Lauantai 25.5.2019

Sisäministeri Mykkänen: Turvapaikkajärjestelmä on tullut tiensä päähän – hallitsematon rajanylitys korvattava kiintiöpakolaisilla

Luotu: 
20.6.2018 18:33
Päivitetty: 
20.6.2018 18:44
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Alma Talent
    Kuva
    ”Kehittyneistä yhteiskunnista Australia, USA ja Kanada eivät ole pitkään aikaan ottaneet turvapaikanhakijoita alueelleen rajanylittäjinä”, sisäministeri Kai Mykkänen sanoo. Koska myös EU jo nykyisellään käytännössä rikkoo ihmisoikeussopimusten henkeä, ei turvapaikkajärjestelmän uudistamisessa voida Mykkäsen mukaan piiloutua kansainvälisten sopimusten koskemattomuuteen.
|

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) ehdottaa merkittävää muutosta Euroopan pakolais- ja turvapaikkapolitiikkaan. Mykkänen olisi valmis käytännössä sulkemaan nykyisen turvapaikkajärjestelmän niin, että rajan yli tapahtuva turvapaikanhaku sallittaisiin vain poikkeustapauksissa.

Vastapainoksi Mykkänen moninkertaistaisi Suomen ja EU:n ottamien kiintiöpakolaisten määrän.

– Mitäpä jos kymmenkertaistaisimme EU:n yhteisen kiintiöpakolaisten määrän ja rajoittaisimme turvapaikan hakemisen rajan yli poikkeustapauksiin, hän ehdottaa Puheenvuoron blogissaan.

Ehdotatte melkoista muutosta Euroopan turvapaikkapolitiikkaan, sisäministeri Kai Mykkänen?

– Kyllä. Mielestäni tämä kriisi, joka meillä on nyt Saksan hallituksen hajoamisuhassa ja Italian sooloillessa rajuja toimia, ei lähde ratkeamaan muuten. Radikaaleja ratkaisuja tullaan joka tapauksessa näkemään. Joko niitä nähdään niin, että jokainen maa sooloilee ja Välimeren maat pistävät Välimeren kiinni ilman, että tilalle tarjotaan kiintiöpakolaisuuden kautta laajempaa turvaa, tai sitten niin, että löydetään yhteinen eurooppalainen ratkaisu, Mykkänen sanoo Uudelle Suomelle.

Mykkäsen mukaan nykyisen järjestelmän ”tie alkaa olla kuljettu loppuun, koska niin suuri osa näistä ulkorajavaltioista ei enää suostu tähän”.

– Nyt näyttää siltä, että jos Eurooppa ei tietoisesti ota tätä hallintaansa, niin koko tämä eurooppalainen paletti hajoaa.

Hänen ehdottamassaan yhteisessä ratkaisussa ulkorajat vahvistettaisiin ja rajan ylittävä haku ei olisi pääsääntöisesti keino tulla Eurooppaan, vaan avunhaku tapahtuisi kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta. Nykyisin Euroopan vuotuinen pakolaiskiintiö on hyvin vaatimaton, vain noin 25 000 henkeä, kun taas turvapaikanhakijoita tulee vuodessa satoja tuhansia.

Mykkänen huomauttaa, että hänen ehdottamansa noin 250 000 kiintiöpakolaisen taso vastaisi turvapaikanhakijoiden vuosittaista virtaa 2010-luvun alussa.

– Se olisi alle neljäsosa vuonna 2015 tulleiden turvapaikanhakijoiden määrästä, mutta suoraan leireiltä valikoitaessa kaikki saisivat turvapaikan, kun vuonna 2015 tulleista noin puolet näyttää saavan kielteisen päätöksen. Oleellista olisi, että tulovirta ei tuottaisi hallitsemattomuutta eikä syntyisi kielteisen päätöksen saaneiden palauttamisongelmaa.

Ministeri toteaa, että suuremmasta pakolaiskiintiöstä ”ei tietenkään päästä sopuun ilman, että samalla rajoitetaan tuntuvasti rajan yli tapahtuvaa turvapaikanhakua”.

EU:ssa pohditaan parhaillaan, voisiko turvapaikkahakemusten käsittelyn tai ainakin hakijoiden esikarsinnan siirtää keskuksiin unionin ulkopuolelle, jolloin hakijoiden liikkuminen EU:ssa vähentyisi ja kielteisen päätöksen saaneiden palautusrumba vähenisi.

– Järjellä ajatellen olisi kaikkien kannalta parempi siirtää painopiste suoraan pakolaisleireiltä otettaviin pakolaisiin rajan yli tapahtuvan turvapaikanhaun sijaan. Joissain maissa EU:n ulkopuolelle puuhataan järjestelykeskuksia, toisissa puhutaan pelastuskeskuksista. Välttämättä ei tarvittaisi mitään aivan uutta mekanismia. Meillähän on jo kiintiöpakolaiset, Mykkänen kommentoi blogissaan.

Rajojen sulkeminen ei ole yksinkertaista. Miten ratkaistaan tilanne, jossa ihmiset eivät tyydy pakolaisleireihin vaan tulevat rajojen yli Eurooppaan joka tapauksessa?

– Kun tällä hetkellä Välimerellä poimitaan ihmisiä, niin operatiivinen kysymys on, että mihin heidät viedään. Jos meillä olisi tällainen ratkaisu, jossa ihmisiä otettaisiin leireiltä enemmän, niin siihen täytyisi liittyä se, että heidät [rajan yli tulleet] vietäisiin Euroopan ulkopuolelle, välivaiheessa varmasti jonkinlaisiin pelastuskeskuksiin, joita Eurooppa rahoittaisi, Mykkänen sanoo.

– Mutta täytyy huomata, että jos merelle lähtö ei johtaisi vastaanottopalveluiden piiriin pääsyyn Euroopassa, niin uskon merelle lähtemisen virran tyrehtyvän jo viikoissa. Ei siellä samalla tavalla ihmisiä enää nähtäisi.

Mitä olisivat poikkeustapaukset, joissa rajan ylittävä turvapaikanhaku sallittaisiin? Kyse voisi olla naapurimaiden sodista tai määritellyille kansanryhmille säädettävästä suojelustatuksesta, jollaisia Euroopan maat nykyisinkin voivat halutessaan suoda.

– Tai jos tulee ilmiselvästi sorrettuja, haavoittuvassa asemassa olevia lapsia, joita ei kohtuudella voida palauttaa, niin sitten toimitaan rajalla toisin. En edes yritä vastata näihin yksityiskohtiin tässä vaiheessa, Mykkänen sanoo.

Hallituksen linja – yhtyykö Eurooppa?

Mykkäsen mukaan hänen linjauksensa on samansuuntainen kuin hallituksen linjaus Euroopan turvapaikkajärjestelmän kehittämisestä, mutta hän on vienyt pohdiskeluaan pidemmälle. Lue myös: Juha Sipilä: Tällaista siirtolaispolitiikkaa Suomi ajaa Eurooppaan

Euroopassa on esillä EU-johtajille ensi viikolla esiteltävä suunnitelma, jossa suojelua tarvitsevat pakolaiset eroteltaisiin elintasosiirtolaisista unionin ulkopuolelle perustettavissa käsittelykeskuksissa. Mykkäsen mukaan Suomen hallituksella on asiasta tiedossa vasta huhuja.

– Nyt [Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald] Tusk soittelee pääministereitä läpi. Varmasti ensi viikolla on enemmän tietoa niistä päätelmistä, Mykkänen sanoo.

Mykkänen ei innostu käsittelykeskuksista, jotka olisivat jossain määrin päällekkäisiä pakolaisleirien kanssa. Kiintiöpakolaisjärjestelmä on kuitenkin hänen mukaansa valitettavasti Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa kuollut kirjain, jota ei käytetä.

– Suomen ja Ruotsin panos tässä keskustelussa pitää olla se, että edellytämme kolikon toista puolta myös. Eli sitä, että eurooppalaisen ratkaisun täytyy sisältää myös yhteinen laajennus kiintiöpakolaisjärjestelmään, ja sen täytyy olla moninkertainen nykyiseen nähden.

Jos huippukokouksessa on esillä ehdotus, jossa käsittelykeskuksia ruvettaisiin perustamaan, mutta kiintiöpakolaisista ei tehtäisi lupauksia, onko Suomen hallitus valmis suunnitelmaa tukemaan?

– Toivottavasti ensi viikon alussa on tiedossa tarkemmat suunnitelmat, joiden pohjalta hallitus pääministeriä evästää. Mutta kyllä meidän kannassamme on sisällä kiintiöpakolaisjärjestelmän vahvistaminen.

Mykkäsen mukaan eurooppalaisen yhteisratkaisun löytäminen olisi Suomen etu, sillä muuten Suomi on yksin, jos Venäjä kohdistaa meihin painostusta siirtolaisten välityksellä.

Entä kansainväliset sopimukset? – ”Ihmisethän niitä kirjoittavat…”

Nykyinen turvapaikkajärjestelmä perustuu YK:n pakolaisyleissopimukseen vuodelta 1951.

– Olen kuullut eriäviä väitteitä siitä rikkoisiko rajan yli tapahtuvan turvapaikanhaun korvaaminen pakolaisleireiltä otettavilla hakijoilla kansainvälisiä sopimuksia tai niiden tulkintaa. En lähde tuomaroimaan, mutta ihmisethän näitä sopimuksia kirjoittavat ja tulkitsevat, Mykkänen kirjoittaa.

– Vuoden 1951 sopimuksen taustalla oli toisen maailmansodan pakolaiskriisin sääntöperäinen hoitaminen ja erityisesti suhtautuminen puna-armeijan miehittämillä alueilla vainottujen kohtaloon. Järjestelmää ei suunniteltu laajamittaiseen turvan hakuun Euroopan ulkopuolelta. Jos 2000-luvun tilanteessa olisi kaikille parempi, että Eurooppa ilmoittaa kymmenkertaistavansa kiintiöpakolaisten määrän ja rajoittavansa rajan yli hakemisen poikkeustapauksiin, meidän ihmisten pitäisi kyllä löytää oikeasuhtaiset keinot sen tekemiseen.

Ministeri huomauttaa blogissaan lisäksi, että käytännössä pakolaissopimuksen ja turvapaikkajärjestelmän henkeä rikotaan jo nykyisin. Käytännössä jokainen Euroopan maa on huolissaan suurista rajan yli turvapaikkaa hakevien virroista ja pyrkii sopimaan naapuriensa kanssa niiden rajoittamisesta, hän kirjoittaa.

– Silloin puhutaan laittoman maahantulon estämisestä. Käytännössä samalla estetään tulijoita käyttämästä laillista oikeuttaan turvapaikan hakemiseen. Yhteiskuntien pelästyminen suurten turvapaikanhakijavirtojen ilmestyessä on viimeisen kolmen vuoden aikana yhdistänyt hyvin erilaisia demokratioita aina Italiasta Ruotsiin ja Hollannista Unkariin, hän kirjoittaa.

Tekstistänne tulee käsitys, että hyvinkin ymmärrätte tätä Euroopan ulkorajavaltioiden tuskaa?

– Tuskaa ymmärrän hyvin, mutta sitä en hyväksy, jos ei olla samalla valmiita ottamaan kiintiöpakolaisia selvästi nykyistä enemmän. Kaikki Euroopan maat ovat kuitenkin niin paljon paremmassa asemassa kuin [siirtolaiset] lähtömaissa.

Mykkäsen mukaan nykyjärjestelmässä on kestämätön ristiriita, koska Eurooppa ei kykene ottamaan vastaan kaikkia maailman kymmeniä miljoonia pakolaisia, mutta nykyjärjestelmä periaatteessa antaisi kaikille heille oikeuden hakea turvapaikkaa. Periaatteellisen oikeuden ja Euroopan maiden käytännön toimien eli muuttoliikkeen hillinnän välissä syntyy tarve ja kysyntä ihmissalakuljettajille.

Ministeri Mykkänen uskoo, että nykyiseen turvapaikkajärjestelmään liittyvien ongelmien vuoksi Eurooppa on valmis ottamaan suojiinsa pienemmän määrän hädänalaisia kuin se tekisi, jos turvan haun mekanismi synnyttäisi vähemmän pelkoa ja huolta jäsenmaissa.

– Tämä olisi kaikille parempi [järjestelmä], niin minun mielestäni olemme silloin kyvyttömiä valtiomiehinä, jos emme löydä siihen mekanismia, millä siirtymän tekisimme, Mykkänen sanoo.

LUE MYÖS:

Turvapaikanhaku: EU:n uusi suunnitelma vuosi julki – tällainen on Suomen hallituksen linja

Juha Sipilä: Tällaista siirtolaispolitiikkaa Suomi ajaa Eurooppaan

Sisäministeri tiukkana: Nykyinen sosiaaliturva ja vapaa maahanmuutto mahdoton yhtälö

Spekulaatio kiihtyy Saksassa: Angela Merkel voi kaatua turvapaikkariitaan

Kannatatko Kai Mykkäsen ehdotusta turvapaikanhaun korvaamisesta kiintiöpakolaisjärjestelmällä?

Kyllä
48% (256 ääntä)
En
47% (253 ääntä)
En osaa sanoa
5% (27 ääntä)
Ääniä yhteensä: 534
Keskustelua aiheesta Uuden Suomen blogeissa: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Esko Riikonen

Minä näen tämän ehdotuksen sitä vastaan, että vaalit ovat tulossa ja kokoomuksen kannatus laskee.
Mykkänen ei puhu konkretiaa. Ei sano, että rajavalvonta on palautettava. Ei puhu mitään määristä. Mykkäsen nimittämä kenraali Laitinen sanoi julkisuuteen, että ihmiset tulevat, jos ovat tullakseen. Vaikuttaa asennevialta.
Rajavaltioiden pitäisi Välimerellä lopettaa kuljetuspalvelut, joita kutsutaan hienosti pelastamiseksi. Salakuljettaja tuuppaa kehnon aluksen merelle jossain Libyan suunnalla ja lähettää hätäkutsun. Italian merivartiosto rientää pelastamaan porukan Italiaan. Järjetöntä.
Tosiasiat pitäisi tunnustaa. Esim Afrikassa on nyt 1,2 miljardia asukasta, vuonna 2050 noin 2,4 miljardia ja vuonna 2100 noin 4,7 miljardia. Se on runsaudensarvi EU:lle ja koko Euroopallekin. Afrikan ongelmat on ratkaistava Afrikassa, niitä ei pidä siirtää Eurooppaan. Jos syntyvyyttä ei rajoiteta Afrikassa, niin siellähän on nälänhätä ajanmittaan. Nytkin ruokinnassa on on ongelmia. Ei kait kenenkään ajatuksena voi olla siirtää afrikkalaiset Eurooppaan. Ja niin tehtäisi, niin lakkaisi yhteiskunnat toimimasta. Syntyisi sekasorto.
Pelkään, että nykyisten määrien tuominen Eurooppaan tulee aiheuttamaan täällä ajanmittaan erilaisia konflikteja, aseellisia yhteenottoja, jopa sotia, kun elämä kurjistuu.
Afrikka on vain yksi alue, josta on vetoa tänne. Tulijoita on tulossa monelta suunnalta.
Nyt tarvitaan päättäviä toimia katastrofin estämiseksi. Euroopan tuhoutuessa tuhoutuu myös Afrikka. Ei voida kertoa, että jokaisen ihmisoikeuksiin kuuluu se, että voi valita valtion, jonka tehtävänä on hänen elättäminen. Todellisuudessa taitaa nykyisten tulijoiden joukossa olla vähän aitoja pakolaisia.

Jari Ikonen

Jopa Mykkänenkin heräsi kun saksassa alettiin oikeasti toimia. Siis Suomi virallisena hännystelijänä seuraa, ainakin pujeissa, mukana. Mitään yhteistä linja ei tule lähiaikoina kuitenkaan, sehän on ihan selvää eli Mykkäsen ja Sipilän järkeilyistä toteutuu vain se osa että suomi kymmenkertaistaa kiintiöpakolaiset.

Siinä toki herra on oikessa että jos eli kun yhteistä linjaa ei löydy niin itsekin huomaavat että ovat kyvyttömiä valtiomiehiä. Tästä ei tosin muille ole mitään uutta.

Ensio Jauhiainen

lisää monikulttuuria ei vaan minun naapuriin
Humanitaarista maahanmuuttopolitiikkaa pitäisi alkaa verottamaan erikseen, kuten kirkollisveroa.
Eli ainoastaan he, jotka kannattavat humanitaarisen maahanmuuton jatkamista, maksaisivat siitä, ja humanitaariseen maahanmuuttoon käytettäisiin vain sen verran rahaa kuin tuolla erillisellä verotuksella tienattaisiin, joten humanitaaristen syiden vuoksi maahan tulleiden määrä olisi verrannollinen siihen, paljonko resursseja on heitä kotouttaa ja elättää täällä. Humanitaarinen maahanmuutto vähenisi jo sillä, että iso osa suomalaisista ei olisi valmis maksamaan erikseen siitä, että tänne tulee muslimimiehiä hillumaan, mutta uskoakseni tämä systeemi lopulta johtaisi siihen, että humanitaarinen maahanmuutto loppuisi kokonaan, jos tähän toisi vielä yhden aspektin lisää.

Verotuksen lisäksi tulisi pitää kirjaa siitä, millä paikkakunnilla on eniten tämän erillisen veron maksajia, ja kaikki humanitaarisin syin maahan tulleet sijoitettaisiin näihin paikkakuntiin ilman mahdollisuutta muuttaa yhteiskunnan tuella näiltä alueilta pois. (Omalla rahalla, kuten palkalla toki voisi muuttaa minne haluavat.)

Eli tästä eteenpäin ns. suvaitsevaiset ihmiset sekä maksaisi humanitaarisen maahanmuuton kustannukset, että kärsisivät itse humanitaarisen maahanmuuton sosiaaliset ongelmat. Tätä he eivät jaksaisi kauaa tehdä.

Ympäri Eurooppaa on havaittu, että juuri ns. suvaitsevaiset ovat ensimmäisiä, jotka muuttavat maahanmuuton pilaamilta alueilta pois. On ylipäänsä tutkittu, että kun vasta 3% asuinalueen asukkaista on maahanmuuttajia, alkaa monet muuttamaan alueelta pois. Näistä muuttajista iso osa on ns. suvaitsevaisia. Ympäri Eurooppaa kaikkein valkoisimmilla alueilla asuu eniten humanitaarisen maahanmuuton lujimmat kannattajat. Ruotsissa on esimerkiksi alueita, joissa valtaosa asukkaista on maahanmuuttajia, ja ainoat kantaruotsalaiset lähinnä vanhuksia, joilla ei ole resursseja muuttaa pois. Miksi suvaitsevaiset eivät muuta Ruotsissa noille alueille, kun kuitenkin kannatavat tuollaisten alueiden syntymistä? No eivät tietenkään muuta, koska he haluavat monikulttuuria kaikkialle muualle paitsi omaan naapuriinsa.

Tästä on olemassa myös suomalainen esimerkki: Kauniainen. On tutkittu, että kaikkein avointa ja löysintä maahanmuuttopolitiikkaa kannatetaan juuri Kauniaisissa. Siellä asuu koko Suomen ns. suvaitsevaisin väki. Sitten kun sinne meinattiin sijoittaa muutama turvapaikanhakija. (Kyse alle kymmenestä turviksesta.) Niin Kauniaisista lähti hirveä vastarinta ja älämölö, että heidän kaunis kaupunkinsa pilataan. Että niin. Tyypit siis henkeen ja vereen kannattaa löysää maahanmuuttopolitiikkaa, mutta vain niin kauan, kun maahanmuuttajia ei näy naapurissa.

Tästä syystä tämä uusi verotusmalli ja maahanmuuttajien sijoitustapa muutaman vuoden tähtäimellä lopettaisi humanitaarisen maahanmuuton kokonaan. Toki porukka ensin maksaisi sitä erillistä veroa ja kiillottaisi sädekehäänsä, mutta sitten kun naapuristoon alkaisi tulemaan sosiaalisia ongelmia, monet muuttaisi toiselle alueelle, ja koska eivät haluaisi samojen ongelmien pilaavan uuden kodin naapuristoa, he lopettaisivat tämän erillisen veron maksamisen. Voisi sanoa, että joku 10 vuotta menisi ja tuolla erillisellä verotuksella saadut tulot putoaisi lähes nollaan. Sitten humanitaarinen maahanmuutto olisi pakko lopettaa kokonaan, kun siitä ei olisi kukaan valmis maksamaan.

Ja mikä parasta: Suvaitsevaiset eivät voisi syyttää tästä halllitusta, rasismia tai mitään muutakaan instituutiota, ilmiötä tai politiikkoa, vaan pelkästään sitä kaveria, joka näkyy, kun aamulla katsoo peiliin.

Eero Pekonen

On hienoa, että ministeri on ryhtynyt perehtymään YK:n pakolaissopimukseen. Sen 44 artiklan mukaan "Jokainen sopimusvaltio voi milloin tahansa irtisanoutua tästä yleissopimuksesta ilmoittamalla siitä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille." Irtisanomisaika on yksi vuosi.
(Äsh, töpeksin tuossa aikaisemmin ja kommentti jäi kesken, anteeksi)

Matti Virtanen

Oikeastaan turvapaikkajärjestelmä on ollut tien pässä jo vuosia.
Jokunen inhorealisti on siitä pariin kertaan maininnut.

Mykkästä en kyllä syyttelisi, voisikaan, tästä kovakorvaisuudesta mutta sitäkin enemmän Petteri p*silö Orpoa joka johdonmukaisesti kieltäytyy hyväksymästä tosiasioita olivatpa ne sitten mitä tahansa.

Esko Riikonen

Kun Orpo ei tiedä mitä tehdä, tai ei uskalla tehdä mitään, hän vetää esiin ihmisoikeudet, ihmisarvon ja muuta kaunista. Orpo otti mukisematta vastaan Ruotsin ja Saksan lahjan, pääasiassa nuoria irakilaismiehiä, 32 000. Ja velvollisuutta siihen ei todistetusti ollut.

Airi Pulkkinen

Entä miten hoidetaan sovitut EU:n sisäiset turvapaikanhakijoiden siirrot? Suomi on tietenkin hoitanut asian esimerkillisesti. Tämä systeemi on lisänä tähän pakolaiskiintiöiden määrään. Suomeen on siirretty enimmäkseen eritrealaisia, ensimmäinen 49 eritrealaisten ryhmä saapui Tornioon lokakuussa 2015, seuraava ryhmä 14 eritrealaista, kolmas 21 jne. Eritreassa ei ole sotaa, miksi sieltä Suomeen? Näitä pitäisi sijoittaa maihin, joissa kulttuuri ja yhteiskunnan taso on lähempänä sitä mistä he tulevat. Tämä olisi heidän itsensä kannalta kaikkein inhimillisin ratkaisu. Afrikan väestön ennustetaan nelinkertaistuvan vuosisadan loppuun mennessä 4,4 miljardiin ihmiseen. Tulijoita riittää.

Markku Nieminen

Voi olla niinkin, mutta kyllä tässä Mykkäsen ulostulossa on täysin selvä tavoite. Miellyttää tulevien vaalien äänestäjiä! Eli kun muistaa hänen hetki sitten esittämiä puheita tähän niin ei voi olla huomaamatta äänestäjien kosiskelun alkaneen.

Mutta, samapa tuo, Mykkänen ja Suomi ei tee yhtään mitään ilman Merkelin hyväksyntää! Eli turha toivo järjen valon syttymisestä ja paremmasta. Ellei Merkelille anneta lähtöpasseja Saksassa.
Kultarannan kultapossukerhon terveiset suomalaisille veronmaksajille ovat yhä karuja! Demokratian hedelmät ovat koko maailman vapaassa käytössä!

Jaakko Karki

Ministeri Mykkänen (ja Sipilä ja Orpo), turvapaikkajärjestelmä ja sen suuri väärinkäyttö ja siihen liittynyt ihmissalakuljetus ja biljoonabusiness ovat tulleet tiensä päähän niinkuin monet valtiot ovat vihdoinkin huomanneet.
Rajat on pantava kontrolliin ja aidot pakolaiset valittava YKn pakolaisleireiltä, ja muut ohjattava välittömästi takaisin omaan maahansa jo EUn ulkorajoilla.
Mitään kiintiöitä ei tule lisätä ennenkuin kaikki laittomasti maassa olevat on saatu maasta pois.

nico nyman

Kiintiopakolaisten ottaminen leireiltä ei palvele suomalaista yhteiskuntaa yhtään sen enempää kuin nämä rajan yli luvatta tulevat "moniosaajat ja insinöörit" jos tulijat on sopeutumishaluttomia muslimeja joille oma kulttuuri ja islam on tärkeämpiä kun meidän maan lait ja arvot.... kristittyjä pakolaisia sieltä leireiltä pitäis pelastaa koska ovat jatkuvassa hengenvaarassa yrittäessään selviytyä muslimien pilkan ja vihan keskellä (90% muslimipakolaisista on miehiä etsimässä helppoa elämää sossun siivellä levittäen omaa idelogiaansa eurooppaan samalla) noilla pakolaisleireillä, islamin valta kasvaa aina suuremmasi mitä enemmän maassa on islamin idelogiaa seuraavia, koko idelogian tarkoitus onkin vain kasvaa ja syrjäyttää länsimaiset arvot kuten kristillisyys ja demokratia sekä asettaa sen oma laki sharia voimaan maassa jonka se on valloittanut... vapaus loppuu kun islam saa vallan se on fakta..

Petri Hämäläinen

Mitãpä Mykkänen, jos ei otettaisi yhtään lisää kiintiöpakolaisia?

Kenen sieluja järjettömãllä esityksellä kalastelet?

Etkä ymmärrä ettei enää tarvitse valehdella ja näytellä tekopyhää p*skiaista?

Valheiden aika on nyt auttamattomasti ohi.

Nyt voit puolueessasi ihan oikeasti taas keskittyä oman kansasi etujen ajamiseen.

Ja se olisi parempi puolueellesi Kokoomukselle, sillä jos ette niin tee, koette Ranskan republikaanien tai Italian perinteisten valtapuolueiden kohtalon. Kuolette pois.

Seppo Kotonen

Katsoin juuri maikkarin uutisia. Löytyi maahantunkeutujille hommia. Kaikki itärajalle torjumaan venäjän villisikojen rajan ylitykset. Yksi sikarutto tapaus suomessa maksaa vähintään kymmenen miljoonaa euroa. Kerrottiin uutisissa.

Timo Hietanen

Mykkäsen oppi-isä ja puoluetoveri sisäministerinä toiminut Petteri Orpo antoi
Tornion ovien heilua sepposen selällään ps. elintasoshoppareille. Tästä puuhas-
telusta Orpo sai valtionvarainministerin pestin. Minkä petauksen saakaan Kai
Mykkänen tällaisilla "uskottavilla" ulostuloilla ?

Jouni Halonen

"Hallituksen linja – yhtyykö Eurooppa?"

Taas tahallaan hämärretään Eurooppa ja EU-käsitettä. Samaa hämärtämistä harjoittivat Kultaranta-symposiumissa mm. EU-fanittaja Käteinen. Uskokaa jo, EU ei ole sama asia kuin Erooppa.

Pakolaisasiassa Suomessa on tullut muotiin myöhäisherännäisyys, ehkäpä Mekelin ongelmien vuoksi. Pääministeri Sipilä hallitustaipaleen alussa toivotti kaikki tervetulleiksi sisämisteri Orpon pelatessa taskubiljardia. Nyt sitten taipaleen loppupuolella eduskuntavaalien lähestyessä ja SOTEMAKU-katastrofin jyskyttäessä ohimolla ollaan niin tiukkoja että.

Jaakko Karki

Mykkänen on osoittautunut epäluotettavaksi ja on nyt vain varautumassa seuraaviin vaaleihin yrittämällä ostaa ääniä. Lisäksi, hänellä näyttää olevan "ketunhäntä kainalossa". Tavataan vaaleissa ja muistetaan äänestettäessä, mies pitää panna vaihtoon, on vielä huonompi kuin "rasisti"-Orpo.
Jos kenraali Laitinen ei osaa tai halua panna toimeen tehokasta rajavalvontaa, myös hänet pitää panna sivuun välittömästi - mitä virkaa on sellaisella kenraalilla ytao kopko rajavartiolaitoksella jos eivät huolehdi päätehtävästään.

Risto Nikander

Mykkänen on niin täydellisesti irtautunut todellisuudesta ettei sovi kuin korkeintaan yksinkertaiseen fyysiseen työhön. Eikä halua edes oppia, esim. ei edes halua palautetta kansalta. Varmaan pyrkii "pakolais komissaariksi".
a) Pitäisikö siis ottaa Suomeenkin vastaan elintasopakolaisia leireiltä vai ns. todellisia turvapaikanhakijoita, jotka sanovat "asylym" leireillä ja niiden lisäksi ihmissalakujettavioen tuomat, jotka sanovat rajalla "aylylum" ja jotka ovat pääasiassa nuoria miehiä varakkaista perheistä, seikkailunhaluisia, makean ja helpon elämän tänne tuomia. KAnnattaisi vähintää ottaa KAnadasta ja Irlannista mallis. Ne tuovat vain pienilapsisia perheitä jotka kotoutetaan työllä.
b) Mitä tehdään niille yli 60 miljoonalle pakolaiselle, jotka eivät kiintiöön mahdu ? VAlitaanko heistä kurjimmat, suurilapsisimmat perheet tai sairaimmat jotka tulevat tolkuttoman kalliiksi veronmaksajille. Näinhän Suomi on toiminut! Vai olisiko solidaarisuus oikeampi vaihtoehto, sillä juuri Suomeen päässeet "pakolaiset" tulevat 130 kalliimmiksi veronmaksajille, kuin leireillä olevat.

Mykkäsen touhut ovat typeriä, niin kuin koko EU:n järjettömyys. Vain poliitikot tarvitsevat rahanjakoa kansalta kansalle niin kuin raha lisääntyisi kun se kierrätetään Suomen ja EU:n politiikkojen kautta. Siitä' kun tulee mukavia sivuvirtoja myös poliitikoille. Ja kaikista pahimmat ovat kansasta vieraantuneet politiikot, kuten Mykkänen. JAri Lindström ei ole vieraantunut. Hänen mukaansa myös kansalaisilla on vastuuta. Ja jos katsoitte A-studion tällä viikolla, niin Lindström totesi, että JOPA "PAKOLAISILLA" on vastuuta muustakin kuin vaatia parempaa puuroa, rahaa ja "hyvää kotouttamista", joka vaatii rahaa.

Päivi Ruippo

Siirtolais- ja pakolaistulvat ovat yksi osa eliittien maailmanhallintasuunnitelmaa.

Eliitit luovat kriisejä ja hyötyvät niistä.

EUn on perustettava siirtolaisten ja pakolaisten lähtömaihin viranomaiskeskuksia, joissa hakemukset käsitellään.

----------------------------

Maan ja maan ihmisten asiat on oltava kunnossa ennen kuin tänne otetaan suurempia määriä pakolaisia ja siirtolaisia. Nyt ne eivät olet sitä. Köyhyys ja kurjuus ovat aivan liian suuren osan arkea Suomessa.

Ensin on laitettava jo täällä olevien suomalaisten ja muidenkin ihmisten asiat kuntoon.

----------------------------

Se on vallan väärinkäyttöä ja myös rasistista, että hyväksikäyttää maahanmuuttajia vuosikymmenestä toiseen parantaakseen oman maansa taloutta ja vaurastuttaakseen vain niitä, jotka ovat jo vauraita.

Maahanmuuttajien riistomalli tulee USAsta, orjuuden kehdosta ja monet maat ovat kopioineet sen itselleen, Ruotsikin. Suomen ei pidä lähteä tähän ihmisten hyväksikäyttöön mukaan yhtään enempää kuin mitä siinä ollaan jo nyt mukana.

----------------------------

Ruotsin (ja myös monen muun maan) tekemistä virheistä maahanmuuttopolitiikassa on otettava opiksi.

Emme halua Suomeen slummilähiöitä ja sieltä kumpuavaa rikollisuutta (jengit, aseet, murhat, huumeet, raiskaukset, jne.) ja monia muita ongelmia.

----------------------------

Ei maahanmuuton rajoittamisessa ole mitään väärää.

Se on väärin, että otetaan liikaa maahanmuuttajia:

- vain polkemaan maan palkkoja ja eläkkeitä alas

- ajamaan ammattiyhdistysliikettä alas

- kilpailemaan maan kansalaisten kanssa samoista vähistä töistä

- mutta heille ei olekaan sitten tarjota töitä

- hyväksikäytettäviksi joiksikin vuosiksi/vuosikymmeniksi ja sen jälkeen heidät sysätään, jätetään yhteiskunnan ulkopuolelle kaikin tavoin

jne.

----------------------------

Kun maahanmuuttaja kokee tarpeeksi syrjintää, vihaa ja väkivaltaa, tulee se ennemmin tai myöhemmin kiertoon myös yhteiskuntaan eri muodoissaan.

Edellinen pätee myös kaikkiin muihin ihmisiin.

----------------------------

Maahanmuuttajat ovat valtaapitäville vain uutta hyväksikäyttömateriaalia kartuttaa varallisuuttaan, etujaan ja etuoikeuksiaan. Maahanmuuttajat ovat vallanpitäjille myös hyväksikäytettävä suojakilpi kansan vihaa kohtaan.

Valtaapitävien, rahaeliittien ja maan “sivistyneistön” ykköstehtävä on luoda ristiriitoja ja vastakkainasetteluja kansan eri osien välille, eri ihmisryhmien välille.

Ihmisiä hallitaan ristiriidoilla. Jos luokkaristiriita ei ole tarpeeksi aktiivinen, niin luodaan ja nostetaan esille muita ristiriitoja.

Kun tavallinen kansa ja ihmiset ovat toistensa ja läheistensä kurkuissa kiinni, kuten toivotaankin, niin valtaapitävät saavat olla rauhassa. Viha ei kohdistu heihin, vaan sijaiskärsijöihin.

Vallanpitäjät saavat haluamansa ja tarvitsemansa huomion ja saavat juonia taas rauhassa maan ja kansalaisten pään menoksi sekä parantaa omia asemiaan niin taloudellisesti kuin muutenkin.

Opettele purkamaan vihasi oikeaan kohteeseen eli raha- ja valtaeliitteihin, jotka ovat vastuussa lähes kaikista suurista ongelmista yhteiskunnassa.

------------------------------

‘Jos piilotettuna tavoitteena ei ole saada halpaa matalapalkkatyövoimaa, ihmisten siirtäminen kotiseudultaan Eurooppaan on hyvin tehoton tapa auttaa heitä. Samalla rahalla voidaan auttaa paljon useampia lähtömaassa tai sen lähialueella.’