Perjantai 24.5.2019

Tutkijat uutuuskirjassa: Paperittomien määrä kasvanut Suomessa dramaattisesti – syynä Sipilän hallituksen politiikka

Luotu: 
24.1.2019 10:01
  • Kuva: EPA / All Over Press
    Kuva
|

”Suomen vuodesta 2015 lähtien harjoittama rajapolitiikka on mahdollistanut paperittomien ihmisten lukumäärän dramaattisen kasvun.”

Näin toteavat tutkijat Talvikki Ahonen ja Annastiina Kallius torstaina julkistetussa, Eveliina Lyytisen toimittamassa kirjassa Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa (Siirtolaisinstituutti 2019).

Lyytinen kertoo kirjassa paperittomien määrästä näin:

”Käytännössä Suomen kiristynyt ulkomaalaislainsäädäntö ja sen tulkinta johtavat siihen, että paperittomien, eli maassa ilman oleskelulupaa asuvien henkilöiden, joukko on kasvanut. Paperittomia, mukaan lukien niin kutsuttuja ”uuspaperittomia” eli lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita, joiden käännytystä Suomesta ei ole pystytty toteuttamaan, on arvioiden mukaan vuonna 2017 Suomessa noin 3 000–4 000 henkeä.”

Luku perustuu Turun yliopiston julkaisuun ”Paperittomat Suomessa 2017”. Siinä todestaan, että kaikkiaan vuoden 2015 turvapaikanhakijoista 10 000–15 000 olisi voinut päätyä jossain vaiheessa turvapaikkaprosessia paperittomiksi Suomeen ainakin joksikin aikaa. Toisaalta julkaisun mukaan tuhannet heistä ovat poistuneet Suomesta viranomaisten tietämättä.

”Tarkkojen Suomesta poistumisen tietojen puuttuessa ja turvapaikkamenettelyn yhä kestäessä voidaan esittää vain arvio 4000–8000 mahdollisesta paperittomasta, jotka voisivat jäädä Suomeen vuoden 2015 turvapaikanhakijoista. Tämä määrä voi pienentyä oleellisesti riippuen siitä, moniko heistä lähtee vapaaehtoisesti pois Suomesta ja miten tehokkaasti viranomaiset poistavat käännytyspäätöksen saaneita Suomesta”, tutkijat kirjoittavat Turun yliopiston raportissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2014 julkaisemassa selvityksessä arvioitiin, että Suomessa oli tuolloin alle 3500 paperitonta.

”Hallituksen tavoite: lainsäädännön venyttäminen epäsuotuisaksi”

Ahonen ja Kallius luettelevat tahoja, jotka heidän mukaansa ovat vastuussa paperittomien määrän kasvusta:

”Vuoden 2015 jälkeisessä paperittomuuden tuotannossa olennaisia toimijoita ovat olleet EU (erityisesti Euroopan komissio), Juha Sipilän hallitus, eduskunta sekä Maahanmuuttovirasto. Muita tärkeitä parittomuuden hallintaan liittyviä toimijoita ovat kunnat, ministeriöt ja poliisi. Vaikka vastuu paperittomuutta tuottavasta lainsäädännöstä on ensisijaisesti hallituksella ja eduskunnalla, on Maahanmuuttoviraston roolija poliittinen vaikutusvalta kasvanut huomattavasti.”

Ahosen ja Kalliuksen mukaan hallituksen vastuu ja rooli paperittomien määrän lisääntymisessä on jäänyt vähälle huomiolle ja sitä on myös vähätelty. Hallitus on myös itse pyrkinyt väistämään tätä vastuuta, tutkijat sanovat.

Heidän mukaansa hallituksen ja Maahanmuuttoviraston maahanmuutto- ja rajapoliittinen tavoite on ollut ”lainsäädännön ja sen tulkinnan venyttäminen mahdollisimman epäsuotuisaksi Suomeen tulevien kannalta”. Ahosen ja Kalliuksen mukaan tämä hallituksen tavoite ilmenee suoraan ja selvästi hallituksen humanitaariseen suojeluun liittyvästä lakiesityksestä. Siinä hallitus toteaa, että se:

”... on pitänyt kuitenkin tärkeänä varmistaa, että Suomen lainsäädäntö ja käytäntö eivät ole muita Euroopan unionin jäsenvaltioita ja Euroopan unionin lainsäädännön asettamaa vähimmäistasoa suotuisampia. Tämä on tärkeää siksi, että Suomeen ei kohdistuisi kohtuuttoman suurta osaa hakijoista verrattuna muihin maihin. Suomeen lainsäädäntö näyttäytyy tällä hetkellä kansainvälisen suojelun antamisen osalta hieman suotuisampana kuin mitä Euroopan unionin ja kansainväliset velvoitteet edellyttäisivät.”

Ahonen ja Kallius kirjoittavat, että tästä huolimatta sekä poliitikot että virkamiehet ovat ilmaisseet medialle päätöksenteon perustuvan ulkopuolisille syille. Tämä puolestaan ”peittää hallituksen todellista vastuuta paperittomuuden tuotannossa”, Ahonen ja Kallius kirjoittavat.

”Hallituksen linja on ollut palauttaa paperittomuuden alkusyy paperittomiin ihmisiin, vaikka tosiasiallisesti paperittomuutta tuotetaan ja hallitaan yhteiskunnallisissa rakenteissa sekä Suomen hallituksen rajapolitiikassa”, tutkijat myös kirjoittavat.

LUE MYÖS: ”Se maksaisi 200 €/päivä” – Ministeri Mykkänen ja perussuomalaisten Meri ottivat yhteen maahanmuuttopolitiikasta

”Herää kysymys: Kuinka pakkopalautettu voi palata?”

Ahonen ja Kallius kirjoittavat, että paperittomien määrän kasvun taustalla ovat seuraavat Sipilän hallituksen toimet:

”Muun muassa turvallisiksi alueiksi määritettyjen lähtömaiden listaa laajennettiin, pakolaisten perheenyhdistämisen säännöksiä kiristettiin, ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden valitusaikaa lyhennettiin.”

Tutkijakaksikon mukaan muutosten seurauksena on syntynyt suuri joukko ilman oleskelulupaa jääneitä ihmisiä, joille ei ole mahdollista palata lähtömaahansa.

”Maahanmuuttoviraston mukaan vuonna 2017 vastaanottopalvelut lakkautettiin 704 henkilöltä (Maahanmuuttovirasto 2018). Samassa yhteydessä Maahanmuuttovirasto tiedotti, että ’vastaanottopalvelut lakkaavat sellaisilta turvapaikanhakijoilta, joita poliisi ei voi käännyttää, mutta hakija voisi palata lähtömaahansa vapaaehtoisesti. Käännyttäminen ei onnistu esimerkiksi, jos hakijan kotimaahan ei ole sopivia liikenneyhteyksiä tai maa ei suostu ottamaan pakkopalautettuja vastaan’. Herää kysymys siitä, kuinka pakkopalautettu onnistuu palaamaan ’vapaaehtoisesti’, mikäli liikenneyhteyksiä ei ole, tai hänen maansa ei suostu ottamaan häntä vastaan, eikä myöskään poliisi ole hänen palauttamisessaan onnistunut. Monet paperittomiksi päätyneet eivät jää Suomeen, vaan lähtevät muihin EU-maihin, missä heillä on olemassa olevia verkostoja, ja missä työllistyminen paperittomana on helpompaa”, Ahonen ja Kallius kirjoittavat.

”Suomessa perus- ja ihmisoikeuksien tulisi koskettaa kaikkia valtion alueella oleskelevia, ei siis pelkästään Suomen kansalaisia. Näin ollen perusoikeudet sekä Suomen ratifioimat ihmisoikeussopimukset kuuluvat myös paperittomille”, Ahonen ja Kallius linjaavat.

Talvikki Ahonen toimii yhteiskuntapolitiikan nuorempana tutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Annastiina Kallius on sosiaali- ja kulttuuriantropologian tohtorikoulutettava Helsingin yliopistolla. Hän on tutkinut Unkarin rajapolitiikkaa Euroopan Unionissa sekä Euroopan itä-länsi-jakoa siirtolaisuuteen liittyvässä diskurssissa. Eveliina Lyytinen on pakkomuuttotutkimukseen suuntautunut tutkijatohtori Siirtolaisuusinstituutissa.

Lyytisen mukaan hänen toimittamansa kirja on saanut alkunsa tarpeesta tuottaa päivitettyä suomenkielistä tieteellistä tietoa Suomen turvapaikka- ja pakolaistilanteesta. Toisaalta kirjan tavoitteena on myös ”edistää nykyisen kiristyneen ja paikoin epäinhimillisen turvapaikka- ja pakolaispolitiikkamme muuttamista ihmisoikeuksia kunnioittavampaan suuntaan”, Lyytinen sanoo.

LUE MYÖS:

Paljastus eduskunnassa: Turvapaikanhakijoiden sanktiota ei käytetä, koska se on ”turvallisuusriski”

Petteri Orpolta selitys vuoden 2015 tapahtumille: ”Me emme voineet pysäyttää – He olisivat voineet hakea turvapaikkaa joka tapauksessa”

Keskusta haluaa turvapaikanhaun pois Euroopasta: ”Hallitumpaa on ottaminen suoraan pakolaisleireiltä tai järjestelykeskuksista”

Jaa artikkeli:

Kommentit

Nita Hillner

Koko ihmiskunnan kannalta paras vaihtoehto olisi käännyttää suurin osa nykyisistä turvapaikanhakijoita YK,n ylläpitämille turvaleireille, jotka ovat käytännössä muodostuneet pysyviksi kaupunkialueiksi. Näiltä leireiltä voi ottaa oman maan kantokyvyn mukaan ne kaikkein haavoittuvimmat yksilöt, kuten sairaat, lapset ja naiset.

Euroopan pitäisi pyrkiä auttamaan näitä ihmisiä siten, että he voivat tulevaisuudessa auttaa itsensä pois kurjuudesta. YK,n turvaleireihin pitää pystyttää riittävästi peruskouluja, ammattikouluja ja terveyskeskuksia. Tämä olisi sekä inhimillistä että järkevää toimintaa. Nykyinen turvapaikkajärjestelmä on järjetön ja inhimillisesti katastrofaalinen.

Nita Hillner

#2 Vielä, uskon että järjen ääni tulee alhaalta kansan parista, kansakuntien huipulla ihmiset ovat sokaistuneet omaan erinomaisuuteensa ja pyörivät vain omissa porukoissaan, joten he eivät enää pysty näkemään kokonaiskuvan realistisesti. Tämä pelottaa minua.

Helena Adel

Miksi pitää tuhlata resurssit erillisten (keskitys??)"leirien" rakentamiseen ja infran/palveluiden pystyttämiseen ja ylläpitoon niissä ja - tärkein kysymys - minne niitä pitää rakentaa jos samaa voi jokainen maa toteuttaa omallakin alueella? Pois silmistä pois mielestä - "jokumuu" ottakoon vastuu? No ei se tule toimimaan näillä ehdoin! Se "jokumuu" kuvitellaan olevan tietysti konfliktimaiden reunavaltiot, mutta miksi niiden - valmiiksi köyhien maiden - pitää turvata vauraiden länsimaiden kylläisen elämän jatkuminen entiseen malliin ottamalla ikävät vastuut ja kaiken likaisen työn niskoilleen? Ja onhan jo otettukin - reunavaltioissa on kymmeniä kertoja enemmän pakolaisia kuin mitä on länteen pyrkinyt.

Nita Hillner

Nykysysteemi ei auta niitä haavoittuvimpia ihmisiä! Käytännössä vain kriisialueiden nuoret miehet pääsevät tänne, muut jäävät YK,n turvaleireilla tai kriisien keskelle. Tämä on erityisen julmaa! Euroopan resurssit menevät näiden nuorten miesten ylläpitoon ja kotoutumiseen, joka ei ota onnistuakseen. Tahdon puute on se suurin ongelma, toiseksi tulee kulttuuriset erot.

Olemme tilanteessa, jossa resurssit ei enää riitä ihmisille, jotka jäävät kriisialueille. Eli kärsimysnäytelmä saa vapaasti jatkua maailmalla.

Euroopan politiikan johdosta äärinationalistit ovat ottamassa vallan EU,n parlamentissa seuraavissa vaaleissa. Ei hyvältä näytä, jään odottamaan järkeviä päätöksiä

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kommentti-kotimaassa-kompuroiva-ja-m...

Jaakko Aalto

Tässä tutkimuksen nimellä julkaistussa pamfletissa kaikuu maksajan ääni. Ja se maksaja on turvapaikkaliiketoiminnalla tulonsa hankkiva Siirtolaisinstituutti. Paparittomien eli maassa laittomasti oleskelevien määrän kasvuun on vaikuttanut täsmälleen kaksi asiaa, löysä rajapolitiikka joka sallii perusteettoman ja oikeudettoman maahantulon sekä ponneton palautuspolitiikkam joka poistaa tehottomasti maassa laittomasti oleskelevat.

Seppo Virkkula

Nämä maat suostuvat kyllä ottamaan vapaaehtoisesti palaavat kansalaisensa maahan, vaikkeivat otakaan pakkopalautettavia. Siten kyse ei ole mahdottomuudesta palata kotimaahansa, aan ainoastaan haluttomuudesta ja romuttaisi koko maahanmuuttokärjestelmän jos tällaisesta hakuttomuudesta alettaision palkita oleskeluluvalla ja loppuelämän elatuksella, kunhan vain jotenkin onnistuu pääsemaan edes hetkeksi maahan vaikkei mitään tarvetta turvapaikkaan edes ole.

Petri Hämäläinen

#6 - kyllä. On täysin selvää että kaksi vasemmistolaista ääriliikettä - Vihreät ja Vasemmistoliitto - kattavat tätä monikulttuurista hulluutta rajattomasti. Se on heidän populistisen ja yksipuolisen politiikkansa ytimessä.

Mutta että Keskusta ja Kokoomus ? Häpeällistä !

Jaakko Karki

Miksi ihmeessä jopa US käyttää harhaanjohtavaan ilmausta "paperittomat"? Sellaisia henkilöitä ei Suomessa ole, he ovat laittomasti maassa oleskelevia henkilöitä. Kielteisen päätöksen saaneilla on kirjallinen maastakarkoitus määräys paperilla, eli ei ole paperiton. Useimmat maahan tulleet "elintasoturistit" heittivät omat matkustusasiakirjansa ja passinsa Välimereen jotta voisivat sepittää satuja Suomen hyväuskoisille virkamiehille.
Pää syy näiden laittomasti maassa olevien lukumäärän kasvuun vuonna 2015 oli Sipilän ja Orpon (sekä Merkelin) holtiton ja edesvastuuton raja- ja pakolaispolitiikka, Dublinin sopimuksesta piittaamattomuus, sekä Soinin haluttomuus tai kyvyttömyys saada luovutussopimsta aikaan Irakin kanssa.
Missä on ministereiden vastuu tekemisistään tai tekemättä jättämisistään? Seurauksena Suomalaisille veronmaksajille on langennut jo tähän mennessä useiden miljardien Eurojen taakka, kansa on jakautunut kahtia, ja maahan on pesiytynyt tuhansia laittomasti maassa olevia joita viranomaiset eivät ole poistaneet maasta.

Risto Salonen

Emme vieläkään valitettavasti ole vaurastuneet niin paljon, että voisimme toimia koko Afrikan/lähi-idän sosiaalitoimistona, vaikka kaikenmaailman YK-palkintoja voitammekin. Tutkijan koulutukseen voisi ottaa kansantaloutta pakollisena.

Nita Hillner

Kaksi Tyttöä päätyivät tekemään itsemurhan koska pelkäsivät palatusta Saudeihin. Nämä sauditytöt olisivat tarvinneet länsimaalaisten ihmisten, ennen kaikkea feministien apua. Miksi kukaan ei puhunut heidän puolestaan, miksi kukaan ei auttanut? Länsimaiden suvaitsevaisuuspuheet ovat täynnä kaksinaismoraalia. Oikeasti apua tarvitsevia ei olla kiinnostuneita auttamaan koska kuuluuhan naisten huono kohtelu kulttuuriin jne. :( :( Missä on oikea sivistys ja järki ja inhimillisyys?

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005975939.html

Hannu Mononen

Tämä peruuttamaton moka 2015-16 on pahin Suomen poliittisessa historiassa 2000 -luvulla. Se on lisäksi turha, koska Dublinin sopimus antoi mahdollisuuden välttää sen mutta Sipilä & Orpo ehdoin tahdoin halusivat sen suomalaisten niskoille, ja se on seurausvaikutuksiltaan sekä kallein että vaarallisin.

Mikko Toivonen

Tuohan on absoluuttinen totuus. Koko laittomien maahantulo shoppailijoiden sisään haaliminen oli silloisen pää-ja sisäministerin törkeä kansakunnan edun laiminlyönti ja kansainvälisistä, Dublin, sopimuksista piittaamattomuus

Pertti Kostiainen

Ei yhtään suoraan rajan yli tulijaa vaan kaikki ohjataan pakolaisleireille jossa taustat tutkitaan ja sen kautta aidosti hädänalaisia otetaan.
Elintasopakolaiset voivat anoa viisumia ja työlupia kuten kuuluu.

Kaikki paperittomat tulisi lähettää tämmöisille leireille jos eivät halua palata kotimaihinsa.

Risto Nikander

Kelvottomin hallitus suomalaisten kannalta ikinä Suomen historiassa. LAki on taipunut näiden rikollisten vuorten miesten edessä jo ennekinkin, kuin alkoivat raiskaukset ja terrorisimin. KAikkien muiden etujen lisäksi, (verrattuna suomalaisiin).

Tasa-arvovaltuuteuillakin olisi töitä, todellisen tasa-arvoisuuden saattamiseksi voimaan, jotta suomalaiset pääsisivät edes tasoihin lähi-idän nuorten miesten kanssa.

Jarkko Palmgren

Hyviä kommentteja yllä! Erityisesti Monosen Hannu kiteyttää 2 lauseeseen kyvykkäästi kaiken! Hyvä Hannu!

-Käsittämättömän huonosti tämä kansa näkee asiayhteydet. Kansa on lukkiutunut entisiin , vaaleista toiseen samoihin, sukujensa perinteisiin lukittuihin kiiltokuvamaisiin, oman ansaintalogiikan tai kielipolitiikan puolueisiin.

Opetus : Jos vaikka waldorfin salaatissa oleva selleri ei miellytä, niin ei tarvitse ottaa sitä waldorfin salaattia!

Politiikassa näkyy vallala olevan , että sitä samaa vaan.

Kritiikittömällä alamaisuudella ja konsensuksella sekä puoluekurilla ja EU-establishmentilla saadaan justiinsa sitä samaa mautonta , väritöntä ja hajutonta lauantaimakkaraa, jonka sivutuotteena yhteiskuntaan vyöryää muslimiesten mukanaan tuomat ongelmat.

Naiset eivät olekaan oikeasti erityisen solidaarisia naispakolaisille.

Feminiininen strategia perustuu implisiittiseen geenien rikastamisen tarpeeseen ja naisen vallan käytön valinta-tapahtuma voidaan tehdä uusien miesgeenien eduksi , vanhojen rappeutuneiden ja, jo " nähtyjen" sijaan. Naiset "yleistäen enemmistönä" ovat siinä eläimiä ,kuten me miehetkin.

-Feminiininen uutuudenviehätyksen tarve korostuu tässä muslimiesten Eurooppaan marssissa. Liian merkittävä osa naisista on innoissaan , kun Helsingin tunnelma on ihan kuin olisi ulkomailla! jihuu. - Nyt on ns. " jänniä -miehiä" tarjolla.

Psykologisesti meileenpainuva , oli Merkelin Dublinin sopimuksen rikkomisen jälkeen , muslimimiesjunien vyöryessä Saksaan , tapahtunut feminiininen karnevaali asemilla sekä kollektiivinen massahurmos, jossa iloittiin joukkoon soluttautuneiden Isis-taistelijoiden , päänleikkajien , puukottajien jne täysin tuntemattomien miesten saapumisesta. Tuossa oli havaittavissa kaoottinen liberalismin hetkellinen voimauttava vapautumisen tunne. -Tuo tunne voi olla samaa alkutunnetta, kuten pyromaani, rikollinen tai pakkoneuroottinen housuunkakkaaja voi teon jälkeen tuntea. Katumus tulee aina viiveellä, mutta se on toisten asia korjata näemmä jäljet politiikassa.

Jarkko Palmgren

Tarkoitatko Hämäläinen minun kultuuriantropologista pohdintakirjoitustani yllä, vai koko ilmiötä laajemmalti?
-Näkemykseni, on että asiattomat pois EU alueelta.

-Oma puolueeni voisi olla " Peruseurooppalaiset". No,samat perusongelmat on jokapuolella. Italia ja Malta päättävät Kreikan sekä Turkin Erdoganin sekä Putinin kanssa mitä täällä tulee tapahtumaan ja paljonko lähi-itäläisiä sekä afrikkalaisia tänne tulee.

Petri Hämäläinen

Jarkko - tarkoitin koko artikkelia, en kommenttejasi.

Miksi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneella olisi MITÄÄN muita oikeuksia kuin velvollisuus poistua maasta välittömästi?

Ei mullakaan ole mitään « ihmisoikeuksia » naapurin muijaan !

Nita Hillner

# 25 Eurooppa ei ole kyennyt järkevään päätöksentekoon ja siksi muut päättävät puolestamme mitä täällä tulee tapahtumaan. Odotan että Merkel ja Macron ottavat vastuunsa tosissaan. Presidentti Niinistökin voisi neuvotella näiden kanssa järkevistä päätöksistä. Hitlerkin pääsi valtaan ainoastaan siksi ettei muilla puolueilla ollut kykyjä tehdä järkeviä päätöksi vaan lähinnä riitelivät keskenään. Venäjä nauttii varmasti tilanteesta...

Esko Riikonen

"Tutkijakaksikon mukaan muutosten seurauksena on syntynyt suuri joukko ilman oleskelulupaa jääneitä ihmisiä, joille ei ole mahdollista palata lähtömaahansa."

Taitaa olla, että halu puttuu, kun täällä hyysätään eikä ryhdytä säilöönottoon, joka olisi tehokas poistumishalujen lisääjä.

Esko Riikonen

#”Suomessa perus- ja ihmisoikeuksien tulisi koskettaa kaikkia valtion alueella oleskelevia, ei siis pelkästään Suomen kansalaisia. Näin ollen perusoikeudet sekä Suomen ratifioimat ihmisoikeussopimukset kuuluvat myös paperittomille”, Ahonen ja Kallius linjaavat.#

Senkö takia, että poistaminen olisi mahdollisimman vaikeaa?

Kaarlo Kunnari

Jo on kumma juttu, että maahamme tullut turvapaikanhakija on näiden raportin kirjoittajien mielestä aina vaan tärkeämpi ja paremmin suojeltava kuin maamme alkuperäinen asuja suomalainen. Haluavatko he todella vaihtaa kansalaisemme näihin Isisin ja Al Qaidan sotureihin?

Irina Gagarin

Otsikossa on virhe; kyse ei ole paperittomista henkilöistä vaan laittomasti maassaolevista henkilöistä.
Koska pakkopalautus ei onnistu ja vapaaehtoinen paluu onnistuu, pitää yhteiskunnan lisätä palautettavan halua vapaaehtoiseen paluuseen. Jos Suomessa eläminen tehdään tarpeeksi hankalaksi, alkaa paluukin tuntua mieluisammalta.

Jarkko Palmgren

Juuri nyt näyttää siltä, että Euroopan toivo on Ranskan Marine Le Penin vaalimenestyksessä. Samoin Italian ja Puolan sekä Unkarin yhteistyössä.

Merkelin ja Macronin arvovalta sekä kaudet ovat menneet ja menossa hukkaan.

Europarlmentin on saatava suunnan muutos ja Komissiokin toki Eurooppalaisuuden säilyttämiseksi. Nyt Merkel ja Macron sekä juncker toistuvasti tekevät ulostuloja, joiden mukaan " paha populistinen" suosio uhkaa muka Eurooppaa. Sanoisin , että juuri päinvastoin . Merkel ja Macron sekä Juncker ovat uhanneet toimillaan Eurooppaa.

Italia pitää ,Unkarin kanssa rajat kinni ja meidän Suomessa on syytä olla tyytyväisiä!

Toivotaan Italian ja Unkarin sekä Puolan ym Visegrad- maiden hallituspuuolueille pitkää ikää. Siten saamme Euroopan pidettyä pidempään Eurooppalaisena.

Sehän on juuri Europpan vanhaa kultuuria!