Keskiviikko 22.5.2019

Weekend-festivaali puolustautuu: ”Hautausmaan edustajat eivät suostuneet”

Luotu: 
21.8.2018 15:22
  • Kuva: Weekend-festival / Geoffrey Hubbel
    Kuva
    Weekendissä vieraili yli 70 000 ihmistä viikonloppuna.

Nuorison suosima Weekend Festival on ottanut tiedotteessaan kantaa festivaalin turvajärjestelyiden arvosteluun.

Järjestäjät toteavat saaneensa lukea mediasta, että festivaalialueen lähistöllä sijaitsevan juutalaisen hautausmaan ja Hietaniemen uurnalehdon erottavan muuri on vahingoittunut festivaalin aikana. Helsingin juutalainen seurakunta harkitsee rikosilmoituksen tekemistä asiasta.

Weekend Festivalin mukaan julkisuudessa on ollut esillä virheellisiä tietoja, joita festivaali haluaa oikaista. Järjestäjät korostavat, että festivaalin turvajärjestelyt perustuivat Helsingin kaupungin myöntämään tapahtumalupaan sekä festivaalin pelastussuunnitelmaan, jonka viranomaiset olivat hyväksyneet. Nämä turvajärjestelyt kohdistuivat erityisesti tapahtuma-alueeseen sekä sen saapumis- ja poistumisreitteihin.

”Weekend Festivalin järjestäjät haluavat korostaa, ettei heillä – kuten kenelläkään muullakaan ulkopuolisella – ole oikeutta mennä vuokraamansa tapahtuma-alueen ulkopuolelle turvaamistoimiin ilman kyseisen alueen, tässä tapauksessa hautausmaiden lupaa. Turvallisuusjärjestelyissä tällainen lupa vaatii toimeksiantosopimuksen tekemistä, jossa määritellään valvonnan laajuus ja muut yksityiskohdat tarkoin”, tiedotteessa todetaan.

Weekend Festival kertoo tarjonneensa Hietaniemen hautausmaalle erityisapuaan hautausmaan mittavaksi suojelemiseksi keväällä järjestetyissä tapaamisissa.

”Festivaali ehdotti hautausmaalle mm. erillistä sulkuaitaa, joka olisi estänyt hautausmaan läpikulun. Hautausmaan edustajat eivät tähän suostuneet”, festivaali kertoo.

”Lisäksi Weekend Festival tarjosi Hietaniemen hautausmaalle jo keväällä mahdollisuutta vartioinnin toimeksiantosopimuksen tekoon, mutta sopimusta ei koskaan tehty. Sen sijaan Hietaniemen hautausmaa toivoi ainoastaan, että liikenteenohjauksessa työskentelevät järjestyksenvalvojat sijoitetaan Hietaniemen hautausmaalle johtavien kulkuaukkojen välittömään läheisyyteen. Siinä he voisivat estää ohikulkevien, selkeästi ainoastaan festivaalille tulossa olevien ihmisten, kulun hautausmaa-alueelle. Näin myös tapahtui.”

Festivaalin mukaan Hietaniemen hautausmaan ylipuutarhuri ilmoitti perjantai-iltapäivänä hautausmaa-alueelle tulleista asiattomista henkilöistä. Tällöin järjestäjät ohjasivat nämä henkilöt pois hautausmaalta.

”Kyseinen toimenpide suoritettiin omavalvontana jokamiehen oikeuksin, eikä siis erityisten järjestysvalvojan oikeuksin, koska hautausmaa ei ollut halunnut solmia vartioinnista erillistä sopimusta.”

Järjestäjät kertovat, että myös juutalaiselle hautausmaalle ehdotettiin turvallisuuspalveluihin liittyvän toimeksiantosopimuksen tekoa keväällä.

”Hautausmaan edustajat eivät kuitenkaan koskaan vastanneet tarjoukseen.”

Kun juutalaiseen hautausmaahan mahdollisesti kohdistuvasta ilkivallasta saatiin vinkkiä, pyysi hautausmaan turvallisuuspäällikkö Weekend Festivalin turvahenkilöstöä pitämään hautausmaata silmällä niin paljon kuin mahdollista.

”Tätä toivetta noudattaen festivaali vapautti turvahenkilöstöä hautausmaalle mahdollisuuksiensa mukaan suorittamaan omavalvontaa jokamiehen oikeuksin ilkivallan ehkäisemiseksi.”

Festivaalialueella sekä sen ympäristössä työskenteli kaikkiaan noin 300 turva-alan henkilöä. Lisäksi alueella oli runsaasti poliiseja ja pelastushenkilökuntaa.

Jaa artikkeli:

Kommentit