Torstai 23.5.2019

”Englanti virkakieleksi”, ”Pidetään koko Suomi auki 24/7” – EK julkaisi Mikael Jungnerin Suomi-pamfletin

Luotu: 
29.10.2018 19:32
Päivitetty: 
29.10.2018 19:37
  • Kuva: Petteri Paalasmaa/Uusi Suomi
    Kuva
    Mikael Jungner toimii nykyisin viestintäalalla ja hänet tunnetaan aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana. Arkistokuva.
|

Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkaisi maanantaina Suomen vetovoiman parantamiseen tähtäävän Paras Suomi -pamfletin, jonka järjestö tilasi poliitikko-toimitusjohtaja Mikael Jungnerilta.

EK:n mukaan uudistuksille on tarve, koska vaikka Suomi loistaa kärkisijoilla monessa kansainvälisessä rankingissa, jotain täytyy puuttua: emme yllä lähellekään verrokkimaiden tasoa ulkomaisten investointien, pääomien ja osaajien houkuttelemisessa. Jungner itse tiivistää kirjoituksensa käyvän läpi ”asioita, joita Suomessa kannattaa seuraavalla hallituskaudella tehdä, jotta maan vetovoima vahvistuu”.

”Erityisesti listaan asioita, joista harvemmin puhutaan. Esityksestä on jätetty pois tärkeitä asioita, kuten ilmainen koulutus tai laadukas terveydenhoito, jotka ovat jo toteutuksessa tai yleisesti hyvin hoidettu”, Jungner toteaa esipuheessaan.

Jungnerin ehdotuksiin lukeutuvat muun muassa kansallinen wau-strategia, englannin asettaminen virkakieleksi, kulttuurin tuominen oppiaineeksi kouluihin sekä EK:nkin pitkäaikainen tavoite ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta luopumisesta. EK korostaa, että vaikka ”suurin osa Jungnerin ehdotuksista on helppo allekirjoittaa”, ei työnantajajärjestö ole kaikista ideoista aivan samaa mieltä.

”Mukana on reippaampia esityksiä, jotka menevät pidemmälle kuin EK:n esitykset. Tällainen esimerkki on mahdollisuus alittaa erikseen sovittavilla aloilla työsuhteen palkkauksessa työehtosopimusten minimitaso”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo tiedotteessa.

Jungnerin 31-kohtaisen listan ehdotusten aihealueet vaihtelevat kokonaisveroasteesta työpaikkakiusaamiseen ja ilmastonmuutoksen vastaisiin talkoisiin. Alla listattu kymmenen Jungnerin ehdotusta:

”Ehdotus 20: Luovutaan työperäisen maahanmuuton tarveharkinnasta. Luodaan Kanadan tyyppinen arviointijärjestelmä, joka auttaa houkuttelemaan suunnitelmallisesti Suomeen tarpeenmukaista osaamista.”

”Ehdotus 21: Nostetaan englanti palvelukieleksi niissä kunnissa, jotka tästä erikseen päättävät. Palvelukieli tarkoittaa oikeutta saada palvelua englanniksi, oikeutta käyttää työssään englantia sekä riittävää englanninkielisten palveluiden mitoitusta, ottaen huomioon maahanmuuttajien määrä kunnassa.”

”Ehdotus 17: Määritellään mahdollisuus alittaa erikseen sovittavilla aloilla työsuhteen palkkauksessa työehtosopimuksen minimitaso. Edellytyksenä on, että alitus perustuu osaamista lisäävään suunnitelmaan työssä oppimisesta. Yhteiskunta turvaa osaamistaan kehittävän toimeentulon työssä oppimisen aikana.”

”Ehdotus 10: Pidetään koko Suomi auki iltaisin, öisin, sunnuntaisin, sekä myös heinä- ja elokuussa. Tuotetaan kattavammin ympärivuorokautista julkista liikennettä sekä poistetaan liikkeiden aukioloaikaa koskevat loputkin rajoitukset.”

”Ehdotus 24: Julkista säädösvaltaa siirretään demokraattisesti johdetuille alueellisille toimijoille, erityisesti koskien yritystoiminnan edellytyksiä.”

”Ehdotus 13: Tuodaan kulttuurin eri muodot oppiaineiksi peruskouluun. Tuodaan ”show and tell” -konsepti kouluihin esiintymistaitojen vahvistamiseksi. Avataan julkiset tilat esittävälle taiteelle. Vahvistetaan ilmaisuvapauden käsitettä kulttuurillisena perusoikeutena. Tarjotaan Museokortti lisäosana opintotukea ja työttömyysturvaa. Sitoudutaan käyttämään prosentti valtion budjetista kulttuuriin.”

”Ehdotus 14: Toteutetaan lasten- ja nuorten harrastustakuu. Luodaan työttömille kannustava harrastussetelimalli.”

”Ehdotus 4: Yhtiöitetään julkisen vallan omistuksessa olevat infrastruktuurin verkot. Avataan mahdollisuus liikenteen käyttömaksuihin uusien investointien rahoituksessa. Järjestelmän maksaja voi olla joko julkinen hallinto, tienkäyttäjä tai molemmat. Maksun peruste on liikenneverkon todellinen käyttö.”

”Ehdotus 26: Kartoitetaan elämyksellisesti sykähdyttävät alueet ja ilmiöt Suomessa. Palkitaan veikkausvoittovaroista vuosittain miljoonalla eurolla edellisen kalenterivuoden aikana valmistunut vetovoimaisin rakennetun ympäristön kokonaisuus.”

”Ehdotus 5: Vahvistetaan journalismin kyvykkyyttä valvoa vallankäyttöä Suomessa. Säädetään julkishallinnolle korvausvelvollisuus perusteettomasta asioiden salaamisesta. Avataan sekä hallinnon valmistelua että eduskuntakäsittelyä medialle.”

Jaa artikkeli:

Kommentit

Hans Hulvanto

Sieltähän se paljastui, että ukko on näytellyt sosialistia, mutta sosialismia tarttunut sen verran, että ei välitä kustannuksista.
Nyt-poliitikkona paljasti karvansa, että on kontallaan ulkomaalaisten edessä eli ei kantaväen johtajaksi pääse.

Mikko Toivonen

Noissa poimituissa 10 kohdassa on perushyviä lähtöajatuksia mutta myös muutamia kohtia jotka on tehty vain huulten harjoittamiseksi kuten kohdat 13, 14, 26.
Kohdat 20 ja 21 taas vaatisivat oikeasti paljonkin radikaalimpaa muutosta. Samoin kohta 17.
Kielikohta 21 on varsin pliisu, lähes sisällyksetön. Meidän pitäisi aivan ensimmäiseksi muuttaa virallinen maa yksikieliseksi ja jättää kunnat kaksikieliseksi jos jonkun kielen puhujia on virallisesti yli 30% asukkaista. Sensijaan kaikille pitää ainakin englanti laittaa pakolliseksi pitkäksi kieleksi ja kouluissa ensimmäisestä koulupäivästä lukien englannin lisäksi vapaavalintainen vieras kieli mitä kunnan koulu kykenee tarjoamaan

Hyvä ajatusharjoitus kuitenkin mutta jotenkin vetinen!

Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

"Ehdotus 20" eli työvoiman saatavuusharkinnan poisto tulee käsitellä hallituksen irtisanomislain kanssa samassa yhteydessä kolmikannassa tai erillisenä omana välikysymyksenään:

”Ehdotus 20: Luovutaan työperäisen maahanmuuton tarveharkinnasta. Luodaan Kanadan tyyppinen arviointijärjestelmä, joka auttaa houkuttelemaan suunnitelmallisesti Suomeen tarpeenmukaista osaamista.”

Anna Kontulan ja reilun 100:n kansanedustajan allekirjoittama lakialoitehan on jo tehty, ks. alla:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_41+2017.aspx

--

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta/ 24.5.2018 SAK:n edustajiston kokous, Kiljava (puheesta ote alla)

- - "Euroopan ulkopuolisen työvoiman vapauttaminen saatavuusharkinnasta nousi julkiseen keskusteluun. Sen sanotaan estävän ulkomaisen työvoiman Suomeen tuloa ja karkottavan huippuosaajat maastamme. Tosiasia on, että saatavuusharkinta ei huippuosaajia koske, eikä saatavuusharkintaprosessi kestä kuin pari viikkoa, kun taas varsinainen työlupaprosessi kestää kuukausia ja pahimmillaan lähes vuoden.

On sanottu että, saatavuusharkinnan poistaminen lisäisi työperäistä maahanmuuttoa muutamilla tuhansilla vuodessa? Onko niin, että näitä muutamaa tuhatta työntekijää ei Suomesta jo löydy. Maasta, jossa on lähes kolmesataatuhatta työtöntä ja maasta, jossa työllisyysaste on rapiat 70 prosenttia.

Maahanmuuttajien työllisyysaste on vielä tätä huomattavasti alhaisempi. Olisiko mitenkään ajateltavissa, että kouluttamalla, uudistamalla perhevapaat, kannustamalla ja tarjoamalla kunnon työtä reiluilla ehdoilla ja elämiseen riittävällä palkalla tekijöitä löytyisi?

Uskon, että aika moneen työhön tekijä kyllä löytyy, jos vain halutaan. Huippuosaajien puutetta ja heidän vaikeaa saamistaan Suomeen ei voi saatavuusharkinnan piikkiin laittaa. Siitä vain näyttää tulleen olkiukko, joka poltetaan aina uudestaan ja uudestaan.

Olisiko katse kuitenkin käännettävä muihin, todellisiin asioihin, kuten yhteiskunnan ilmapiirin ja asenteisiin. Euroopan perusoikeusvirasto teki viime vuonna tutkimusta eri Euroopan maiden suvaitsevaisuudesta. Suomi oli vertailun toiseksi syrjivin maa ennen Luxemburgia.

Ja mistä johtuu, että Suomessa opiskelevista ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista yli puolet suunnittelee jäävänsä Suomeen, mutta työpaikkaa he eivät täältä saa.

Elinkeinoelämällä onkin tässä näytön paikka rekrytoida nämä maassa jo olevat osaajat töihin, eikä vain haikailla lisää uusia työnhakijoita." - -

Lähde:

https://www.sak.fi/sites/default/files/attachments/sak-jarkko-eloranta-p...

Johanna Sirén-Kaplas

”Ehdotus 21: Nostetaan englanti palvelukieleksi niissä kunnissa, jotka tästä erikseen päättävät. Palvelukieli tarkoittaa oikeutta saada palvelua englanniksi, oikeutta käyttää työssään englantia sekä riittävää englanninkielisten palveluiden mitoitusta, ottaen huomioon maahanmuuttajien määrä kunnassa.”

Mitään näin typerää en ole pitkään aikaan kuullutkaan. Kulttuuri perustuu kieleen, sillä kielellä ilmaistaan _käsitteitä_, joita muissa kielissä ei välttämättä edes ole.

Otetaanpa vaikka esimerkiksi sana "halla", joka Suomen historiassa on aikoinaan merkinnyt lähes samaa kuin nälkä tai nälkäkuolema. Sana "halla" on kertonut, että nyt kaikki tekevät kaiken mahdollisen, että "halla" saadaan torjuttua.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suuret_n%C3%A4lk%C3%A4vuodet

Vastaavaa sanastoa, joka resonoi kantaväestön kansallisessa muistissa varsin voimakkaasti, mutta jolla ei ole mitään merkitystä sellaisille ihmisryhmille, jotka tulevat Suomen ulkopuolelta, on vaikka kuinka paljon.

Jos tämän sanaston eli suomalaisen käsitteiden ja kulttuurin ylitse halutaan levittää joku kansainvälisyyspeitto, niin varmaa on, että se peitto tukahduttaa omaan kansalliseen kulttuuriin perustuvaa ilmaisua.

Kannattaako? Jo nyt maassa alkaa olla lukutaidottomia, jotka eivät lue mitään millään kielellä. Kansallisen sivistyksen ja osaamisen taso on laskusuunnassa.

Kyllä kiinnostaisi tietää, mitä EK Jungnerin paperipinosta maksoi, ja mitä tällä paperipinolla todellisuudessa tavoitellaan?

Risto Salonen

Vaaleanpunainen höttö ei mennyt Jutan johtamissa demareissa läpi. Ei kai tämä nyt mene fiksimmissakaan ihmisissä.
Tuo uuslukutaidottomuus menee kyllä kaikki kotien piikkiin. Jos kotona ei lueta, mistä se lapsi mallin ottaa.

Tapani Tuominen

Onhan se aika erikoinen tilanne, kun SDPn entinen puoluesihteeri laatii EKn tilauksesta tulevaisuuden visioita ja Kokoomuksen entinen ministeri EKn toimitusjohtajana kommentoi seuraavasti:

”Mukana on reippaampia esityksiä, jotka menevät pidemmälle kuin EK:n esitykset. Tällainen esimerkki on mahdollisuus alittaa erikseen sovittavilla aloilla työsuhteen palkkauksessa työehtosopimusten minimitaso”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo tiedotteessa."

No onhan Lasse Laatunenkin entinen EKn johtaja...