Keskiviikko 26.6.2019

Maria Ohisalo medialle: ”Olen ehdolla vihreiden puheenjohtajaksi”

Luotu: 
30.4.2019 09:07
  • Kuva: Outi Järvinen / Alma Talent
    Kuva
    Vihreiden uusi kansanedustaja Maria Ohisalo.
|

Vihreiden uusi kansanedustaja, köyhyystutkija Maria Ohisalo kertoo tavoittelevansa puolueen puheenjohtajuutta kesäkuun puoluekokouksessa. Nykyinen puheenjohtaja Pekka Haavisto on ilmoittanut, ettei hän hae jatkokautta kesäkuussa.

”Olen ehdolla vihreiden puheenjohtajaksi”, Ohisalo kertoo medialle eduskunnassa.

Hän kertoo, että hänelle suurimmat kysymykset politiikassa liittyvät köyhyyden ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

”Eduskuntavaalit osoittivat, että ne ovat politiikan valtavirtaa”, hän toteaa.

Ohisalo kertoi ajatuksistaan medialle tiistaiaamuna eduskunnassa. Voit seurata tiedotustilaisuutta muun muassa Iltalehden verkkolähetyksestä.

Huhtikuun eduskuntavaaleissa ensimmäistä kertaa ehdolla ollut Ohisalo sai Helsingissä 11 897 ääntä, mikä oli toiseksi suurin vihreän ehdokkaan saama äänimäärä koko maassa heti puheenjohtaja Haaviston jälkeen.

Toistaiseksi vihreiden puheenjohtajakisaan ei ole ilmoittautunut muita ehdokkaita. Puheenjohtajuutta aiemmin tavoitellut Emma Kari kertoo tukevansa Ohisaloa uudeksi puheenjohtajaksi. Vihreiden puheenjohtaja valitaan kirjeitse suoritettavassa jäsenäänestyksessä. Sitä varten puheenjohtajaksi pyrkivien on ilmoitettava ehdokkuudestaan toukokuun 11. päivään mennessä. Jos ehdokkaita on vain yksi, Ohisalo tulee suoraan valituksi uudeksi puheenjohtajaksi.

LISÄÄ AIHEESTA:

 

Emma Kari: Tuen Ohisaloa puheenjohtajaksi

 

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Onko jo näin sovittukin, että Haavisto hyväksyy hallitusneuvotteluissa Kemin biotuotetehtaan ja siirtyy sen jälkeen pois tehden tilaa Maria Ohisalolle? Mitä puolueväki tästä on mieltä?

- - "YVAssa hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. YVA on suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa.

Hanketta suunnitteleva taho huolehtii tarvittavien ympäristöselvitysten tekemisestä. Suunnittelusta voi vastata yksityinen yritys tai julkinen taho, esimerkiksi Liikennevirasto. Menettelyä ohjaa ja valvoo yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus. Ydinenergiahankkeissa yhteysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

YVAan saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa. Tiedonsaanti ja osallistuminen ovatkin menettelyn kulmakiviä.

Lainsäädännössä on määritelty hankkeet, joista on aina tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, jos niistä katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Jos arvelet, että tietty hanke voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia, jotka edellyttävät ympäristövaikutusten arviointia, ota yhteys oman alueesi ELY-keskukseen, joka päättää menettelyn tarpeellisuudesta." - -

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_ar...

HUOM!
YVA-arvioinnissa on mukana eri sijaintipaikkavaihtoehtojen lisäksi aina 0-vaihtoehtokin eli se, että hanke ei toteudu.

Ottakaapa vihreät kantaa! Ja toki kaikki muutkin "kynnelle kykenevät" luonnon monimuotoisuuden puolesta!

Veikko Hintsasen erinomainen 30.4.2019 blogi Puheenvuorissa (siirrän osan tänne huomioitavaksi näissä biotuotetehdashankkeissa):

- - "Maakunnat ovat huomanneet, että Liikenne ja viestintäministeriö ei ole ottanut tehtävissään huomioon vuonna 2011 EU:ssa sovittua ilmastomuutoksen takia tehtyä uutta liikennestrategiaa, jossa edellytetään maantieliikenne volyymien siirtoa vesille.

On erittäin merkityksellistä että valtio(LVM) on jo kymmenen vuoden ajan suunnitellut ja toteuttanut tietoisesti sekä hallinnon muutokset, että liikenneverkkojen tutkimukset pelkästään neljälle liikennemuodolle , kun EU:ssa on sovittu viiden liikennemuodon tutkimuksista ja liikenneverkkojen kehittämisistä.

https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en

ja

https://ec.europa.eu/transport/modes_en

Edellä mainitusta puutteesta on jopa Euroopan tilintarkastustuomioistuin antanut oman huomautuksensa vuonna 2015 ilman tulosta ministeriön toimintamalliin .

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/insr15_01/insr15_01_fi.pdf

Mielestäni tämän LVM virheellisen toimintamallin suurin seuraus on ja oli se että kaikki nykyiset raide ja maantieliikenne lainsäädännät ja suuret infra hankkeet, joista osan jopa oikeuskansleri on laittanut jäihin on suunniteltu ilman ,nyt maakuntien esiintuomaa maantieliikenne volyymien siirtoa vesille." - - (ks. kokonaan alla):

http://bionavigaattori.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275254-maakuntien-liitot...

Alla Hintsasen oma profiiliesittely US:ssa (suora lainaus):

merikapteeni,EMLog kokemusta mm. Tuotanto ja jakelu maantielogistiikan johto tehtävissä, Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksessa, Hamina Kotka alueen transit toiminnoissa ja sisävesiliikenteen tutkijana ja kehittäjänä, lastintarkastajana ja elektroniikka romu keräys logistiikan aloittajana Suomessa. www.sisävesi.fi

Pasi, ihan totta - noin äkkiä katsottuna:

Haavistolla, Ohisalolla, Kemin biotuotetehtaalla ja Hintsasen blogilla on yksi yhteinen nimittäjä, ja se on Kemin biotuotetehtaan puuttuva YVA-arviointi ja YVA:n puuttuvat ympäristövaikutusten arvioinnit sekä sijaintipaikkatarkastelut + 0-vaihtoehto. Näihin YVA-selvityksiin oleellisesti liittyvät myös tie- ja vesiliikenneasiat sekä eri maakuntien intressit ja EU.

Kaikki edellä mainittu kun liittyy kaikkeen, ja nyt yht' äkkiä vihreiden tulisi antaa vastauksensa tähän mahtavaan asiakokonaisuuteen osana hallitusneuvotteluja ilman, että yhtäkään YVA-selvitystä tai -arviointia on tehty. Kohtuutonta.

Pasi Käyhkö

Näihin asioihin otetaan kantaa ja päätetään painoarvoltaan suuremmilla suuremmilla foorumeilla kuin Vihreät . Vihreät eivät näitä ratkaise. On Suomessa neljänneksi suurin puolue.
Katsoi sitten äkkiä tai hitaasti.