Maanantai 17.6.2019

Anne Berner Helsingin taksiratsiasta: ”Pelisääntöjä on kaikkien noudatettava”

Luotu: 
2.2.2019 15:34
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva
    Helsingin poliisilaitos, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä Verohallinto järjestivät Helsingissä eilen perjantaina taksiliikenteen yhteisvalvonnan, jossa jokainen viranomainen valvoi omaan vastuualueeseensa kuuluvia asioita.
|

Eilinen taksiliikenteen valvontapäivä osoitti, että palvelut toimivat pääasiassa hyvin, tiedottaa liikenne- ja viestintäministeriö. Puutteita ilmeni erityisesti palvelusta annettavan tiedon osalta.

Helsingin poliisilaitos, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä Verohallinto järjestivät Helsingissä eilen perjantaina taksiliikenteen yhteisvalvonnan, jossa jokainen viranomainen valvoi omaan vastuualueeseensa kuuluvia asioita.

Poliisin tiedotteen mukaan valvonnassa tarkastettiin 111 liikenteessä olevaa taksia. Valvonnassa havaittiin yhteensä 131 rikettä tai puutetta, joihin puututtiin sekä poliisin että Traficomin toimivaltuuksin. Kokonaisuutena rikkeitä tai puutteita havaittiin 77 taksissa, joka on 69 prosenttia tarkistettujen taksien kokonaismäärästä.

Puutteita oli lähinnä luvanhaltijasta ja kuljettajasta annettavien tietojen osalta. Liikenneturvallisuuteen ja lupiin liittyvät asiat olivat pääosin kunnossa.

”Poliisin näkökulmasta keskeiset liikenneturvallisuuteen vaikuttavat asiat, kuten ajo-oikeus ja ajoneuvon kunto ovat hyvällä mallilla. Myös taksinkuljettajan ajolupa löytyi lähes kaikilta, ja kaikkien taksien taustalta löytyi asianmukainen taksiliikennelupa. Ne kolme kuljettajaa, joilta puuttui taksinkuljettajan ajolupa, saivat sakon ja asiakaskuljetus keskeytettiin”, liikennevalvonnasta Helsingissä vastaava ylikomisario Jarkko Lehtinen summaa.

Hän sanoo, että ensimmäisestä valvonnasta haettiin kokonaiskäsitystä siitä, kuinka hyvin uutta sääntelyä noudatetaan. Samalla haluttiin selvittää, liittyykö taksiliikenteeseen lieveilmiöitä, jotka edellyttävät viranomaisilta valvontapainotuksia. 

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) korostaa, että pelisääntöjä on noudatettava.

”Perusasiat ovat kohdallaan ja se on hyvä. Liikennepalvelulaissa säädetään kuitenkin tiukat vaatimukset sille, että taksitoiminta on asiakkaalle turvallista ja luotettavaa ja että kaikki viranomaisvelvoitteet täytetään asianmukaisesti. Nyt on tärkeää, että valvontaviranomaiset huolehtivat, että puutteet tulevat korjatuiksi. Liikennepalvelulaissa määriteltyjä pelisääntöjä on kaikkien alan yritysten ja kuljettajien noudatettava”, Berner sanoo ministeriön tiedotteessa.

Joulukuussa julkaistun liikennepalvelulain seurantaraportin mukaan liikennepalvelulain uudistus näytti lisänneen taksialalla toimivien yritysten ja kuljettajien määrää. Myös taksien tarjoamat palvelut ja hinnoittelumallit vaikuttavat monipuolistuneen.

Liikennepalvelulakilaki tuli voimaan pääosiltaan 1. heinäkuuta 2018. Lain säätämisen yhteydessä eduskunta edellytti, että hallitus seuraa tiiviisti lakikokonaisuuden vaikutuksia ja ryhtyy tarvittaessa toimiin sääntelyn muuttamiseksi.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Jarkko Palmgren

Näin mihinkään puolueeseen kuulumattomana peruserurooppalaisena luottamus- ja rehellisyysyhteiskunnan kannattajana olen kiinnostunut kyllä tietämään ,että kuinka paljon on pimeät kyydit lisäääntyneet. Tässä ennen Bernerin " suurta-liberalistista" taksiuudistustahan taksien mitaritiedot ja verokertymäthän menivät sähköisesti kaiketi suoraan verottajan tietoon. Verottaja tiesi käytännössä reaaliajassa kertymät.

-Nyt olisi erityisen tärkeätä journalistien avata kaupungittain ja kuukausittain 1v aikajaksona takautuen, että näkyisikö onko verokertymät vajonneet? - On syytä epäillä, että ulkomaalaisten kuskien ryntäys alalle on johtanut " kulttuurisiin " +" rikastuttaviin" ominaispiiirteisiin. - Nyt rikastuttaminenhan tarkoittaa kaiketi tässä kontekstissa kuskin omaa pimeätä taskuansiota, eikä siis valtiota ja yhteiskuntaa- kuten meille ovat "viisaat puoluepoliitikot" harhaisesti opettaneet. heh heh!

-Siinä olisi journalisteille hommia!

Heikki Paananen

"järjestivät Helsingissä eilen perjantaina taksiliikenteen yhteisvalvonnan, jossa jokainen viranomainen valvoi omaan vastuualueeseensa kuuluvia asioita."

Jopas! Oman vastuualueen valvontaa on harjoitettu ainakin yhden päivän ajan vuodessa! Toivottavasti keneltäkään ei selkä venähtänyt tai jalka krampannut.