Torstai 23.5.2019

Hallitus lähetti ”irtisanomislain” arvioitavaksi – Professorilta välitön tyrmäys HS:ssa

Luotu: 
17.10.2018 19:17
  • Kuva: Tiina Somerpuro / Alma Talent
    Kuva
    Myös työministeri Jari Lindströmillä (sin) oli tiistaina eduskunnan tiedonannossa hankaluuksia selittää lakiesityksen mukanaan tuoma muutos. Hän myönsi muutoksen selittämisen ”erittäin haastavaksi”, koska irtisanomisiin ja työoikeuteen liittyvät lait ”koeponnistetaan oikeuslaitoksessa, ja sieltä tulee sitten se lopullinen linjaus, miten tätä tulkitaan”.
|

Faktakulma

Hallituksen esitysluonnoksen pääasiallinen sisältö on seuraava:

”Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslain säännöstä henkilöön perustuvasta irtisanomisperusteesta. Säännöstä sovellettaisiin työnantajiin, joiden henkilöstön määrä on alle 10 työntekijää.

Säännöksen mukaan asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voitaisiin pitää myös nykyistä vähäisempää, mutta kuitenkin työsuhteeseen vaikuttavien velvoitteiden niin merkittävää rikkomista, laiminlyöntiä taikka työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten muuttumista, ettei työnantajan voida tämän koko huomioon ottaen perustellusti edellyttää jatkavan työsuhdetta. Lisäksi pienillä työnantajilla ei olisi enää velvollisuutta selvittää, voitaisiinko irtisanominen välttää tarjoamalla työntekijälle muuta työtä. Poikkeussäännös ei kuitenkaan koskisi sairausperusteisia irtisanomisia.

Työttömyysturvalakia muutettaisiin siten, että työsuhteen päättymisen perusteella asetettavaa korvauksetonta määräaikaa lyhennettäisiin nykyisestä 90 päivästä 60 päivään tilanteissa, joissa työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä.” Lähde: Hallituksen esitysluonnos

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi keskiviikkona kohutun irtisanomissuojaa heikentävän lakiluonnoksen arvioitavaksi lainsäädännön arviointineuvostolle.

Poliittisia lakkoja, mittavan työmarkkinariidan ja poikkeuksellisen eduskunnan tiedonantomenettelyn aiheuttanut lakiesitys keventäisi työntekijästä johtuvia irtisanomisperusteita alle 10 hengen yrityksissä. Hallituksen pyrkimyksenä on madaltaa työllistämiskynnystä pienissä yrityksissä, joihin syntyy valtaosa uusista työpaikoista.

”Nykyisten työsuhdeturvaa koskevien säännösten on arvioitu nostaneen työllistämiskynnystä merkittävästi erityisesti pienissä yrityksissä. Lakimuutoksella huomioitaisiin pienen työnantajan heikommat mahdollisuudet kantaa seuraukset yksittäisen työntekijän moitittavasta menettelystä”, hallitus perustelee jälleen kerran tiedotteessaan.

Työministeri Jari Lindström lisää, että irtisanomisen kynnystä laskettaisiin ”maltillisesti” ja että mielivaltaiset irtisanomiset eivät jatkossakaan olisi sallittuja.

Luonnoksen mukaan jatkossa alle 10 hengen yrityksissä irtisanomisperusteena voitaisiin pitää nykyistä vähäisempää mutta niin merkittävää velvoitteiden rikkomista, laiminlyöntiä tai työntekijän työntekoedellytysten muuttumista, ettei työnantajan voida yrityksen koko huomioon ottaen perustellusti edellyttää jatkavan työsuhdetta. Kuten nykyisin, irtisanomisen perusteena tulisi jatkossakin olla asiallinen ja painava syy. Työntekijää olisi edelleen varoitettava ennen irtisanomista, eli irtisanominen edellyttäisi työntekijän toistuvaa moitittavaa menettelyä.

Luonnos on muuttunut alkuperäisestä etenkin siltä osin, että esityksen piirissä olevien yritysten kokorajoitusta on laskettu alle 20 työntekijän yrityksistä alle 10 työntekijän yrityksiin. Muutos tehtiin, koska lausuntokierrokselta 20 työntekijän rajaa pidettiin aivan liian suurena. Valtaosa Suomen yrityksistä työllistää alle 20 henkeä.

Lainsäädännön arviointineuvosto antanee lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta piakkoin, sillä hallituksen tavoitteena on antaa esitys eduskunnalle marraskuussa.

Lakihanketta aktiivisesti julkisuudessa kommentoinut työoikeuden professori Seppo Koskinen antaa oman arvionsa Helsingin Sanomille. Arvio on murskaava. Koskisen mukaan tuorein luonnos on juridisesti epäselvä sekä toteuttamiskelvoton – ja jopa huonompi kuin hallituksen alkuperäinen esitys.

Uuden luonnoksen sanamuoto, joka korostaa yrityksen kokoa, voisi Koskisen mukaan yllätysvaikutuksena jopa nostaa irtisanomiskynnystä yli 10 hengen yrityksissä yrityksissä. Hän arvioi silti, että tuomioistuimet eivät tähän lähtisi.

”Näin ei ole tarkoitettu eikä näin varmaan tapahtuisi, koska tuomarit todennäköisesti eivät noudattaisi huonosti ajateltua uuden säännöksen logiikkaa”, Koskinen sanoo HS:lle.

Koskinen on jo aiemmin esittänyt koeajan pidentämistä vaihtoehdoksi hallituksen esitykselle. Lue lisää: Nyt väläytetään jopa 12 kuukauden koeaikaa – Liittopomo: ”Arveluttava esitys”

Faktakulma

Hallituksen esitysluonnoksen pääasiallinen sisältö on seuraava:

”Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslain säännöstä henkilöön perustuvasta irtisanomisperusteesta. Säännöstä sovellettaisiin työnantajiin, joiden henkilöstön määrä on alle 10 työntekijää.

Säännöksen mukaan asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voitaisiin pitää myös nykyistä vähäisempää, mutta kuitenkin työsuhteeseen vaikuttavien velvoitteiden niin merkittävää rikkomista, laiminlyöntiä taikka työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten muuttumista, ettei työnantajan voida tämän koko huomioon ottaen perustellusti edellyttää jatkavan työsuhdetta. Lisäksi pienillä työnantajilla ei olisi enää velvollisuutta selvittää, voitaisiinko irtisanominen välttää tarjoamalla työntekijälle muuta työtä. Poikkeussäännös ei kuitenkaan koskisi sairausperusteisia irtisanomisia.

Työttömyysturvalakia muutettaisiin siten, että työsuhteen päättymisen perusteella asetettavaa korvauksetonta määräaikaa lyhennettäisiin nykyisestä 90 päivästä 60 päivään tilanteissa, joissa työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä.” Lähde: Hallituksen esitysluonnos

Jaa artikkeli:

Kommentit

Timo Heiliö

12 kk koeaikaa parempi muutos olisi uuden työntekijän palkaamisvelvoite 3-6 kk kuluessa. - Jo yhden työntekijän panos ( =vähäinen panos, laatuvirheet yms) voi ajaa yrityksen tilanteeseen, jossa joudutaan " tuotannollisin ja taloudellisin" perustein irtisanomaan muitakin firman työntekijöitä. - Pienessä yrityksessä irtisanomisperuste on siis yksilöllinen mutta siitä helposti seuraa vaikeuksia koko yritykselle ja sen henkilökunnalle.

Hannu Peltola

eikös ton tarkotus ole vain siirtää ammattimiehet suuriin yrityksiin pienistä, ei kai kukaan ammattiosaaja jää ikuiselle koeajalle jos on turvallisia työsuhteita tarjolla, jenkeissä amm attimiehiä houklutellaan jopa terveys ja hammashoidon vakuutuksilla ym

Ilkka Paananen

'Jenkeissä houkutellaan ammattimiehiä terveys- ja hammashoidon vakuutuksilla'. Juuri näin siellä tehdään ja näin se menisi Suomessakin siitä ammattimiehestä tai -naisesta pidettäisiin kynsin ja hampain kiinni. Ajatuksessasi on vinoutuma. Ei niitä suojatyöpaikkoja ole isoissa yrityksissä ei ainakaan yksityissektorilla.

Raimo Tulkki

Kenen muun kuin Sipilän pillin mukaan tämä duunarin vihollinen numero UNO oikein hyppii kun ei lähde ja ota lopputiliä.
Onko hallituksessa todella niin sanottu pelolla halitseva toiminta että yksittäinen ns. ministeri ei uskalla sanoa vastaan tuolle mulkulle.