Lauantai 25.5.2019

Selvitys: Ministeriavustaja on yleensä kolmekymppinen mies – Perussuomalaisten ja sinisten kaarti selvästi sukupuolittunein

Luotu: 
15.8.2018 18:53
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Alma Talent
    Kuva
|

Sukupuolten tasa-arvo ei toteudu ministerien erityisavustajien rekrytoinneissa vieläkään, selviää tuoreesta selvityksestä. Kokoomuslainen ajatuspaja Toivo tiedottaa, että tyypillinen erityisavustaja on kolmekymppinen mies, jolla on valtiotieteellinen koulutus.

Tiedot ovat osatuloksia Janika Takatalon pro gradu -tutkielmasta, joka valmistuu syksyllä. Gradu 2010-luvun erityisavustajista on mukana Toivon Gradupajassa, jonka tarkoituksena on nostaa yhteiskunnallisten opinnäytetöiden painoarvoa.

Takatalon havaintojen mukaan 2010-luvulla ministerien erityisavustajista naisia on ollut 40 prosenttia ja miehiä 60 prosenttia. Suhdeluku on parantunut edellisistä mittauskerroista, mutta edelleen erityisavustaja on selvästi useammin mies kuin nainen. Usein miehet ovat tulleet valituksi tehtävään naisia nuorempina ja vähemmän koulutettuina. Myös puolueiden välillä on eroja.

– Suunta on kuitenkin hyvä, sillä 90-luvulla tehdyissä tutkimuksissa naisia erityisavustajista oli vain 15–20 prosenttia. Matkaa tasa-arvoon kuitenkin on, koska jostain syystä naisilta näytettäisiin vaativan enemmän kokemusta ja koulutusta tehtävään, Takatalo sanoo tiedotteessa.

Takatalo pohtii, että miesavustajat ovat naisia useammin poliittisesti aktiivisia, joten heillä politiikasta hankittu kokemus saattaa korvata korkeamman koulutuksen ja pidemmän työkokemuksen arvon. 

– Perussuomalaisten ja sinisen tulevaisuuden erityisavustajakaartit ovat olleet selvästi kaikkein sukupuolittuneimpia. Näissä puolueissa erityisavustajista 78 prosenttia on ollut 2010-luvulla miehiä. Prosentuaalisesti eniten naisia erityisavustajina 2010-luvulla on ollut vasemmistoliitolla, vihreillä ja RKP:llä, joilla kaikilla oli naisia hieman enemmän kuin miehiä.

Tutkimusjoukon ainoat tohtorit tulivat perussuomalaisista, mutta tähän koulutusluokkaan kuuluneita oli niin vähän, ettei pitkälle meneviä tilastollisia johtopäätöksiä pysty tekemään.

Keskimäärin 2010-luvun erityisavustaja on 33–34-vuotias mies, jolla on valtiotieteellinen koulutus. 2010-luvun erityisavustajista ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 72 prosenttia ja yleisimmät tutkintonimikkeet olivat VTM (24 %), OTM (11%) ja FM (9%).

Yleensä erityisavustaja rekrytoidaan puolueorganisaatiosta, johon on laskettu puoluetoimistolla, eduskuntaryhmän kansliassa, eduskunta-avustajina tai puolueiden jäsenliitoissa aikaisemmin työskennelleet. 2010-luvun erityisavustajista 39 prosenttia ilmoitti tulleensa tehtävään puoluekoneiston kautta. 

Erityisavustajana työskennellään keskimäärin 28 kuukautta ja siitä siirrytään useimmiten takaisin puolueorganisaatioon, mutta lähes yhtä usein yksityiselle, toiselle tai kolmannelle sektorille. Suoraan vaikuttajaviestinnän tai lobbauksen pariin siirtyi alle kymmenesosa erityisavustajista.

Puolueiden väliltä ei löydy Takatalon mukaan monestakaan tutkimuskysymyksestä tilastollisesti merkitseviä eroja, mutta joitakin selkeitä piirteitä hahmottuu.

Kokoomus näyttää rekrytoivan nuorempia erityisavustajia kuin muu puolueet ja usein puolueen opiskelija- tai nuorisojärjestön kautta. Kokoomusavustajista 77 prosentilla oli taustaa puolueen nuoriso- tai opiskelijajärjestöstä.

Keskustan erityisavustajista lähes kaikilla puolestaan on ylempi korkeakoulututkinto. Heidät rekrytoidaan useimmiten 30–39-vuotiaana ja he ovat hyvin usein olleet joskus ehdolla kunta- tai eduskuntavaaleissa (71 prosenttia).

SDP:n erityisavustajat palkataan muita puolueita useammin kolmannelta sektorilta. SDP:ssä moni on aktiivinen ruohonjuuritasolla: demariavustajat olivat ahkerimpia toimimaan puolueen paikallis- ja piiritasolla.

Parikymppisiä erityisavustajia ei rekrytoida etenkään vihreissä ja vasemmistoliitossa yhtä usein kuin suuremmissa puolueissa. Suhteellisesti eniten pelkällä toisen asteen koulutuksella työskenteleviä erityisavustajia oli vasemmistoliitossa (40 %) ja suhteellisesti eniten alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita taas vihreissä (33 %).

Pienemmissä puolueissa erityisavustajilla ei ole yhtä usein taustaa puolueen nuoriso- tai opiskelijajärjestössä kuin suuremmissa puolueissa.

Jaa artikkeli: