Torstai 18.7.2019

Petteri Orpo: ”Kansalaisten kaivoshuoleen pitää reagoida – Suomelle kuuluu kohtuullinen osuus”

Luotu: 
9.1.2019 16:48
  • Kuva: Kimmo Haapala
    Kuva
    Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo ei tyrmää täysin ajatusta kaivosverosta. Hän haluaisi kuitenkin selvittää laajemmin, miten kaivosyritykset maksavat veroja ja saavat yhteiskunnan tukia.
|

Suomalaisen yhteiskunnan pitää hyötyä sen maaperästä kaivetuista mineraaleista, mutta tämä ei välttämättä tarkoita kaivosveroa, katsoo kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo. Hän peräänkuuluttaakin laajempaa kokonaisarviota kaivostoiminnasta syntyvistä verotuloista ja toisaalta sille myönnettävistä yhteiskunnan tuista.

”Ensimmäinen ajatukseni on, että kaivosveroa ei ole helppo toteuttaa tai sen tuotot jäisivät kohtuullisen pieneksi. Tarkasteluun pitää tuoda mukaan kaivostoiminnalle myönnettävät tuet, katsoa tätä kokonaisuutta ja arvioida, jääkö tästä kaikesta Suomelle kohtuullinen ja Suomeen kuuluva osuus. Se vaatii kokonaisuuden arviointia”, Orpo toteaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja ei siis tyrmää ajatusta kaivosverosta.

”Yhteiskunnalle pitää jäädä kohtuullinen, sille kuuluva osuus kaivostoiminnan tuotosta. Lähtökohtaisesti kaivosyhtiöt maksavat veroja samalla tavalla kuin kaikki muutkin yritykset”, hän jatkaa.

Valtiovarainministeri painottaa, että nykyinen hallitus ei tällaista selvitystä ehdi enää tehdä tai kaivosveroa säätää, kun seuraavat eduskuntavaalit käydään huhtikuussa. Selvitystä ja mahdollista uutta veroa Orpo pitää myös sen verran merkittävänä uudistuksena, että se tulisi käsitellä tulevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa.

Orpo nostaa esiin myös mahdollisen vakuusrahaston perustamisen kaivostoiminnasta mahdollisesti syntyvien ympäristöhaittojen korjaamiseksi.

”Talvivaaran tapaushan toi aikanaan sen, että näitä ympäristölupien ehtoja tiukennettiin merkittävällä tavalla. Mutta näitä vakuusmaksuja ja tämän tyyppisiä asioita pitää pohtia edelleen, jotta vastuu ympäristöstä toteutuu”, kokoomusjohtaja toteaa.

Keskustelu kaivostoiminnasta kuohahti joulukuussa, kun Iltalehti kertoi australialaisen Dragon Mining -yhtiön ”leveilleen” Hongkongin pörssissä sillä, että se aikoo ”tyhjentää” Valkeakosken kultakaivoksen ennen kuin hankkeesta tehdyt valitukset ehditään käsitellä tuomioistuimissa. Samassa artikkelissa tavalliset valkeakoskelaiset myös kummastelivat, kuinka Hongkongin pörssistä saa paremmin tietoa kaivoshankkeesta kuin suomalaisilta viranomaisilta.

”Tähän kansalaisten huoleen, jota tämä keskustelu ilmentää, pitää reagoida”, Orpo sanoo.

”Ymmärrän sen suomalaisten huolen ympäristöstään, ja kun kyse on uusiutumattomista luonnonvaroista, niin myös sen huolen siitä, että Suomelle ja isänmaalle jää ulkomaisten yhtiöiden toiminnasta tänne kuuluva osuus. Ymmärrän tämän lähtökohdan. Siksi minusta seuraavassa hallitusohjelmassa kaivostoiminnan verojen lisäksi pitää selvittää, että eettiset ja ympäristöön liittyvät kysymykset ovat kunnossa”, hän jatkaa.

LUE MYÖS:

”Suomeen tarvitaan vero, joka maksetaan kaivoksen sijaintikunnalle” – Keskustan kaivostyöryhmän vetäjä vaatii nopeita korjauksia

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Timo Kekäläinen

Jos vaaleihin viittasit, niin nyt on tuotu tarjolle vaihtoehtoja juurikin mainitsemasi seikan takia.

Tällä hetkellä keskustelu kaivosveron ymprärillä on noussut pinnalle osittain juurikin vaalien läheisyyden takia, mutta on riski että tämä asia jää vaalien jälkeen erilaisten selivtysten tasolle ja hallitusohjelman sivuraiteelle ellei tästä ole joku muistuttamassa. Puolueiden ja heidän edustajiensa aiemmat mielipiteet ja erityisesti toiminta vuoden 2011 lakimuutoksen käsittelyssä on hyvä huomioida, jos tätä asiaa katsoo vaalien näkökulmasta.

Alla esimerkki kokonaisuudesta, jolla mineraalivarojen luovuttamisesta kaivosyhtiölle voisi ehkä kerätä tuloja ja korvauksia myös Suomeen:

1. Maaperämineraalimaksu: Valtio perii maksun kaivostoiminnan kohteena olevan metallin tai muun aineen arvon perusteella.

2. Kaivoskiinteistövero: Kunta perii kiinteistöveroa mukaillen kaivoskiinteistöveroa, joka perustu kaivoksen käytössään tarvitseman maapinta-alan sekä maasta louhitun tai nostetun maa-aineksen määrään.

3. Korvaus maan omistajalle: Maan omistaja saa maa-alueensa antamisesta kaivoskäyttöön korvausta osana kunnan keräämää kaivoskiinteistöveroa ja on luonnollisestikin oikeutettu saamaan maa-alueen takaisin käyttöönsä sen jälkeen kun kaivostoiminta lakkaa ja maa-alue on ennallistettu kaivostoiminnan jäljiltä tulevaa käyttöä varten tarkoituksenmukaiseen tilaan. Maanomistaja voi toki myös vaihtoehtoisesti myyydä maa-alueensa.

4. Ympäristövahinkovakuutus: Erillinen ympäristövahinkojen varalta otettava vakuutusmaksu on myös harkinnan arvoinen asia.

Maaperämineraalimaksu

Tämä on maksu jolla valtio myy alueellaan olevia uusiutumattomia luonnonvaroja niiden louhijalle. Maailman maiden joukossa poikkeuksena Suomella ei tällaista toistaiseksi ole ollut.

Kaivoskiinteistövero

Kunta joutuu käytännössä rakentamaan ja ylläpitämään kaivoksen vuoksi jonkin verran kunnallistekniikkaa, jonka vuoksi vero on perusteltu. Kunnallistekniikan kustannukset jatkuvat kaivostoiminnan lopettamisen jälkeen kaivosalueen ennallistamisen ajan ja tänä aikana kunta myös joutuu sopeutumaan kaivostoiminnan lopettamisen aiheuttamiin elinkeinotoiminnan muutoksiin.

Verotuksen ja maksujen määrittäminen on eduskunnan leipälaji ja näiden säätäminen ei liene kovin kauan aikaa vievä asia. Maksujen taso voi olla lain säätämisvaiheessa varmuuden vuoksi pieni ja tarkentua vuosittain sitä mukaa kun kokemusta lain vaikutuksista saadaan.

Periaatteellinen suhtautuminen kaivosveroon voi nousta käytännössä kynnyskysymykseksi, jonka vuoksi lakiesitystä ei tulla laatimaan.

Toimi Kankaanniemi

Vuonna 2010 istuin Petteri Orpon kanssa vastakkain talousvaliokunnan pöydässä, kun käsittelimme kaivoslakia. Ed. Matti Kangas esitti ja allekirjoittanut kannatti, että käyttöön otettaisiin kaivosvero. Orpo vastusti.
Hieman myöhemmin täysistunnossa esitimme saman asian äänestykseen. Orpo äänesti vastaan.
Oltuaan nyt kolmisen vuotta valtiovarainministerinä Orpo tukee kaivosveroa. Veroasiat kuuluvat hänelle. Jospa saisimme esityksen asiasta häneltä. Vielä ehtii!

Kari Aaltonen

Nähdäksi Orpo on sitä mieltä, että kaivosyhtiöitä pitää verovaroin tukea, jotta pystyvät tyhjentämään Suomen maaperästä löytyvät rikkaudet ja kun nämä yhtiöt ovat nämä rikkaudet jalostaneet ja rahat jakaneet, on Kokoomus on valmis verovaroin siivoamaan ja maisemoimaan alueet, kuulostaa hyvältä diililtä.

Pekka Pyykkö

Uskon, että kaivosverokeskustelu on suuri vedätys. Ennen vaaleja annetaan kuva, että kaivoksilta voitaisiin kerätä suuria summia, vaalien jälkeen sitten huomataan, ettei se ole mahdollista. Kaivokset suoraan eivät muodosta koko kansantaloudesta kovin suurta osaa. Tämän takia kaivosverolla ei voida kerätä kovin suuria summia. Jos vero on pieni se ei paljon tuota ja jos se on suuri niin uusia kaivoksia ei tule. Se tietysti sopii niille, jotka ajattelevat, ettei kaivoksia tarvita Suomeen ollenkaan. Ehkä he ajattelevat, ettei kaivoksia tarvita, kun metalleja saa vaikka Kongosta.

Asiaan olisi helpompi ottaa kantaa, jos kerrottaisiin paljonko olisi suunniteltu vuotuinen kaivosvero esim. Keminman kromikaivokselle tai Keliberin Kaustiselle suunnittelemalle litium kaivokselle?

Orpo vaatii kokonaistarkastelua Suomeen jäävistä hyödyistä. Tämä on tevetullut ero moneen muuhun kaivosverokeskustelussa esitetyynn kommenttiin. Kaivosteollisuus on usein paikallisesti tärkeää ja sen kerrannaisvaikutukset ovat suuret. Siksi on tärkeää kartoittaa kaivosteollisuuden nykyisin luomat verovirrat ennen kuin muutoksia kaivosten verotukseen tehdään.