Keskiviikko 22.5.2019

Professori: Anne Bernerin pitäisi erota – ”Päivämäärät selittelyä”

Luotu: 
22.2.2019 09:41
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva
    Anne Berner.
|

Hyvän hallinnon ja korruption tutkija, Vaasan yliopiston professori emeritus Ari Salminen pitää liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk) tilannetta ongelmallisena huolimatta siitä, että Berner on aloittamansa jäsenyytensä SEB-pankin hallituksessa vasta kesäkuun alussa.

Salminen toteaa Uudelle Suomelle, että tilanne on eettiseltä kannalta edelleen ongelmallinen, vaikka Bernerin SEB-hallitustehtävä alkaisi vasta hänen jätettyään toimitusministeristön, niin kuin nyt tarkoituksena on. Tehtävät olisivat joka tapauksessa ainakin lähestulkoon peräkkäin.

Salminen arvelee, että Berner ja SEB käyvät jo kevään aikana ennen Bernerin varsinaista hallitustehtävää keskustelua ja tiedonvaihtoa. Tällaista yhteydenpitoa on todennäköisesti ollut jo ennen kuin tieto Bernerin mahdollisesta SEB-hallituspaikasta tuli julki, Salminen huomauttaa. LUE MYÖS: Näkökulma: Tapaus Anne Berner – Nyt kävi nolosti Sipilän hallitukselle

”Siinä mielessä tulee semmoinen ajatus, että [keskustelua] on ollut pidempään. On niin merkittävä tehtävä tämä kansainvälisen pankin johtaminen, että täytyy tällaista keskustelua olla pidempään. Siinä saattaa syntyä sitten semmoinen ajatus, että on kuitenkin jo kahdessa tehtävässä, vaikka toiseen muodollisesti tarkasti ottaen osallistuu vasta jonain ilmoitettuna päivämääränä, joka tässä nyt on tuntunut vaihtuvan sekin muutaman kerran”, Salminen sanoo.

Berner on tarkoitus valita SEB:n hallitukseen yhtiökokouksessa 26. maaliskuuta niin, että tehtävä alkaa vasta 1. kesäkuuta. LUE LISÄÄ: SEB: ”Emme halua sekaannusta” – Berner nouseekin hallitukseen vasta 1.6.

”Muodollisesti tilanne on juuri noin, mutta asiallisesti tämä yhteys on jo syntynyt. Silloinhan se pitää harkita, onko siinä eettisiä ulottuvuuksia, vaikka siinä ei olisi mitään juridisesti moitittavaa”, Salminen sanoo.

Salmisen mielestä hyvän hallinnon mukaan vanha tehtävä pitäisi jättää, kun uusi tehtävä tulee.

”Ehkä hyvä hallintotoiminta voisi toteutua juuri niin, että kun uusi tehtävä tulee, ja on aivan selvää, että uudet tehtävät alkavat, niin sitten ilmoitetaan, että jättäytyy vanhasta tehtävästä pois sillä päivämäärällä. Eikä niin, että se jää johonkin epämääräiseen arviointiin”, Salminen sanoo.

Esillä on ollut kahden muun päivämäärän ohella myös päivämäärä 29. huhtikuuta. Oikeuskanslerin mukaan Berner kertoi hänelle, että SEB:n hallituksen ensimmäinen kokous olisi tuona huhtikuisena päivänä. SEB kuitenkin kertoi Uudelle Suomelle, että uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään heti 26. maaliskuuta. Aiempina vuosina järjestäytymiskokouksessa on myös tehty päätöksiä.

LUE LISÄÄ:

Uusi tieto Anne Berner -jupakassa: SEB:n hallitus koolle heti 26.3. – Oikeuskansleri: Berner antoi eri päivämäärän

Oikeuskanslerin uusi kommentti tapaus Berneristä: ”Tämä muuttaa asetelmaa”

Päivämääriä on siis ollut julkisuudessa esillä useampia. On vielä epäselvää, miten päätös Bernerin tehtävän alkamisesta 1. kesäkuuta tarkalleen ottaen syntyi. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) on antanut ymmärtää olleensa asiassa aloitteellinen. Bernerin mukaan päätöksen teki SEB. LUE LISÄÄ: Näkökulma: Minne katosi Anne Bernerin päivämäärä 29.4.2019?

Emeritusprofessori Salmisen mukaan päivämäärät ovat ”selittelyä”, johon joudutaan, kun eettistä pohdintaa ei ole tehty etukäteen. Salminen toteaa, että Bernerin tapauksessa eettistä ennakkopohdintaa tuskin on ollut. Berner ja oikeuskansleri ovat kertoneet käyneensä asiasta keskustelua etukäteen.

”Eettisestä näkökulmasta siinä [jälkikäteen perustelemalla] haetaan hyväksyntää sille, että näin voi toimia. Totta kai tällainen vaihtaminen julkisen ja yksityisen sektorin välillä on ihan suositeltavaa. Mutta tässä joudutaan hakemaan perusteita sille, että päällekkäisyyttä ei ole, vaikka asiallista päällekkäisyyttä saattaa olla, eikä nämä päivämäärämuutokset siihen sinänsä vaikuta. Ei mikään toiminta voi alkaa näin merkittävissä tehtävissä niin, että tulisi vain joku päivämäärä”, Salminen sanoo.

”Jälkikäteinen perustelu, jossa epäillään, että ollaan eettisyyden ja epäeettisyyden rajoilla, on hyvin tyypillistä ja jollain tavalla harmillista, koska asia ei välttämättä siitä parane”, hän jatkaa.

Tällä hetkellä ministeri joutuu itse pohtimaan omaa esteellisyyttään, koska Suomessa ei ole esimerkiksi toimikuntaa, joka voisi arvioida eettisiä asioita etukäteen.

”Se on ilman muuta hankalaa asianomaisen kannalta tällainen arviointi. Ei pitäisi jättää ihan yksilön varaan”, Salminen sanoo.

Pohdinta Bernerin tapauksessa ei välttämättä jää tähän, sillä vielä ei tiedetä, missä tilanteessa hallitusneuvottelut ovat toukokuun lopussa.

Ari Salminen oli perjantaina myös Ylen Ykkösaamun vieraana tapaus Berneriin liittyen.

LUE MYÖS:

Pääministeri Sipilä: Sain tietää Bernerin SEB-ehdokkuudesta tiistaina – Lindtman: ”Kuulinko oikein?”

Juha Sipilä ärähti perussuomalaiselle eduskunnassa hurjasta Berner-syytöksestä: ”Tässä salissa pitäisi puhua totta”

 

Jaa artikkeli:

Kommentit

Suomeen on näköjään kehittymässä ihan oma "ministerinormisto":

Ministerille on olemassa eri esteellisyyssäännöt kuin muille (A. Berner) ja ministerille on sallittua ihan oma koodisto puhutella asiantuntijoita ja muita kanssasisaria ja -veljiä (J. Niinistö ja T. Soini).

Kuka viheltää pelin poikki?

Sama laki kaikille.

Kaikille yhteinen Suomen laki sanoo asiasta näin:

27 §
Esteellisyys

Virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen.

Mitä virkamiehen esteellisyydestä säädetään, koskee myös monijäsenisen toimielimen jäsentä ja muuta asian käsittelyyn osallistuvaa sekä tarkastuksen suorittavaa tarkastajaa.

28 §
Esteellisyysperusteet

Virkamies on esteellinen:

1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen;

2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen;

4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai

7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Läheisellä tarkoitetaan 1 momentissa:

1) virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa;

2) virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, virkamiehen sisarusten lapsia ja virkamiehen entistä puolisoa; sekä

3) virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison sisarusten lapsia.

Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

29 §
Esteellisyyden ratkaiseminen

Virkamiehen esteellisyyttä koskeva kysymys on ratkaistava viipymättä.

Virkamies ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. Monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää kuitenkin toimielin. Monijäseninen toimielin päättää myös muun läsnäoloon oikeutetun esteellisyydestä. Jäsen tai esittelijä saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain, jos toimielin ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä saatavissa esteetöntä henkilöä.

Esteellisyyttä koskevaan päätökseen ei saa hakea erikseen oikaisua eikä muutosta valittamalla.

30 §
Asian käsittelyn jatkaminen

Esteellisen virkamiehen tilalle on viipymättä määrättävä esteetön virkamies. Virkamies saa kuitenkin käsitellä kiireellisen asian, jonka ratkaisuun esteellisyys ei voi vaikuttaa."

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434

Jarkko Mynttinen

Eli nuo hallintolain (434/2003, HL) 28 § yksityiskohtaiset estellisyysperusteet
lyhyemmin kuvattuna ovat
1) Osallisuusjäävi
2) Edustajanjäävi
3) Intressijäävi
4) Palvelussuhdejäävi
5) Yhteisöjäävi
6) Virasto- ja laitosjäävi
7) Yleislausekkeeseen perustuva jäävi.

Mahdollisia/todennäköisiä kysymykseen tulevia esteellisperusteita
voisivat olla esimerkiksi ovat em. esteellisyysperusteet 4), 5) ja 7)

4) palvelussuhdejäävi
Palvelussuhdejäävin mukaan esteellisyys vaikuttaa silloin, kun virkamies
on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuh-
teessa asianosaiseen tai asian intressenttiin.

5) yhteisöjäävi
Yhteisäjäävin tarkoituksena on suojata hallintotoimintaa asiaankuu -
lumattomalta sivuvaikutukselta. Virkamies on esteellinen, jos hän tai
hänen perhepiiriinsä kuuluva läheisensä (28.2 § 1 k.) on hallituksen,
hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä,
säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai
jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Jos 4 ja 5 eivät tule kysymykseen, niin viimeistään esteellisyysperuste 7

7) yleislausekkeeseen perustuva jäävi.
Virkamies on esteellinen silloin, kun luottamus hänen puolueettomuuteensa vaarantuu muusta erityisestä syystä.

Nyt tiedossa on ainakin se, että ministeriä ollaan "mahdollisesti" nimittämäsä hallitukseen. Pelkästään tämä tieto asettaa esteellisyysperusteen riippumatta nimitetäänkö Berner vai ei ja milloin mahdollisesti? Tässä ei iole mitään seliteltävää. Ainut tulkinta on se, että Berner on ollut esteellinen siitä hetkestä kun tieto mahdollisesta nimityksestä hallitukseen on tullut tai ministerin olisi pitänyt itse heti pitänyt kieltäytyä ehdokkuudesta kuultuaan siitä.

Miten lie edes mahdollista, että ylin laillisuusvalvoja, eli oikeuskansleri tai eduskunnan oikeusasiamies kumpikaan ei ole jo asiaan puuttunut heti siitä tiedon saatuaan?

Sanna Tenkula

Olisiko Ministeri Bernerin ptänyt pyytää arvio virkamieseettiseltä neuvottelukunnalta.
"Ministerit pyytäisivät valtion virkamieseettiseltä neuvottelukunnalta arvion mahdollinen eturistiriita hyvä selvittää etukäteen".

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus sitoutui kautensa alussa vapaaehtoiseen menettelyyn, jonka mukaan hallituksen jäsenet ilmoittavat aikomuksestaan siirtyä ministerin tehtävistä toisiin tehtäviin.

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publis...

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publis...

Ministereitä koskien:
* Ministerit sitoutuvat ilmoittamaan neuvottelukunnalle harkitessaan ministerin tehtävän jälkeisiä muita tehtäviä.
* Antaessaan sitoumuksen ministeri hyväksyy neuvottelukunnan suositteleman mahdollisen karenssiajan.
* Käytännön perusteella arvioidaan uuden lainsäädännön tarvetta.

"Neuvottelukunta esittää, että seuraavan hallituksen ministerit sitoutuisivat tarkistamaan, ettei eturistiriitoja synny. Ministerit pyytäisivät valtion virkamieseettiseltä neuvottelukunnalta arvion, voiko siirtymisessä työskentelemään valtionhallinnon ulkopuolelle olla eturistiriidan mahdollisuus. Lisäksi neuvottelukunta esittää, että seuraava hallitus arvioisi ministerien siirtymistä koskevan lainsäädännön tarvetta".

"On erittäin hyvä, että sidonnaisuuskeskustelua ja eettisiä pohdintoja käydään. Nyt valmistellut virkamieseettiset suositukset ovat hyvä lisä tähän keskusteluun. Sidonnaisuuksien ja eturistiriitojen näkyväksi tekeminen on tärkeää, jotta luottamus poliittisen päätöksenteon riippumattomuuteen säilyy, arvioi ministeri Risikko vastaanottaessaan neuvottelukunnan suositukset".

https://vm.fi/valtion-virkamieseettinen-neuvottelu...

Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta on pysyvä etiikkatoimielin, joka on tällä hetkellä asetettu toimikaudelle 1.3.2018-31.12.2020.
Neuvottelukunnan tehtävät
1. Antaa yleisiä suosituksia virkamiesetiikasta

Jone Tuominen

Kepu pettää aina.

Muistetaan että SEB on Wallenbergin suvun hallussa, samoin kuin tehtaat jotka valmistavat Gripen hävittäjää.

Taustalla voi olla muunkinlaista kytköksien tavoittelua kuin veroparatiisi tietämystä, syy miksi Sipilä tarvitsi Berneriä.

Martti Muukkonen

Aina löytyy joku omaan urakehitykseensä turhautunut, joka on jakelemassa lopputilejä. Kyvykkäille on töitä ja tehtäviä jonoksi asti.
Kuten nyt. Berner on hoidellut rakennemuutosta, koska edelliset pikkupolitikoijat eivät ole mitään uskaltaneet.

Risto Salonen

Jospa se sopikin Orpon kanssa, että menee Kepun kautta ministeriksi, mutta sotkee kevättalvella 2019 Kepun pasmat, että Kokoomus olisikin suurin porvaripuolue. Tai jos lehmät lentäisi, niin tunnin junia ei tarvittaisikaan Tampereelle eikä edes sähköautoja....