Sunnuntai 19.5.2019

”Eikö voitontavoittelu tulisi kieltää varhaiskasvatuksessa, kuten koulussa?” – Vasemmisto pettyi Grahn-Laasosen vastaukseen

Luotu: 
7.2.2019 18:46
  • Kuva: Alma Talent / Pekka Karhunen
    Kuva
    Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan varhaiskasvatuslaki on yksiselitteinen: lasten hyvinvoinnin ja turvallisuuden kustannuksella ei saa tehdä voittoa.
|

Faktakulma

Perusopetuslain mukaan ”opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi”.

Yksityisten päiväkotiyritysten voitontavoittelun suhde alalla havaittuihin ongelmiin oli esillä eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas) kysyi opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselta (kok), eikö voitontavoittelu tulisi kieltää varhaiskasvatuksessa, joka on osa koulutusjärjestelmää.

Arhinmäki kertoi olevansa kahden päiväkoti-ikäisen lapsen isänä erittäin tyytyväinen perheen saamaan varhaiskasvatukseen.

”Mutta samaan aikaan olen erittäin huolestuneena seurannut uutisia, joiden mukaan yksityiset päiväkodit ovat toimineet vähän samalla tavalla kuten Esperi, Attendo tai Mehiläinen vanhustenhoidossa. Päivähoitoa on annettu tiloissa, joilla ei ole rakennuslupia tai joiden paloturvallisuus ei ole selvä. Haamuhoitajia on käytetty ja palkkoja on poljettu”, Arhinmäki luetteli ministerille.

Viime aikoina on kerrottu, että esimerkiksi järvenpääläisessä yksityisessä päiväkodissa oli jatkuvasti liian vähän kasvattajia suhteessa lasten määrään ja lisäksi myös lapsiryhmäkoko oli liian suuri. Tiedossa oli tilanne, jossa lapset olivat pihalla keskenään. Kaupunki käskytti yrityksen lisäämään henkilöstöä välittömästi. Myös työehdot olivat epäselvät. Samoin on paljastanut luvattomia yksityisiä päiväkoteja.

”Näillä tavoilla pyritään keräämään voittoja sijoittajille, kuten vanhustenhoidossa on tapahtunut”, Arhinmäki sanoi.

Hän huomautti, että varhaiskasvatus on osa Suomen koulutusjärjestelmää ja että peruskoulussa voitontavoittelu on lailla kielletty.

”Kysynkin, eikö osana koulutusjärjestelmää myös varhaiskasvatuksessa voitontavoittelu tulisi kieltää”, Arhinmäki kysyi.

Ministerin vastaus ei tyydyttänyt

Opetusministeri Grahn-Laasonen toisti aiemman kannanottonsa, että esiin tulleet yksityisen varhaiskasvatuksen laiminlyönnit ovat tuomittavia. Hän huomautti, että uusi varhaiskasvatuslaki kiristi jo alan valvontaa.

”Lainsäädäntö on olemassa, sitä on kiristetty, nyt tarvitaan valvonta kuntoon”, ministeri totesi.

”Olen tänään tehnyt esityksen, että hallitus [kevään] lisätalousarviossa vahvistaisi varhaiskasvatuksen [valvonta]resursseja.”

”Opetusministeri ei vastannut kysymykseen”

Arhinmäki huomioi omassa jatkokommentissaan, että julkisten päiväkotien rinnalla on jo vuosikymmenten ajan ollut yhdistysten ja yksityisten yritysten pitämiä päiväkoteja muun muassa pedagogisista syistä. Hän arvioi kuitenkin, että käynnissä on nyt uusi ilmiö, kun alalle tulee ”yrityksiä, joilla ykkösasiana on voiton tavoittelu, ei hyvä varhaiskasvatus”.

Yksityisen sektorin osuus varhaiskasvatuksesta onkin kasvanut tuntuvasti 2000-luvulla, Tilastokeskus kertoi viime vuonna.

”Piiri pieni pyörii: [tietyt] ihmiset, jotka ovat omistajina Esperissä ja Attendossa, vaikuttavat myös nyt kohun keskellä olevissa päivähoitoketjuissa. Maksimaalinen voitontavoittelu näkyy väistämättä hoidon laadussa”, Arhinmäki arvosteli.

Arhinmäki vaati yhä ministeriltä vastausta kysymykseen, jonka tämä ohitti: tulisiko voitontavoittelu kieltää varhaiskasvatuksessa.

”Sanon tämän nyt hyvin selvästi: lasten hyvinvoinnin ja turvallisuuden kustannuksella ei saa tehdä voittoa. Tässä laki on hyvin yksiselitteinen”, Grahn-Laasonen sanoi.

Ministeri huomautti, että lain vaatimukset koskevat niin yksityisiä kuin julkisiakin varhaiskasvatuspalveluita.

Grahn-Laasonen toi myös esiin, että noin 44 000 lasta on Suomessa erimuotoisesti yksityisessä palvelutuotannossa.

”Eli tällaisiin nopeisiin muutoksiin ei tällaisissa asioissa voida ruveta”, hän sanoi.

Opetusministerin toinenkaan vastaus ei tyydyttänyt vasemmistopuolueiden edustajia.

”Opetusministeri ei vastannut kysymykseen olisiko varhaiskasvatuksessa otettava käyttöön voitontavoittelun kielto kuten perusopetuksessa? Tällä hetkellä voitontavoittelumarkkinat johtanut haamuhoitajiin, ylimitoitettuihin ryhmiin tai epäkelpoihin tiloihin”, kansanedustaja Sirpa Paatero (sd) tviittasi myöhemmin.

Mitä laki sanoo?

Varhaiskasvatuslaissa linjataan muun muassa lapsen edun ensisijaisuudesta: Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Lisäksi lakiin on kirjattu riittävästä henkilöstöstä seuraavasti:

”Kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen palveluntuottajan on huolehdittava, että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä tässä luvussa säädettyä eri kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä, jotta varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa ja jotta myös vammaisten ja muiden lasten tuen tarpeisiin vastataan.”

”Päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla varhaiskasvatuksessa olevien lapsien määrään, heidän ikäänsä ja varhaiskasvatuksessa päivittäin viettämäänsä aikaan suhteutettuna riittävä määrä henkilöitä, joilla on tässä laissa säädetty varhaiskasvatuksen opettajan, sosionomin tai lastenhoitajan ammatillinen kelpoisuus.”

Yksityisen päivähoidon järjestäjän kelpoisuudesta todetaan muun muassa, että palveluntuottajan aikaisemmassa [yritys]toiminnassa ei saa olla todettuja ”vakavia puutteita asiakasturvallisuudessa”.

Jos varhaiskasvatuksen järjestämisessä havaitaan asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita tai muita epäkohtia, viranomaiset voivat käskyttää muuttamaan toimintaa ja tarvittaessa keskeyttää sen.

Faktakulma

Perusopetuslain mukaan ”opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi”.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Erkki Malinen

Mitä järkeä näissä yksityisissä hoitolaitoksissa ylipäänsä on, jos niitä varten pitää julkiselle puolelle perustaa armeija niitä valvomaan. Sellaista ihmistä ei olekkaan jota ei rahanhimo tekemään mitä vain, oli sitten kyse lapsista tai vanhuksista jos lottovoitto on näköpiirissä. Tämä ryöstö kapitalismi on tappanut ihmisistä kaiken inhimillisyyden.

Arvo Tammela

Malinen, sinun kannattaa lukea tämän päivän Keskisuomalaisesta, mitä pääkirjoitustoimittaja Anita Kärki on kirjoittanut kunnan roolista hoivaostoista. Ehkä kirjoitus saa sinut ajattelemaan myöskin julkisen puolen toimintaa hoivapalvelujen ulkoistamisessa erityisesti kustannusten osalta. Kunnat maksavat yrityksille vanhusten tehostetusta palveluasumisesta keskimäärin 120 euroa vuorokautta kohden. Vastaavasti kuntien oman palvelutuotannon hinta on selvästi korkeampi: 172 euroa vuorokaudessa. ( HS 2.2. )

Mika Korhonen

Suomessa on harjoitettu jo vuosia ihmisten hyväksikäyttöä hoitoalalla. Porvaripuolueet ovat tietoisesti pitäneet huolta siitä, ettei valvontaa ole käytännössä lainkaan jolloin hoidettavia ihmisiä voidaan kohdella kuin "tuotantoeläimiä". Näissä tapauksissa ihmisiltä lypsetään kaikki varallisuus ja he elävät lähes samaan tapaan kuin häkkieläimet omissa ulosteissaan. Tilanne olisi mennyt entistä huonompaan suuntaan ellei muutama hoitoalalla työskentelevä olisi uhrautunut ja tuonut asioita julki. Kiitos heille siitä!

Mikko Toivonen

Aivan, valvonnan on katettava kaikki hoiva ja hoito ja sen on oltava yllätys valvontaa ja välitöntä tehokasta toimenpide vaadintaa lyhyellä sanktio laukaisu ajalla. Siis myös kunnallisiin laitoksiin kohdistuvana.
Nyt valvonta on ollut ihan vitsi ja siksi hiiret ovat mellastaneet komeroissa

Matti Hytölä

Jos yksityinen yritys hoitaa homman yhtä laadukkaasti ja kustannustehokkaammin ja pystyy tekemään niin mitä siitä jos se se tekee vielä voittoakin? Julkisella puolella pyritään maksimoimaan varsinaiseen työhön osallistumattomien suojatyöpaikkojen määrä. Usein vielä paikallisten poliittisten voimasuhteiden mukaan. Se on rakenteellista korruptiota se.

Risto Salonen

Jos julkinen toimija ei pysty edes tuottamaan palveluja (HS yleisöosastokirjoittaja muutama päivä sitten), niin miten varhaiskasvatus järjestetään muuten kuin yksityispuolella.
Arhinmäki kavereineen on vaatinut subjektiivista päivähoito-oikeutta, mikä on kärjistänyt ja pahentanut monin paikoin tilannetta.
Pata kattilaa soimaa, vaiko tulevat vaalit suuta käyttää.

Hannu Rautomäki

Voitontavoittelu on yksityisissä päiväkodeissa, vanhustenkodeissa ja terveydenhuollossa tärkein tavoite.
"Kapitalistisella yrityksellä ei voi olla vallitsevia käsityksiä ja käyttäytymissääntöjä, jotka koskevat hyvää ja pahaa, oikeaa ja väärää, arvokasta ja arvotonta, hyväksymistä ja hylkäämistä.
Yritys on yhden asian liike.
Sen tehtävä on tuottaa mahdollisimman paljon varallisuutta omistajilleen."
https://fi.wikiquote.org/wiki/Bj%C3%B6rn_Wahlroos

Pertti Vaulasvirta

Yrityksen tehtävä on tehdä tuloista omistajilleen, miksipä se muuten olisi olemassa. Yhteiskunnan on tehtävä rajat joiden sisällä yritykset toimivat. Yrityksiä on valvottava kaiken aikaa, samoin kuin muitakin toimijoita, vaikkapa hoitoalaa. Yrityksiltä palveluja ostavan tahon on huolehdittava sopimuksen noudattamista ja sanktioitava virheet jo sopimuksessa riittävän tiukasti. Näin houkutus sopimuksen rikkomiseen vähenee. Omavalvon on mielestäni vitsi, ei palvelun tarjoaja ole valvoja.

Tapio Pento

Varhaiskasvatus on erinomaisen tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on perheiden ruoka. Eikö voitontavoittelu tulisi kieltää ruokakaupoissa ja tehtaissa?
Menisivät katsomaan Venezuelasta mihin katastrofiin voitontavoittelun kieltäminen on taas kerran johtanut.

Arto Lähteelä

Suomi alkaa olla jo joka alueella valvonta yhteiskunta.
Voisiko jokaiselle ihmiselle laittaa mikrosirun korvaan.
Avi valvoisi meidän liikkeitä.
Samoin autojen kohdalla .
Ulkoistetaan sitten valvonta Venäjän hoidettavaksi.
Heillä on siihen enemmän pätevyyttä kuin EU::lla.