Keskiviikko 22.5.2019

Uusi tieto oikeuskanslerilta: Anne Berner tiesi SEB-esityksestä jo 14.2.2019

Luotu: 
22.2.2019 12:44
  • Kuva: Tomi Vuokola / Alma Media
    Kuva
    Oikeuskansleri Tuomas Pöysti.
|

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kertoo keskustelleensa liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk) nimittämisestä ruotsalaisen pankkikonserni SEB:n hallitukseen viime viikon torstaina 14. helmikuuta. SEB:n nimitysvaliokunta esittää Berneriä valittavaksi yhtiön hallitukseen.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) kertoi eduskunnan kyselytunnilla torstaina, että hän ja Berner saivat tietää nimitysesityksestä vasta, kun yhtiö tiedotti siitä vuosikokouskutsussaan tiistaina 19. helmikuuta.

LUE MYÖS: Pääministeri Sipilä: Sain tietää Bernerin SEB-ehdokkuudesta tiistaina – Lindtman: ”Kuulinko oikein?”

Myös Berner oli aiemmin keskiviikkona kertonut toimittajille Ylen mukaan, että hän ja Sipilä saivat tiedon samaan aikaan. Torstaina eduskunnan kyselytunnilla Berner kuitenkin täydensi, että tieto tuli hänelle itselleen ”lyhyellä varoitusajalla”. LUE MYÖS: Näkökulma: Juha Sipilän ja Anne Bernerin puheet eivät täsmää

”Se tuli itsellenikin hyvin lyhyellä varoitusajalla, enkä itsekään tiennyt sitä kuin ihan loppumetreillä”, Berner sanoi eduskunnassa torstaina.

Nimityksestä SEB:n hallitukseen sekä ministeritehtävien muodostamasta mahdollisesta esteellisyydestä Berner ja oikeuskansleri Tuomas Pöysti kävivät keskustelua edellisellä viikolla.

”Keskustelimme tästä asiasta, hallitusjäsenyydestä kokonaisuudessaan ja mitä asioita siihen liittyy”, Pöysti vahvistaa Uudelle Suomelle.

Ja silloin oli kyse nimenomaisesti SEB:n hallituspaikasta ja että Berneriä tullaan siihen esittämään?

”Kyllä”, Pöysti toteaa.

Samana päivänä, kun SEB julkisti nimitysesityksen eli tämän viikon tiistaina, Berner ja Pöysti kävivät sähköpostitse keskustelua menettelytavoista. Tiistaina Berner oli tiedustellut oikeuskanslerilta osallistumisesta SEB:n hallituksen kokoukseen 29. huhtikuuta.

”Siihen otin sitten sillä tavalla kantaa kuten on luettavissa sieltä meidän verkkosivuiltamme”, Pöysti sanoo.

Tuossa tiedotteessa Pöysti katsoi, että Berner voi toimia SEB:n hallituksessa 29. huhtikuuta, eli vasta silloin kun eduskuntavaalit on Suomessa järjestetty ja nykyinen Sipilän hallitus toimii niin sanottuna toimitusministeristönä. Toimitusministeristö hoitaa rutiiniasioita, mutta se ei toimi enää eduskunnan luottamuksen varassa, eikä valmistele uusia lakeja.

Pöysti tähdentää, että keskustelua käytiin koko ajan siitä, että Berner ottaisi tehtävän vastaan vasta ministerikauden päätyttyä.

”Minun kanssani on keskusteltu nimenomaan tässä hengessä, että [tehtävä SEB:ssä alkaisi] valtioneuvoston tehtävän jäsenyyden jälkeen. Eihän muuten olisi ollut mielekästäkään kysyä kyseisen kokouksen [29. huhtikuuta] erityistä luonnetta”, Pöysti sanoo.

”Sen takia sillä toimitusministeriöasialla oli merkitystä, koska lähtökohta on ollut, että on puhuttu tehtävästä, joka otettaisiin vastaan vasta valtioneuvoston jäsenyyden päätyttyä. Mutta yhtiökokous pidetään silloin kun yhtiökokous pidetään. Se on ollut minun tiedossani, ja olen joutunut pohtimaan, mikä merkitys on sillä, että yhtiökokous on jo ennen kuin ministeritehtävä päättyy.”

SEB ei yhtiökokouskutsussaan ja hallituspaikkojen nimitysesityksistä tiedottaessaan viitannut, että Bernerin tehtävä alkaisi vasta viivästetysti.

Ruotsin osakeyhtiölain mukaan hallitusnimitykset astuvat voimaan sillä hetkellä, kun uudet tiedot on toimitettu maan kaupparekisteriin, Bolagsverketiin. Uuden Suomen tietojen mukaan tiedot toimitetaan kaupparekisteriin tyypillisesti samana päivänä. SEB:stä kerrottiin Uudelle Suomelle aiemmin, että hallituksen on tarkoitus pitää järjestäytymiskokous pian yhtiökokouksen jälkeen samana päivänä. Pöysti kertoi keskiviikkona tämän muuttavan hänen aiemman arvionsa asetelmaa.

LUE MYÖS: Oikeuskanslerin uusi kommentti tapaus Berneristä: ”Tämä muuttaa asetelmaa”

Ruotsin laissa kuitenkin täsmennetään, että nimityspäätöksessä voidaan kuitenkin antaa myöhempi päivämäärä, jolloin nimitys astuu voimaan.

Tänään perjantaina SEB tiedotti ”muutoksista nimitysvaliokunnan esitykseen” ja kertoi, että Bernerin nimitys astuisi voimaan vasta kesäkuun alussa.

LUE MYÖS: SEB:ltä yllättävä lausunto: Anne Berner jättää Suomen hallituksen ”viimeistään 31.5.2019”

”Minä olen ymmärtänyt, että koko ajan on puhuttu myöhennetystä ratkaisusta. Että päätös tehdään, mutta hallituksen jäsenyys ja tehtävien hoitaminen alkaa vasta myöhemmin”, Pöysti sanoo.

”Minun saamani informaatio on ministeriltä tullutta suullista ja kaksi sähköpostia. Mutta keskustelu on lähtenyt koko ajan siitä, että näin meneteltäisiin [myöhennetty nimitys] ja että näin olisi sovittu nimitysvaliokunnassa. En tietenkään pysty kommentoimaan, missä vaiheessa näin sitten SEB:ssä on tehty.”

Berner kertoi eduskunnalle keskustelleensa ensimmäisen kerran Pöystin kanssa tammikuussa eri työtarjouksista. Berner tähdensi, että tuolloin ei yhtiöiden nimiä ollut esillä puheissa. Pöysti vahvistaa, ettei SEB:tä tai muutakaan yhtiötä mainittu nimeltä ennen helmikuuta.

Keskiviikkoisessa tiedotteessaan Pöysti kertoi myös, että Berner on ilmoittanut pidättäytyvänsä ”osallistumasta rahoitusmarkkinoita koskevien asioiden käsittelyyn tästä hetkestä lukien”.

”Olen ottanut sen kannan, että pelkästä ehdokkuudesta muodostaa melkoisen vahva esteellisyys niihin asioihin, joissa SEB on mukana.”

LISÄÄ AIHEESTA:

Tapaus Anne Berner: Ilkka Kanerva kommentoi Wallenberg-kytköstä Ylellä – vaatii ministereille karenssit heti

Professori: Anne Bernerin pitäisi erota – ”Päivämäärät selittelyä”

SEB: ”Emme halua sekaannusta” – Berner nouseekin hallitukseen vasta 1.6.

Uusi tieto Anne Berner -jupakassa: SEB:n hallitus koolle heti 26.3. – Oikeuskansleri: Berner antoi eri päivämäärän

Yritykset: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Seppo Simonen

Tämä demonisointi case Anne Berneriä vastaan alkaa saavutta jo lynkkäämisen mittapuun. Onhan päivän selvää jos tulee työtarjous niin ei sitä kailoteta pitkin kyliä ennenkuin on taustat varmistettu mitä se pitää sisällään sekä myöskin mitä se merkitsee nykyiseen postiin.
Kaikkiaan näyttää siltä että koko episodin tarkoituksena on jostakin sylttytehtaalta tullut ohje toimittajille että pitäkää yllä tätä casea jotta saadaan näyttämään jotain sumblimista ja epäilynalaista vaikkei mitään sellaista ole.

Pasi Karlsson

Surullisinta (KEPUlien kannalta) tässä on Sipilän puheet, kun ei tiedä mikä on totta ja mikä on vale.

Saiko Sipilä tiedon 19.2 samaan aikaan Bernerin kanssa vai jo 14.2, vai eikö Sipilä saanutkaan Bernerin kanssa?

Puhuuko Sipilä sekavia suojellakseen Berneriä?

Teppo Oikari

Simonen riehaantuu kun "Pitäisi puhua totta" Sipilänkin todellinen karva paljastui tyhmimmillekin kansanosille.

Kaikki he/me/ne jotka elävät Kepun vaikutuspiirissä ymmärtävät miten suhmurointi, tyhmäksi heittäytyminen, tietämättömyys ja ääretön röyhkeys sekä ahneus ovat niitä hyveitä, joilla hommaa pyöritetään.

Surullista on se, että valheilla on lyhyet jäljet, myös politiikassa. Vielä surullisempaa on taas se, että ei edes kykene tajuamaan tätä(Kepulit).

Sanna Tenkula

Onko Oikeuskansleri kiinnittänyt huomiota mitä Ministeri kirja ohjeistaa Bernerinkin tapauksessa.
Olisiko Ministeri Bernerin ptänyt pyytää arvio virkamieseettiseltä neuvottelukunnalta.
"Ministerit pyytäisivät valtion virkamieseettiseltä neuvottelukunnalta arvion mahdollinen eturistiriita hyvä selvittää etukäteen".

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus sitoutui kautensa alussa vapaaehtoiseen menettelyyn, jonka mukaan hallituksen jäsenet ilmoittavat aikomuksestaan siirtyä ministerin tehtävistä toisiin tehtäviin.

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publis...

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publis...

Ministereitä koskien:
* Ministerit sitoutuvat ilmoittamaan neuvottelukunnalle harkitessaan ministerin tehtävän jälkeisiä muita tehtäviä.
* Antaessaan sitoumuksen ministeri hyväksyy neuvottelukunnan suositteleman mahdollisen karenssiajan.
* Käytännön perusteella arvioidaan uuden lainsäädännön tarvetta.

"Neuvottelukunta esittää, että seuraavan hallituksen ministerit sitoutuisivat tarkistamaan, ettei eturistiriitoja synny. Ministerit pyytäisivät valtion virkamieseettiseltä neuvottelukunnalta arvion, voiko siirtymisessä työskentelemään valtionhallinnon ulkopuolelle olla eturistiriidan mahdollisuus. Lisäksi neuvottelukunta esittää, että seuraava hallitus arvioisi ministerien siirtymistä koskevan lainsäädännön tarvetta".

"On erittäin hyvä, että sidonnaisuuskeskustelua ja eettisiä pohdintoja käydään. Nyt valmistellut virkamieseettiset suositukset ovat hyvä lisä tähän keskusteluun. Sidonnaisuuksien ja eturistiriitojen näkyväksi tekeminen on tärkeää, jotta luottamus poliittisen päätöksenteon riippumattomuuteen säilyy, arvioi ministeri Risikko vastaanottaessaan neuvottelukunnan suositukset".

https://vm.fi/valtion-virkamieseettinen-neuvottelu...

Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta on pysyvä etiikkatoimielin, joka on tällä hetkellä asetettu toimikaudelle 1.3.2018-31.12.2020.
Neuvottelukunnan tehtävät
1. Antaa yleisiä suosituksia virkamiesetiikasta

Tuomo Suomalainen

Kun henkilöä ollaan harkitsemassa ja ehdottamassa yhtiön hallitukseen, on tavanomaista, jopa välttämätöntä, että hänen suostumuksensa varmistetaan. Kun kyseessä on pörssiyhtiö, tuota ehdokkuutta ei ehdokas voi itse julkistaa. Jos hän julkistaa, hänet tuskin valitaan. Pörssisääntöjen mukaan Berner ei voinut tietoa kertoa myöskään Sipilälle.

Aivan varmasti Berneriltä kysyttiin suostumus ennenkuin hänen ehdokkuutensa mainittiin yhtiökokouskutsussa. Vasta sen jälkeen tieto tuli julkiseksi. Jos Sipilä kertoisi Bernerin kertoneen ehdokkuudesta hänelle ennen yhtiökokouskutsua, Berneriä voitaisiin syyttää pörssisääntöjen rikkomisesta.

Media tietenkin tivaa, koska itse kukin sai tiedon. Jos lausuntojen kanssa ei ole tarkkana, saadaan mediahulabaloo. Niin on nytkin käynyt. Kiva, että näistä saadaan klikkauksia.

Sanna Tenkula

Ei tarvitse odottaa seuraavan hallituksen toimia , koska Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus sitoutui kautensa alussa vapaaehtoiseen menettelyyn, jonka mukaan hallituksen jäsenet ilmoittavat aikomuksestaan siirtyä ministerin tehtävistä toisiin tehtäviin.

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10623/neuvotteluku...

Valtioneuvoston kanslia kiittää työryhmää tehdystä työstä ja toivoo, että uusi käsikirja mahdollisimman hyvin tukee valtioneuvoston jäseniä tehtävissään. Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2015

1.2.2.6 Ministerien sitoumus toimenpiteistä ministerin siirtyessä toisiin tehtäviin.
"Valtion virka-mieseettinen neuvottelukunta voi suosittaa ministerille karenssiaikaa ennen uuden tehtävän vastaanottamista, jos ministerin siirtyminen toisiin tehtäviin aiheuttaisi eturistiriidan suhteessa ministerin tehtävän vastuualueeseen, tehtäviin tai toimialaan nähden, tai jos siirtyminen muutoin olisi omiaan heikentämään luottamusta julkisen hallinnon toimintaan".

Ministeriön ohjekkin selkeästi antaa ymmärtää, ettei olisi mahdollista toimia! (perustuslain 63§).

Lainauksia ko. ministerin käsikirjasta. "Näitä ovat mm. palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä, hallituksen, hallintoneuvoston tai vastaavan toimielimen jäsenyys valtionyhtiöissä ja valtion liikelaitoksessa, hallintotehtävät rahoitus- ja vakuutuslaitoksissa sekä muissa taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävissä yksityisissä yrityksissä, etujärjestöjen luottamustehtävät valtakunnallisella tai keskusjärjestötasolla sekä hallinto- tai luottamustehtävät sellaisissa yhteisöissä, joilla on kiinteä yhteys asianomaiseen hallinnonalaan".

https://vm.fi/valtion-virkamieseettinen-neuvottelukunta
"Neuvottelukunta esittää, että seuraavan hallituksen ministerit sitoutuisivat tarkistamaan, ettei eturistiriitoja synny. Ministerit pyytäisivät valtion virkamieseettiseltä neuvottelukunnalta arvion, voiko siirtymisessä työskentelemään valtionhallinnon ulkopuolelle olla eturistiriidan mahdollisuus. Lisäksi neuvottelukunta esittää, että seuraava hallitus arvioisi ministerien siirtymistä koskevan lainsäädännön tarvetta".

Pekka Siikala

Harvinaisen paljon on tämän jutun tiimoilla puhuttu ristiin, ja kerrottu kirjallisista viesteistä ja tiedotteista, jota ei ole ollut olemassakaan. Päivämäärätkään eivät täsmää noiden kolmen henkilön (Sipilä, Berner, oikeuskansleri) jutuissa, vaan ne ovat mitä ovat kunkin kertojan mukaan, mutta eivät samoja. Mutta ei se mitään, sillä Sipilä om pelastanut Suomen, kääntänyt velat saataviksi, poistanut työttömyyden, raikastanut hengityksen ja pidentänyt kesän ainakin kuukaudella. Tämä ihan Seppo Simosen rauhoittamiseksi

Taito Mikkonen

Jos johtokunta johtaa osakeyhtiötä, niin ketkä sitten puuhaavat johtokuntaan jäseniä yhtiökokouksen valittaviksi? Toimitusjohtajako? Mutta eikö tj. ole hallituksen alamainen? Perimmäinen valta pitää olla omistajilla, mutta hallitus ja tj. valmistelee yhtiökokouksen ja sen päätökset. Suhteet ovat samaan tapaan suhmuroissa kuin valtionkin johdossa.