Maanantai 27.5.2019

Asumistukimenot räjähtävät käsiin – Nyt löytyi malli, joka pienentäisi miljardilaskua

  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva
|

Asumistuen kasvaneet kustannukset ja asumismenojen korvaaminen perustoimeentulotuella ovat herättäneet keskustelua. Kela on selvittänyt viiden yleiseen asumistukeen mahdollisesti tehtävän uudistuksen vaikutuksia asumistuen saajien tuloihin ja julkisiin menoihin.

Kelan johtava tutkija Signe Jauhiainen ja tutkimusharjoittelija Miika Grönholm kirjoittavat aiheesta tutkimusblogissaan. He käyvät läpi viisi uudistusmallia, joista vain yksi laskisi heidän mukaansa julkisia menoja. Laskelmat tarjoavat alustavia tuloksia muutosten vaikutuksista.

Nykyisellään yleistä asumistukea myönnetään ruokakunnittain. Tuen määrään vaikuttavat ruokakunnan menot, tulot ja jäsenten määrä sekä asunnon sijaintikunta. Asumistuen määrä on 80 prosenttia hyväksyttyjen asumismenojen ja ruokakunnan tulojen mukaan määrittyvän perusomavastuun erotuksesta. Hyväksytyille asumismenoille on ruokakunnan koon ja asuinkunnan mukaan määräytyvä yläraja.

Nykyisellään valtion asumistukimenot ovat 1 920 miljoonaa euroa vuosittain ja toimeentulotukimenot 983 miljoonaa euroa vuosittain. Lue myös: Asumistukimenot uudelle miljardiluvulle – ”Kannustinloukun purkamisella on aina hinta”

1. Vain hakijan tulot vaikuttavat

Mikäli asumistuen määrään vaikuttaisivat vain ruokakunnan vähiten ansaitsevan aikuisen tulot, julkiset menot kasvaisivat 1 390 miljoonalla eurolla. Uudistuksessa asumistukimenot kasvaisivat 3 335 miljoonaan euroon ja toimeentulotukimenot puolestaan laskisivat 958 miljoonaan euroon. Uudistus hyödyttäisi etupäässä suurituloisimpia asumistuen saajia, sillä samaan ruokakuntaan kuuluvien tulot voivat vaihdella suurestikin.

2. Henkilökohtainen tuki

Asumistuen siirtäminen täysin henkilökohtaiseksi muuttaisi tuen laskuperusteita siten, että tuloiksi laskettaisiin henkilön omat tulot ja asumismenoiksi ruokakunnan asumismenot jaettuna aikuisten määrällä. Uudistus kasvattaisi julkisia menoja 615 miljoonalla eurolla asumistukimenojen kasvaessa 2 552 miljoonaan euroon ja toimeentulotukimenojen laskiessa 966 miljoonaan euroon. Tuen siirtäminen henkilökohtaiseksi hyödyttäisi niin ikään suurituloisimpia asumistuen saajia.

3. Ansiotulovähennyksen porrastaminen

Ansiotulovähennyksen porrastaminen kohdentaisi vähennyksen erityisesti pienituloisille asumistuen saajille. Nykyisellään asumistuen saajaosa voi ansaita 300 euroa kuussa ilman, että se vähentää asumistuen määrää. Uudistuksessa ansiotulovähennystä vähenisi 20 eurolla jokaista 300 euron ylittävää 100 euroa kohden. Ansiotulovähennyksen porrastaminen laskisi julkisia menoja 94 miljoonalla eurolla asumistukimenojen laskiessa 1 814 miljoonaan euroon ja toimeentulotukimenojen noustessa hieman 995 miljoonaan euroon. Säästöt tulisivat etupäässä suurituloisimpien asumistuen saajien tukien vähenemisestä.

4. Korvattavan osuuden porrastaminen

Korvattavan osuuden porrastamisessa pienituloisten hakijoiden asumismenoista korvattaisiin 100 prosenttia, kuitenkin hyväksyttyjen asumismenojen ylärajaan asti. Korvattavan osuuden raja olisi sama kuin nykyisen omavastuun raja. Jos perusomavastuu olisi 0 euroa, hyväksytyt asumismenot maksettaisiin kokonaisuudessaan. Muutoin korvauksen määrä olisi nykyinen 80 prosenttia. Uudistuksen tavoitteena olisi parantaa pienituloisimpien tukea ja vähentää toimeentulotuen tarvetta. Se nostaisi julkisia menoja 90 miljoonalla eurolla asumistukimenojen kasvaessa 2 144 miljoonaan euroon ja toimeentulotukimenojen supistuessa 849 miljoonaan euroon. Menolisäykset hyödyttäisivät pienituloisimpia asumistuen saajia.

5. Asumistuen enimmäismenojen poistaminen

Asumistuen enimmäismenojen poistaminen ja korvattavan osuuden kasvattaminen 80:sta 100:n prosenttiin vähentäisi niin ikään toimeentulotuen tarvetta. Uudistus tehtäisiin säilyttämällä silti tuloista riippuvainen omavastuu, ja se kasvattaisi julkisia menoja 616 miljoonalla eurolla. Asumistukimenot kasvaisivat 2 909 miljoonaan euroon ja toimeentulotukimenot laskisivat 611 miljoonaan euroon. Uudistus hyödyttäisi asumistuen saajia kaikissa tuloluokissa.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Mikko Toivonen

Asumistuet 100% varmuudella pienenevät, jos haluttaisiin ja käytän tarkoit5uksella verbiä haluttaisiin kun kyettäisiin jos haluttaisiin palauttaa asumisen ja vuokrien, ennenkaikkea vuokra asuntojen hinnat PK seudulla lähemmäksi koko maan tasoa tai kalliin Euroopan normaalikaupunkien tasoa.
Siihen päästään jos kaupungit, erityisesti Helsinki, Espoo ja Vantaa tuottasivat suuressa määrässä säädöksistä mahdollisimman riisuttuja kokonaisia vuokra asuntolählöitä ja näihin uusiin vuokralähiöihin ja pienempiin asuntoihin välillä 30-50 m2 otettaisiin asukkaita vain sellaisella sopimuksella että maksavat itse vuokransa ilman tukia. Vanhoja kaupungin täysin maksettuja asuntoja voitaisiin sitten käyttää sosiaalisen asuttamisvelvoitteen hoitoon tai kokonaan uuden laisia hyvinkin halvalla varsin korkeatasoisiksikin rakennettavissa projektikylän tapaisissa prefab kylissä.
Kunnat eivät rahastaisi tonteilla vaan luovuttaisivat niitä vuokrayhtiönsä käyttöön muodollisella vuokralla jos kaupungin asunnot on pakko pitää yhtiömuotoisena.

Jos uusille vuokra asunnoille asetettaisiin vaikka edes joksikin aikaa kuvaamani velvoitteet vuokranmaksusta niin suuria vuokra asuntokokonaisuuksia voidaan tuottaa lainarahalla minkä vuokrat maksavat ja jättävät rahaa kunnossapitoonkin. Samalla saadaan varmuudella sisään asukkaita jotka ovat töissä ja joiden mielessä ei kansallisuudesta riippumatta käy sosiaalieläminen tai slummien muodostaminen.

Ilmeisesti tuo maksa itse vuokrasi oikeanhintaisessa asunnossa on liikaa punavihreille, mutta taatusti toisi hyvän tuloksen joka suhteessa. Ensimmäisenä liiketoiminnan kehittymiselle kun sen suurin kulu on saada tarvitsemansa työntekijät sen hintaisiin asuntoihin jotka he voivat järjellisestä palkasta maksaa

Sitten kun noita suuria vuokra asuntokokonaisuuksia rakennettaisiin niin tarjouskilpailu pitäisi olla avoin myös Baltian ja muun Euroopan asuntorakentajille

Petri Hämäläinen

Asumistuet ovat tulonsiirtoa valtion kassasta rikkaille asuntosijoittajille.

Ne ovat riskitöntä tuottoa asuntojen omistajille.

Ne korottavat vuokratasoa ja asuntojen hintoja.

Siksi asumistuet ovat Kokoomuksen, Keskustan ja RKP:n erityisessä suojeluksessa.

——

Asumistuet ovat myös pientuloisten, pakolaisten ja yksinhuoltajien pääasiallinen tulonlähde.

Siksi asumistuet ovat myös Vihreiden ja Vasemmistoliiton sydämen asia.

Demareille ne ovat paikka osoittaa vasemmistolaisuutta.

Samy Arling

Suomen tervehdyttäminen saisi jo alkaa ja ensimmäinen askel pitäisi olla varaisiirron lopettaminen, kaikki tuet yritystuista ammatiyhdistyksien tuettuun asuntobusinekseen tulisi lopettaa heti. Lopetuslistalle myös EU-kätyreille suoritettavaa verovarojen varainsiirtoa EU:n järjestäytyneen rikollisorganisaation kautta.Myös mahtipontiset rakennuprojektit jälkipolvien velaksi tunneleista-kulttuuritiloihin on lopetettava.Kansallismuseon alahalli tulisi omistaa, meedion sensurointia,kansan tyhmihstyttämistä, EU-probakandaa ja vääristelevän totuuden esille tuomiseen, painottaen 2000 luvun moderointia, nimeksi ehdotan MODEROINTI !

Sampsa Raitanen

Jos kaikki tuet olisivat henkilökohtaisia, voisi töissäkäyvä ja työtön jakaa asunnon ja vuokran. Tämä vapauttaisi hurjan määrän yksiöitä, kun epäviralliset avopariskunnat tai kaverukset voisivat muuttaa yhteen asumaan ilman että vähävaraisemman tuet katkeaisivat. Parempituloinenkin saisi vuokralaskunsa puolet halvemmaksi, kun toinen maksaisi tuistaan puoli vuokraa.

Kelan rahaa säästyisi, kun ei tarvitsisi maksaa tyhjillään seisovasta kämpästä josta vain postit välillä käydään hakemassa. Samalla yleinen vuokrataso ja asuntojen hintataso laskisi huomattavasti tyhjien kämppien vapautuessa vuokramarkkinoille.