Vaatiiko kurkunpointa keski-Afrikkalaista osaamista? Luulisi kun työttömiä on pilvin pimein, eikö suomalaista voisi palkata ja kouluttaa, voi luulla äkkinäinen, että tulijoilla on käsittelyn lisäksi jopa kurkun leikkaus hanskassa, jos asiakas haluaa..

Seppo Simonen

Aivan erinomaiset teesit Juha Sipilältä tulevaan ajatteluun jotka sopivat myös aivan hyvin myös muille ei sosialismiä kannnattaville puolueille.
Täällä somessa jokunen kulkee lippa silmillä ja joka on viellä hyvin käyrässä jottei sivullekkaan näy suunta onkin Karl Marxin sosialismi.
Nyt kun Keskustapuolue saa evästykset puoluekokouksesta siitä on hyvä rientää eteenpäin kohti Juha Sipilän tulevaa II hallitusta kohti

Juha-pekka Naukkarinen

Sipilän luettelemat asiat ovat täysin arvottomia,jos Venäjä hyökkää Suomeen,miten tämä päällä oleva uhka torjutaan? Sipilä unohti eläkeläiset täysin,jotka ovat tämän maan rakentaneet ja luoneet nykyisen hyvinvoinnin,sekä uhranneet henkensäkin itsenäisyyden puolesta!

Antero Koski

Jussi Keskinen ylempänä kirjoitti totuuden mitä hallitus ei ymmärrä sillä vaikka siitä ei puhuta, niin hallituksen toimet vain vahvistaa sen.
Sillä totuus on, että tulevaisuus näyttäisi hyvinkin epävarmalta.
Ja se on varmasti yksi syy myös syntyvyyden vähenemiseen.
Meillä nykyinen hallitus Sipilän ohjauksessa ( jokainen muistaa hänen esittämän kutsun ) on hakenut yhtenä ratkaisuna kestävään kehitykseen maahanmuuton, eli turvapaikkahakijoiden tuomiin ”voimavaroihin”.
Piittaamatta tosiasioista kun ne kuitataan inhimillisyyden piikkiin.
Ja piittaamatta ennen kaikkea siitä kuka lystin maksaa. Ehkä tarkkaavaisimmat aistivat, että olen aika vit...harmissani tuohon Sipilään.
Perään en innua tirauttais...

Myös siittä päätäntä vallan keskittämistä vain Brysseliin, kannattais katsoa valttikortti uudestaan. Oikeasti.
Onhan se ihan helkkarin huolestuttavaa, eikö olekkin? Vakavampaa kuin sote.
Riittäiskö niistä vallan pöydistä enään edes onnenmurusia potista tänne peräpohjolaan saakka?
No, jos uskoo Sipilään ( tai Orpoon ), niin sitten on varmaan käännettävä kupit ja annettava niiden jatkaa peliä.
Minun mielestä he ovat aika huolettomia myös puheissaan, ottaen huomioon mitä luikuria ne on päästelleet ” perinnöstään”.
Tästä meidän hallituksen ”perintö” varmaankin tarkoittaa parantuneita työllisyys ja valtion velka tilannetta.
Mutta kuitenkin tilanne työllisyys markkinoilla on niin huolestuttavan huono, varsinkin kun laiskoliie suomalaisille ei työt kelpaa, että ulkomailta on työvoimaa saatava.
Siis hetkonen...kotimaiset jäävät edelleen työttömiksi ja sitten otetaan ulkomailta jengiä joista n. 20% on sitä ”voimavaraa”.
Ja vaikka tuo prossa olisi parempikin, niin onhan se jälleen samaa luokkaa kun kestävän kehityksen peräseinä näkyy.
Ja se tulee näkymään.
Sillä tätä kestävää kehitystä on sen verta paljon tehty pankkien tuella, koska paperilla jokainen gummiveneellä välimeren ylittänyt on tuottava muurahainen. Muurahainen on siitä hyvä ettei tarvitse maksaa palkkaa. Ainakaan kovin paljoa.
Paperilla ei tarvitse niitä työmuurahaisen mukanaan tuomia sivukuluja huomioida kun niille on jo maksaja tiedossa. Verottajahan ne maksaa.

Minun kysymys kuuluukin; voiko tämän hallituksen perinnöstä kieltäytyä?