Torstai 27.6.2019

Koskee kaikkia alle 35-vuotiaita – Uusi ennuste: eläkemaksuissa hurja nousu 2050-luvulla

  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva
    Uuden ennusteen mukaan eläkemaksut nousevat 2050-luvulta alkaen joka vuosi. Maksajiksi jäävät nykyiset alle 35-vuotiaat nuoret.
|

Parin viime vuosikymmenen aikana työelämään astuneita suomalaisia voivat odottaa raskaat työeläkemaksut ja verraten pienet eläkkeet, mikäli väestön ikääntyminen jatkuu ja syntyvyys pysyy vähäisenä.

Näin voi päätellä Eläketurvakeskuksen (ETK) tiistaina julkaisemasta uudesta ennusteesta vuosien 2019–2085 lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä. Ennusteen mukaan vähäinen syntyvyys alkaa vaikeuttaa eläkkeiden rahoitusta 2050-luvulta eteenpäin.

”Eläkejärjestelmä ei ole kriisissä, mutta väestön kehitys kasaa tummia pilviä taivaalle”, ETK:n kehityspäällikkö Heikki Tikanmäki sanoi tiistaina tiedotustilaisuudessa.

Nykyisessä eläkejärjestelmässä vuonna 2050 eläkkeelle voivat jäädä aikaisintaan nykyiset 35–36-vuotiaat. Nykyiset 50-vuotiaat alkavat jäädä eläkkeelle 2030-luvun puolivälissä ja 40-vuotiaat vuonna 2045. (Juttu jatkuu interaktiivisen graafin alla.)

Eläkkeiden rahoitusnäkymät ovat vielä seuraavina vuosikymmeninä vakaat, mutta työikäisten määrä laskee ennusteen mukaan laskentajakson loppuun eli vuoteen 2085 asti. ETK:n laskelma perustuu Tilastokeskuksen vuoden 2018 väestöennusteeseen.

ETK:n mukaan TyEL eli yksityisen sektorin työeläkemaksu voidaan pitää alle 25 prosentissa 2050-luvulle saakka. Välitöntä uhkaa eläkkeenmaksukyvylle ei laskelman mukaan siis ole, mutta 2050-luvulta alkaen eläkemenot suhteessa palkkasummaan alkavat nousta voimakkaasti.

2050-luvulle on vielä aikaa, mutta ikääntyvässä Suomessa eläkeongelmien ratkaisua ei voida lykätä tulevaisuuteen.

Eläkemenojen tiimoilta kannattaisi asiantuntijoiden mukaan jo seuraavina vuosina tehdä poliittisia päätöksiä, ja rahoitushaasteisiin voisi hakea vastauksia tulevalla hallituskaudella. Vaihtoehtoja voisivat olla maksukorotukset, eläke-etuuksien heikennykset tai rahastoinnin lisääminen.

Työeläkevakuuttajien etujärjestön Tela ry:n puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes kehotti tiistaina pohtimaan lisärahastointia, joka voitaisiin toteuttaa esimerkiksi työeläkemaksuja hivenen nostamalla.

Sen aloittaminen jo nyt nostaisi maksua huomattavasti vähemmän kuin se, että rahoitusvaje hoidettaisiin vasta myöhemmin.

Olisi sukupolvien kesken tasavertaisempaa, jos syntyvyyden alenemisen kustannukset jakautuisivat tasaisemmin vuosikymmenten kuluessa.

Tiivistetysti sanottuna pitkällä aikavälillä työikäisen eli potentiaalisesti työeläkemaksuja maksavan väestön määrään vaikuttaa syntyvyys ja lyhyellä tähtäimellä työperäinen maahanmuutto.

Maahanmuuton mainitsi tiistaina toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola, joka kommentoi tiedotteessa, että työeläkemaksujen korotuspaineeseen pitää varautua ajoissa.

Palola totesi, että maahanmuuttajien kotouttamiseen sijoitetut voimavarat korvautuvat ajan mittaan parempana työllisyytenä ja ehdotti, että seuraava hallitus luo laajan työperäisen maahanmuuton ohjelman.

Nyt palkoista maksettavat eläkemaksut menevät käytännössä nykyisten eläkkeiden rahoittamiseen. ETK:n laskelma perustuu olettamiin siitä, mihin nykyinen eläkelainsäädäntö johtaa annetuilla väestö- ja talousoletuksilla.

Laskelma seuraa suurin piirtein nyt vallitsevaa lainsäädäntöä, mikä viittaa siihen, että uudistukset ovat tarpeen.

LISÄÄ AIHEESTA:

Sanaharkka suomalaisten eläkkeistä: ”Eikö Soininvaara tiedä?”

Yhä nuoremmat saavat täyttä kansaneläkettä – Kela: ”Määrä kasvoi ensimmäisen kerran sitten vuoden 1985”

Kaksi kolmesta suomalaisesta ei tiedä, paljonko saisi eläkettä: ”Eläkkeet suhteessa ansiotuloihin tulevat laskemaan”

Jaa artikkeli:

Kommentit

Pertti Tervala

Ja juuri kenellekään ei sitten tule mieleen alkaa tekemään mitään syntyvyyden kääntämiseksi jälleen nousuun? No onhan se tietenkin ymmärrettävää koska nykyiset egoistiset ihmiset eivät itsekeskeisyydeltään ja itsekkyydeltään juuri kykene näkemään omaa napaansa pidemmälle, koska kaikki huomio keskittyy vaan itsekkääseen omaneduntavoitteluun ja että saisi rohmuttua yhteisesti tuotetusta lisäarvosta vaan mahdollisimman paljon. Ei ole ihme ettei ihmiset enää halua tehdä lapsia tähän sairaan ja sekaisin olevan ihmismielen maailmaan. Ei voi kuin hämmästellen seurailla tätä ihmisimielen sairautta!