Sunnuntai 26.5.2019

Google määrättiin poistamaan suomalaisen murhaajan tiedot: Keskustelupalsta ja uutinen pois hakutuloksista

Luotu: 
17.8.2018 11:15
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva
    Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi, että hakutulokset oli voitu määrätä poistettaviksi.

Korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa tapauksessa, jossa oli kyse arkaluonteisten tietojen poistamisesta Googlen hakukonetuloksista. Google määrättiin poistamaan tiedot.

Oikeuden mukaan yleisön intressi saada tietoa henkilön rikos- ja terveyshistoriasta ei syrjäyttänyt tämän oikeutta yksityiselämän ja henkilötietojen suojaan.

Tietosuojavaltuutettu oli määrännyt rekisterinpitäjän eli Google Inc.:n poistamaan tietyt kaksi url-hakutulosta kaikista niistä Google-hakutuloksista, jotka tulivat saataville hakutulosten poistamista vaatineen henkilön nimellä tehtävien hakujen myötä. Toinen hakutuloslinkki ohjautui internetin keskustelupalstalle, josta ilmeni hakijan nimi, hänellä todettu oireyhtymä, hänen saamansa murhatuomio pituuksineen sekä se seikka, että hän oli ollut mielentilatutkimuksessa, jossa hänet oli todettu alentuneesti syyntakeiseksi. Toinen hakutuloslinkki ohjautui uutis- ja mediasisältöpalveluun.

Asiassa oli arvioitavana, olivatko url-hakutulokset henkilötietolaissa tarkoitetulla tavalla tarpeettomia henkilötietoja rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta ja oliko ne voitu määrätä poistettaviksi.

Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisussa on katsottu, että oikeus tulla unohdetuksi syrjäyttää lähtökohtaisesti suurella yleisöllä olevan intressin saada rekisteröidyn henkilötietoja hänen nimellään tehtävän haun perusteella. Intressien painotuksen suhteen täytyy kuitenkin pohtia muun muassa henkilön asemaa julkisuudessa.

Hakija oli tuomittu alentuneesti syyntakeisena tehdystä murhasta kymmenen vuoden ja kuuden kuukauden pituiseen vankeusrangaistukseen. Rikos oli erittäin vakava. Intressipunninnassa oli toisaalta otettava huomioon, että poistettaviksi määrättyjen hakutulosten tiedot hakijan terveyden- ja mielentilasta olivat yksityiselämän suojan ydinalueelle kuuluvia, henkilötietolaissa tarkoitettuja arkaluonteisia henkilötietoja. Samoin punninnan kannalta oli merkityksellistä, että hakutuloksissa tarkoitetut internet-sivustot olivat hakukoneen avulla löydettävissä muutoinkin kuin juuri hakijan nimellä tehtävän haun perusteella.

Hakutulosten poistamisen ei voitu arvioida muutoinkaan juurikaan rajoittavan yleisön tosiasiallista mahdollisuutta yhteiskunnalliseen keskusteluun tai muutakaan sananvapauden käyttämistä.

Näin ollen KHO katsoi, että yleisön intressi saada hakijan terveyden- ja mielentilaa koskevat arkaluonteiset tiedot ei syrjäyttänyt hänen oikeuttaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaan. Hakutulokset oli voitu määrätä poistettaviksi.

Lähde: Alma Talent Pro

Yritykset: 
Jaa artikkeli:

Kommentit