Maanantai 17.6.2019

Aktiivimalli: Kelan tilastot haastavat ”keskeisimmän ajatuksen” – Leikkuriin jääminen toistuu

Luotu: 
17.5.2019 18:21
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva
|

Aktiivimalli ei kannusta kaikkia työttömiä työhön tai osallistumaan te-palveluihin, selvittävät Kelan tutkijat Signe Jauhiainen ja Viveva Tschamurov tuoreessa Kelan Tutkimusblogin kirjoituksessa.

Blogissa on selvitetty ainoastaan niiden työttömien tilannetta, jotka saavat Kelan maksamia työttömyysetuuksia. Niitä ovat peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Aktiivimalli edellyttää, että työtön tekee töitä, osallistuu te-palveluihin tai ansaitsee yritystoiminnalla rahaa 65 päivän tarkastelujaksolla tai muuten hänen tukeaan leikataan 4,65 prosenttia seuraavalla jaksolla.

Kelan tutkijoiden tarkastelusta selviää, että niistä työmarkkinatukea saavista työttömistä, joiden etuuteen aktiivimallin leikkuri iski ensimmäisellä jaksolla, vain 14 prosenttia täytti aktiivisuusehdot seuraavalla jaksolla ja 63 prosenttia jätti täyttämättä ehdot. Loput 23 prosenttia oli joko poistunut työttömyysetuudelta tai tarkastelujakso oli keskeytynyt muusta syystä.

Peruspäivärahaa saavien kohdalla osuudet olivat pienempiä, mutta silti aktiivisuusehdon täytti toisella jaksolla vain 11 prosenttia niistä työttömistä, joiden etuutta oli leikattu ja 45 prosentilla ehto jäi täyttämättä.

Vastaavasti te-palveluihin osallistuneista työttömistä yli 90 prosenttia oli täyttänyt aktiivisuusehdon samalla perusteella myös edellisellä jaksolla. Myös yli 80 prosenttia työtä toisella tai kolmannella tarkastelujaksolla tehneistä työttömistä oli tehnyt työtä myös edellisellä aktiivimallin tarkastelujaksolla.

”Aktiivimallin keskeisin ajatus on, että se kannustaa työttömiä täyttämään aktiivisuusehdon, jotta he välttyvät työttömyysetuuden alentamiselta. Kuitenkin tilastojen valossa vaikuttaa siltä, että aktiivisuusehdon täyttäminen tai sen täyttämättä jättäminen toistuu pitkälti samanlaisena tarkastelujaksosta toiseen”, Jauhiainen ja Tschamurov kirjoittavat.

Juttu jatkuu kuvion alla. Kuvion lähde: Kelan Tutkimusblogi.

Aktiivimallin on myös kritisoitu lisänneen viimesijaisen etuuden, toimeentulotuen, käyttöä.

Kelan tilastot osoittavat, että noin 40 prosenttia työmarkkinatuen saajista saa perustoimeentulotukea riippumatta siitä, oliko aktiivisuusmalli leikannut heidän etuuttaan tai ei. Peruspäivärahalla olevien työttömien kohdalla muutos oli suurempi. Jos aktiivimalli oli leikannut peruspäivärahaa, työttömistä 31 prosenttia sai myös toimeentulotukea. Täyttä etuutta saavien kohdalla osuus oli 18 prosenttia.

Tschamurov kuitenkin huomauttaa Uudelle Suomelle, että Kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavista toimeentulotukiasiakkaista vain noin joka kymmenes saa peruspäivärahaa ja loput työmarkkinatukea.

Kuvion lähde: Kelan Tutkimusblogi.

Yritykset: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

VEIJO Mustonen

Ketkä saa toimeentukituloa eivät työllisty
Todenmäköisesti enää koskaan ja heitähän on Suomi täynnä.Ihmetyttää
maahanmuuttajien etuudet ei tarvitse laittaa rikkaa ristiin niin raha tulee, jos ei
saa niin otetaan rasisti sana käyttöön.

Arvi Hagelin

Suomi on ottanut yltiöpäisellä pakolaisten avustusinnollaan vastuun epädemokraattisten valtioiden ihmisoikeusloukkauksista. Vastuu kuuluu noille poliittisia vähemmistöjä sortaville valtioille - ei Suomelle. Yltiöpäistä avustamista käyttävät hyväkseen pakolaiset ja vapautta tulla Suomeen epädemokraattiset valtiot. Suomi tukee veronmaksajien varoilla ihmisoikeusloukkauksia ottamalla vastuun muiden valtioiden ihmisoikeusloukkauksista.