Maanantai 27.5.2019

”Eivät kehtaa puolustaa aktiivimallia” – Eduskunnan väittelyssä puoliksi tyhjä sali, Lindström: ”Mitä tilalle?”

Luotu: 
19.2.2019 17:10
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Alma Talent
    Kuva
    Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula.
|

Eduskunnassa oppositiopuolueet sdp, perussuomalaiset, vihreät ja vasemmistoliitto sekä rkp höykyttivät hallitusta vuonna 2018 voimaan astuneesta työttömyysturvan aktiivimallista.

Eduskunta käsittelee parhaillaan kansalaisaloitetta aktiivimallin kumoamiseksi. Opposition vastustuksesta huolimatta kansalaisaloitetta esitetään hylättäväksi. Kansalaisaloitetta käsitelleen sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Krista Kiuru (sd) huomauttaa, ettei aktiivimalli kohtele kaikkia työttömiä yhdenvertaisesti.

”Aktiivimalli näyttää kohdistuvan työttömyysetuuden saajiin erityisesti niin ikäryhmittäin kuin alueittain epätasa-arvoisesti. Erityisesti iäkkäiden työttömien asema on ollut esillä. Joka kolmas jo alennetun ansiopäivärahan saajista on täyttänyt 60 vuotta ja eniten työttömyysetuutta alennettuna saaneita on Itä-Suomessa, Uudellamaalla ja käsivarren Lapissa”, Kiuru sanoo.

Kiuru huomauttaa, että eduskunta aikoinaan vaati, että aktiivimallin vaikutuksia seurataan ja arvioidaan. Samalla hän nostaa esiin, että jo ensimmäisen tarkastelujakson jälkeen työttömyysetuutta leikattiin 150 000 henkilöltä.

”Nyt on jo selvää, että ensisijaisen etuuden alentaminen aktiivimallin johdosta on lisännyt viimesijaisen toimeentulon tarvetta ja myös uusia toimeentulotuen saajia. Tämä on vakava juttu”, Kiuru toteaa.

LUE MYÖS: SAK:lta oma malli työttömien aktivointiin: Karenssit keventyisivät roimasti

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula lyttäsi koko aktiivimallin ”noloksi” laiksi, joka on pelkästään ”sanktiomuotoinen leikkaus”. Hän kummasteli, kuin eduskunnan suuressa salissa ei keskustelun käynnistyessä ollut lainkaan hallituspuolueiden kansanedustajia.

”Kaikki tietävät, että mikään sen tavoitteista ei ole toteutunut. Ja kaikki ne uhat, joita siihen liitettiin, ovat toteutuneet. Tästä syystä salissa ei ole ministereitä lukuun ottamatta ole lainkaan hallituspuolueiden edustajia. Eivät kehtaa tulla puolustamaan lakia, jonka kaikki tietävät epäonnistuneeksi”, Kontula sanoo.

Perussuomalaisten kasanedustaja Arja Juvonen kertoi, että hänelle annetussa kansalaispalautteessa aktiivimallia on kutsuttu ”nöyryyttäväksi” ja ”ilkeäksi”. Juvosen mukaan aktiivimallissa on myös ”vakavia puutteita”.

”Asiantuntijalausuntojen mukaan työttömissä työnhakijoissa on mukana myös niitä henkilöitä, joilla on työ- tai toimintakykyä alentava sairaus tai toimintakyvyn rajoite. Nämä henkilöt eivät sovellu aktiivimallin kohteeksi”, Juvonen sanoo.

”Työttömyys ei ole valinta. Työttömyys on pakko hyvin monelle ihmiselle”, hän jatkaa.

Ministeri Lindström: ”Aivan samaa mieltä, epäoikeudenmukaisuutta on”

Aktiivimallia eduskunnan istuntosalissa puolustanut työministeri Jari Lindström (sin) myönsi, että aktiivimalli ei kohtele kaikkia yhdenvertaisesti.

”Olen aivan samaa mieltä, että tässä on ongelmana alueelliset erot ja olen aivan samaa mieltä, että tässä on epäoikeudenmukaisuutta. Mutta se filosofinen kysymys kuuluu: mitä tilalle?”

”Minua hämmentää, että toisaalta sanotaan, että leikkurista on luovuttava. Okei, se on oma asiansa. Mutta sitten sanotaan, että kaadetaan koko malli. Mitä tilalle? Onko se filosofia oikein, että jos ei tee jotakin, mitä pitäisi tehdä, siitä rangaistaan ja jos tekee, siitä palkitaan? Itselleni tämä on aika selvää, että näin pitäisi olla”, Lidnström sanoo.

Työministeri huomauttaa, että hallitus ja työmarkkinajärjestöt parhaillaan istuvat ja neuvottelevat aktiivimallin mahdollisista kehittämistarpeista. Lisäksi hallitus on Lindströmin mukaan tilannut VTT:ltä selvityksen aktiivimallin vaikutuksista, jonka väliraportin odotetaan valmistuvan vielä huhtikuussa.

”Loppuraportti tulee lokakuussa. Sitten tiedämme kokonaisvaikutuksen. En kiistä, etteikö tällä ole negatiivisia vaikutuksia. Mutta sillä kokemuksella mitä minulla on, kun olen tämän maan TE-toimistoja kiertänyt, niin tällä on ollut se vaikutus, mitä alun perin tavoiteltiin. Se oli se, että otetaan vastaan myös lyhyitä työsuhteita. Kannustetaan ihmisiä myös tähän ajatuksella, että kun ottaa lyhyitä työsuhteita vastaan, saa jalkaa oven väliin.”

LISÄÄ AIHEESTA:

 

SAK:n Eloranta tylyttää aktiivimallia keskustan lehdessä: ”Tätä ei kyetä ymmärtämään – muserrettu, syyllistetty ihminen on kauempana työllistymisestä”

SAK:lta oma malli työttömien aktivointiin: Karenssit keventyisivät roimasti

Aktiivimalli: Työttömän mahdollisuudet laajenevat – muutos voimaan 1.4.2019

Karu tulos ay-liikkeen kyselyissä: ”Työtä ei yksinkertaisesti ole tarjolla tai sitä ei saa, vaikka kuinka hakisi”

Jaa artikkeli:

Kommentit

Mikael Nerve

Lainaus: Onko se filosofia oikein, että jos ei tee jotakin, mitä pitäisi tehdä, siitä rangaistaan ja jos tekee, siitä palkitaan? Itselleni tämä on aika selvää, että näin pitäisi olla”, Lidnström sanoo.

Onko sekään oikein, että rankaistaan niitä jotka eivät oman terveydentilansa vuoksi pysty tekemään sitä jotakin? Se yhden päivän veroinen aktiivimallin mukainen tulonvähennys on monelle meistä suoraan yhden päivän ruoattomuus. Nyt jo syömme paskaruokaa kun se on halvinta mahdollista, pitäisikö sitä syödä lunta? Vai mitä tilalle?

Teppo Oikari

Oikeinhan tuo on Lindströmin mielestä. Osapäivänatsi oikein hykertelee hikikarpalo ohimokaljullaan kun kaikki tehdään oikein.
Allekirjoitustenkin peruminen on oikein, kun ihan viekkautta ja heikkoutta on.

Minulle tämä pelleily on maksanut vasta terveyden, talon, perheen ja firman, kohta varmaan hengenkin. Siinä sitä on kikyttämistä kerrakseen.
Suomi, tämä oikeusvaltion perikuva.

Matti Kouri

Tämä aktiivimalli on varmaan joku nöyryyttämistoimi.

Ensin nöyryytetään työttömiä, joista suuri osa joutuu leikkauksen kohteeksi ilman omaa syytään.

Sitten nöyryytetään eduskunnassa opposition edustajia tulematta edes paikalle, kun asiaa koskevaa kansalaisaloitetta käsitellään.

Lopuksi nöyryytetään reilua 140000 aloitteen allekirjoittajaa, kun aloitteen käsittely päätetään parin äänen enemmistöllä eduskunnassa hylätä.

Toivottavasti äänestäjät sitten huhtikuussa muistavat ja nöyryyttävät aktiivimallin kehittäjiä vaaliuurnilla!

Jussi Roivanen

"Onko se filosofia oikein, että jos ei tee jotakin, mitä pitäisi tehdä, siitä rangaistaan ja jos tekee, siitä palkitaan? "

Filosofian ei kuulukkaan olla Joko-Tai, Oikein tai Väärin. Filosofia on asioiden pyörittelyä, puntarointia, syy-seuraussuhteiden miettimistä ja niiden kautta tuomaa ymmärrystä elämään liittyvistä erilaisista realiteeteista. Käsityksen "oikeasta ja väärästä" on rakennuttava jotenkin, muuten ihminen ei voi toimia ja tehdä valintoja. Hyvälle pohjalle rakennettu käsitys Oikeasta ja Väärästä muodostuu erilaisissa elämäntilanteissa vallitsevien realiteettien tunnistamisen ehdoilla. Huono käsitys oikeasta ja väärästä rakentuu itsekeskeisyyden tuomien olettamusten, Harhakuvitelmien, päälle. Harhakuvitelmat ovat filosofisen pohdiskelun, elämän eriliasten realiteettien tunnistamisen ja ymmärtämisen puutetta. Jos kysellään filosofian oikeellisutta niin silloin ei ymmärretä tätä.

Filosofian "oikeellisuuden" penäämisellä ei ole mitään tekemistä filosofian kanssa: filosofia on prosessi, ei johtopäätös. Penäämisellä haetaan ainoastaan pönkitystä sille Harhakuvitelmalle, jonka perusteella luullaan olevan "Oikeassa".

Jos ensin päätetään, että "Rangaistan ja Palkitaan" ja sitten sen jälkeen määritetään millaisesta asiasta Rangaistaan niin se todella surkea lähtökohta. Rangaistavuuden ja Palkitsevuuden mukana tulee aina kysymys siitä, että Kuka rankaisee ja Kuka palkitsee? Rangaistavuus ja Palkitsevuus muodostuu siitä, että KENEN määrittämät toimet katsotaan palkitsemisen arvoiseksi ja kenen rangaistuksen arvoiseksi. Päätökset toki tehdään siten, että joku porukka päättää. Mutta päättävällä porukalla PITÄÄ OLLA vahva käsitys elämän eri tilanteisiin liittyvistä realiteeteista, oikeasta ja väärästä sillä muuten mennään päin Hevon persettä.

Jos ensin mietitään sitä MILLAISET toimet ovat väärin tai oikein, palkitsevuudesta ja rangaistavuudesta riippumatta, on se huomattavasti parempi lähestymistapa. Sen jälkeen kun on vääryydestä tai oikellisuudesta on päästy laajaan ymmärrykseen, voidaan miettiä seurauksia (palkitsemista tai rangaistuksia). Seurauksien on AINA OLTAVA sopivassa suhteessa tekemiseen ja siihen vaikuttaviin taustaseikkoihin eli vallitseviin realiteetteihin. "Väärästä" tekemistä ei aina voi/pidä rangista (koska rangaistus voi olla Väärin suhteessa vallitseviin realiteetteihin), eikä oikeasta toiminnasta voi/pidä palkita (koska palkitseminen olla Väärin suhteessa vallitseviin realiteetteihin).

Aktiivimallin tavoitteet ei sinällään ei ole huonoja mutta toimet on aivan Karmaisevan huonot. Toimet perustuvat päättävän porukan harhoihin. Ne on "rangaistaan, keksitään et miten" -lähtökohdasta tehty. Siinä ei ole mietitty sitä, onko sanktio missään suhteessa rangaistuksen kohteeksi tulevan elämän realiteettehin.

Juha Saari

"Jos kapitalisti ei saa työväkeä täytyy kehittää Aktiivimalli". Kapitalisti saa työväkeä maksamalla palkkaa, jolla elää. Aktiivimalli ei työväkeä kapitalistille tuo mutta vie proletaarin leivän murusetkin.

Mikko Järvinen

Työttömyysetuuden saajia on kelan mukaan 320 000
Täysin tulottomia on ylen mukaan 161 000

Oikeasti työttömiä on siis ainakin 481 000.
Avoimia työpaikkoja on Mol:n sivuilla 26 000
mikä tarkoittaa että yhtä työpaikkaa kohti on 19 työnhakijaa.