Maanantai 27.5.2019

Lista julki – Tässä ovat Antti Rinteen hallituskysymykset

Luotu: 
26.4.2019 10:53
Päivitetty: 
26.4.2019 11:04
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Alma Talent
    Kuva
    Vastavalittu hallitustunnustelija Antti Rinne (sd) tiedotustilaisuudessa.
|

Hallitustunnustelija Antti Rinne on julkaissut sdp:n kysymykset muille puolueille.

Tunnustelijan kysymyksillä on tarkoitus selvittää muiden puolueiden yhteensopivuutta sdp:n johtamaan hallitukseen. Kysymykset näet listauksena alla.

LUE MYÖS: Antti Rinne aloittaa hallitustunnustelut

Antti Rinteen kysymykset muille puolueille:

”SDP haluaa rakentaa tulevaisuuden Suomea, Eurooppaa ja maailmaa, jotka ovat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä. Kysymme seuraavat kysymykset selvittääksemme edellytykset yhteisen hallituksen muodostamiseksi. Pyydämme teitä esittämään puolueenne ohjelma-asiakirjojen perusteella kantanne seuraaviin asiakokonaisuuksiin (kohdat 1-8) ja lisäksi vastaamaan asiakokonaisuuksia täsmentäviin yksityiskohtaisempiin kysymyksiin. Lisäksi pyydämme teitä esittämään näkemyksenne sosiaaliturvan uudistamiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen (kohdat 9-10).

1.       Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

a.       Oletteko sitoutuneet globaalisti ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 asteeseen? Oletteko sitoutuneet siihen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja sen jälkeen nopeasti hiilinegatiivinen?

b.       Millaisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjuminen mielestänne edellyttää eri yhteiskunnan osa-alueilla?

c.       Mitkä näette keskeisinä keinoina luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi?

2.       Suomi on kokoaan suurempi maailmalla

a.       Miten Euroopan unionia tulee kehittää? Mitkä ovat Suomen EU-puheenjohtajuuskauden keskeiset tavoitteet?

b.       Oletteko valmiit tukemaan viimeisimmissä selonteoissa vahvistettua Suomen ulkopolitiikan linjaa?

c.       Mikä rooli Euroopan on otettava yhteistyössä Afrikan unionin ja sen jäsenmaiden kanssa Afrikan kehittämisessä?

d.       Hyväksyttekö tavoitteen Suomen kehitysyhteistyörahoituksen nostamisesta 0,7 prosenttiin suhteessa BKTL:oon? Minkä ajan kuluessa näette tämän mahdolliseksi toteuttaa?

3.       Turvallinen oikeusvaltio Suomi

a.       Kuvatkaa käsityksenne Suomesta oikeusvaltiona ja kertokaa keinot sen vahvistamiseksi. Miten edistäisitte ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa? Millä tavoin olette valmiit kehittämään kansalliskielten asemaa Suomessa?

b.       Mikä on käsityksenne lainvalmistelun laadusta ja oletteko valmiit hyväksymään komiteaperusteisen lainvalmistelun?

c.       Mitkä ovat sisäisen turvallisuuden riskitekijät ja kuinka vahvistaisitte sisäistä turvallisuutta?

d.       Oletteko valmiit tukemaan viimeisimmissä selonteoissa vahvistettua Suomen puolustuspolitiikan linjaa?

4.       Elinvoimainen Suomi

a.       Näettekö, että Suomi voi ilmastonmuutoksen ja muiden megatrendien ratkaisujen kautta rakentaa itselleen uutta, kestävää vientivetoista kasvua? Näettekö tarpeellisena, että Suomeen laaditaan yhteinen strategia vahvistuvan elinvoiman ja kestävän kehityksen talouskasvun turvaamiseksi? Mitkä olisivat sen pääkohdat?

b.       Millaisilla toimenpiteillä kehitetään metropolialuetta, kasvavia kaupunkiseutuja, seutukeskuksia ja harvaan asuttuja alueita?

c.       Miten varmistaisitte Suomen liikenneinfrastruktuurin ylläpitämisen ja kehittämisen? Mikä on mallinne rahoituksen kehittämiseksi?

5.       Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

a.       Miten kehittäisitte työelämää ja sen sääntelyä yhteistyössä työelämän osapuolten kanssa? Hyväksyttekö työelämän vähimmäisehtojen sääntelyn nykyiseltä pohjalta?

b.       Miten uudistaisitte perhevapaita?

c.       Mitkä ovat keskeiset keinonne miesten ja naisten välisen palkkatasa-arvon toteuttamiseksi?

6.       Kestävän talouden Suomi

a.       Millä keinoilla varmistaisitte työllisyysasteen kasvun selvästi yli 75 prosenttiin 2020-luvun aikana?

b.       Kuvatkaa tekijät, joilla julkisen talouden kestävyys turvataan erityisesti väestökehitys huomioon ottaen.

7.       Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

a.       Miten vahvistaisitte hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ja ihmisten toimeentulon turvaavia etuuksia? Kuvatkaa erityisesti keinonne, joilla vahvistatte ikääntyvien ihmisten palveluita ja toimeentuloa. Mitkä ovat keinonne lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi?

b.       Miten rahoittaisitte edellisessä kohdassa kuvaamanne toimenpiteet? Kuvatkaa keinonne konkreettisesti.

c.       Mitkä eriarvoisuustekijät suomalaisessa yhteiskunnassa tunnistatte ja miten vähentäisitte eriarvoisuutta?

8.       Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

a.       Tunnistatteko, että kestävän talouskasvun perustan vahvistamiseksi on tehtävä investointeja koulutukseen, tutkimukseen, innovaatioihin sekä infrastruktuuriin? Kuvatkaa konkreettiset keinonne.

b.       Tunnistatteko tarpeen, että koko ikäluokan tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto? Kuvatkaa keinonne tähän pääsemiseksi.

c.       Miten varmistaisitte sen, että jokaisen oppiminen ja osaamisen kehittäminen jatkuu läpi työuran?

d.       Miten edistäisitte kulttuurin asemaa Suomessa?

9.       Sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus edellyttää useampia vaalikausia. Oletteko valmiita yhdistämään eri etuuksia ja hyväksymään yhtenäisen etuustason eri syyperusteilla siten, että uudistus lisää työllisyyttä, nostaa koulutustasoa, vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä parantaa osallisuutta?

10.   Esittäkää lähtökohtanne sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi.

Oletteko valmiita osallistumaan sosialidemokraattien johtamaan enemmistöhallitukseen, ja onko teillä osallistumisellenne mahdollisia kynnyskysymyksiä?”.

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Pertti Vaulasvirta

"Miten kehittäisitte työelämää ja sen sääntelyä yhteistyössä työelämän osapuolten kanssa? Hyväksyttekö työelämän vähimmäisehtojen sääntelyn nykyiseltä pohjalta"-
--taitaa olla ay pomojen kirjoittama viesti muille marsdiärjestyksestä.

Raija Lempiäinen

Niin tai näin , onpa kuitenkin erittäin tärkeä asia palkansaajien työehtojen ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta! Sopimiskulttuuri takaisin ja enemmän porkkanaa kuin keppiä!! Työmies on arvonsa ja palkkansa ansainnut, ei ole mikään riiston kohde!

Jukka Tuunanen

Tämä sinun kommentti tarkoittaa siis sitä, että EK on saatava takaisin neuvottelupöytään. Kuinka poliitikot voisivat määrätä jotain järjestöä tulemaan takaisin neuvottelupöytään? Ja jos vaikka lailla niin määräisivätkin, niin eihän sopimusten tekoon voida pakottaa. Ja jos voitaisiin pakottaa sopimusten tekoon, siihen pitäisi määrätä määräaika. Itse asiassa perustuslakimme estää moiset haaveet. Rinteen olisi vain hyväksyttävä tosiasia, että EK on ja pysyy neuvottelupöydästä poissa. Porkkanaan sinun kommenttisi perusteella on oikeutettu vain työmies. Eli sopimuksetkin on jo valmiiksi sovittu Rinteen mallin mukaan. Eikös porkkanan pitäisi olla molemmille. Työnantajille taattaisiin vähimmäisvoittoprosentti, pienin sijoitetun pääoman tuottoprosentti ja yritysveron keventäminen.

Tapio Lehtimäki

Tiivistettynä:

1. Miten olisi lihavero ja maailman kallein löpö?
2. Tehdäänhän edelleen juuri niin kuin EU määrää, vaikka se maksaisi mitä?
3. Yksittäistapaukset ovat yksittäistapauksia, muu on vihapuhetta, eiksni?
4. Otetaanko autoilijoilta lisää rahaa, ja otetaanhan niiltä lopuksi autotkin?
5. Ay-liike laatii työelämän ehdot, onko ookoo?
6. Laitetaanko koko kansa valtiolle töihin vai pannaanko osa kunnille?
7. Kaikille kaikkea, rahat otetaan rikkailta. Sopiiko?
8. Kansa koulunpenkille vaikka kontaktiliimalla. Kutsuttaisko sitä kulttuurivallankumoukseksi?
9. Jatketaanhan sote-jumppaa?
10. Suostutteko kutsumaan mustaa valkoiseksi ja punaviherhallitusta enemmistöhallitukseksi, vaikkei siihen saataisi mukaan sokeaa Reettakaan?

Tapio Lehtimäki

Täytyy myöntää, ettei käy kateeksi ainakaan Rinteen työsarkaa. Hallituskumppanien kosiskelu Antin arvopohjalla on kärpästen houkuttelua etikalla.

Vasurit, vihreät ja RKP käyvät kiinni riemusta kiljuen, mutta entä ne muut? Ei enemmistöhallitusta pelkistä marginaalipuolueista rakenneta.

Airi Pulkkinen

Ja lupaus lisää rahaa Irakin, Syyrian ja Afganistanin jälleenrakentamiseen, luodaan lailliset reitit humanitaariselle maahanmuutolle Afrikasta ja Lähi-idän maista, lisää rahaa kehitysapuun. Raha ei ole keneltäkään pois, ei eläkeläisiltä eikä työttömiltä ja olemmehan maailman rikkaimpia.

Heikki Salmi

Suomen suurimman Polittisen"Jytkyn"lähtölaukaus alkaa sinä hetkenä kun Hallitusnevottelujen ovi sulkeutuu Persuilta.Neljän vuoden kuluttua "Haittamaahan muuttajia"on jo niin paljon, että he tosiaan ovat haitaksi.Puhumattakaan ilmasto tavoitesta joilla ei mitään Realiteettista pohjaa.Kun Maailmassa on kait noin 200 maata ja niistä 15-25 yrittää vähentää päästöjä tai pitää edes ennallaan.Suomi on vuodesta 1990 vähentänyt päästöjä 20%Ei meidän kannata juosta päätä seinään.

Marjatta Vehkaoja

Mietin tässä ilmastokysymystä ja haluan yhdistää sen kehitysyhteistyötä koskevaan aiheeseen. Miksi kukaan ei puhu tässä yhteydessä väestönkasvun rajoittamisesta? Pidän asiaa olennaisena kun toimenpiteiden osalta tähdätään kuitenkin vuosikymmenien ajan jatkuviin toimiin.

Pidän kysymystä Suomen kansalliskielten asemasta odottamattomana. Jos kysymyksellä haetaan vastausta siihen ongelmaan, joka aiheutuu siitä, että monet etenkin suomenkieliset pikkulapset joutuvat varhaiskasvatuksessa ja koulussa ryhmiin, jossa suomi on enää pienen vähemmistön kieli, niin hyvä. Noissa olosuhteissa äidinkieli ei kehity optimaalisesti. -- Jos taas tähdätään ikiaikaiseen kysymykseen kaksikielisyydestä, ollaan hyvin monimutkaisten kysymysten äärellä koska koko maan kattava pakkoruotsi on megavolyymin satsaus, jolle pääosassa valtiotamme ei kuitenkaan löydy käyttöä. Ajatus siitä, että suomenkieliset pystyvät/haluavat täyttää ruotsinkielisten kielelliset tarpeet, ei taida toimia. Tähän viittaa esim. jatkuva lääkäripula ruotsinkielisenemmistöisellä Vaasan alueella. Siellä joudutaan suurelta osin tyytymään lääkäreihin, jotka eivät osaa sen paremmin ruotsia kuin suomeakaan.

Saamenkielestä pitäisi puhua. Pitäisi puhua myös maahanmuuttajista, joiden äidinkieli on joku yli sadasta muusta kielestä. Mikä sosiaalinen riski liittyy siihen, että maan pääkieltä ei osata hyvin? Kielikuormaakin pitää ajatella. Myös maahanmuuttajilla pitää olla oikeus ja mahdollisuus oppia maailmankieliä. Ei ole laitaa, jos vasta neljäs heidän kielensä olisi maailmankieli.

Jukka Mikkola

”Oletteko sitoutuneet globaalisti ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 asteeseen? Oletteko sitoutuneet siihen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja sen jälkeen nopeasti hiilinegatiivinen?”

Kumpikin näistä kysymyksistä on täysin turhia. Kumpaankaan näihin ei voi rehellisesti sitoutua. Luoja on laittanut ”termostaatin” pienemmälle ja se näkyy auringon pilkkujen katoamisena ja aurinkotuulen heikkenemisenä. Ilmasto tulee kylmenemään, ei lämpenemään tulevien vuosien ja vuosikymmenien aikana. Maunderin minimin (1645 - 1715) tapaiset kovat talvet ovat lisääntymään päin tulevaisuudessa ja lämmitykseen tarvitaan energiaa. Silloin ei pärjätä kokonaan ilman kivihiiltä. Muutaman viikon kova pakkasjakso talvella, kun korkeapaine ankkuroituu Suomen ylle joulu - maaliskuussa, laittaa kyllä voimalaitosten piiput ”punaisiksi.” Auringon deklinaatio on silloin miinusmerkkinen. Se tietää tulipalopakkasia. Voi jopa käydä niin, että energiaa joudutaan yksinkertaisesti rajoittamaan. Sähkön kulutuksessa ollaan silloin lujilla. Tuulienergiasta ei ole mitään apua, koska korkeapaineessa tuuli on päivällä heikkoa ja yöksi se mene ”nukkumaan.”

Auringossa tuntuu jatkuvan edelleen jo kuukausia kestänyt ”juustopalloilmiö” ja IPCC ei voi tälle yhtään mitään. Suomessa olisi hyvä järkiintyä ns. ”hyvän sään aikana.”
”Papukaija-ajattelusta” on hyvä palata todellisuuteen.

Joulukuussa 2013 Kataisen hallitus teki päätöksen leipäviljan varmuusvarastojen puolittamisesta. Tämä järjetön päätös olisi heti syytä kumota uudessa hallitusohjelmassa vaalien jälkeen ja varautua etukäteen tuleviin niukempiin aikoihin.

https://sohowww.nascom.nasa.gov/

Leo Härmä

Toivottavasti kaikki puolueet tuovat vastauksensa yleiseen julkisuuteen kokonaisuudessaan Rinteen listaan yksityiskohtaisesti. Kuka tietää, vaikka joihinkin kysymyksiin liittyisi edellisen hallituksen päätösten perumisia...ehkä johonkin kohtaan on mm. kätketty aktiivimallin peruminen...Kysymyksissä olisi voinut olla enemmän yksityiskohtaista konkretiaa ja realismia, toivottavasti vastauksissa sitä on.