Tiistai 25.6.2019

Keskustalle tiukka viesti Aamu-tv:ssä: ”Lupaus on kuultu tarkkaan – siitä täytyy pitää kiinni”

Luotu: 
10.5.2019 09:41
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Alma Talent
    Kuva
|

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n pääekonomisti Penna Urrila kommentoi Yleisradion aamutelevisiossa hallitusneuvotteluihin osallistuvan keskustan talouslinjauksia. EK odottaa keskustan pitävän kiinni kynnyskysymyksestään, että yritysten verotusta ei kiristetä.

”Keskustan antama lupaus siitä, että tämä asia on heille kynnyskysymys ja että he eivät lähde hallitukseen joka yritysten ja yrittäjien verotusta kiristäisi, on meillä kuultu tarkkaan. Se on vahva lupaus ja sellaisenaan loisi myönteisiä edellytyksiä yrityksille kasvaa ja työllistää Suomessa”, Urrila sanoo.

”Me lähdemme siitä, että siitä pitäisi pitää kiinni.”

Urrila toivoo, että Säätytalolla neuvottelevat sdp, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja rkp loisivat hallitusohjelmassaan edellytyksiä talouden ja työllisyyden kasvulle. EK:n pääekonomisti kuitenkin muistuttaa kuitenkin, että Suomen valtion talous tulisi saattaa tasapainoon sekä varautua ikääntymiseen ylijäämää kasvattamalla. Tärkeintä olisi hänen mukaansa tehdä rakenteellisia uudistuksia hoivamenojen kasvun hillitsemiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi.

”Myöskin tiukka menotalous ylipäänsä kaikissa kohteissa olisi hyvin tärkeää. Veronkorotukset tässä tilanteessa olisivat myrkkyä. Ne hyvinkin tehokkaasti rajoittaisivat talouskasvun mahdollisuuksia, mahdollisuuksia nostaa työllisyyttä 75 prosenttiin ja sen yläpuolelle”, Urrila sanoo.

Urrilan kanssa Aamu-tv:ssä keskustellut SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta kiistää, että veronkorotuksilla olisi erityisen myrkyllinen vaikutus talouteen, vaan päinvastoin nykyisessä hyvässä taloustilanteessa maltilliset korotukset voisivat Kaukorannan mukaan olla ”ihan järkevää” politiikkaa.

”Erityisesti jos menolisäyksiä tehdään, niin ne olisi järkevä rahoittaa jo tässä vaiheessa joillakin veronkorotuksilla”, Kaukoranta toteaa.

EK taas toivoo, että uudet menolisäykset rahoittaisi työllisyyden kasvu. Elinkeinoelämän keskusliitto onkin esittänyt ”työllisyyslukkoa”, jotta uusia menolisäyksiä ei tehtäisi ennen kuin työllisyys on kasvanut.

Kaukoranta taas pitää tällaista mallia kehnona. Hänen mukaansa valtion pitäisi pyrkiä vastasykliseen talouspolitiikkaan.

”Voisi pikemminkin olla niin, että jos talous lähtee sukeltamaan, sitten pitäisi tehdä lisäsatsauksia ja verokevennyksiä”, Kaukoranta toteaa Ylellä.

LISÄÄ AIHEESTA:

EK:n Jyri Häkämies panisi Rinteen vappusatasen työllisyyslukon taakse

Jaa artikkeli:

Kommentit

Juha-pekka Naukkarinen

Eurooppalaisen tutkimuksen mukaan ihmisiä huolestuttaa kaikkein eniten maahanmuutto,sitten terrorismi ja talous,näistä ei taida olla paljon mainintaa Rinteen hallitusneuvotteluissa,kuitenkin puhutaan paljon siitä kuinka tärkeää on kuulua Eurooppalaiseen yhteiskuntaan ja kaikkeen siihen liittyvään,siitä Suomi hyötyy pienenä maana,joku ristiriita tässäkin on,tai kieroilu!

Mikko Toivonen

Meillä on valitettavasti yksi ominaisuus parempi kuin muilla ja se on tietyissä talousshoppailijapiireissä iskostunut tieto, että meillä saa helpoimmin ja suurimmat sosiaaliset edut eli vapaan elätyksen ja asutuksen.
Tällä on sellainen erittäin paha puoli, että se houkuttelee maahamme juurikin elätit ja opportunistit.
Muutenhan oikeat työnhakija eli siirtolaismassat hakeutuvat sinne mistä saa nopeimmin työtä ja missä olisi myös oman heimon ja uskomuksen jäseni erillisen toimivan yhteisön muodostamiseen asti

Jouni Lehmusruusu

Vaadin että Suomessa aletaan kunnioittamaan perustuslakia.
Sen perusteella puoluekuri on laiton.
”Perustuslaki 29 §
Kansanedustajan riippumattomuus
Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset." Lähde Finlex

Eduskunnan kävijälistat ovat julkisia.
”Perustuslaki 12 §
Sananvapaus ja julkisuus
Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.
Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta." Lähde Finlex
Eikä ministeriksi voida nimittää epärehellistä ihmistä.

”Perustuslaki 60 §
Valtioneuvosto
Valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä. Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.
Ministerit ovat virkatoimistaan vastuunalaisia eduskunnalle. Jokainen asian käsittelyyn valtioneuvostossa osallistunut ministeri vastaa päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettään pöytäkirjaan merkittäväksi." Lähde Finlex

Antti Rinteellä on kaksi taloussotkua ja ne mielestäni ovat juuri sitä epärehellisyyttä mitä perustuslaissa tarkoitetaan, eikä Antti Rinne siis voi toimia ministerinä.
Presidentti Sauli Niinistö, nyt on aika osoittaa sitä arvopohjaa mitä Suomessa tarvitaan.