Maanantai 20.5.2019

Lehti: Professori Juho Saari ei usko perustuloon – Suomeen tulossa yleistuki: ”Va­pau­tuu tilaa järkevämpään kuin Kelan kans­sa suh­mu­roin­tiin”

Luotu: 
11.2.2019 11:37
  • Kuva: Alma media / Pasi Liesimaa
    Kuva
    Professori Juho Saari ja pääministeri Juha Sipilä taannoisen eriarvoisuustyöryhmän raportin luovutustilaisuudessa.
|

Sosiaaliturvan uudistamishankkeen kiemuroista hyvin perillä oleva professori Juho Saari ei usko, että Suomessa otettaisiin käyttöön vastikkeetonta perustuloa. Hän tuo näkemyksensä esiin Eläketurvakeskuksen julkaisemassa Työeläke-lehdessä.

Saari toi­mii pe­rus­tur­van uu­dis­ta­mis­ta val­mis­te­le­van Toi­mi-hank­keen sel­vi­tys­hen­ki­lö­nä eli hän on val­mis­te­lemassa seu­raa­val­le hal­li­tuk­sel­le vaih­toeh­to­ja so­si­aa­li­tur­van uu­dis­ta­mi­sek­si. Lisäksi hän johti pääministeri Juha Sipilän asettamaa eriarvoisuustyöryhmää.

Kai­kil­le mak­set­ta­vas­ta vas­tik­keet­to­mas­ta pe­rus­tu­los­ta on pu­hut­tu jul­ki­suu­des­sa pal­jon, mutta Saa­ren mu­kaan se ei ole to­den­nä­köi­sin vaih­toeh­to, Työeläke-lehti kertoo. Suu­rim­mat puo­lu­eet kan­nat­ta­vat so­si­aa­li­tur­va­mal­leis­saan syy­pe­rus­teis­ta so­si­aa­li­tur­vaa.

Lehden haastattelua tehtäessä keskustan sosiaaliturvamalli ei ollut vielä tiedossa, mutta se selvisi viime viikolla. Saari arvasi haastattelussa oikein, että ”kes­kus­ta on tiukan pai­kan tul­len kui­ten­kin enem­män pe­rus­tur­va- kuin pe­rus­tu­lo­puo­lue”. Keskusta esittääkin hakemukseen perustuvaa, rajattua ja osin vastikkeellista uudenlaista perusturvaa, ei perustuloa. 

”Toi­meen­pa­no­kel­poi­sem­pi tie [Suomen uudistuksessa] on syy­pe­rus­tais­ten ja ta­sa­mää­räis­ten etuuk­sien yh­teen­so­vit­ta­mi­nen”, Saari sanoo Työeläkkeelle.

Lue myös: ”Ei tietenkään jos on töissä!” – Juha Sipilä riehaantui perustulosta, ja nyt keskustan malli on julki

Eri etuuk­sia yleis­tuek­si tai -tur­vak­si ni­put­ta­via so­si­aa­li­tur­va­mal­le­ja ovat esi­tel­leet esi­mer­kik­si ko­koo­mus ja SDP, ja viimeisimpänä myös keskusta. Työeläke-lehti kertoo, että vä­him­mäi­se­tuuk­sien pa­ke­toi­mis­ta yh­dek­si pe­rus­tur­va­laik­si eh­dot­ti myös Saaren johtama eriar­voi­suus­työ­ryh­mä.

Saaren mukaan yhden tuen etu on tuenhakijan elämän helpottuminen.

”Näin mie­len laa­ja­kais­tal­ta va­pau­tuu tilaa jär­ke­väm­pään toi­min­taan kuin Kelan kans­sa suh­mu­roin­tiin”, hän sanoo.

Saari ennakoi, että tuleville hallituspuolueille tulee kahnausta siitä, kuinka vastikkeellisia etuuksista tai yleisetuudesta tehdään. Saaren mukaan tärkeintä uudessa mallissa on, että etuu­den saa­jan kan­nat­tai­si aina ottaa ly­hy­tai­kais­ta­kin työtä vas­taan.

Viime viikolla saatiin ensimmäisiä alustavia tuloksia Suomessa toteutetusta perustulokokeilusta. Tulosten mukaan perustulo ei lisännyt kokeiluun osallistuvien työllisyyttä ensimmäisenä vuotena, mutta heidän hyvinvointinsa lisääntyi.

LUE LISÄÄ:

Suomen ”poikkeuksellinen yhteiskuntakokeilu” – Luvut perustulokokeilusta julki

Tyly tuomio Suomen kokeilulle: ”Merkittävä naula perustulon arkkuun”

Iso askel Suomessa 1.1.2019 – Perustulokokeilun johtaja: Negatiivista tuloveroa voitaisiin nyt kokeilla

Ulostulo Sipilän perustulomallista: ”Keskustan puoluekokouksen yli on kävelty”

Jaa artikkeli:

Kommentit

Mikko Järvinen

Englannissa Universal Credit mallia verrataan kansanmurhaan. Universal Credit mallin arviodaan 2020 vuoteen mennessä aiheuttavan yli 200 000 ihmisen kuoleman nyt kuolleita on jo yli 130 000.

Universal Credit mallissa monet vakavasti sairaat ihmiset jäävät vaille tukea.
Suomessa on jo muutenkin pitkään jatkunut yhteiskunnan heikko-osaisten kuritus
( lapset, vanhukset, vammaiset, työttömät kärsivät ) halutaanko taas vahvistaa tätä kehitystä.