Maanantai 17.6.2019

Aktiivimalli iski: Päivärahaa leikattu jo 132 500 työttömältä

  • Kuva: Satumaari Ventelä / Alma Talent arkisto
    Kuva
|

Työttömyysturvan aktiivimalli on leikannut työttömyysetuutta jo 132 500 henkilöltä, kertoo Kela.

Mallin mukaan työttömyyspäiväraha alenee 4,65 prosentilla kolmen kuukauden ajaksi, jos aktiivisuusehto ei täyty.

Toukokuussa 132 500 henkilöä sai työttömyysetuuden alennettuna, koska he eivät olleet täyttäneet aktiivimallin aktiivisuusehtoa. Kelan maksamaa työttömyysetuutta leikattiin noin 86 000 henkilöltä, kun huhtikuussa vastaava luku oli 80 000. Työttömyyskassojen maksamaa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa alennettiin toukokuussa noin 46 600 henkilöltä. Kelan tilastoasiantuntija Heidi Kemppinen kertoo, että työttömyyskassojen tilastot alennetuista maksuista ovat nyt ensimmäistä kertaa tiedossa.

Työttömyysetuuden saajien määrä oli ylipäätään pienempi toukokuussa 2018 kuin toukokuussa 2017. Aktiivisuusehdon täytti toukokuussa 2018 kuitenkin useampi kuin sen olisi täyttänyt toukokuussa 2017.

Kelasta työttömyysetuutta sai 221 982 henkilöä, joka on 6 prosenttia vähemmän kuin toukokuussa 2017. Ansiosidonnaista päivärahaa sai 126 626 henkilöä, joka on 15 prosenttia vähemmän kuin toukokuussa 2017.

Sen sijaan viime vuoden toukokuuhun verrattuna useampi sai soviteltua työttömyysetuutta tai työttömyysetuutta työllistymistä edistävien palvelujen ajalta.

Aktiivisuusehto täyttyy, jos työtön on 65 maksupäivän mittaisen tarkastelujakson aikana 18 tuntia palkkatyössä, ansaitsee yrittäjätuloa 241 euroa tai on 5 päivää TE-palveluiden järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa. Kela arvioi toukokuussa, että noin puolet täyttää aktiivisuusehdon, mutta lopullinen tilasto ensimmäiseltä tammi–maaliskuun tarkastelujaksolta saadaan heinäkuussa.

Yleinen työttömyyskassa YTK on tehnyt kyselyn aktiivimallista jäsenilleen, jotka ovat tämän vuoden aikana saaneet päivärahaa. YTK:n kyselyssä päivärahan saajista 71 prosenttia kokee, että aktiivimalli ei tue työllistymistä. Yli puolet oli kuitenkin sitä mieltä, että aktiivimalli ei ole vaikuttanut omaan ajankäyttöön.

YTK:n mukaan kyselyssä 91 prosenttia vastaajista totesi tietävänsä, mikä aktiivimalli on, mutta vain alle puolet, 48 prosenttia vastaajista, kertoi tietävänsä, miten aktiivisuus osoitetaan. Yli puolet vastanneista, 53 prosenttia, suhtautuu aktiivimalliin kielteisesti.

Hallituksen alkuperäisessä esityksessä on kuvattu mallin vaikutus tilanteessa, jossa oletetaan, että aktiivisuusedellytyksen täyttäisi noin puolet ansiopäivärahan ja peruspäivärahan saajista sekä noin neljännes työmarkkinatuen saajista, jotka nykyisin saavat etuutta passiiviajalta. Esityksen mukaan ansiosidonnaista päivärahaa sai vuonna 2016 noin 337 000 henkilöä, peruspäivärahaa noin 81 600 henkilöä ja työmarkkinatukea noin 306 500 henkilöä.

Esityksessä todetaan, että mallin työllisyysvaikutusten arviointi on erittäin vaikeaa. Mallia kehitelleen työryhmän muistiossa työllisyyden arvioitiin lisääntyvän 5 000–12 000 henkilötyövuotta niillä, jotka saavat ansiopäivärahaa. Esityksessä arveltiin, että todennäköisesti työllisyysvaikutus asettuu näiden kahden ääripään väliin.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Tapio Mäkeläinen

Noin se on. Mulla on mökki Itä-Hämeessä. Kylällä on työttömiä. Ei yhtään avointa työpaikkaa kymmenien km säteellä . Hae siinä sitten. Espoossa varmaan on mutta esim akateemisia työttömiä 4000.

Loppunkaluttu luu mutta ihan syvältä on.

Mikko Raatikainen

Koko aktiivimallin tarkoitus on saada se 4,65% mahdollisimman monelta työttömältä.
Sen vuoksi sen täyttäminenkin on tehty lähes mahdottomaksi.

Tarkoitus on saada mahd paljon säästöä...ei aktivoida....tosin joitakin se aktivoi ja se tulee ikäänkuin kaupanpäällisenä.

Politikot eivät vaan uskalla äänien menetyksen pelossa suoraan kertoa leikkaavansa, vaan se täytyy tehdä aktiivimallin nojalla.

Erkka Ruotsalainen

Mielenkiintoista olisi tietää vaikkapa montako henkilöä on tänä vuonna saanut jo työmarkkinatukea eli ollut työttömänä jossain vaiheessa. 200000? 300000? 400000? Itse työllistyin maaliskuun viimeiseltä viikolta kesäkuun puoliväliin. Nyt taas saa nähdä miten äijän käy.

Katri Vähähaka

Hei.Miten kun Kelan saikkupäivät on käytetty ja ansiosidonnaista haet ja olet mukamas työtön työnhakija vaikka on työpaikka se vaan kun olet sieltä pitkällä sairauslomalla?Leikattu päivärahaa jo on...miten minä voin näyttää JHL ,että olen ahkerasti sairas?AKTIIVIMALLI koskee siis sairaitakin. Miten tästä loukusta päästään? Mitä tälle asialle voisi tehdä?