Maanantai 18.2.2019

Uusi työllisyysluku – Ekonomistikin hihkaisi: Hallituksen tavoite enää desimaalin päässä

Jaa artikkeli:
Luotu: 
21.8.2018 09:23
  • Kuva: Viisas raha
    Kuva
    Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2018 heinäkuussa 75 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 183 000, mikä oli 24 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 7,3 prosenttia ja työllisyysasteen trendi 71,9 prosenttia, Tilastokeskus kertoo.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus twiittaa, että hallituksen tavoite nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin on enää yhden desimaalin päässä.

–Työllisiä oli vuoden 2018 heinäkuussa 2 631 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 75 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 21 000 ja naisia 54 000 enemmän kuin vuoden 2017 heinäkuussa, Tilastokeskus kertoo.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 74,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 72,0 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden heinäkuusta 0,8 prosenttiyksikköä 75,4 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 3,4 prosenttiyksikköä 72,8 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 71,9 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2018 heinäkuussa 183 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 24 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 95 000 ja naisia 88 000.

Työttömyysaste oli heinäkuussa 6,5 prosenttia eli 1,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste laski vuodentakaisesta 0,9 prosenttiyksikköä 6,5 prosenttiin ja naisten 1,2 prosenttiyksikköä niin ikään 6,5 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi oli 7,3 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli heinäkuussa yhteensä 618 000. Heistä työllisiä oli 353 000 ja työttömiä 37 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 390 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli heinäkuussa 9,4 prosenttia, mikä oli 2,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 16,2 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 6,0 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2018 heinäkuussa 1 309 000 eli 43 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 119 000, mikä oli 13 000 vähemmän vuoden 2017 heinäkuuhun verrattuna.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun 2018 lopussa kaikkiaan 284 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 45 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Eniten työttömyys laski Pirkanmaalla

Työttömyys laski heinäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueilla. Eniten työttömyys laski Pirkanmaalla (–20 %), Etelä-Pohjanmaalla (–17 %), Pohjois-Pohjanmaalla (–17 %) ja Satakunnassa (–17 %). Heinäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 11 000, mikä oli 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli heinäkuun lopussa yhteensä 106 000 henkilöä, mikä oli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Palveluiden piirissä oli 3,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 39 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 6 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin heinäkuussa 48 000 uutta avointa työpaikkaa eli 9 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Mika Hietakangas

Saako rinnalle käyrät myös työttömyyskorvausta, työmarkkinatukea ja toimeentulotukea saavien määristä.
Samalla olisi hyvä verrata myös kehitystä kuinka paljon on kaikenlaisissa työllisyykokeiluissa ja 'kuntouttavassa työtoiminassa' olevien määrä. Myös pätkätyölliset mukaan kattaukseen.
Saataisiin hieman kattavampaa listaa asiasta..
Kaikenmaailman ekonomistit antaa hyvin yksipuolisen kuvan asiasta.. ja juuri sellaisen , minkä on tarkoitus tukea tavoitteita

Topi Rantakivi

@1. Se on juuri näin. Ongelmana on se, että työttömiä on jaoteltu useaan eri luokkaan ja heidät määritellään työllisiksi. Todellisuudessa ei ole näin.

Tilastointi pitää hoitaa niin, että kuukaudessa elää sillä palkkatulolla, ettei tarvitse mitään tukia. Yksinkertainen tilastointi, mutta sitä ei haluta.