Keskiviikko 22.5.2019

Alaikäisten avioliitoista halutaan luopua Suomessa: Uskonto tai raskaus ei enää riittävä peruste

Luotu: 
4.7.2018 11:56
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Alma Talent
    Kuva
    Oikeusministeri Antti Häkkänen on tehnyt aloitteen lapsiavioliittojen lopettamisesta.
|

Oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) aloite lapsiavioliittojen poikkeuslupien lopettamisesta saa kannatusta hallituspuolueita edustavilta poliitikoilta.

Suomessa haetaan vuosittain 10–30 lupaa lapsiavioliiton solmimiseen poikkeusmenettelyn kautta. Esimerkiksi vuonna 2017 lupia myönnettiin seitsemän kappaletta. Alle 17-vuotiaiden poikkeuslupien perusteena oli raskaus, Yle kertoo.

Ministeri Häkkäsen mukaan poikkeusluvista tulisi luopua lapsen edun vuoksi.

– Esimerkiksi uskonnolliset tai kulttuuriset syyt eivät ole mielestäni riittävän vahvoja perusteita alaikäisten avioliittojen sallimiseen edes poikkeuslupamenettelyllä, Häkkänen sanoi tiedotteessa äskettäin.

Keskustan europarlamentaarikko Mirja Vehkäperä kertoo blogissaan olevansa ministerin kanssa täysin samaa mieltä lapsiavioliittojen tarpeettomuudesta.

– Lapsella täytyy olla oikeus siihen, että hän päättää vasta täysi-ikäisenä omasta tulevaisuudestaan. Lapsiavioliitot ovat herättäneet niin Suomessa kuin kansainvälisesti kriittistä keskustelua, ja esimerkiksi lähes kaikissa Pohjoismaissa on ryhdytty toimeen lapsiavioliittojen estämiseksi. Suomen tulee jatkaa pohjoismaista linjaa, ja samalla näyttää suuntaa myös muille, samaa asiaa pohtiville maille, Vehkaperä vaatii.

Hänen mukaansa myös europarlamentti äänestää lapsiavioliitoista keskiviikkona. Mietintö kulkee EU:ssa nimellä ”Kohti varhais- ja pakkoavioliittojen vastaista EU:n ulkoista strategiaa – seuraavat askeleet”, hän kertoo.

– Mietinnön mukaan lapsi-, varhais- ja pakkoavioliitot rikkovat vakavalla tavalla ihmisoikeuksia ja erityisesti naisten oikeuksia, kuten tasa-arvoa ja itsemääräämisoikeutta. Mietinnössä tuodaan esille se, että ongelma ei kosketa pelkästään kolmansia maita, vaan lapsiavioliittoja solmitaan edelleen myös joissakin EU:n jäsenmaissa. Mietinnössä kehotetaankin kaikkia niitä jäsenvaltioita, jotka vielä sallivat lapsiavioliitot, kieltämään lapsiavioliitot lainsäädännöllään, Vehkaperä kirjoittaa.

Hänen mukaansa lapsiavioliittoja solmitaan niin uskonnollisista kuin kulttuurisista syistä, minkä lisäksi  ”köyhyys, koulutuksen puute, naisten epätasa-arvo sekä syvään juurtunut käsitys avioliiton tuomasta turvasta ajavat alaikäisiä lapsia solmimaan avioliiton”.

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho katsoo samoin, että poikkeuspykälän historialliset perustelut kuten aviottoman lapsen ongelmat eivät päde nykypäivänä.

– Yhteiskunta on myös vuosien saatossa muuttunut ja esim. alaikäisen raskaus ei tarkoita enää sitä että toimeentulon turvaamiseksi tulisi nuoren avioitua tai ettei olisi hyväksyttävää saada lasta ilman avioliittoa, hän kirjoittaa blogissaan.

Keskustelua aiheesta Uuden Suomen blogeissa: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Eero Pekonen

Pakolaissopimuksen 2. artikla: "Jokaisella pakolaisella on oleskelumaataan kohtaan velvollisuuksia, jotka vaativat erityisesti, että hän noudattaa sen lakeja ja määräyksiä." (eikä esim. Sharia-lakia tai Venäjän lakia)
Suomen viranomaisilta ja poliitikoilta on tainnut jäädä Geneven pakolaissopimus lukematta.