Tiistai 21.5.2019

EK tyrmää lisäverot – Vaaliohjelmassa panostuksia peruskouluun ja alennus päivähoitomaksuihin

Luotu: 
20.11.2018 11:48
  • Kuva: Pekka Lassila / Alma Talent arkisto
    Kuva
    Elinkeinoelämän keskusliitto panostaisi koulutukseen ja tutkimustoimintaan sekä hylkäisi verojen kiristykset ja uudet verot.
|

Elinkeinoelämän keskusliitto esittää vaaliohjelmassaan panostuksia muun muassa koulutukseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja tutkimus- sekä kehitystyöhön. Etujärjestö vaatii toki myös perinteisesti yritysten ja elinkeinoelämän edun huomioimista verotuksessa.

Vaaliohjelman tavoitteena on nostaa Suomen työllisyysaste yli 75 prosenttiin. Tähän liittyvät kiinteästi muun muassa vaatimukset siitä, että ”kaikkia toimialoja vaivaava” osaajapula on ratkaistava ja että työn tekemisen on oltava aina kannattavin vaihtoehto.

EK:n mukaan Suomeen tulee houkutella vuosittaisen nettomaahanmuuton (15 000 henkeä vuodessa) lisäksi 20 000–35 000 hengen täsmäjoukko kansainvälisiä osaajia vuoteen 2023 mennessä. Työlupien käsittelyä tulee nopeutta: EK:n mielestä työntekoon oikeuttavien oleskelulupien käsittelyaika saisi olla korkeintaan kuukausi.

”Jos hakemusta ei tässä ajassa ehditä käsittelemään, katsotaan se hyväksytyksi. Työvoiman saatavuusharkinta poistetaan oleskelulupamenettelystä. Yksityisten palveluntarjoajien käyttöä lisätään merkittävästi oleskelulupahakemusten vastaanotossa”, EK kirjoittaa toimenpide-ehdotuksissaan.

Nykyisin työlupaprosessiin voi kulua jopa vuosi silloinkin, kun ala on vapautettu tarveharkinnasta. LUE LISÄÄ: Toimitusjohtaja purkautui: Näin vaikeaa on saada filippiiniläinen kokki Suomeen töihin ilman saatavuusharkintaa

”Osaajapula on kasvun este. Tekijöitä tarvitaan nyt kaikkiin tehtäviin, kaikille toimialoille ja kaikenkokoisiin yrityksiin”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo tiedotteessa.

EK esittää monia toimia, joilla pyrittäisiin puuttumaan sekä syrjäytymiseen että osaajapulaan. Ehdotusten joukossa on muun muassa osaamistakuu, jonka tarkoitus olisi varmistaa, että jokainen nuori osaa lukea, kirjoittaa ja laskea peruskoulun päättyessä. Se tarkoittaisi 100 miljoonan euron vuotuista lisäpanostusta peruskouluun.

Poikien kouluongelmiin EK esittää vastaukseksi enemmän ”tekemällä oppimista” yläkouluvaiheessa.

”Vähintään lyhyen matematiikan kirjoittamisen tulisi olla pakollista yo-kirjoituksissa”, EK myös esittää.

EK ulottaisi maksuttoman ja lakisääteisen esiopetuksen 5-vuotiaille eli kaksivuotiseksi. Lisäksi se kehottaa luomaan välineet, joiden avulla varhaiskasvatuksen ammattilaiset pystyvät löytämään varhaista tukea tarvitsevat lapset ja ohjaamaan heidän perheensä kunnan järjestämiin sosiaalipalveluihin.

”Syrjäytymisvaarassa olevien lasten tukea parannetaan velvoittamalla kunnat järjestämään riittävät kotipalvelut ja resursoimaan ne”, EK toivoo.

Työn houkuttelevuutta pyritään lisäämään myös alentamalla tulosidonnaisia päivähoitomaksuja siten, että keskimääräinen päivähoitomaksu alentuu noin 150 eurosta 130 euroon.

EK muuttaisi palkkatuen käyttöä. Se kohdentaisi palkkatuen yksityiselle sektorille työllistämiseen ja vähentäisi palkkatuen käyttöä julkisella sektorilla.

”Vaikeasti työllistyvien osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien palkkatuki on nostettava nykyisestä 30–50 %:sta 30–70 %:iin”, EK vaatii.

Maahanmuuttajien kotouttamiseksi EK ottaisi käyttöön jopa 70 prosentin palkkatuen yritykselle, jos se työllistää turvapaikan saaneen.

Verot: Ehdoton ei veronkiristyksille ja uusille veromuodoille

Veropolitiikassaan EK esittää ansiotuloverotuksen asteittaista keventämistä 250 miljoonalla eurolla vuodessa. Tällä se haluaa varmistaa, että ”työ on aina kannattavin vaihtoehto”.

Keskeinen vaatimus on myös se, että Suomen yhteisöverokannan nykyinen kilpailukyky esimerkiksi muihin Pohjoismaihin nähden säilytetään. EK tyrmää muun muassa seuraavat lisäverot:

 ”Käyttöön ei oteta kansallista tai eurooppalaista digiveroa tai muita verotusoikeuden ratkaisuja, vaan päätökset tehdään globaalilla tasolla.”

”Suomi pidetään verotuksellisesti houkuttelevana toiminta- ja investointiympäristönä ulkomaisten sijoittajien silmissä [ei sdp:n esittämää lähdeveroa].”

”Arvonlisäveroihin ja valmisteveroihin ei tehdä korotuksia.”

”Yritysten kansainvälisestä kilpailukyvystä huolehditaan energiaverotuksen osalta, teollisuuden sähköveroa ei nosteta ja palveluyritysten sähkövero alennetaan asteittain teollisuuden tasolle.”

”Uusiin pisteveroihin suhtaudutaan äärimmäisen kriittisesti.”

”Perintö- ja lahjaveroon vuoden 2011 jälkeen tehdyt kiristykset perutaan.”

Lisäksi EK esittää osinkoverotuksen rakenteellista uudistamista nettovarallisuudesta riippumattomaksi.

”Osingonjaon kokonaisverorasituksen tulisi olla lähellä tämänhetkistä pääomaverotuksen tasoa, ja pienten osinkojen verotuksen tulisi säilyä ennallaan.”

Jaa artikkeli:

Kommentit

Pekka Hautaa

Demareita syytetään aina rahan jakamisesta. Kyllä minusta EK laittaa aika vahvasti käden veronmaksajan taskuun. Ei tuon paketin hintalappu kovin pieneksi jää. Olisi ollut hyvä jos siihen olisi laitettu jotain tulopuolellekin.