Torstai 20.6.2019

Antti Rinteen kiistelty veromalli jakaa taloustieteilijöitä – reilu kolmasosa uudistuksen kannalla

  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Alma Talent arkisto
    Kuva
    Antti Rinteen sdp:n esittämä kestävän kehityksen arvonlisävero, joka alkuun tuli julkisuuteen virheellisesti lihaverona, aiheutti kalabaliikin vaalitaistelun aikana.

Ekonomistikoneen kyselyyn vastanneista taloustieteilijöistä 37 prosenttia kannattaa arvolisäverotuksen muuttamista siten, että osa arvolisäverosta koostuisi tuotteen päästöjen mukaan määrittyvästä päästöverosta.

Taloustieteilijät ovat erimielisiä sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen esittämän veromallin järkevyydestä. Tämä selviää Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan Ekonomistikoneen julkaisemasta kyselystä.

Taloustieteilijät vastasivat kysymykseen, tulisiko arvolisäverotusta muuttaa siten, että yleistä arvolisäverokantaa laskettaisiin ja sen päälle lisättäisiin kunkin tuotteen päästöjen mukaan määräytyvä erillinen päästövero.

Vastanneista 37 prosenttia on samaa mieltä ehdotuksen kanssa, 31 prosenttia epävarmoja ja 17 prosenttia eri mieltä.

Verotusehdotusta vastaan oli muun muassa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Essi Eerola. Hänen mielestään päästöjä tulisi vähentää siellä, missä se on halvinta.

”Ensimmäisenä askeleena olisi järkevää yhtenäistää hiilen hinta siellä, missä se on teknisesti toteutettavissa. Vasta sen jälkeen tulisi arvioida, mitkä ovat järkeviä keinoja siellä, missä päästökauppa ja hiilivero ei toimi”, Eerola kommentoi kyselyssä.

Helsingin yliopiston kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen ei usko hiiliveroon, vaan on arvolisäverotuksen uudistamisen kannalla. Hän kommentoi kyselyssä hiiliveron toteuttamisen globaalisti olevan hankalaa, sillä eri mailla on erilainen halukkuus osallistua ilmastotalkoisiin.

”Arvolisävero on verotuksellisista ratkaisuista oikea, koska se korjaa markkinahintoja ottamaan huomioon saastuttamiseen liittyvät ulkoisvaikutukset ja kohdentaa vastuun sinne, minne se lopulta kuuluu: kuluttajiin”, Kanniainen kommentoi.

Verouudistus suosii vähäpäästöisyyttä

Antti Rinteen esittämä arvolisänveroa koskeva uudistus vaikuttaisi toteutuessaan muun muassa lihan hintaan. Rinteen mukaan veron tulisi vähentää etenkin ulkomailta tuodun lihan houkuttelevuutta, mutta kotimaisessa lihatuotannossa vero ei välttämättä olisi järkevä ratkaisu.

Sdp:n eduskuntaryhmän veroasiantuntija Lauri Finér totesi aiemmin Uudelle Suomelle, että kestävä alv ei suoranaisesti koskisi itse tuotetta, vaan sen aiheuttamia päästöjä.

”[Vero] perustuisi elinkaaren aikana aiheutettuihin päästöihin, joita arvioitaisiin parhaan tieteellisen tiedon ja jo käytössä olevien päästöstandardien pohjalta. Samalla tavoite on, että päästöarviointia voidaan tehdä koko EU:ssa, koska päästövähennyssitoumukset ovat yhteisiä”, Finér kertoi.

LUE LISÄÄ: Tällainen on Antti Rinteen esittämä veromalli – Sdp: Uusi vero koskisi kaikkia tuotteita ja palveluita

Jaa artikkeli:

Kommentit

Lyliane Lambert

Ensinnäkin tämä ei ole Rinteen veromalli vaan se on esitetty Saksa jo aikoja sitte, toiseksi sanoisin ettäsiinä annettaisiin kapeakatseisille tieteentekijöille valta "parhaan tieteellisen tiedon ja jo käytössä olevien päästöstandardien pohjalta" Kuka päättää mikä on haitallista? tieteentekijä ???

Tapio Pento

Tästä näkyy aika hyvin miksi tieteentekijöitä ei pidä päästää yhteiskunnallisen päätöksenteon ytimeen. Ns. tieteen antamat neuvot vaihtelevat sen mukaan kuka niitä neuvoja antaa - - tiedemies, joka on entinen SKP:n keskuskomitean jäsen, vai toinen joka edustaa äärioikeaa.