Maanantai 27.5.2019

Uusi tieto Anne Berner -jupakassa: SEB:n hallitus koolle heti 26.3. – Oikeuskansleri: Berner antoi eri päivämäärän

Luotu: 
20.2.2019 18:01
  • Kuva: Kimmo Haapala / Alma Talent arkisto
    Kuva
    Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriä (kesk) esitetään SEB:n hallitukseen.
|

Ruotsalaisen pankkikonserni SEB kertoo Uudelle Suomelle, että tuleva uusi hallitus pitää ensimmäisen kokouksensa jo 26. maaliskuuta eli nykyisen vaalikauden aikana. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) on tähän saakka korostanut, että yhtiön hallituksen ensimmäinen kokous järjestetään eduskuntavaalien jälkeen huhtikuun lopulla.

Berneriä esitetään SEB:n hallitukseen. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ei ole katsonut, että Berner olisi esteellinen toimimaan SEB:n hallituksessa. Pöysti viestittää nyt keskiviikkona alkuillasta Uudelle Suomelle, että hänen arvionsa perustui Bernerin antamaan myöhempään päivämäärään.

LUE MYÖS: Nyt puhuu oikeuskansleri: ”Kävin Bernerin kanssa keskustelua – en antanut kirjallista lausuntoa”

Berner ilmoitti oikeuskanslerille, että ensimmäinen SEB:n hallituksen kokous järjestetään 29. huhtikuuta eli vasta eduskuntavaalien jälkeen. Tuolloin valtioneuvosto eli ministerit toimivat niin kutsuttuna toimitusministeristönä ilman uuden eduskunnan luottamusta ja hoitavat vain rutiiniasioita ennen uuden hallituksen nimittämistä.

SEB:stä kerrotaan kuitenkin Uudelle Suomelle, että yhtiökokouksen valitsema uusi hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseen pian yhtiökokoukseen jälkeen maaliskuun 26. päivänä, eli runsaat kaksi viikkoa ennen eduskuntavaaleja.

LUE JATKOJUTTU: Oikeuskanslerin uusi kommentti tapaus Berneristä: ”Tämä muuttaa asetelmaa”

LUE MYÖS: Anne Berner Ylelle: SEB-päätös tulee 26.3, mutta nimitys astuu voimaan myöhemmin

Kyse ei ole pelkästään muodollisesta kokouksesta, vaan vuosina 2016–2018 hallitus on järjestäytymiskokouksessa päättänyt myöntää yhtiölle valtuuden omien osakkeidensa ostamiseen.

Perustuslaissa ja sen esitöissä edellytetään, ”että ministeri pidättäytyy hoitamasta” hallintotehtäviä eli muun muassa hallitustehtäviä ”rahoitus- ja vakuutuslaitoksissa sekä muissa taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävissä yrityksissä”.

Aiemmin keskiviikkona julkisuuteen toimittamassaan tiedotteessa oikeuskansleri Pöysti kertoo todenneensa Bernerille pitävänsä ”pörssiyhtiön hallituksen jäsenyyden ja valtioneuvoston jäsenen tehtävien samanaikaista hoitamista ongelmallisena”. Suoranaista estettä ei kuitenkaan ole, eikä hän näe huomautettavaa Bernerin menettelyssä.

”Vastaus perustuu arvioon, että mahdollinen hallituksen jäsenyys edellyttäisi vain yhteen kokoukseen osallistumista ministerin toimikaudella käytännössä aivan sen lopussa”, Pöysti kuitenkin korostaa.

”Olen lisäksi ottanut huomioon ministerin ilmoituksen, jonka mukaan hän pidättäytyy osallistumasta rahoitusmarkkinoita koskevien asioiden käsittelyyn tästä hetkestä lukien”, hän jatkaa.

Berner ei vastannut Uuden Suomen hänelle lähettämään tiedusteluun, aikooko hän osallistua SEB:n hallituksen järjestäytymiskokoukseen, mikäli hänet valitaan tehtävään.

LISÄÄ AIHEESTA:

Bernerin veto tulistutti keskustalaiset – Varapuheenjohtaja Kulmuni Ylellä: ”Nyt tulee paljon kysymyksiä”

Juha Sipilältä outo vastaus Anne Berneristä: ”Minua ei kiinnosta se asia”

Näkökulma: Huligaani jatkaa matkaa – Ministeri Anne Bernerin nimitysuutinen on todella helppo ymmärtää väärin

Elina Lepomäki ihmettelee Berner-kommentteja: ”Vaikea ymmärtää tätä katkeruutta”

Näkökulma: Tapaus Anne Berner – Nyt kävi nolosti Sipilän hallitukselle

Yritykset: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Olli-Pekka Salminen

Eihän SEB:n kokousajoilla ole kokonaisuuden kannalta mitään merkitystä vaan sillä päivämäärällä jolloin Berner nimetään muodollisesti - virallisesti - hallituksen jäseneksi. Kun tämä tapahtuu on hän jäävi toimimaan enää menisterinä hallintolain 28 §:n kohdan 7 mukaisesti jolloin puolueettomuus ministerin tehtävään vaarantuu. (huom. SEB voi toimia mm. merkittävien liikenneministeriön tilaamien väylä ym. hankkeiden rahoittajana)

Ministerin käsikirjassa todetaan: "Valtioneuvoston asettama valtion virkamieseettinen neuvottelukunta on antanut suosituksen toimenpiteiksi ministerien siirtyessä toisiin tehtäviin.
Virkamieseettinen neuvottelukunta esitti, että hallituksen järjestäytyessä sen
jäsenet sitoutuvat ilmoittamaan aikomuksestaan mahdollisesti siirtyä ministerin tehtävästä toisiin tehtäviin.
Valtioneuvoston jäsenet voivat hallituksen järjestäytymisen yhteydessä pidettävässä hallituksen neuvottelussa sitoutua vapaaehtoisena järjestelynä ilmoitusmenettelyyn tilanteessa, jossa ministeri mahdollisesti on siirtymässä toisiin
tehtäviin. Sitoutuminen koskee koko ministeriaikaa, mutta ei enää aikaa sen
jälkeen.
Ilmoitus ja tarvittava selvitys annetaan pääministerille ja valtion virkamieseettiselle neuvottelukunnalle. Neuvottelukunta antaa asiasta lausunnon, joka on
julkisuuslain mukaisesti julkinen ja siihen voi sisältyä suositus enintään kuuden
kuukauden karenssista ennen uudessa tehtävässä aloittamista. Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta voi suosittaa ministerille karenssiaikaa ennen
uuden tehtävän vastaanottamista, jos ministerin siirtyminen toisiin tehtäviin
aiheuttaisi eturistiriidan suhteessa ministerin tehtävän vastuualueeseen, tehtäviin tai toimialaan nähden, tai jos siirtyminen muutoin olisi omiaan heikentämään luottamusta julkisen hallinnon toimintaan." Onko ministerin siirtymisestä toisiin tehtäviin ilmoitettu ja informoitu neuvottelukuntaa?

Sanna Tenkula

Eiköhän tämä ollut selvää jo alun pitäenkin ettei voi jatkaa ministerinä. Taisi julkisuus alkaa painaa oikeuskansleriakin.

Valtioneuvoston jäsen ei saa ministeriaikanaan hoitaa julkista virkaa eikä sellaista muuta tehtävää, joka voi haitata ministerin tehtävien hoitamista tai vaarantaa luottamusta hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä (perustuslain 63§).

Näitä ovat mm. palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä, hallituksen, hallintoneuvoston tai vastaavan toimielimen jäsenyys valtionyhtiöissä ja valtion liikelaitoksessa, hallintotehtävät rahoitus- ja vakuutuslaitoksissa sekä muissa taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävissä yksityisissä yrityksissä, etujärjestöjen luottamustehtävät valtakunnallisella tai keskusjärjestötasolla sekä hallinto- tai luottamustehtävät sellaisissa yhteisöissä, joilla on kiinteä yhteys asianomaiseen hallinnonalaan.

https://vnk.fi/documents/10616/1095776/Ministerin+...