Lauantai 25.5.2019

Etämyynnin kieltoon jäämässä ”etäostamisen” kokoinen reikä – EU:hun lähti vasta ”luonnoksen luonnos”

Luotu: 
31.7.2018 17:26
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva
    Alkoholijuomien ”etäostaminen” olisi lakiluonnoksen mukaan sallittua. Juomia voisi siis ostaa netistä vaikkapa virolaisesta liikkeestä, kunhan ostaja hakee juomat itse tai muuten järjestää niiden kuljetuksen.
|

EU-komissiolle lähetetty alkoholin etämyyntiä koskeva lakiluonnosteksti ei ole vielä lopullinen versio.

–Mitään poliittisia päätöksiä ei ole tehty, hallituslähteistä kerrotaan Uudelle Suomelle.

Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti lakiehdotuksen EU-komissiolle notifioitavaksi tavallista aiemmin. Lausuntokierrokselle eri tahojen arvioitavaksi lakiluonnos lähetetään myöhemmin syksyllä. Myös lain poliittinen arviointi tehdään hallituspuolueiden kesken syksyllä.

Kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen arvosteli maanantaina lähettämässään tiedotteessa, kuinka EU-komissiolle toimitetussa lakiluonnoksessa aiotaan kieltää yli 2,8 tilavuusprosentin alkoholijuomien etämyynti.

Lue tarkemmin: Tyrmäys etämyynnin kieltävälle lakiluonnokselle: ”Suomalaisille kuuluu samat oikeudet kuin muillekin EU-kansalaisille”

Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrotaan Uudelle Suomelle, että luonnos voi vielä muuttua komissiolle lähetetystä versiosta. Ministeriöstä korostetaan, että kyse on lakiluonnoksen ”luonnoksesta”, joka lähetettiin notifioitavaksi tavallista varhaisemmassa vaiheessa, jotta etämyyntiä koskevat pykälät ehditään käsitellä vielä ennen ensi kevään eduskuntavaaleja.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) oli heinäkuun alussa viestittänyt menettelystä hallituksen hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmälle.

Alkoholin etämyyntiä koskevat pykälät on käytettävä EU-komission tarkastuksessa direktiivien takia. Ne velvoittavat jäsenmaita ilmoittamaan komissiolle kaikista lainsäädäntöhankkeista, jotka vaikuttavat tavaroiden vapaaseen liikkumiseen –yhteen neljästä sisämarkkinoiden perusvapaudesta. 

Taustalla on myös Suomen EU:lta saama poikkeuslupa Alkon monopoliasemasta. Rajoittamattoman etämyynnin salliminen voisi teoriassa merkitä monopolin murtumista ja poikkeusluvan perumista.

Eduskunta vaatikin keväällä, että hallitus valmistelee etämyyntiä koskevat pykälät niin, että Alkon monopoliasema turvataan jatkossa. Kun Pelkonen katsoo lakiluonnoksen suojelevan Alkon monopolia, niin monopolia suojellaan, koska eduskunta niin vaatii.

Uuden lain tarkoituksena on selkiyttää Suomen linjaa etämyyntiin niin suomalaisille kuin ulkomaisillekin toimijoille sekä varmistaa, että verot tulevat maksetuiksi.

Etämyynti kielletty ”etäostaminen” sallittu

EU-komissiolle lähetetyssä lakiluonnoksessa todetaan, että ”rajat ylittävällä etämyynnillä myytyjä enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholijuomia ei saa tuoda maahan”. Vaikka pykälä vaikuttaa varsin yksiselitteiseltä kiellolta, huomautetaan sosiaali- ja terveysministeriöstä, että asia ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen.

Lakiteksti nimittäin määrittelee ”rajat ylittävän etämyynnin” tarkoittavan sellaista myyntiä, jossa myyjä ”tai joku tämän puolesta suoraan tai välillisesti” järjestää alkoholijuomien kuljetuksen Suomeen asiakkaalle.

–Toisaalta Suomen ulkopuolella tapahtunut alkoholijuomien etämyynti suomalaiselle ostajalle ei ole lain vastaista, jos myyjä ei missään vaiheessa tuo alkoholijuomia Suomeen, EU-komissiolle toimitetussa luonnoksessa todetaan.

Alkoholijuomien ”etäostaminen”  olisi siis sallittua. Juomia voisi siis ostaa netistä vaikkapa virolaisesta liikkeestä, kunhan ostaja hakee juomat itse tai muuten järjestää niiden kuljetuksen.

–Pelkästään se, että ostaja ja myyjä ovat eri maissa, ei siis täyttäisi [etämyynnin] määritelmää, vaan ratkaisevaa olisi, että etämyynnissä tavarat kuljetetaan tai lähetetään myyjän puolesta, mukaan lukien tilanteet, joissa myyjä osallistuu välillisesti tavaroiden kuljettamiseen tai lähettämiseen Suomeen, luonnoksessa todetaan.

Hallitus käsittelee etämyyntiä syksyllä

Alkoholin etämyyntiä koskevien pykälien valmistelu jatkuu Suomessa samalla, kun ne ovat notifioitavana EU-komissiolla. Lait lähetetään syksyn aikana eri tahojen arvioitavaksi lausuntokierrokselle. Sen jälkeen hallituspuolueet vielä käsittelevät luonnosta ennen kuin siitä tehdään lakiesitys eduskunnalle.

Ennen lakiesityksen hyväksymistä on hallituspuolueilla käsissään neuvottelun paikka. Hallituslähteistä korostetaan, että komissiolle lähetettyä luonnosta kireämpää lakia voidaan tuskin tehdä. Kokoomus hyväksyi kesäkuisessa puoluekokouksessaan uuden kannan, jossa se vaatii alkoholin etämyynnin pelisääntöjen selkiyttämistä.

Lisää aiheesta:

KKO: Alkoholin myynti Suomeen oli laitonta – virolaisyrittäjä tuomittiin ehdolliseen

Kokoomuslaiset äimänä alkoholiesityksestä: ”On käsittämätöntä, että EU:n vapauksia ei haluta sallia”

Uuden alkoholilain etämyyntipykälä ihmetyttää: ”Syitä leväperäisyyteen voi vain arvailla”

Jaa artikkeli:

Kommentit

Ritva Lehtonen

Kyllä tämä vaikuttaa lapselliselta näpertelyltä koko Alkoholilain valmistelu vaiheet kaikkien sivutuotoksien myötä. Olisiko syytä ajatella että elämme vuotta 2018 eikä kieltolaki aikoja v. 1919 - 1932 eli liki 100 vuotta sitten. Tervetuloa uudelle vuosisadalle jossa ei tarvita kieltolakia.

Petteri Snell

Suurin ongelma on se, että etämyynnistä ja etäostosta kerrotaan vain virheellistä tietoa. Tosiasiassa etämyynnistä valtio saa aina veronsa perittyä koska, jos myyjä ei maksa veroja, on verovelvolinen tuolloin ostaja (ei valmisteverotuslaissa, mutta direktiivissä). Etäostossa verovelvollinen on ensisijaisesti ostaja ja toisijaisesti, jos ostaja ei ole asettanut vakuutta veroista, niin kuljetusliike - ei myyjä. Jos kuljetusliike haluaa varmistaa, ettei joudu maksuvelvolliseksi, on sen saatava ostajalta vakuutta koskevat asiakirjat kuljetuksen mukaan (lähes käytännössä mahdotonta) Miksi STM haluaa kieltää etämyynnin ja sallia etäoston perustuu siihen, että etäostossa ostaja maksaa verot kahteen kertaan -lähtömaan ja määrämaan. Lähtömaan veroja ei saa takasin millään ilveellä. Näin ollen etäostolla ostevat alkoholit ovat kaikissa tapauksissa kalliimpia, kuin Alkosta ostettavat, mutta ei voida väittää, etteikö Suomalaiset saisi hankkia alkoholia toisesta jäsenvaltiosta. Etämyynnissä, jos myyjä toimii oikein, ei ostajalta peritä lähtömaan veroja vaan ja ainoastaan määrämaan(Suomi) verot.
Näin ollen juomat ovat lähtökohtaisesti halvempia (ALKOlla kovat katteet) loppupelissä. Tämä on yksinkertaisesti syy siihen, että ettämyyntiä vastustetaan väitteellä, että myyjät eivät maksa veroja vaikka väite ei pidä paikkaansa. Ogelmana on että tämä ei mene perille, kun STM:n propaganda on niin suunnattoman vahva. Väitän, ettei ministeri Saarikko ole tässä asiassa kartalla.