Torstai 18.7.2019

Elinkeinoelämä paheksuu: Suomi yrittää kiertää EU:n sääntöjä – Sote-kikkailussa käytössä ”porsaanreikä”

Luotu: 
4.1.2019 08:34
Päivitetty: 
4.1.2019 08:36
  • Kuva: TIINA SOMERPURO/KL
    Kuva
    Elinkeinoelämää hiertää liikelaitosmalliin liittyvä kikkailu hallituksen sote-esityksessä. Evan raportin mukaan Suomi yrittää kiertää EU:n valtiontukisääntöjä.
|

Perustuslakivaliokuntaan edenneessä valinnanvapauslaissa yritetään johdonmukaisesti kiertää Euroopan unionin valtiontukisäännöksiä, väitetään Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) tuoreessa sote-arviossa. Elinkeinoelämää hiertää liikelaitosmalliin liittyvä kikkailu.

Evan mukaan lainsäätäjä hakee sote-uudistuksen loppusuoralla mallia, jossa julkinen tuottaja voisi kilpailla sotessa eri säännöin kuin yksityinen tuottaja.

Näkemys kiteytyy monilta osiin julkisen sektorin käyttämiin liikelaitoksiin, joilla on edullisempi verokohtelu kuin osakeyhtiöillä. Sote-uudistuksesssa liikelaitoksiin siirrettäisiin myös omaisuutta julkisilta toimijoilta veloituksetta. Liikelaitoksella on myös konkurssisuoja.

Näitä kaikkia voidaan pitää EU:n valtiontukisääntöjen vastaisina toimina.

Evan mukaan perustuslakivaliokunnassa olevassa lakiesityksessä pyritään kiertämään EU-sääntöjen karikot toteamalla, että Suomen valinnanvapausjärjestelmässä ei ole kyse valtiontukisääntelyn tarkoittamasta taloudellisesta toiminnasta. Valiokuntakäsittelyssä olevassa ehdotuksessa vedotaan myös niin sanottuun solidaarisuusperiaatteeseen.

Eva huomauttaa, että esimerkiksi Slovakian terveydenhuoltojärjestelmää koskevassa ratkaisussaan Euroopan unionin yleinen tuomioistuin totesi järjestelmän taloudelliseksi toiminnaksi huolimatta siitä, että se perustui solidaarisuusperiaatteeseen.

”Jos se näyttää kilpailulta, toimii niin kuin kilpailu ja vaikuttaa kuin kilpailu, niin se on todennäköisesti kilpailua”, Eva-arviossa todetaan.

Evan mukaan toissijaisesti esityksessä varataan mahdollisuus hyödyntää yleishyödyllisiä taloudellisia SGEI-palveluja koskevaa poikkeusta valtiontukisäännösten soveltamisesta.

”Jos se näyttää kilpailulta, toimii niin kuin kilpailu ja vaikuttaa kuin kilpailu, niin se on todennäköisesti kilpailua”

”Palvelun määrittäminen SGEI-palveluksi edellyttää oikeaa markkinapuutetta. Sitä ei ole tarkoitettu porsaanreiäksi, jonka avulla julkisille tuottajille voisi luoda ohitustien suhteessa yksityisiin toimijoihin. Ehdotettu valinnanvapausjärjestelmä ei voi kokonaisuutena pysyvästi täyttää EU:n SGEI-kriteereitä”, sanoo Borenius Asianajotoimiston Asko Lindqvist Evan tiedotteessa.

Lindqvist kuulu Evan sote-arvion kirjoittajajoukkoon.

Evan mukaan maakuntien pitäisi yhtiöittää valtaosa sote-keskustoiminnoistaan ja hyödyntää kilpailua omien toimintojensa kehittämisessä. Arviossa esitetään, että maakunnille tulisi jatkossa antaa myös verotusoikeus, jotta palveluiden rahoittaminen ja järjestäminen olisi samoissa käsissä.

LUE MYÖS:

Ministeriö: Näin komissio vastasi virkamiehille – myös huippuasiantuntijoilta tukea notifioimatta jättämiselle

Kaatuuko sote sittenkin EU-pykälään? Hallituksella on enää kaksi vaihtoehtoa

Päivi Nerg ja ministeriö tyrmäävät KHO:n vaatimuksen – Sote-uudistusta vaaditaan EU:n syyniin

Terveysyrityksille isku: Miljardisopimuksen vauhdittama kohulaki saa jatkoa ja jää voimaan vaikka sote kaatuisi

”Tämä on rajusti virheellinen oletus” – Miljardin euron heitto sote-menojen kasvuarvioissa

Eva väittää: Yksityisiä terveysyrityksiä sorsitaan sote-uudistuksessa

Jaa artikkeli:

Kommentit

"Palveluvelvoite maaseudulla – SGEI palvelujen järjestämisen työkaluna", ks. linkki alla:

https://tem.fi/documents/1410877/2853018/SGEI-s%C3%A4%C3%A4ntelyn+k%C3%A...
Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2

EUROOPAN KOMISSIO:

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA
Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi yleishyödyllisiin taloudellisiin palveluihin, erityisesti yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_pr...

Arto Lähteelä

Sote romuttaa maamme hyvän julkisen terveydenhoidon.
Turhaa kiemurtelua EU : n pykälällä.
Hyväksytään sitten maamme siirtyminen Baltian maiden ryhmään.
Siirrymme kauas hyvinvointi valtioista.
Turvallisuus maassamme heikkenee.

Esimerkkejä komission päätöksissä ja unionin tuomioistuimen tuomioissa taloudelliseksi katsotusta toiminnasta (s. 33- 35):

• julkisten työnvälityslaitosten harjoittama työnvälitystoiminta

• vapaaehtoiset täydentävä eläkejärjestelmät, jotka toimivat rahastointiperiaatteen mukaisesti, myös silloin, kun niitä hoitavat voittoa tavoittelemattomat laitokset; rahastointiperiaate tarkoittaa sitä, että vakuutussuoritukset määräytyvät yksinomaan edunsaajien maksamien vakuutusmaksujen tason ja tehtyjen sijoitusten taloudellisen tuoton perusteella

• kiireelliset ja kiireettömät sairaankuljetukset

• palvelut, jotka käsittävät tavaroiden tuontiin, vientiin ja kauttakuljetukseen liittyvien tullimuodollisuuksien hoitamisen sekä muut täydentävät palvelut, jotka liittyvät rahajärjestelyiden sekä kaupan ja verotuksen alaan ja joita tullihuolitsijat tarjoavat ja joihin liittyvistä rahoitusriskeistä ne vastaavat

• työnantajien tai ammattijärjestöjen perustamien ja valtion hyväksymien oikeussubjektien yöntekijöille ja työnantajille tarjoamat avustuspalvelut, joiden tarkoituksena on auttaa täyttämään veroilmoitukset, ja muu siihen liittyvä neuvonta

• liikenteen infrastruktuurin hallinnointi

• sairaalassa tai sen ulkopuolella annetut sairaanhoitopalvelut; sen sijaan julkiset sairaalat voivat harjoittaa myös muuta kuin taloudellista toimintaa (ks. tiedonannon 22 kohta)

• halvemmat vuokra-asunnot; ks. asuntoluottojen rahoittamista koskeva päätöskäytäntö, kohtuuhintaisia asuntohankkeita koskevat järjestelyt, joiden tarkoituksena on tuottaa halpoja asuntoja, vuokratukijärjestelmät ja ikääntyneille henkilöille ja vammaisille sekä yhteiskunnallisesti heikossa asemassa oleville kotitalouksille tarkoitetut tukijärjestelyt

• tuki-infrastruktuurin toimittaminen sosiaalisiin asuntoihin, kuten tiet, kaupat, leikki- ja virkistyspaikat, puistot, kentät, avoimet tilat, tilat uskonnonharjoittamiseen,tehtaat, koulut, toimistot ja muut rakennukset tai alueet, muut vastaavat työt ja palvelut hyvän ympäristön varmistamiseksi sosiaalisille asunnoille

Lähde:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_pr...