Keskiviikko 19.6.2019

Synkkä 10 kohdan lista julki: Suomen virkamiesjohto patistaa poliitikkoja ”vaikeisiin päätöksiin”

Luotu: 
28.1.2019 15:04
Päivitetty: 
28.1.2019 15:10
  • Kuva: Petteri Paalasmaa/Uusi Suomi
    Kuva
    Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö, valtiosihteeri Martti Hetemäki julkaisi raportin yhteydessä omat 10 poimintaansa taloudesta.
|

Faktakulma

Valtiosihteeri Martti Hetemäki: Kymmenen asiaa talouteen liittyen

1. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä:

– 80 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa Suomessa 100 % 0,3 miljoonasta 0,6 miljoonaan

– lapsia syntyy 191 000 vähemmän kuin vuoden 2015 väestöennusteen mukaan

2. Ikääntymisen lisäksi julkisia menoja lisäävät hävittäjähankinnat, isot infrahankkeet, koulutusmenot ja ilmastonmuutoksen torjunta

3. 2000-luvulla…

…kotitalouksien velkaantuminen (velka/tulot) on noussut 60 %:sta 120 %:iin (Suomen Pankki)

…yritysten velka/BKT on noussut 110 %:sta 140 %:iin (IMF)

4. Korkotaso nousee ennen pitkää tai jos ei nouse, uuden rahoituskriisin riski nousee

5. Parhaassa työiässä olevien (25-54-vuotiaat) miesten työllisyysaste oli Suomessa vuonna 2017 OECD-maista neljänneksi matalin Kreikan, Italian ja Espanjan jälkeen

6. 25-34-vuotiaista miehistä ei ollut töissä vuonna 2017…

…Saksassa 16 %, Isossa-Britanniassa 10 % ja Suomessa 20 %

7. Pohjoismaiden 55-64-vuotiaiden työllisyysasteilla työllisyys olisi Suomessa ollut 47 000–157 000 työllistä korkeampi vuonna 2017

8. Julkinen velka/bruttokansantuote oli OECD:n mukaan vuonna 2018 Suomessa 60 %, Ruotsissa 37 % ja Tanskassa 35 %

9. Vaihtotase/bruttokansantuote oli OECD:n mukaan vuonna 2018 Suomessa 0,5 prosenttia, Ruotsissa 2,5 % ja Tanskassa 5,5 %. Vaihtotaseen ylijäämäisyys on kansantalouden kannalta toivottavaa.

10. Etuuksien ja palvelujen turvaaminen edellyttää ajoissa tehtyjä uudistuksia, jotka eivät ole helppoja.

Vaikeita päätöksiä on edessä. Se ainakin tulee selväksi ministeriöiden kansliapäälliköiden eli johtavien virkamiesten julkaisemasta Mahdollisuudet Suomelle -raportista. Se on virkamiesnäkemys avainkysymyksistä tulevalla hallituskaudelle.

”Tavoite on tukea seuraavan hallituksen edellytyksiä erityisesti vaikeiden päätösten tekemiseen”, virkamiesjohto toteaa raportin tiivistelmässä.

”Tarvitaan myös vaikeita, kalliita tai epäsuosittujakin päätöksiä. Osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun haluamme tukea niiden tekemisen edellytyksiä. Tilaa vaikeille päätöksille luodaan avoimella ja tietopohjaisella keskustelulla, joka ottaa mukaan kaikki väestöryhmät”, todetaan raportin kyljessä julkaistussa kolumnissa.

Vaikeat päätökset on synonyymi leikkaus- ja sopeutustoimille – tai hankaliksi koetuille suuruudistuksille. Näitä päätöksiä on kansliapäälliköiden mukaan jatkettava hallituskaudella 2019–2023.

”Vaikka juuri nyt elämme talouden noususuhdannetta, on hallitusohjelmasta neuvoteltaessa hyvä kiinnittää katse tätä kauemmas”, virkamiehistö muistuttaa puolueita eduskuntavaalien alla.

Kansliapäälliköiden keskeisin viesti on, että hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaaminen edellyttää merkittäviä uudistuksia 2020-luvulla. Hallituksella on vastuu julkisen talouden kestävyydestä, he toteavat.

”Julkisen talouden pitkän aikavälin rahoitustasapainoa on kohennettu viime vuosina, mutta tulot eivät jatkossa vielä riitä ylläpitämään kaikkia nopeamman talouskasvun ja suotuisamman väestörakenteen varaan rakennettuja julkisen sektorin rakenteita ja tehtäviä. Pysyvä tulojen ja menojen välinen epätasapaino uhkaa kasvattaa velkaantumisen hallitsemattomaksi”, raportissa todetaan.

”Seuraava todennäköinen taantuma kohdataan heikommassa julkisen talouden tilanteessa kuin aiemmin.”

Tulojen ja menojen välistä kuilua kasvattaa väestörakenteen muutos, joka ”lisää eläke-, ja sosiaali- ja terveydenhuoltomenoja, mutta kehitykseen voidaan vaikuttaa”. Julkisia menoja lisäävät myös isot infrastruktuurihankkeet, koulutusmenot, ilmastonmuutoksen torjunta ja hävittäjähankinnat.

Raportissa listataan myös ratkaisulinjoja kestävyysvajeen ratkaisemiseksi. Niitä ovat muun muassa:

– Työllisyysasteen nostaminen ja terveyden ja hyvinvoinnin kohentaminen

– Julkisen sektorin tuottavuuden nostaminen

– Verojen ja maksujen lisääminen tai palveluiden ja etuuksien karsiminen

– Väestörakenteesta huolehtiminen (ikääntyvän väestön toimintakyky, syntyvyys ja maahanmuutto).

10 kohdan lista Hetemäeltä

Tämän lisäksi valtiovarainministeriön kansliapäällikkö, valtiosihteeri Martti Hetemäki julkaisi erillisen listan, jossa tehdään 10 huomiota Suomen taloudesta esimerkiksi verrattuna muihin pohjoismaihin. Lähinnä synkeää tilastolukua sisältävä lista ohessa faktalaatikossa.

Julkisen talouden tasapainottamisen ohella virkamiesten toinen johtava teema on sitoutuminen ilmastonmuutoksen hillintään. Se ”edellyttää globaalisti ja Suomessa merkittäviä politiikkatoimia, joista tulee päättää pikaisesti”.

”Molemmat näistä haasteista tarjoavat myös mahdollisuuksia. Globaalilla tasolla tarvitaan ratkaisuja ja investointeja, joissa Suomella voi olla rooli”, kansliapäälliköt toivovat.

Faktakulma

Valtiosihteeri Martti Hetemäki: Kymmenen asiaa talouteen liittyen

1. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä:

– 80 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa Suomessa 100 % 0,3 miljoonasta 0,6 miljoonaan

– lapsia syntyy 191 000 vähemmän kuin vuoden 2015 väestöennusteen mukaan

2. Ikääntymisen lisäksi julkisia menoja lisäävät hävittäjähankinnat, isot infrahankkeet, koulutusmenot ja ilmastonmuutoksen torjunta

3. 2000-luvulla…

…kotitalouksien velkaantuminen (velka/tulot) on noussut 60 %:sta 120 %:iin (Suomen Pankki)

…yritysten velka/BKT on noussut 110 %:sta 140 %:iin (IMF)

4. Korkotaso nousee ennen pitkää tai jos ei nouse, uuden rahoituskriisin riski nousee

5. Parhaassa työiässä olevien (25-54-vuotiaat) miesten työllisyysaste oli Suomessa vuonna 2017 OECD-maista neljänneksi matalin Kreikan, Italian ja Espanjan jälkeen

6. 25-34-vuotiaista miehistä ei ollut töissä vuonna 2017…

…Saksassa 16 %, Isossa-Britanniassa 10 % ja Suomessa 20 %

7. Pohjoismaiden 55-64-vuotiaiden työllisyysasteilla työllisyys olisi Suomessa ollut 47 000–157 000 työllistä korkeampi vuonna 2017

8. Julkinen velka/bruttokansantuote oli OECD:n mukaan vuonna 2018 Suomessa 60 %, Ruotsissa 37 % ja Tanskassa 35 %

9. Vaihtotase/bruttokansantuote oli OECD:n mukaan vuonna 2018 Suomessa 0,5 prosenttia, Ruotsissa 2,5 % ja Tanskassa 5,5 %. Vaihtotaseen ylijäämäisyys on kansantalouden kannalta toivottavaa.

10. Etuuksien ja palvelujen turvaaminen edellyttää ajoissa tehtyjä uudistuksia, jotka eivät ole helppoja.

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Jukka Mattsson

Vaikeita päätöksiä on edessä. Se ainakin tulee selväksi ministeriöiden kansliapäälliköiden eli johtavien virkamiesten julkaisemasta raportista!

Koska kuulisi joitakin kansalaisten elämää helpottavia tai iloisia päätöksiä. Minä ainakin iloitsisin jos Hetemäki saisi kenkää.
Mies on ylempien virkamiehien kävelevä negatiivinen keskusnapa.

Viime viikolla keskustelin uintireissulla yhden minua vielä vanhemman henkilön kanssa. Hän kysyi tiedänkö koska seuraava lama on tulossa?
Vastasin että en tiedä johon hän totesi: 1958 oli sama virsi päällä. Ei osaajia, ei työpaikkoja, veroja kerättiin lisää ja köyhyys lisääntyi. Aivan samat teemat kuin koko Sipilän hallituskauden ajan... ja joka vuosikymmen ainakin kerran!

Hetemäellä näyttää olevan sama kestovirsi päällä. Ainainen valitus ja kansan kyykyttäminen sekä eliitin ilojen rahoittaminen työn alla?

Vähentäisi noita valtion tyhjänpäiväisiä virkamiehien määrää mutta oma napa lähinnä. Niihin ei kosketa. Ajetaan kansa vaikka syvimpään kurjuuteen ennen sitä.

Kenneth Ainetdin

Se on juuri kuten sanot Jukka. Vast'ikään oli raportti, jossa kerrottiin, että Suomen byrokraatit per capita, oli toiseksi suurin Euroopassa. Edelle pääsi vain ranska.

Jos vertaamme Suomea esimerkiksi Hollantiin, niin huomataan, että Hollanti pärjää 1/3-osalla virkamiehiä per capita. Virkamiehet osaavat vastustaa leikkauksia jotka kohdistuvat heihin joten jäljelle jäävät aina nämä kolme ryhmää, eli lapset ja vanhukset sekä eläkeläiset.

Kenneth Ainetdin
Vastaus kommenttiin #15

Toivon ihan aikuisten oikeasti, ettei maakuntauudistus toteudu ikinä. Jos se toteutuu, niin se vie meidät takaisin agraariyhteiskunnan suuntaan. Suomessa kun tuota rahaa ei ole liikaa, niin se pitää sijoittaa mahdollisimman tuottavasti vailla poliittisia ambitioita.

Veroja korottamalla maakuntahimmeliä ei rahoiteta. Kun vero% = 100, niin veroeurot = 0€. USA:ssa laskettiin veroja sekä poistettiin turhaa sääntelyä Trumpin toimesta kovalla kädellä. Ja kas, työttömyys on historiallisen alhaalla.

Jonkun pitäisi osata laskea se verotaso joka maksimoi verotulot, eikä vain keskittyä verottamaa niin maan perusteellisesti. Virkamiehiltä tämä taito selvästi puuttuu.

Petri Hämäläinen

Hetemäen ryhmä puhuu osaamisperusteisesta maahanmuutosta.

Ryhmä ei puhu maahanmuutosta. Jälkimmäinen termi sisältää myös turvapaikanhakijat (joiden päätöksistä yli puolet ovat kielteisiä).

Kuitenkin voidaan laskea minuuteissa kuinka kauan kestää että Vasemmistoliitto ja Vihreät kirkuvat elintasopakolaisten perään tämänkin raportin perusteella.

Kari Aaltonen

Työlisyys asteen nostaminen on sinällään hyödytöntä, jos siitä tehtävästä työstä ei makseta juurikaan palkkaa, millä suoriutuu veroista ja elämiseen liittyvistä kustannuksista, ainakin tämän nykyisen hallituksen tahtotila on, että teetetään töitä ilmaiseksi, yhteiskunta maksaa pienipalkaisten asumiskulut ja vielä tukirahaa kun työlistää, mutta yhteiskunta hoitaa elämiskulut ja kun aika koittaa, niin vielä eläke päälle.
Mutta ainahan joku hyötyy, on vain eri asia saako verottaja mitään.

Airi Pulkkinen

Pienen kansan pakolla kerättyjen verorahojen jakamisessa olisi korjaamisen varaa. Maksamme maailmanluokkaa korkeimpia veroja ja mikään ei näytä riittävän. Miljardi miljardin jälkeen on lähetetty maailmalle vieläpä tekemällä lisää valtionvelkaa, mm. kehitysapuun v. 2014 yht. 1301 miljoonaa euroa, samana vuonna Eu-nettomaksut 809 miljoonaa euroa. Lähetettiin Kreikkaan v. 2010 tukea 1005 miljoonaa, v. 2012 pääomitettiin Euroopan vakausmekanismia (EVM) 1440 miljoonalla eurolla. Eurokriisin hoidosta Suomen kokonaisvastuut n. 10 miljardia euroa jne.

Ari Ohvo

Ja tämän "tutkimuksen" tekijöillä näyttää olevan sellainen harhakuva että kaikki maassa tapahtuva on valtion ansiota. Eihän Suomen valtiolla ole ollut mitään vaikutusta talouden ja työllisyyden kehitykseen. Yritykset ne ovat jotka taloutta pyörittävät ja ihmisiä työllistävät.

Lisäksi valtion virastot eivät ole mitään raha-automaatteja, joidenka tehtävä on tuottaa rahaa valtiolle vaan tarjota jokin yhteiskunnalle tärkeä yleishyödyllinen palvelu. Varsinkin hyvinvointiyhteiskunnassa ideana on että valtion palvelut ovat ilmaisia ja kaikille saatavilla.

Mika Korhonen

Suomessa voitaisiin ottaa käyttöön tapa jossa virkamiehet vaihdetaan aina vaalien jälkeen. Vaikuttaa siltä, että nämä nykyiset virkamiehet ovat betonisoineet omat asemansa sellaisiksi ettei muutoksia saada edes tehtyä ilman heidän hyväksyntäänsä.

Pentti Westerholm

Näin se menee sitä enemmän vaikeita päätöksiä,mitä vähemmän ihmisillä on töitä.
Mitä vähemmän veronmaksajia sitä korkeampi veroprosentti.Ainoa tie parantaa tilannetta on luoda uusia työpaikkoja.Sekin vielä kuka niitä työpaikkoja järjestää.

Arvo Tammela

Malinen, mitkähän puolueet näitä johtavia ja muita virkamiehiä ovatkaan halunneet. Helsingissä pormestareita ja muita johtajia pilvin pimein. Vihreät, demarit ja kokoomus hallinneet kaupunkia ja samalla järjestäneet puolueidensa edustajille varsinaiset hillotolpat. Jyväskylässä käynyt samoin ja monessa muussakin kaupungissa. Jotta et syyttäisi Keskustaa kerron, että Keskusta ei näissä kaupungeissa ole valtapuolue. Näitä varmaan tarkoitit karsinnalla.

Harri Kovala

Uskoisin, että hän tarkoitti elinkelvottomia kuntia, joita on ympäri Suomea.

Toinen vaihtoehto on, että toteutetaan maakuntauudistus mutta samalla ehdottomasti lopetettaisiin kuntien verotusoikeus. Nykyiset kunnat voisivat jäädä rekisteröityneiksi yhdistyksiksi, keräten rahansa vapaaehtoisilla jäsenmaksuilla.

Anita Tolonen

Tottakai julkinen talous velkaantuu, kun Vihreät ovat kutsuneet koko maailman tänne terveydenhoitoon! Haloo, ei kai se ilmaista ole. Suomalaisille ei enää tahdo aikaa löytyä Terveyskeskuksissa. Joten kiitos Vihreät! Vain sinisilmät äänestää teitä.

Jaakko Aalto

Hirveä mouruaminen tuosta paperista näytti syntyvän. Ainoa asia, johon ei näköjään ollut mitään sanottavaa oli se, että ovatko esimerkiksi ne 10 kohtaa pikkansa pitäviä. Ikävien tosiasioiden ääneen sanomisella ei suosiota saa, mutta jonkun rohkean sekin täytyy tehdä.

Jukka Ylisuvanto

No niin, Ylen journalisti ei saa kannattaa jotain poliittista ehdokasta, mutta vrikamiehet osaavat sanoa mitä pitää tehdä faktapohjalta ja apoliittisesti. SItten tulee mieleen, että hetkinen, kuka näitä virkamiehiä ja naisia nimittää, ja eikö näillä nimityksillä tehdä politiikkaa? Yksi tällainen poliittis ideologinen ajatus, josta pidetään monesti automaattisesti kiinni, on talouskasvuajattelu, joka usein nähdään luonnollisena tosiasiana, vaikka itse asiassa taloustieteissäkin valliltsevat tietyt hyvinkin ideologiset ajatusmallit, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä tieteellisten tutkimusten kanssa.
Maallikkokin ymmärtää varmasti helposti miten eri asia on tilittää palveluiden tuottamisessa syntyvää "tulosta" eli voittoa osakkeen omistajille ja veroparatiiseihin verrattuna siihen että palveluiuta tuotettaisiin julkisella sektorilla niin, että niistä syntyvä mahdollinen voitto palautuisi takaisin veronmaksajien kukkaroihin.
Toisin sanottuna välistä vetämisessä ei ole mitään apoliittista tai faktapohjaista teoriaa takana, vaan se on rakenteellista korruptiota. Nyt jos virkamiehet oikeasti muistavat palvelevansa kansaa, heidän tulisi suitsia poliitikkoja silloin, kun he ajavat sellaista politiikkaa joka tuo suoria tuloja osakeomistusten kautta. Sitten on tietenkin virkamiehiä ja naisia joilla on työhistoriaa lobbausryhmissä ja korporaatioissa, ja omiakin omistuksia piilotettuina vakuutuskuoriin ynnä muihin vakiintuneisiin käytäntöihin joihin nykyhallitus ei ole halunnut puuttua, vaan on pänvastoin puolustellut tällaista toimintaa, eli toisinsanottuna väittänyt korrputiota lailliseksi tavaksi tehdä bisnestä, koska sehän on talouskasvua, että tehdään enemmän voittoja.
Minusta virkamiesten pitäisi oikeasti palvella kansan etua samoin kuin poliitikkojen, jotka näitä virkamiehiä ja -naisia nimittävät, eikä niinkään jotakin poliittista ideologiaa jonka mukaan yksityiset voitot luovat talouskasvua, ei varsinkaan maailmassa, jossa kasvun rajat ovat tulleet jo vastaan. Toinen asia olkisi jos valtio tukisi ja sijoittaisi ekologisestikestäviin elinkeinoihi, joiden kautta ihmiset voisivat tehdä sellaista työtä, jonka tarkoituksena on lisätä hyvinvointia sen sijaan, että tehdään niitä voittoja sinne uppoavin paratiisisaarien pankkitileille.