Lauantai 25.5.2019

Kova määräys nettipalveluille: Terrorisisältö poistettava tunnin sisällä muhkean sakon uhalla

Luotu: 
13.9.2018 15:18
  • Kuva: All Over Press / EPA
    Kuva
    Komissio on jo aiemmin pyrkinyt rajoittamaan terroristisen verkkosisällön leviämistä vapaaehtoispohjalta EU:n internetfoorumilla yhdessä muun muassa Europolin, verkkoalustojen ja jäsenvaltioiden kanssa. Kuvituskuva.
|

Faktakulma

Komissio ehdottaa uusia sääntöjä

1. Yhden tunnin sääntö: Terroristinen sisältö on haitallisimmillaan ensimmäisten tuntien ajan siitä, kun se ilmestyy verkkoon, koska se leviää erittäin nopeasti. Säädetään oikeudellisesti sitova tunnin määräaika, jonka kuluessa sisältö on poistettava toimivaltaisten kansallisten viranomaisten antaman määräyksen perusteella.

2. Terroristisen sisällön selkeä määritelmä: Terroristiseksi sisällöksi katsotaan materiaali, joka kannustaa terrorismirikoksiin tai puolustaa niitä, edistää terroristiryhmän toimintaa tai tarjoaa ohjeistusta terrorismirikoksissa käytettävistä tekniikoista.

3. Huolellisuusvelvollisuus: Verkkoalustojen on varmistettava, ettei niitä käytetä hyväksi terroristisen verkkosisällön levittämiseen, ja toteutettava ennakoivia toimenpiteitä ja ottaa käyttöön uusia suojausvälineitä riippuen siitä, kuinka todennäköisesti terroristit hyödyntää alustoja.

4. Yhteistyön lisääminen verkkoalustojen, jäsenvaltioiden ja Europolin välillä. Palveluntarjoajien ja jäsenvaltioiden on nimettävä yhteyspisteet, jotka ovat aina tavoitettavissa jatkotoimien helpottamiseksi.

5. Suojaus: Valitusmekanismit käyttöön. Myös kansalliset viranomaiset tarjoavat tehokkaita oikeussuojakeinoja. Verkkoalustojen ja sisällön tarjoajilla on oikeus riitauttaa poistomääräys. Automatiikkaa hyödyntäviä alustoja on valvottava virhepoistojen varalta.

6. Avoimuus ja vastuullisuus: Palveluntarjoajien ja jäsenvaltioiden on laadittava vuosittain avoimuusraportit, joissa kerrotaan, miten ne käsittelevät terroristista sisältöä. Lisäksi raportoidaan säännöllisesti ennakoivista toimenpiteistä.

7. Ankarat ja varoittavat taloudelliset seuraamukset: Jos poistamismääräyksiä jätetään noudattamatta järjestelmällisesti, voidaan määrätä sakkoja enintään 4 % palveluntarjoajan edellisen tilivuoden maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

Euroopan komissio ehdottaa, että YouTuben ja Facebookin kaltaisia nettipalveluita voitaisiin sakottaa, jos ne eivät poista terroristista sisältöä tunnin kuluttua viranomaisen pyynnöstä.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmoitti unionin tila -puheessaan uusista säännöistä, joiden tavoitteena on, että terroristinen verkkosisältö poistetaan tunnin kuluessa. Junckerin mukaan eurooppalaisilla on oikeus odottaa, että unioni takaa heidän turvallisuutensa.

”Siksi komissio ehdottaa tänään uusia sääntöjä, joilla terroristinen sisältö saadaan pois verkosta tunnin kuluessa sen havaitsemisesta, sillä tällaisesta sisällöstä on eniten haittaa heti julkaisemisen jälkeen”, Juncker sanoi.

Terroristista sisältöä kiertää verkossa jatkuvasti, ja siitä aiheutuu komission mukaan erittäin suuri riski eurooppalaiselle yhteiskunnalle. Pelkästään tammikuussa 2018 verkkoon ilmestyi lähes 700 uutta tekstiä tai kuvaa, jotka katsotaan Isisin tai Daeshin viralliseksi propagandaksi.

Jokaisen verkkoalustan, joka haluaa tarjota palveluja EU:ssa, on komission mukaan noudatettava selkeitä sääntöjä, joilla pyritään ehkäisemään palvelujen väärinkäyttö terroristisen sisällön levittämiseen. Lisäksi halutaan ottaa käyttöön vahvat suojatoimet, jotta voidaan suojella sananvapautta netissä ja varmistaa uusien sääntöjen rajautuminen ainoastaan terroristiseen verkkosisältöön.

Komission esitys tuli viikko ennen Salzburgissa järjestettävää EU-johtajien epävirallista kokousta, jossa on tarkoitus keskustella turvallisuudesta. Esitys vaatii toteutuakseen tuen EU-mailta ja Euroopan parlamentilta.

Lisäksi laittoman vihapuheen poistamiseksi on laadittu käytännesäännöt, joihin useimmat suuret tietotekniikkayritykset ovat sitoutuneet, muun muassa Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, Snapchat ja Dailymotion. Yritykset sitoutuvat arvioimaan ja tarvittaessa poistamaan laittoman muukalaisvihamielisen ja rasistisen sisällön nopeasti, useimmiten 24 tunnissa. Lisäksi tuetaan kansalaisyhteiskuntaa, koordinoidaan toimintaa kansallisten viranomaisten kanssa ja autetaan  käyttäjiä laittomasta vihapuheesta ilmoittamisessa.

Kesäkuussa 2018 EU:n johtajat ilmaisivat Eurooppa-neuvoston päätelmissä olevansa tyytyväisiä komission aikomukseen laatia lainsäädäntöehdotus, jolla pyritään parantamaan vihaan ja terroritekoihin yllyttävän sisällön havaitsemista ja poistamista.

Näin kommentoivat komissaarit

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos toteaa, että terroristipropagandalla ei ole sijaa eurooppalaisissa yhteiskunnissa – ei verkossa eikä sen ulkopuolella.

”Olemme jo edistyneet huomattavasti terroristisen verkkosisällön poistamisessa hyödyntämällä vapaaehtoista yhteistyötä EU:n internetfoorumin puitteissa. Meidän on kuitenkin nopeutettava ja tehostettava toimintaamme, jotta olemme terroristeja nopeampia – kaikkialla EU:ssa”, Avramopoulos sanoo tiedotteessa.

”Monet EU:ssa hiljattain tehdyistä terrori-iskuista ovat osoittaneet, että terroristit käyttävät internetiä hyväksi viestiensä levittämiseen. Internetin väärinkäytölle on kuitenkin pantava nyt piste.”

Turvallisuusunionista vastaava komissaari Julian King puolestaan huomauttaa, että kukaan ei voisi rankaisematta jakaa terroritekoihin yllyttäviä lentolehtisiä yhdenkään eurooppalaisen kaupungin kaduilla, eikä niin pitäisi voida tehdä myöskään internetissä.

”Vaikka olemme edistyneet terroristisen verkkosisällön poistamisessa vapaaehtoispohjalta, edistyminen ei ole ollut riittävää”, King sanoo tiedotteessa. ”Meidän on estettävä terroristisen verkkosisällön lataaminen. Silloin kun tällaista sisältöä ilmestyy verkkoon, meidän on varmistettava, että se poistetaan mahdollisimman nopeasti, ennen kuin se aiheuttaa vakavaa vahinkoa.”

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavan komissaari Mariya Gabrielin mukaan uusi asetusehdotus on vastaus kansalaisten huolenaiheisiin.

”Ehdotamme sääntöjä terroristisen verkkosisällön poistamiseksi, sillä kyseinen sisältö on erityisen haitallista turvallisuudellemme ja heikentää luottamusta digitaaliteknologiaan”, Gabriel sanoo. ”Laittomien tekojen on oltava laittomia myös verkossa. EU jatkaa toimintaansa, jotta voimme rakentaa omiin arvoihimme perustuvan, turvallisemman ja ihmiskeskeisen internetin.”

Faktakulma

Komissio ehdottaa uusia sääntöjä

1. Yhden tunnin sääntö: Terroristinen sisältö on haitallisimmillaan ensimmäisten tuntien ajan siitä, kun se ilmestyy verkkoon, koska se leviää erittäin nopeasti. Säädetään oikeudellisesti sitova tunnin määräaika, jonka kuluessa sisältö on poistettava toimivaltaisten kansallisten viranomaisten antaman määräyksen perusteella.

2. Terroristisen sisällön selkeä määritelmä: Terroristiseksi sisällöksi katsotaan materiaali, joka kannustaa terrorismirikoksiin tai puolustaa niitä, edistää terroristiryhmän toimintaa tai tarjoaa ohjeistusta terrorismirikoksissa käytettävistä tekniikoista.

3. Huolellisuusvelvollisuus: Verkkoalustojen on varmistettava, ettei niitä käytetä hyväksi terroristisen verkkosisällön levittämiseen, ja toteutettava ennakoivia toimenpiteitä ja ottaa käyttöön uusia suojausvälineitä riippuen siitä, kuinka todennäköisesti terroristit hyödyntää alustoja.

4. Yhteistyön lisääminen verkkoalustojen, jäsenvaltioiden ja Europolin välillä. Palveluntarjoajien ja jäsenvaltioiden on nimettävä yhteyspisteet, jotka ovat aina tavoitettavissa jatkotoimien helpottamiseksi.

5. Suojaus: Valitusmekanismit käyttöön. Myös kansalliset viranomaiset tarjoavat tehokkaita oikeussuojakeinoja. Verkkoalustojen ja sisällön tarjoajilla on oikeus riitauttaa poistomääräys. Automatiikkaa hyödyntäviä alustoja on valvottava virhepoistojen varalta.

6. Avoimuus ja vastuullisuus: Palveluntarjoajien ja jäsenvaltioiden on laadittava vuosittain avoimuusraportit, joissa kerrotaan, miten ne käsittelevät terroristista sisältöä. Lisäksi raportoidaan säännöllisesti ennakoivista toimenpiteistä.

7. Ankarat ja varoittavat taloudelliset seuraamukset: Jos poistamismääräyksiä jätetään noudattamatta järjestelmällisesti, voidaan määrätä sakkoja enintään 4 % palveluntarjoajan edellisen tilivuoden maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Janne Pirinen

Öh. "Euroopan komissio ehdottaa, että YouTuben ja Facebookin kaltaisia nettipalveluita voitaisiin sakottaa, jos ne eivät poista terroristista sisältöä tunnin kuluttua viranomaisen pyynnöstä."

Arabian viranomaisetko näitä Euroopan pyyntöjä esittävät, Juhani?

Topi Rantakivi

Juu ja joku pienen nettipalvelun tarjoaja on poissa linjoilta jossakin eikä pääse tunnin sisällä tarkastamaan ja poistamaan syystä tai toisesta.

Oikein hienoa sensuurihommaa, että tuodaan vielä sakotkin. Hommaa hankaloittaa vielä se, että kohta kaikki siirtyvät VPN-tekniikkaan ja muihin keinoihin, missä he kaikki ovat näkymättömiä netissä eikä löydetä enää mitään alkuperäistä lähdettä.

Luulevatko päättäjät sen, että etteikö rikollisjärjestöt osaisi käyttää jo aikoja sitten VPN:ää?

Jouni Borgman

Eurooppalaisilla on oikeus odottaa, ettei EU:sta muodostu heille painostavaa sananvapautta rajoittavaa tyranniaa, joka päättää ja valvoo, mitä tietoa kansalaiset saavat katsella ja levittää netissä. Muutama pieni terrori-isku siellä täällä on pieni hinta siitä, ettei nettisensuuri kiristy EU:ssakin Kiinan tai jopa Pohjois-Korean tasolle.

Maahanmuuttoa ja rajat ylittävää liikkumista kontrolloimalla voidaan ehkäistä mm. jihadistista terroria. On kuitenkin käynyt jo selväksi, että vapaa liikkuvuus ja iso "työvoiman" nettomuutto Eurooppaan ovat EU-eliitille niin tärkeitä, etteivät kansalaisten poliittiset oikeudet ole niiden rinnalla mitään. Päinvastoin. Poliittisia vapauksia halutaan rajoittaa, koska EU:ta käskyttävät suuryritykset eivät pidä niistä.

Timo-Pekka Mustakallio

Toimiva, vakaa yhteiskunta tai unioni ei tarvitse purkkapykälien turvin harjoitettua sensuuria: sellaiseen turvautuva unioni on heikko, sillä on salattavaa, ja se on pelokas. Mikään diktaatuuri ei näet ole pärjännyt tarpeeksi vihastetulle kansalleen, vaan diktaatorit pahimmassa tapauksessa päätyneet toreille hirsipuusta killumaan. "Strange fruit", indeed.

Esimerkiksi palestiinalaiskansan oikeuksien törkeästä polkemisesta voi ja pitää kirjoittaa: sellainen ei ole millään muodoin palestiinalaisten mahdollisten (vasta-) terroritekojen "puolustamista". Mielipiteen vapaus, kärjekäskin keskustelu on Euroopan edistyksen keskeinen voimavara, kerettiläinen ajattelu taas väline oivaltaa uutta... mutta EU:han ei halua muuttua aikansa mukana, vaan pyrkii yhä totalitäärisemmin keinoin keskittämään vallan itselleen - "ikuisen ja peruuttamattoman" harvainvallan, tietenkin.

Mitä nopeammin tämä EU, Brysselin uusi ja esikuvansa mukaisen sairas Versailles, kaatuu tai kaadetaan, sen parempi. Tuskinpa nyt jo hyvässä vauhdissa oleva prosessi kestää enää kauaa, kun katsoo EU:n poliittisen johdon järkyttävän heikkoja luottamuslukuja, EU-ikijäärien dyykkaavaa kannatusta, tai EU:n yhä vaikeampia ongelmia joiden ratkaisemisessa se on neuvoton ellei jo epätoivoinen.