Keskiviikko 22.5.2019

Päivi Räsänen paljasti eduskunnassa: Turvapaikanhakijoiden sanktiota ei käytetä, koska se on ”turvallisuusriski”

Luotu: 
23.1.2019 17:19
Päivitetty: 
23.1.2019 17:32
  • Kuva: Alma Talent / Petteri Paalasmaa
    Kuva
    Entinen sisäministeri Päivi Räsänen (kd) kertoi eduskunnassa, että turvallisuushuolet ovat estäneet vastaanottorahan sanktiomahdollisuuden käytön. Arkistokuva.
|

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan jäsen Päivi Räsänen (kd) kertoi eduskunnassa, että turvapaikanhakijoiden vastaanottorahan sanktiomahdollisuutta ei ole käytetty muun muassa siksi, että se koetaan turvallisuusriskiksi. Entisen sisäministerin paljastus perustuu tarkastusvaliokunnan saamaan tietoon.

Eduskunnassa keskusteltiin tarkastusvaliokunnan raportista, jonka mukaan maahanmuuttajien kotouttaminen ei nykyisellään toimi Suomessa. Valiokunta vaatii kotouttamistoimien aloittamista jo turvapaikanhakuvaiheesta sekä kotoutumisjakson lyhentämistä yhteen vuoteen.

Valiokunta toi mietinnössään esiin, että turvapaikanhakijoiden vastaanottorahaa olisi mahdollista alentaa, jos hakija ei osallistu vastaanottokeskuksen koulutukseen suomalaisesta yhteiskunnasta. Tätä sanktiomahdollisuutta ei kuitenkaan ole juuri käytetty, mietinnössä kerrottiin. Räsänen antoi eduskunnan keskustelussa lisätietoa ratkaisun taustoista.

”On tärkeää tässä yhteydessä puhua myös siitä, mitä tapahtuu vastaanottokeskuksissa. Näille henkilöillehän maksetaan vastaanottorahaa, jota voidaan vähentää enintään 20 prosenttia kahden kuukauden ajaksi, jos henkilö ilman perusteltua syytä kieltäytyy työ- tai opintotoiminnasta, mutta saamamme tiedon mukaan näitä vähennyksiä ei käytännössä juurikaan tehdä eli tätä periaatteellista velvoittavuutta ei käytännössä käytetä”, kansanedustaja Räsänen kertoi.

”Yksi syy, joka [valiokunnan kuulemisissa] nousi esiin, oli se, että asiakkaiden sanktioiminen nähdään turvallisuusriskinä eli pelätään, että henkilöt reagoivat turvallisuutta vaarantaen siihen, jos heiltä vähennetään vastaanottorahaa”, hän paljasti.

Valiokunta kuuli mietintöään varten laaja-alaisesti asiantuntijoita ja viranomaisia, jotka kytkeytyvät kotouttamistyöhön. Valiokunnan mielestä turvapaikanhakijat tulisi velvoittaa osallistumaan vastaanottokeskuksen opintotoimintaan.

”Pelätään, että henkilöt reagoivat turvallisuutta vaarantaen siihen, jos heiltä vähennetään vastaanottorahaa”

LUE LISÄÄ: Kansanedustaja: Pelko reaktiosta vastaanottokeskuksessa ei saa estää sanktion käyttöä

LUE MYÖS: Eero Heinäluoma paljasti ”murheellisen tosiasian”: Enemmistö Suomeen tulijoista ei opi suomea – vastaanottorahan sanktiota ”ei ole käytetty”

Turvapaikanhakijat ovat vastaanottokeskuksissa noin vuoden, ennen kuin saavat päätöksen hakemukseensa ja mahdollisen myönteisen päätöksen saatuaan siirtyvät kotouttamistoimenpiteiden piiriin. Tämän vuoksi eduskunnan tarkastusvaliokunta edellytti varsinaisten kotouttamistoimien aloittamista jo turvapaikanhakuvaiheessa sekä toisaalta vastaanottorahan kehittämistä ”kannustavampaan” suuntaan aktiivisuuden ja oppimisen edistämiseksi. 

”Valiokunta painottaa, että turvapaikanhakijoita tulee myös käytännössä velvoittaa osallistumaan opintotoimintaan”, valiokunta totesi lausunnossa viitaten käyttämättä jääneeseen sanktiomahdollisuuteen.

Räsänen toi puheenvuorossaan esiin, että esimerkiksi Tanskassa, Saksassa ja Alankomaissa kotouttamisohjelmaan osallistuminen on pakollista ja ehto pysyvän oleskeluluvan saamiseksi.

”Aivan hyvin tällainen voitaisiin myös meillä ottaa käyttöön. Lisäksi myös kielitaidon osoittaminen on eräissä maissa otettu tällaiseksi edellytykseksi”, Räsänen sanoi.

Lue lisää:

OECD: Maahanmuuttajanaiset eivät työllisty Suomessa – kotihoidontukea uudistettava

”Tuskin Suomi poikkeaa muista maista, joihin on maahanmuuttoa” – Eduskunnassa varoitus Ruotsin lähiöongelmista

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Risto Nikander

Mielestäni turvapaikan hakijoitten kotoutuminen on toiminut hyvin ainakin Aasian ja etelä Amerikan suunnalta. Ei ole juuri tarvinnut rahaankaan käyttää.
Maailmassa on 240 miljoonaa kristittyä, joita vainotaan.
Heissäkin olisi sopeutuvampia kuin mualimi nuoret miehet Lähi_idästä tai Afrikasta. .

Jaakko Karki

"turvapaikanhakijoiden vastaanottorahan sanktiomahdollisuutta ei ole käytetty muun muassa siksi, että se koetaan turvallisuusriskiksi."
Täyttä roskaa ja asioiden vääristelyä, ja selittelyä, eikö sitä turvallisuusriskiä ole jo lainsäädäntövaiheessa arvioitu?
Turvallisuusriskiä aiheuttavat, lastenraiskaajat ja viettelijät, sekä muut rikolliset ulkomalaistaustaiset tulee poistaa maasta mitä pikimmiten. On järjetöntä että ne terveet nuoret miehet jotka anovat turvapaikkaa ja ilmaista elatusta käyttäytyvät tällaisella turvallisuutta vaarantavalla ja rikollisilla tavoilla täällä Suomessa.

Heli Räty

Ei kuulosta hyvältä eikä tasapuoliselta. Aktiivimalli leikkaa työttömyysturvaa "laiskoilta kansalaisilta". Kyllä vastikkeellisuuspykälää pitää noudattaa myös turvapaikanhakijoiden kotoutumisrahan suhteen..Muu tulkinta on kansalaisten eriarvoista kohtelua tukien suhteen. Suomella pitää olla myös rohkeutta lyhentää sopeutumisrahan kestoa turvapaikanhakijoille.

Juha Nurmi

Nyt ne paljon toitotetut rasistit ovat näköjään löytyneet. Ne ovat siis suomalaisia virkamiehiä, jotka tekevät päätökset turvapaikka-asioissa. Ehdotan, että emme enää pidä näitä rasisteja meillä töissä, vaan annamme heille potkut, ja viemme heidät kaikki oikeuteen rasismista ja kantaväestön syrjinnästä. Kuinka moni kannattaa?

Mika Sainila

Yksikään tänne tulleista ei ole turvapaikan tarpeessa, koska Ruotsi (tai jossain harvassa tapauksessa Saksa) ei ole vaaralliseksi luokiteltu maa. Puolustusvoimien ylimmän komentajan pitäisi määrätä nämä kaverit nippusiteisiin armeijan avulla ja tumpata lentokoneellinen kerrallaan takaisin kotimaahansa. Ikävä kyllä, pallit puuttuu pressalta.

Eija Hämäläinen

Miksi oma kansa voi saada sanktioita ja maahan muutajat ei?? Onko toteutunut tasa arvo meidän kohdalla jos pienenkin virheen tekee aktiivimallissa niin heti tuet pois. Onko se oikein kanta suomalaisia kohtaan jotka ovat maksaneet vuosia veroja tähän maahan??? Miksi näin?

Sandor Luukkanen

Ei hyvä asia lainkaan. Olisi varmasti nyt syytä tehdä syväanalyysi tilanteesta sen siivittämänä ryhtiliike. Asiat kuuluisi kuitenkin hoitaa tehokkaasti ja järkevästi ilman pelkoja. Järjestelmän pelisäännöt on oltava selkeät kaikille maahan tuleville ja niitä pitää noudattaa. Varsinkin järjestelmästä vastuussa olevien täytyy sitä noudattaa. Ei pidä antaa vääriä signaaleja.

Esko Riikonen

"Valiokunta vaatii kotouttamistoimien aloittamista jo turvapaikanhakuvaiheesta sekä kotoutumisjakson lyhentämistä yhteen vuoteen."

Kotouttaminen on turhaa prosessin alussa, koska henkilö ei välttämättä jää maahan. Se luo vain vääriä odotuksia.

Esko Riikonen

#”Yksi syy, joka [valiokunnan kuulemisissa] nousi esiin, oli se, että asiakkaiden sanktioiminen nähdään turvallisuusriskinä eli pelätään, että henkilöt reagoivat turvallisuutta vaarantaen siihen, jos heiltä vähennetään vastaanottorahaa”, hän paljasti.#

Tulijat ovat isäntiä talossa. Mikä suomalaisia viranomaisia vaivaa.

Yari Taipale

Ka mikähän on se kielitaidon tason oltava? Jotain ihan naurettavan helppoa, varmaan sama kun 3 luokan englanninkoe. 10 sanaa, 3 lausetta ja tunnista kuvasta mitä siinä on ja kirjoita se kuvan alle. Pallo, auto, polkupyörä, traktori ja lentokone. Rajoja ei laiteta ihmisbisneksen ja pelon takia kiinni, tähän on nyt tultu.

Kurt Sainio

Eli jos heille laittaa velvoitteita tai rahoja leikataan, on se riski, että he alkavat leikkaa suomalaisten päitä ja pommit alkaa paukkuu?
Eli parempi kun pidetään turpa rullalla ja maksetaan mitä vaativat?
Ihan järkeen käypää toimintaa.
Nyt vaan hommaamaan niitä 100 000 lisää!

Tapani Tuominen

Eli meille on jo muodostunut yhteiskunta, jossa on kaksoisstandardit ja erillinen normijärjestelmä(n tulkinta) suomalaisille ja maahanmuuttajille?

"Loistavaa" kehitystä. Eli mihin käytimme (2016) sen kotouttamiseen osoitetun 340 miljoonaa euroa?

Seppo Makkonen

Juha Nurmi; kannatan rasisti virkamiehet ulos. Oikein hyvä että Päivi Räsänen paljasti asian. Ennen eduskuntavaaleja pitäisi tehdä laaja kysely noin 200 000 vastaajaa maahanmuuton kysymyksistä. Tekijäksi jokin tunnettu puolueeton firma. luulisin että kustannukset jäisivät reilusti alle 100t€, ehkä jonnekin 20-40t€ tasolle. ORGANISOIDAANKO KERÄYS JOLLA RAHOITETAAN MIELIPIDETUTKIMUS ENNEN VAALEJA. Itse lupaan kattaa 2 000€ kustannuksista, sillä ehdolla että saadaan asianmukainen tarjous tutkimuksen ja tutkimussuunnitelman tekemisestä ja budjetti saadaan kerättyä.

Wille Neoff

Tämä se tästä vielä puuttuikin ja nyt jos koska eriarvoistetaan suomalaisia näillä toimilla.
Suomalaisten elämää kurkistetaan koko ajan milloin kikyllä milloin aktiivimallilla ja muilla toimenpiteillä.
Nyt hyvä eduskunta, hävetkää, palauttakaa saamanne kansan maksamat korvaukset ja erotkaa.
Miten näin lepsu ja löyhä kuri on edes mahdollista?
Tämä vain kertoo enenevissä määrin siitä että meille tulleet Pakolaiset eivät ole oikeita pakolaisia vaan erään poliitikon sanoin eliittipakplaisia, sotilaskatkureita, vapaamatkustajia jne.
Vain 20% pakolaisten henkilöllisyyksistäkin on todettu oikeiksi. Entä se 80% keitä he ovat ja miksi heitä pidetään Suomessa?
Voitte olla varma että me suomalaiset emme tätä halunneet mutta ovatko meidän poliitikot desantteja jotka toimivat vieraan vallan hyväksi?
Onneksi on vaalit ja saamme uudet päättäjät ettei tämä toistu sillä Suomella ei ole varaa tähän.