Maanantai 17.6.2019

Libera kanteli Suomen yleissitovuudesta EU:lle – ”Antaa suurimmille työnantajille kartellioikeuden”

  • Kuva: All Over Press / EPA
    Kuva
    Ottaako Euroopan komissio kantaa Suomen yleissitovuusjärjestelmään?
|

Vapaiden markkinoiden ja yrittäjyyden puolesta puhuva ajatushautomo Libera kertoo kannelleensa Suomen työehtosopimusten yleissitovuudesta EU:n komissiolle.

Liberan mukaan työehtosopimusten yleissitovuus ”antaa alan suurimmille työnantajille lailliset työkalut kartellin rakentamiseen”. Ajatuspajan mielestä järjestä syrjii pieniä ja järjestäytymättömiä yrityksiä ja haittaa Suomen kansantaloutta.

Laaja yleissitovuus estää työsuhteiden syntymistä ja heikentää uusien ja pienten yritysten mahdollisuuksia tulla toimialalle kilpailemaan suurten, asemansa jo vakiinnuttaneiden yritysten kanssa, Libera väittää tiedotteessaan.

Liberan mukaan pienillä toimialoilla muutama määräävässä asemassa oleva yritys voi nostaa alalle tulokynnystä merkittävästi neuvottelemalla työehtosopimuksiin itselleen suotuisia ehtoja ja vaatimalla neuvottelemiensa työehtosopimusten yleissitovuutta. Työehtosopimusten yleissitovuuden avulla voidaankin rajoittaa kilpailua, ajatushautomo katsoo.

Liberan mielestä syrjityksi tulevat myös ulkomaiset yritykset, jotka haluavat laajentua Suomeen. Liberan mukaan osa työnantajajärjestöistä edellyttää jäsentensä täyttävän tiettyjä kriteerejä esimerkiksi yritysten kokoon liittyen. Esimerkiksi Teknologiateollisuus edellyttää, että päästäkseen sen jäseneksi yhtiöllä pitää olla vähintään kymmenen työntekijää.

Libera katsoo, että Suomen työsopimuslain mukainen työehtosopimusten (TES) yleissitovuusjärjestelmä on ristiriidassa EU-oikeuden ja erityisesti EU:n sisämarkkinasääntöjen kanssa, koska ”yhtiöiden oikeus sijoittua vapaasti EU:n alueella kuuluu Euroopan unionin sisämarkkinoiden peruslähtökohtiin”. Yhtiöiden tulee voida vapaasti valita kotipaikkansa sekä perustaa tytäryhtiöitä tai muita toimipaikkoja liiketoimintansa laajentamiseksi.

”Euroopan Unionin tuomioistuin on lisäksi todennut, että sijoittautumisvapauden käyttäminen edellyttää lähtökohtaisesti myös vapautta määrittää vastaanottavassa jäsenvaltiossa harjoitettavan taloudellisen toiminnan laatu ja laajuus, erityisesti pysyvien laitosten koko ja tarkoitukseen tarvittavien työntekijöiden lukumäärä”, Libera perustelee.

Kantelija pyytää komissiota tutkimaan Suomen järjestelmän ja ryhtymään asiassa tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Tapani Tuominen

Erinomainen veto Liberalta.

Kun tähän vielä yhdistetään etenkin laitavasemmiston ajama ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan poisto, saadaan Suomen talouteen sen tarvitsemaa ainoata mahdollista joustoa kilpailukyvyn palauttamiseksi. Ilman vasemmiston (Vas, SDP, Virh ja Kok) yhteisrintamaa, tämä ei kertakaikkiaan olisi mahdollista.

Tietysti hylkäämällä Euro, voisimme palauttaa käyttöön myös muita keinoja kuin palkkajouston, mutta mitä turhaan. Mennään nyt kuitenkin yhdessä EUn mukana kohti ihanan iloista, Suomenkin hallituksen neuvonantajana toimineen, Andreas Borgin maalaamaa EurAfrikkaa. Auivoista kertakaikkiaan.