Sunnuntai 21.7.2019

Tässä on eduskuntapuolueiden yhteinen ilmastolinjaus

Luotu: 
20.12.2018 14:04
  • Kuva: Petteri Paalasmaa
    Kuva
|

Kahdeksan eduskuntapuoluetta on tänään saanut valmiiksi yhteisen ilmastolinjauksen. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) kutsui puolueet viime kuussa kuukauden mittaiseen työryhmään, jossa oli tarkoitus löytää parlamentaarinen sopu ilmastotavoitteista. Työtä on vetänyt asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk).

Oppositiopuolue perussuomalaiset kuitenkin lähti ryhmästä kesken kaiken tällä viikolla. LUE LISÄÄ: ”Poliittisesti helppoa, posketon hintalappu” – Perussuomalaiset lähti kävelemään puolueiden ilmastoneuvotteluista

Linjauksessa ovat mukana keskusta, kokoomus, sdp, sininen tulevaisuus, vihreät, vasemmistoliitto, rkp ja kristillisdemokraatit.

Eduskuntapuolueiden yhteiset ilmastolinjaukset ovat tässä:

Ilmastopolitiikan kunnianhimo EU:ssa

1. Euroopan unionin ja Suomen ilmastopolitiikkaa uudistetaan siten, että teemme oman osamme maailman keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. EU:n pitkän aikavälin ilmastotoimet on rakennettava siten, että EU saavuttaa hiilineutraalisuuden ennen vuotta 2050.

2. Hiilineutraaliuden saavuttaminen EU:ssa vuosisadan puoliväliin mennessä edellyttää 2030 päästövähennysvelvoitteen tiukentamista   vähintään 55 prosenttiin vuoteen 1990 verrattuna.

3. EU:n on edistettävä Pariisin sopimuksen tehokasta toimeenpanoa sekä hiilidioksidipäästöjen hinnoittelua ja hiilijalanjälkilaskentaa maailmanlaajuisesti. Koko maailman kulkiessa kohti vähähiilisyyttä myös kunnianhimoinen ilmastopolitiikka tukee eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä.

Päästökaupan kehittäminen EU:ssa

4. EU:n päästövähennystavoitteita tiukentavat lisätoimet tulee painottaa päästökauppasektorille, jotta energiantuotanto ja teollisuus etenevät kohti vähähiilisyyttä kaikissa jäsenmaissa. Suomi vaikuttaa aktiivisesti EU:n päästökauppajärjestelmän kehittämiseen siten, että päästöoikeuksien hinta ohjaa tehokkaasti ja nopeasti päästöjen vähentämiseen. Samalla huolehditaan eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvystä.

5. Markkinoille tulevia päästöoikeuksia on vähennettävä vuosittain nykyistä 2,2 prosentin vähennystä selvästi enemmän, käyttämättä jääviä päästöoikeuksia on mitätöitävä ja päästökauppaa on laajennettava kattamaan esimerkiksi kiinteistökohtainen lämmitys ja jäähdytys. Lisäksi laajennetaan lentoliikenteen päästökaupan kattavuutta.

Kansallisia linjauksia ilmastopolitiikan vahvistamiseksi

6.  Tiukennamme Suomen ilmastolain mukaista päästövähennysvelvoitetta. Saavutamme Suomessa 2040-luvulla tilanteen, jossa kasvihuonekaasupäästömme ovat selvästi negatiiviset, eli poistamme nielujen avulla ilmakehästä enemmän kasvihuonekaasuja kuin tuotamme. 

7. Valmistelemme kokonaisvaltaisen maankäyttösektorin nielupolitiikan. Kasvatamme Suomen hiilinieluja pitkäjänteisesti muun muassa lisäämällä metsien kasvua, käynnistämällä laajamittainen metsittäminen, hillitsemällä vahvasti metsäkatoa, vähentämällä turvemaiden päästöjä ja kehittämällä maatalouden hiilensidontaa.

8. Suomessa sähkön ja lämmön tuotannon tulee olla lähes päästötöntä 2030-luvun loppuun mennessä huolto- ja toimitusvarmuusnäkökulmat huomioiden.

9. Kestävän kehityksen budjetointia tehostamme ottamalla ilmastokestävyysarvioinnin osaksi valtiontalouden suunnittelua.

10. Edistämme vähäpäästöistä ja päästötöntä liikennettä.

11. T&K&I -rahoitusta ilmastonmuutoksen torjuntaan on lisättävä niin EU:ssa kuin Suomessa. Tehostamme ilmastoratkaisujemme vientiä.

12. Lisäämme ilmastorahoitusta kehityspolitiikassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja hiilinielujen vahvistamiseen.

13. Edistämme kiertotaloutta sekä kestävää kulutusta ja tuotantoa mm. kehittämällä tuotteiden elinkaaren aikaista ilmastojalanjälkilaskentaa ja -merkintää.

LUE MYÖS: Painava lausunto Suomelle: Tiemaksut kaupunkeihin, polttoainevero ylös – raju sähköautolukema

Jaa artikkeli:

Kommentit

Mikko Toivonen

Koko ilmastolinjaus on täyttä huuhaata. Vaikka joidenkin yksittäislinjausten kohdalta kirjaimina olisikin oikein niin se toteutettaisiin väärin. Tämän tylyn kokonaisvaltaisen torjumisen perusteena on erittäin pistämätön todellisuuden näkeminen ja seuraaminen. Se koskee viimeisien vuosikymmenien toimia ja tavoitteita todellisuudessa, sekä erityisesti tämän hallituksen ja ilmastolinjauksen päämanipuloijan; Kepu Tiilikaisen erittäin luonto ja ilmastovastaisia linjauksia ja käytännön toimia.

Tämän kirjoitan siksi että ainoat oikeasti vaikuttavat ilmastotoimenpiteet ovat:

Ydinvoiman suuri lisääminen teollisuusmaissa
Liikennepolttoaineen nopea vaihtoehto vaihto metaanikaasuille
Synteettisten CO2 pohjalta kehitettyjen nestemäisten polttoaineiden kehityksen nopeutus

Biopolttoaineet kaikissa muodoissa ovat äärimmäisen luonto-, ilmasto, ja elintarviketuotanto haitallisia
Sähköautot taas ovat täysi illuusio, sillä jo vähäiselläkin ymmärryksellä luulisi tajuavan että sitä voidaan toteuttaa vain triviaalimäärässä kun latauspaikkojen tarpeellinen määrä on mahdottomuus ja akkumateriaalit loppuisivat kättelyssä kesken.
Myöskään sähköautoilun kokonaispäästöjä ja vaikutusta muuhun toimintaan ei ole kertaakaan rehellisesti laskettu tai ilmoitettu.
Sama koskee lopulta erittäin ilmastohaitallista tuulivoimaa jonka kokonaispäästöt, kun otetaan mukaan tuulivoiman vuoksi saastuttavimmassa valmiustilassa pidettävä hiilivoima huomioon, ovat suuremmat kuin syntyisi hiilivoimaa isoissa hyvissä laitoksilla oikealla kuormalla ajettaessa.

Hallitus ja poliitikot eivät ole toistaiseksi tehneet ensimmäistäkään elettä mikä olisi realistiseen jas todellisen parannuksen suuntaan.

Meillä esimerkiksi on vain vanha jäykkä ja tavoitteita johdettu Gasum metaanivoiman kaiken haltijana ja edes pientä valtamerialusten LNG terminaalia ei ole maahan saatu. Onneksi sentään pienten jakelutankkerin kokoisia paikallisterminaaleja muutama kappale. Sensijaan maantie liikenteesta kaasunjakelu kutakuinkin puuttuu eikä kaasuautojen yleistämiseen tai kilpailun toteuttamiseen kaasumarkkinalla tehdä mitään vaikka metaaneilla saadaan kalustoihin paljoa investoimatta hirmuiset päästövähennykset aikaan

Tapio Rantanen

Olisi ensi alkuun pitänyt arvioida, mitä milläkin panostuksella on realistisesti saavutettavissa. Montako kymmentä/sataa miljardia, jotta maapallon lämpötila laskee 0,001 astetta? Suomen ei pitäisi etujoukoissa lähteä tuhoamaan talouttaan utopian saavuttamiseksi.

Janne Pohjala

"Tiukennamme Suomen ilmastolain mukaista päästövähennysvelvoitetta. Saavutamme Suomessa 2040-luvulla tilanteen, jossa kasvihuonekaasupäästömme ovat selvästi negatiiviset"

Tämä ampuu yli. Enää ei riitä edes hiilineutraalisuus!

Tällä pykälällä varmistetaan ryöstöverotus maailman tappiin. Näyttää siltä että PS on ainoa puolue jolla on joku tolkku tässä asiassa. Ei olisi uskonut. Kokoomuskin pitää kaikkien muiden paitsi kansalaisen puolta.

Johanna Sirén-Kaplas

Pikkumaa Suomelle, jolla ei ole mitään painoarvoa Strasbourgin äänestyksissä, nousee (taas!) EU-puheenjohtajuus päähän ja mallikoululaisten kuoro _vaatii_ (huoh) vielä EU:n ehdotustakin tiukempia päästötavoitteita.

Vähänkö noussut puheenjohtajuus päähän, kun tällä tavalla pitää isotella ja esittää olevansa ympäristötietoisempi kuin muut EU-maat.

Suomi on ympäristötieteiden soveltamisen osalta kehittynyt maa. Kiitos suomalaisille insinööreille, jotka (ainakin omien sanojensa mukaan) "pelastavat maailman".

Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu (kiitos pitkän ja pimeän talven) suunnittelu ja varautuminen. Tämän suomalaiset ovat osanneet. On ollut pakko. Lisäksi täällä on aina otettu kaikki vakavasti. On ollut pakko sekin.

Ja sitten meillä on aivan erinomaista oikeustieteellistä osaamista aiheesta. Professori Erkki J. Hollo oli Teknillisen korkeakoulun talousoikeuden professori vuosina 1977–1993 ja hoiti vuosina 1997–2008 Helsingin yliopiston ympäristöoikeuden professuuria. Hollo on kirjoittanut luonnonsuojelu- ja ympäristönsuojeluoikeudesta siten, että kirjojen sisältöä ei kenenkään ole tarvinnut jäädä arpomaan.

Suomalaiset yritykset ovat saaneet suht selvät sävelet, joilla omaa toimintaa on voitu nuotittaa niin, että ympäristönäkökohdat on huomioitu kattavasti.

Lisäksi tässä pohjoisessa maassa, jossa ihmiset elävät hyvin lähellä luontoa ja suhde luontoon on arvostava, on aidosti haluttu tehdä parhaat mahdolliset ratkaisut, jotta oma toiminta vahingoittaisi luontoa ja ympäristöä mahdollisimman vähän (pl. Talvivaara).

Mutta on varsin omahyväistä Suomelta pyrkiä EU:n ilmastomallioppilaaksi vain siksi, että tässä harvaanasutussa maassa ympäristöteknologian käyttö on ollut optimaalista ja havumetsien myötä hiilinieluja piisaa.

Siellä, missä insinööriosaamista, havumetsiä, lääniä ja varallisuutta on vähemmän, ympäristövelvoitteiden hoito on haasteellisenpaa. Koulumestarina esiintyminen näiden maiden edessä ei auta niitä yhtään.

Tapio Mäkeläinen

Harvoin olen Halla-ahon kannalla mutta nyt hän on 100% oikeassa.
Olen someen kirjoitellut että tämä päästöasia on saanut uskonnollisen lahkolaisuuden tunnusmerkit jossa jokainen käy vuorollaan ripittäytymässä.
Suomi on taas se onneton Sven Tuuva , jonka rintaan tappavat kustannukset osuvat umpityhmän pään sijasta.
Kansa ei noin ajattele. Se on varma. Meidän alle promillen päästöillä ei maailma muuksi muutu. Toivottavasti puolueiden eduskuntaehdokkaista löytyy tolkun ihmisiä; äänivyöry on varma.
Hävettää kokkarina toi Mykkänen. Miksi hän ei liity Vihreisiin? Saas nähdä pullahtaako Oras Tynkkynenkin takas eduskuntaan tankkaamaan latteuksiaan.
Oli niin hyviä kirjoituksia etten tuohon tekniikkaan puutu. Olen Saudeissa yöllä nähnyt soihdutuksen ja kuulin kuinka litralla dieseliä > litra vettä, poistetaan suola merivedestä, de-salination. Paskalla käydessä meni stadi-pori reissun löpöt.
Me laitettiin toinen auto pois, ostin uuden ilmalp ja kierrätetty on aina. Toi vouhkaaminen ei innosta.
Paljonkohan ne Floridan pienet beach houset maksaa?

Hannu Peltola

tosta sähköauto hullutuksesta tulee väkisin mieleen kun caruna myytiin yksityiselle, kummasti vero pakolla kan sa ohjataan taa yhteen pakolliseen riippuvuuteen sähköstä, jos ilmaston hyväksi haluttas tehdä jotain, pölkyllä olis varustamot ja lentoliikenne, mutta ei se käy, ne ovat yksityisiä suur yrityksiä, joten pieni ihminen jonka pitäs kulkee työmatkat, maksaa kaiken ja varainsiirto suoraan sähköyhtiöille ja carun alle, tossa haiskahtaa joku hapan