Maanantai 17.6.2019

Puhemies Risikko: Kansanedustajien 2100€:n sopeutumisrahalle on vaihtoehto – Suurempi työttömyysturva ja aktiivimalli

Luotu: 
30.11.2018 14:56
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Alma Talent
    Kuva
|

Kansalaisten laajalti arvostelemat kansanedustajien sopeutumisrahajärjestelmät mullistetaan ja ensi keväänä eduskunnasta putoava kansanedustaja ei enää voi saada sopeutumiseläkettä. Vielä kesäkuussa sopeutumiseläkettä sai 29 entistä kansanedustajaa.

”Tässä esityksessä poistuu ne kaikki epäkohdat, jotka on koettu epäoikeudenmukaisina”, sanoo eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok).

Eduskunnasta pudonneiden kansanedustajien eräänlaisena eläkeputkena toiminut sopeutumiseläke lakkautettaisiin kokonaan. Nykyisen sopeutumisrahan tasoa taas nostettaisiin 2 100 euroon kuukaudessa, jolloin summa vastaa paremmin ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Sopeutumisrahaa voi saada 1–3 vuotta riippuen kansanedustajakauden pituudesta.

”Kaikki entiset ja nykyiset kansanedustajat siirtyvät sopeutumisrahajärjestelmän piiriin. Sopeutumisrahajärjestelmä on ollut käytössä jo vuodesta 2011 ja sen jälkeen valituilla kansanedustajilla, mutta nyt tämä koskisi takautuvasti kaikkia kansanedustajina toimineita”, kertoo Risikko.

Hän katsoo, että lakimuutos selkiyttää koko sopeutumisrahajärjestelmää kohti työttömyysturvaa. Aiemmin on nostettu esiin, voiko kansanedustajien sopeutumiseläkkeisiin puuttua takautuvasti, kun eläkkeiden on katsottu kuuluvan omaisuudensuojan piiriin.

Risikko sanoo haluavansa lain voimaan ensi vuoden maaliskuun alusta alkaen. Tuolloin lakkaisivat sopeutumiseläkkeet. Se tarkoittaisi samalla myös sitä, että ensi kevään eduskuntavaaleissa putoava, ensimmäisen kerran eduskuntaan ennen vuotta 2011 noussut kansanedustaja ei enää sopeutumiseläkettä voisi saada aina eläkevuosiin saakka. Tällaisia kansanedustajia on keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkosen (kesk) summittaisen arvion mukaan kymmeniä.

”Tämä koskee myös minua ja siitä huolimatta tämä tehtiin, ja olen ylpeä, että tehtiin”, sanoo Risikko.

Kyse on toistaiseksi lakiesityksestä, mutta sen takana on kaikki eduskuntapuolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta. Perussuomalaiset eivät hyväksyneet sopeutumisrahaan tullutta noin 300 euron korotusta.

Aiemmin sopeutumisrahaa on saanut vähintään 1820 euroa kuukaudessa. Jatkossa rahaa saisi vähintään 2100 euroa. Kolmen kauden kansanedustaja saisi sopeutumisrahaa noin 3300 euroa ja enimmillään sopeutumisrahaa voisi saada noin 4000 euroa.

Risikko korostaa, että kansanedustajaksi valittu voisi jatkossa myös itse valita kansanedustajakautensa päätyttyä, hakeeko hän sopeutumisrahaa vai ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

”Tässäkin on valinnanvapaus. Ansiosidonnainen työttömyysturva on korkeampi. Se tässä vähän itseäni harmittaa, että yksi ryhmä (perussuomalaiset) tästä on pois huolimatta siitä, että tässä on vaihtoehto sopeutumisrahalle, jota he olivat toivoneet”, Risikko sanoo.

”Pienimmät sopeutumisrahat jäävät työttömyysturvan alle ja voi olla, että jotkut haluavat säilyttää ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja alkaa maksaa siitä.”

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan valinta tarkoittaisi samalla myös sitä, että ex-kansanedustaja joutuu työttömyysturvan aktiivimallin piiriin. Sopeutumisrahaa nostava välttää aktiivimallin.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvos Ritva Bäckström korostaa, että kansanedustaja ei voi erikseen liittyä työttömyyskassaan, vaan jos hän ollut kassan jäsen ennen valintaa kansanedustajaksi, hän voi pysyä kassan jäsenenä. Kansanedustajana oleminen ei kerrytä työttömyysturvalain edellyttämää vuoden työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Eli jos kansanedustajana on pidempään kuin 7 vuotta, ei oikeutta ansiosidonnaiseen enää lain mukaan ole. 

Ansiosidonnaista päivärahaa ja sopeutumisrahaa ei voi nauttia samaan aikaan, mutta sopeutumisrahan päälle voi tienata vapaasti tuloja aina kansanedustajan eläkettä vastaavaan summaan saakka.

Kansanedustajan eläke lasketaan uran pituuden ja enintään viimeisten 15 vuoden aikana uralta saadun ansion perusteella. Eläkkeen enimmäismäärä on 60 prosenttia uran 15 viimeisen vuoden ajalta lasketusta keskimääräisestä kuukausiansiosta, eduskunnan verkkosivuilla kerrotaan.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Sami Pöyhönen

Minkä ihmeen vuoksi sopeutumisraha ei pääty siihen kun on saatu uusi palkkatulo tai muuten rahaa elämiseen?
Tarkoittaako tuo todella nimensä mukaisesti, että kansanedustaja sopeutuu sillä takaisin työntekoon?
Sopeutumisraha pois ja kortistoon. Niin muutkin tekevät.

Petri Salo

Tässä kaikessa pitää nähdä uusien mahdollisuuksien siemensäkki.

Tässä kansalaisaloitevaliokunta (KaaVa) - idea nopeaan jatkojalostukseen.

Kansalaisaloitteiden käsittelyssä on ollut uutistietojen mukaan hidasteita. Johtuen eri valiokuntien ja ministeriöiden pysyvästä työruuhkasta. Uutistietojen mukaan nyt on jo kaksi kertaa valiokunnan toimesta kieltäydytty antamasta mietintöä.

Mitä mieltä olette tästä kustannusneutraalista ratkaisumallista?

Sopeutumiseläkettä tai vastaavaa sopeutumisesta jatkossa nostavat entiset kansanedustajat ja ministerit velvoitetaan osallistumaan vastineeksi saamalleen rahalle perustettavan kansalaisaloitevaliokunnan työskentelyyn (KaaVa). Näin työssä vuosien varrella saavutettu ammattitaito pysyy tuoreena ja me kaikki hyödymme, kun kansalaisaloitteet saavat ammattimaisen ja kattavan käsittelyn. Myös ison salin äänestyksen osalta.

Pilottikohde tulee tässä, koska on tärkeää, että myös kunkin kansalaisaloitteen taustalla oleva iso kuva perataan kerralla auki:

KAA 4/2018 vp vakuutuslääkärit ja tapaturmalaki
- Julkaistu elokuu 31, 2018

”Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

SISÄLLYSLUETTELO
Kolme avainkysymystä vallasta
Kenen käskystä tapaturmalain muutos toteutettiin?
Ohi hallitusohjelman ja kaikessa hiljaisuudessa
Sote-uudistus ja vakuutusyhtiöiden ekosysteemit
Vakuutuslääkärien ylivallasta
Vakuutusyhtiöiden ylivallasta
Tapaturmalaki 41d ja sen jälkeiset samanlaiset lainkohdat
> Tässä kohtaa iso HUOM!
Hylkäävien korvauspäätösten perusteleminen
Lisätietoa isosta kuvasta”

Lue lisää Suomi 2017 – blogista:
https://suomi2017.wordpress.com/2018/08/31/kaa-4-2018-vp-vakuutuslaakari...

Arto Savolainen

Eduskunta olisi voinut hyväksyä mallin, jossa kansanedustajien sopeutumisraha olisi aidosti ja kaikissa tilanteissa palkansaajan kanssa samalle viivalle kaikkineen velvoitteineen. Perussuomalaiset on ainut suoraselkäinen puolue joka ei hyväksy Risikon mallia mm. 300 euron korotusta. Paula Risikon mallissa mm. Sopeutumisraha voi kuitenkin jatkua vanhuuseläkeikään eli 65 vuoteen asti, mikäli edustaja täyttää sopeutumisrahakauden aikana 59 vuotta. Edustajan jäädessä sopeutumisrahalle 56 vuotiaana saa hän sopeutumisrahaa 9 vuotta. Aikamoista korruptiota ja omien etujen ajamista kun voi sopeutumisrahan päälle tienata vapaasti tuloja.

Kaarina Leinonen

Ilmankos Sirkka-liisa Anttila ja Pertti Salolainen hermostuivat - rahantulo vähenee ! Kun on päässyt "kiipimään" yhteiskunnallisessa arvoasteikossa "vähän paremmaksi ihmiseksi" on vaikea hyväksyä "pallin menetystä". Lohdun sana heille : ei se ole kuolemaksi vaan todellisen ymmärryksen lisääntymiseksi. Näinhän se käy meille kaikille kun ikä lisääntyy , jossakin vaiheessa toteaa nuoremman väen painostuksessa ettei ne omat hienot ajatukset kestäneetkään aikaa. Nykyisessä sekasortoisessa nuorten maailmassa ovat täsmälleen samat riskit ja tulevaisuudenkuvat jotka toteutuvat nykyisten nuorten elämässä sitten vähän myöhemmin. Tämä on ihmisen kohtalo jokaisessa sukupolvessa. Sen voisi sanoa nuorisolle ettei unohdettaisi inhimillisyyttä eikä suurissa suunnitelmissaan tuhottaisi Tellusta eli maapalloa.